logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
21241   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
16668   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
14705   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
7754   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
5979   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5265   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
5157   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4943   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4600   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4387   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
4307   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4304   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
4205   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
4186   Zarz膮dzenie Nr 192/05
4152   Zarz膮dzenie Nr 238/12
4140   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
4137   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
4047   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3995   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3859   Post臋powanie OO艢
3843   Zewn臋trzne
3833   Informacje og贸lne
3686   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3648   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3599   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3594   Protok贸艂 Nr XXV/05
3521   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3512   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3468   Wewn臋trzne
3423   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
3395   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3383   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
3379   Uchwa艂a Nr XX/125/04
3359   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
3280   Protok贸艂 Nr XI/03
3201   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
3187   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
3172   Zezwolenia na alkohol
3156   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
3150   Protok贸艂 Nr XII/03
3147   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
3115   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
3107   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
3081   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3050   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
3045   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2971   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2968   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2965   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2959   Protok贸艂 Nr XIX/04
2950   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2925   Protok贸艂 Nr XVII/04
2922   Archiwum zak艂adowe
2918   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2906   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2901   Zarz膮dzenie Nr 59/07
2898   Protok贸艂 Nr X/03
2847   Protok贸艂 Nr XV/04
2834   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2827   Pomoc Publiczna
2808   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2802   Polityka cookies
2798   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2797   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2787   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2778   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2777   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2762   Uchwa艂a Nr III/15/06
2732   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2726   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2711   Licencje na taks贸wki
2704   Kadencja 2002-2006
2688   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2661   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2661   Kadencja 2006-2010
2660   Protok贸艂 Nr XIV/03
2658   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2634   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2599   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2523   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2513   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2511   Informacje nieudost臋pnione
2489   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2487   Protok贸艂 Nr I/06
2482   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2469   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2441   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2438   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2437   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2434   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2430   Protok贸艂 Nr VI/07
2424   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2412   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2406   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2405   Protok贸艂 Nr XX/04
2401   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2395   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2388   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2386   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2385   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2384   Protok贸艂 Nr XXX/05
2383   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2371   Osiedle Nr 1
2367   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2348   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2332   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
2329   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2325   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2324   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2323   Uchwa艂a nr XV/102/04
2321   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
2318   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2314   Rejestr skarg i wniosk贸w
2310   Zarz膮dzenie Nr 111/04
2306   Zarz膮dzenie Nr 29/04
2305   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
2303   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2301   Zarz膮dzenie Nr 23/04
2297   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2297   Protok贸艂 Nr XVI/04
2297   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
2294   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2293   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
2288   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2287   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2287   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2286   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
2286   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2280   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
2277   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2276   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2270   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
2262   Zarz膮dzenie Nr 120/04
2260   Uchwa艂a nr XVI/117/04
2260   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
2260   Zarz膮dzenie Nr 214/05
2256   Uchwa艂a XXXIX/241/06
2255   Kadencja 2006-2010
2254   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
2250   Zarz膮dzenie Nr 53/04
2249   Protok贸艂 Nr XXIV/05
2246   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2245   Zarz膮dzenie Nr 175/05
2244   Uchwa艂a Nr III/16/06
2243   Zarz膮dzenie Nr 411/10
2241   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
2240   Zarz膮dzenie Nr 140/05
2236   Protok贸艂 Nr XIII/03
2235   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
2234   Zarz膮dzenie Nr 38/04
2230   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
2226   Zarz膮dzenie Nr 152/05
2226   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
2226   Zarz膮dzenie Nr 46/07
2224   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2222   Uchwa艂a nr XIV/95/03
2221   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
2219   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
2218   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
2215   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2213   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
2212   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
2209   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
2208   Rok 2005
2207   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
2206   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
2202   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
2201   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
2200   Zarz膮dzenie Nr 176/05
2199   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
2198   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
2197   Zarz膮dzenie Nr 71/04
2197   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
2191   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
2190   Zarz膮dzenie Nr 21/04
2189   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
2188   Uchwa艂a nr XVII/119/04
2182   Zarz膮dzenie Nr 102/04
2181   Uchwa艂a nr XVI/111/04
2178   Zarz膮dzenie Nr 116/04
2173   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
2173   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
2171   Uchwa艂a nr XV/99/04
2169   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
2169   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2168   Zarz膮dzenie Nr 257/06
2167   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
2162   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
2161   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
2160   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
2160   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2157   Zarz膮dzenie Nr 82/04
2157   Urz膮d Miasta Siemiatycze
2156   Uchwa艂a nr XVI/118/04
2154   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
2153   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
2151   Zarz膮dzenie Nr 123/05
2151   Uchwa艂a nr XIX/123/04
2150   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2150   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
2148   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
2148   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
2147   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
2143   Zarz膮dzenie Nr 171/05
2142   Zarz膮dzenie Nr 141/05
2140   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
2138   Zarz膮dzenie Nr 229/06
2137   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
2134   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
2134   Uchwa艂a Nr XX/131/04
2133   Zarz膮dzenie Nr 149/05
2132   Uchwa艂a nr XVI/105/04
2132   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
2132   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
2132   Zarz膮dzenie NR 168 /05
2132   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
2131   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
2129   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
2126   Uchwa艂a Nr XII/75/03
2126   Protok贸艂 Nr XI/07
2125   Zarz膮dzenie Nr 144/05
2124   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
2124   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
2123   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
2122   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
2121   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2120   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2118   Uchwa艂a Nr XII/77/03
2118   Uchwa艂a nr XVI/108/04
2116   Uchwa艂a Nr XX/127/04
2112   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
2111   Zarz膮dzenie Nr 167/05
2111   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2110   Zarz膮dzenie Nr 81/04
2107   Uchwa艂a Nr XX/126/04
2107   Zarz膮dzenie Nr 170/05
2107   Zarz膮dzenie Nr 8/06
2106   Zarz膮dzenie Nr 59/04
2106   Protok贸艂 Nr X/07
2105   Uchwa艂a nr XVI/109/04
2104   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2101   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
2101   Zarz膮dzenie Nr 150/05
2101   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2101   Zarz膮dzenie Nr 180/05
2100   Uchwa艂a Nr XX/129/04
2100   Uchwa艂a Nr XX/132/04
2098   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
2098   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
2097   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
2097   Protok贸艂 Nr V/07
2094   Uchwa艂a nr XIII/89/03
2094   Uchwa艂a Nr XX/128/04
2094   Zarz膮dzenie Nr 119/11
2093   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
2092   Uchwa艂a nr XV/98/04
2092   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
2091   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
2089   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
2088   Uchwa艂a nr XVI/107/04
2088   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
2087   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
2087   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
2087   Uchwa艂a Nr V/29/07
2086   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
2086   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
2086   Zarz膮dzenie Nr 181/05
2085   Zarz膮dzenie Nr 139/05
2084   Zarz膮dzenie Nr 83/04
2083   Uchwa艂a nr XV/97/04
2083   Zarz膮dzenie Nr 119/04
2081   Zarz膮dzenie Nr 89/04
2081   Uchwa艂a Nr XII/74/03
2081   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
2079   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
2078   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
2078   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
2077   Kadencja 2002-2006
2076   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
2075   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
2074   Zarz膮dzenie Nr 215/05
2073   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
2073   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
2071   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
2071   Uchwa艂a Nr XI/68/03
2070   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
2070   Zarz膮dzenie Nr 203/05
2068   Uchwa艂a nr XV/101/04
2068   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
2068   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
2067   Zarz膮dzenie Nr 106/07
2066   Uchwa艂a nr XVI/112/04
2066   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
2065   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
2063   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
2060   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
2058   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2056   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
2055   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
2054   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
2053   Zarz膮dzenie Nr 75/04
2053   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
2052   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
2051   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
2051   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
2051   Uchwa艂a nr XVII/121/04
2051   Uchwa艂a nr XVI/113/04
2051   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
2050   Protok贸艂 Nr XVI/08
2048   Uchwa艂a nr XVII/120/04
2047   Uchwa艂a nr XVI/106/04
2047   Zarz膮dzenie Nr 234/06
2046   Protok贸艂 Nr VII/07
2045   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
2045   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
2045   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
2044   Zarz膮dzenie Nr 99/04
2044   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
2043   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2043   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
2043   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
2042   Uchwa艂a nr XIV/96/03
2042   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
2042   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
2041   Zarz膮dzenie Nr 95/07
2041   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
2038   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
2038   Zarz膮dzenie Nr 271/06
2037   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
2037   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2037   Zarz膮dzenie Nr 147/05
2036   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2034   Zarz膮dzenie Nr 164/05
2033   Zarz膮dzenie Nr 187/05
2032   Zarz膮dzenie Nr 115/04
2031   Uchwa艂a Nr XII/79/03
2031   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
2031   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2028   Zarz膮dzenie Nr 91/04
2028   Uchwa艂a nr XV/103/04
2028   Zarz膮dzenie Nr 194/05
2027   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
2027   Zarz膮dzenie Nr 288/09
2026   Zarz膮dzenie Nr 172/05
2025   Uchwa艂a nr XIV/92/03
2025   Zarz膮dzenie Nr 80/04
2025   Zarz膮dzenie Nr 174/05
2025   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
2023   Zarz膮dzenie Nr 135/05
2022   Uchwa艂a Nr XII/83/03
2020   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
2020   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
2019   Zarz膮dzenie Nr 207/05
2019   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
2017   Zarz膮dzenie Nr 153/05
2017   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
2017   Zarz膮dzenie Nr 205/05
2016   Zarz膮dzenie Nr 184/05
2016   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
2014   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
2014   Zarz膮dzenie Nr 163/05
2013   Uchwa艂a nr XIV/91/03
2013   Protok贸艂 Nr XIV/08
2012   Zarz膮dzenie Nr 178/05
2012   Zarz膮dzenie Nr 68/07
2011   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
2011   Uchwa艂a Nr XI/71/03
2010   Zarz膮dzenie Nr 165/05
2010   Zarz膮dzenie Nr 196/05
2010   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
2009   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
2008   Zarz膮dzenie Nr 90/04
2008   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
2008   Zarz膮dzenie Nr 263/06
2007   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
2007   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
2007   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
2006   Zarz膮dzenie Nr 169/05
2003   Uchwa艂a Nr XII/76/03
2003   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
2003   Zarz膮dzenie Nr 166/05
2002   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
2000   Uchwa艂a Nr XII/80/03
2000   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
2000   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1999   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1997   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1996   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1995   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1994   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1994   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1992   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1991   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1991   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1990   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1990   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1989   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1988   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1987   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1985   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1983   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1982   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1981   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1980   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1980   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1980   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1979   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1978   Rok 2003
1977   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1977   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1976   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1975   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1975   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1973   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1972   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1971   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1970   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1969   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1968   Uchwa艂a nr XV/100/04
1968   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1968   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1968   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1968   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1967   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1967   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1966   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1964   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1962   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1962   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1962   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1962   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1961   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1961   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1960   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1959   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1958   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1958   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1957   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1956   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1955   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1954   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1954   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1953   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1952   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1951   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1951   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1950   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1949   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1949   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1949   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1948   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1948   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1947   Protok贸艂 Nr XVII/08
1946   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1945   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1944   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1943   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1943   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1942   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1941   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1941   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1938   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1938   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1937   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1937   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1936   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1936   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1936   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1936   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1935   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1935   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1935   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1930   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1930   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1930   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1928   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1928   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1928   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1927   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1926   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1925   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1923   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1923   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1923   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1922   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1922   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1922   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1922   Osiedle Nr 8
1920   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1920   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1919   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1918   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1917   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1917   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1916   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1916   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1916   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1916   Protok贸艂 Nr II/06
1915   Osiedle Nr 6
1914   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1914   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1914   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1914   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1913   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1913   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1912   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1912   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1912   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1907   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1907   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1907   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1906   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1905   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1904   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1904   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1904   Rok 2006
1904   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1903   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1902   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1902   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1900   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1900   Za rok 2004
1899   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1899   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1898   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1897   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1895   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1895   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1894   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1893   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1891   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1891   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1889   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1888   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1887   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1886   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1886   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1885   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1885   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1884   Protok贸艂 Nr XX/08
1884   Osiedle Nr 3
1884   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1882   Rok 2004
1880   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1879   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1879   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1879   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1878   Za rok 2004
1876   Uchwa艂a Nr III/20/06
1875   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1874   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1874   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1874   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1873   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1872   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1872   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1871   Za rok 2002
1871   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1870   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1868   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1868   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1867   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1867   Skarbnik Miasta
1865   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1865   Protok贸艂 Nr XII/07
1865   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1863   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1863   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1863   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1862   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1859   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1859   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1857   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1856   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1856   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1855   Protok贸艂 Nr XIII/07
1854   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1852   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1852   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1851   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1851   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1849   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1848   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1846   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1845   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1844   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1844   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1843   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1841   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1839   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1838   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1838   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1836   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1836   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1835   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1831   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1831   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1831   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1830   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1830   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1830   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1829   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1828   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1828   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1827   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1827   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1827   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1825   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1825   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1825   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1824   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1824   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1823   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1823   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1821   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1820   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1820   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1819   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1818   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1816   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1816   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1816   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1815   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1815   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1815   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1814   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1812   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1812   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1812   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1812   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1811   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1810   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1810   Uchwa艂a Nr V/26/07
1809   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1809   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1809   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1809   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1808   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1808   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1807   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1806   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1806   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1804   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1803   Za rok 2003
1803   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1802   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1800   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1800   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1799   Protok贸艂 Nr XXII/04
1799   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1796   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1796   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1795   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1794   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1794   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1793   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1792   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1792   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1791   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1791   Kalendarz wyborczy
1791   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1791   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1790   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1790   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1788   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1787   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1787   Protok贸艂 Nr XIX/08
1786   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1786   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1786   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1786   Protok贸艂 Nr IV/06
1786   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1784   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1784   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1784   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1784   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1784   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1784   Protok贸艂 Nr VIII/07
1783   Uchwa艂a Nr II/8/06
1783   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1782   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1781   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1779   Za rok 2002
1779   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1778   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1778   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1778   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1777   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1776   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1775   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1774   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1773   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1773   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1772   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1771   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1771   Protok贸艂 Nr XXI/04
1768   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1768   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1767   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1766   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1766   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1766   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1765   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1764   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1763   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1763   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1761   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1761   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1760   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1760   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1759   Za rok 2003
1759   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1759   Uchwa艂a Nr X/53/07
1758   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1758   Uchwa艂a Nr I/1/06
1757   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1757   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1757   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1757   Protok贸艂 Nr II/10
1756   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1756   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1755   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1755   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1754   Kadencja 2010-2014
1753   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1751   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1751   Uchwa艂a Nr III/18/06
1750   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1749   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1748   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1748   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1748   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1747   Uchwa艂a Nr III/17/06
1746   Za rok 2003
1746   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1744   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1743   Uchwa艂a Nr III/14/06
1741   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1741   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1741   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1740   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1740   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1740   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1738   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1738   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1737   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1737   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1736   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1735   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1734   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1734   Uchwa艂a Nr II/3/06
1734   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1734   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1733   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1732   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1732   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1732   Uchwa艂a Nr III/19/06
1732   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1732   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1731   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1731   Uchwa艂a Nr V/28/07
1731   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1731   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1730   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1729   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1728   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1723   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1721   Za rok 2002
1721   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1720   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1719   Bud偶et na rok 2007
1718   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1716   Za rok 2004
1715   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1715   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1714   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1713   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1712   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1712   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1708   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1708   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1708   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
1707   Uchwa艂a Nr II/5/06
1706   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1705   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1705   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1705   Uchwa艂a Nr III/11/06
1705   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1705   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1705   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1704   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1704   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1704   Osiedle Nr 5
1703   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1702   Uchwa艂a Nr II/4/06
1701   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1700   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1699   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1699   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1698   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1698   Uchwa艂a Nr III/10/06
1695   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1694   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1694   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1694   Wybory nowych organ贸w osiedla
1694   Protok贸艂 Nr VIII/11
1693   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1692   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1691   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1691   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1690   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1689   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1689   Osiedle Nr 4
1688   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1687   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1687   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1687   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1686   Uchwa艂a Nr III/13/06
1686   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1686   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1685   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1685   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1685   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1684   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1684   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1683   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1682   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1681   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1681   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1680   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1679   Uchwa艂a Nr III/12/06
1679   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1678   Protok贸艂 Nr III/06
1678   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1678   Protok贸艂 Nr XXII/08
1677  
1677   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1677   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1676   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1676   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1675   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1675   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1673   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1673   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1672   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1672   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1672   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1671   Uchwa艂a Nr II/7/06
1671   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1670   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1670   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1670   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1669   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1667   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1667   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1666   Uchwa艂a Nr I/2/06
1666   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1665   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1664   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1662   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1661   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1659   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1658   Uchwa艂a Nr III/9/06
1657   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1656   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1655   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1654   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1654   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1653   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1652   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1651   Uchwa艂a Nr II/6/06
1651   Rok 2007
1651   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1650   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1650   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1649   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1649   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1647   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1647   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1647   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1646   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1645   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1645   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1644   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1643   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1643   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1642   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1641   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1641   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1641   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1641   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1640   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1640   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1640   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1640   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1639   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1637   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1637   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1636   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1636   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1636   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1636   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1636   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1634   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1634   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1634   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1633   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1632   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1632   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1631   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1631   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1631   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1629   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1629   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1628   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1628   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1626   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1622   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1620   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1620   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1619   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1618   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1618   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1617   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1617   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1617   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1616   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1616   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1616   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1616   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1615   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1615   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1614   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1613   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1611   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1611   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1611   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1610   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1610   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1610   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1609   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1608   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1607   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1607   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1606   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1606   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1606   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1604   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1604   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1603   Protok贸艂 Nr XV/08
1602   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1602   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1601   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1601   Uchwa艂a Nr X/50/07
1600   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1599   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1599   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1598   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1598   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1598   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1597   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1597   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1596   Protok贸艂 Nr XXV/12
1595   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1595   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1594   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1593   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1593   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1592   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1592   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1591   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1590   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1590   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1589   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1588   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1588   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1587   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1587   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1583   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1583   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1582   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1582   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1582   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1582   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1582   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1582   Protok贸艂 Nr XXX/09
1581   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1581   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1579   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1579   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1578   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1578   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1578   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1578   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1577   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1577   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1577   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1577   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1577   Osiedle Nr 7
1576   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1575   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1575   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1575   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1575   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1574   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1572   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1570   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1569   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1568   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1568   Uchwa艂a Nr V/30/07
1568   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1567   Uchwa艂a Nr V/25/07
1567   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1566   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1566   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1565   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1564   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1563   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1563   Za rok 2005
1563   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1563   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1563   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1562   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1562   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1560   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1560   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1560   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1560   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1559   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1559   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1559   Uchwa艂a Nr X/51/07
1558   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1558   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1558   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1557   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1556   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1556   Za rok 2006
1555   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1555   Za rok 2007
1555   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1554   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1553   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1553   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1553   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1552   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1552   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1552   Konkurs na hejna艂 (2)
1551   Uchwa艂a Nr V/32/07
1550   Uchwa艂a Nr X/52/07
1550   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1550   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1549   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1549   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1548   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1547   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1546   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1545   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1545   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1544   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1544   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1543   Protok贸艂 Nr XII/11
1542   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1542   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1541   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1540   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1540   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1539   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1538   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1538   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1537   Protok贸艂 Nr XXI/08
1536   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1535   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1535   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1535   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1535   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1534   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1533   Uchwa艂a Nr V/31/07
1533   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1532   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1531   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1531   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1531   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1530   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1530   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1529   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1529   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1529   Protok贸艂 Nr XXV/08
1528   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1527   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1527   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1527   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1527   Protok贸艂 Nr XIX/12
1526   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1526   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1526   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1526   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1525   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1524   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1524   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1523  
1523   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1523   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1523   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1522   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1522   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1521   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1521   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1521   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1520   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1520   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1519   Uchwa艂a Nr V/27/07
1519   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1518   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1518   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1517   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1517   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1517   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1517   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1516   Podatek rolny w 2008 r.
1516   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1515   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1515   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1515   Uchwa艂a Nr X/56/07
1514   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1514   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1513   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1512   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1511   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1511   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1511   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1511   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1510  
1510   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1510   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1510   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1509   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1508   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1508   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1507   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1507   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1507   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1507   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1507   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1507   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1506   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1506   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1506   Uchwa艂a Nr X/54/07
1506   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1505   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1505   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1505   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1505   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1505   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1503   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1503   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1502   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1501   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1501   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1500   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1500   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1500   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1500   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1499   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1498   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1498   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1498   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1498   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1498   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1498   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1498   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1498   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1497   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1497   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1497   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1496   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1496   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1496   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1495   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1495   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1495   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1495   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1495   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1495   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1494   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1494   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1494   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1493   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1492   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1491   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1490   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1490   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1489   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1488   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1487   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1487   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1487   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1485   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1485   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1485   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1484   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1484   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1484   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1484   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1483   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1483   Za rok 2005
1483   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1483   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1482   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1482   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1482   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1482   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1482   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1481   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1481   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1481   Radca prawny
1480   Za rok 2006
1480   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1480   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1480   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1480   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1479   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1478   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1478   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1478   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1478   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1477   Za rok 2006
1476   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1476   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1475   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1475   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1475   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1474   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1473   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1470   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1469   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1468   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1468   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1467   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1466   Protok贸艂 Nr IX/07
1466   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1466   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1466   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1465   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1464   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1464   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1464   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1464   Kadencja 2010-2014
1463   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1463   Uchwa艂a Nr X/55/07
1463   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1462   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1462   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1462   Kalendarz wyborczy
1461   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1461   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1461   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1460   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1460   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1460   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1460   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1460   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1459   Za rok 2005
1459   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1458   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1457   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1457   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1455   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1455   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1455   Referat Organizacyjny
1454   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1454   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1453   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1452   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1452   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1451   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1449   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1449   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1449   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1449   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1448   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1448   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1448   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1448   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1448   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1448   Protok贸艂 Nr XLII/10
1447   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1447   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1447   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1446   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1445   Protok贸艂 Nr XLV/10
1445   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1444   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1444   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1444   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1444   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1443   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1443   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1443   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1442   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1442   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1441   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1441   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1440   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1440   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1439   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1439   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1438   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1438   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1438   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1437   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1436   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1436   Za rok 2007
1436   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1435   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1434   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1433   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1433   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1433   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1432   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1432   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1432   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1432   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1428   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1428   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1427   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1427   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1427   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1427   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1426   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1425   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1425   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1425   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1423   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1421   Bud偶et na rok 2006
1421   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1419   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1419   Referat Infrastruktury i Geodezji
1418   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1418   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1418   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1417   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1417   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1416   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1416   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1416   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1416   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1416   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1415   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1415   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1415   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1414   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1413   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1412   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1411   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1411   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1411   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1410   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1410   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1410   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1409   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1408   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1408   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1407   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1407   Podatek rolny w 2009 r.
1407   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1407   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1406   Referat Spraw Obywatelskich
1405   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1405   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1404   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1404   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1403   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1402   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1402   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1402   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1402   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1401   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1401   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1400   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1399   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1399   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1399   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1398   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1397   Kadencja 2014-2018
1395   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1394   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1394   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1394   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1394   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1393   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1393   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1391   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1391   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1390   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1390   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1390   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1389   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1389   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1388   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1388   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1387   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1386   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1386   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1386   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1386   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1384   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1384   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1383   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1383   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
1381   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1381   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1380   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1380   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1380   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1380   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1380   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1379   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1379   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1378   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1377   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1377   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1377   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1376   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1376   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1375   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1375   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1375   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1374   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1374   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1374   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1374   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1373   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
1373   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1372   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1372   Bud偶et na rok 2004
1372   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1372   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1372   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1372   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1372   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1371   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1371   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1370   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1369   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1368   Bud偶et na rok 2005
1367   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1366   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1366   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1365   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1365   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1364   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1364   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1363   Projekt bud偶etu na rok 2004
1363   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1363   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1363   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1363   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1362   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1362   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1362   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1362   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1361   Rok 2008
1361   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1360   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1360   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1359   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1359   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1359   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1359   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1358   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1358   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1357   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1356   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1356   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1356   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1356   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1355   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1355   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1355   Spis wyborc贸w
1355   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
1354   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1353   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1353   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1352   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1352   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1351   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1351   Protok贸艂 Nr XX/12
1351   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
1350   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1350   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1350   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
1349   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1349   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1349   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1348   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1347   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1347   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1346   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1346   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1345   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1345   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1345   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1344   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1343   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1342   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1342   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1342   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1342   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
1339   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1339   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1339   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1339   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1338   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1338   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1338   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1337   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1336   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1336   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1336   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1335   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1335   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1334   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1334   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1333   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1330   Za rok 2008
1330   Zarz膮dzenie Nr 313/09
1329   Zarz膮dzenie Nr 326/09
1329   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
1328   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1328   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1328   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1327   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1327   Za rok 2008
1327   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1326   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1325   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1325   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1325   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1325   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1324   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1324   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1324   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1323   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
1323   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1322   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1321   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1320   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1320   Zarz膮dzenie Nr 282/09
1319   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1319   Za rok 2007
1318   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1318   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1316   Bud偶et na rok 2003
1316   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1316   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1316   Zarz膮dzenie Nr 460/10
1315   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1315   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1315   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
1313   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
1312   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1310   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
1310   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1310   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1309   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1309   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1308   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
1308   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1307   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
1306   Zarz膮dzenie Nr 263/09
1305   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
1303   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1302   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1300   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1300   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1299   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1299   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1299   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1298   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
1297   Zarz膮dzenie Nr 309/09
1297   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1297   Zarz膮dzenie Nr 187/12
1296   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1295   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1295   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
1295   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1295   Protok贸艂 Nr XXIX/12
1294   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1293   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1293   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
1292   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1292   Kalendarz wyborczy
1290   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1290   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1289   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1288   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1288   Zarz膮dzenie Nr 334/09
1288   Zarz膮dzenie Nr 466/10
1288   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1287   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1287   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
1286   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1286   Zarz膮dzenie Nr 286/09
1286   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
1286   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1286   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
1286   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1286   Protok贸艂 Nr XXVII/12
1285   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1285   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
1285   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
1284   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
1283   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1282   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1282   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
1282   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
1281   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1281   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1280   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1280   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1280   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1280   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
1279   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1279   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
1278   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1278   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
1277   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1277   Zarz膮dzenie Nr 272/09
1277   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
1277   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1277   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
1275   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1274   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1274   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
1274   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
1274   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1274   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1274   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1272   Zarz膮dzenie Nr 258/09
1272   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
1271   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1271   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1271   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1271   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1270   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1270   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
1270   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
1269   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1269   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1269   Uchwa艂a Nr XX/105/12
1268   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1267   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
1267   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1266   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1264   Zarz膮dzenie Nr 310/09
1263   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1263   Zarz膮dzenie Nr 237/08
1263   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1262   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1262   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
1262   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1261   Uchwa艂a nr II/6/10
1261   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1261   Zarz膮dzenie Nr 117/11
1260   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1260   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1260   Zarz膮dzenie Nr 262/09
1260   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
1260   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
1260   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
1259   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
1258   Zarz膮dzenie Nr 305/09
1257   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1257   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
1256   Zarz膮dzenie Nr 249/08
1254   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
1254   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
1254   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
1252   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
1251   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
1251   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
1249   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1249   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1249   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
1248   Zarz膮dzenie Nr 300/09
1248   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
1248   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1248   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
1247   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
1247   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1247   Zarz膮dzenie Nr 352/09
1247   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1246   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1246   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
1246   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
1245   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
1245   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1244   Zarz膮dzenie Nr 358/10
1244   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1244   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
1243   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
1243   Zarz膮dzenie Nr 336/09
1242   Zarz膮dzenie Nr 273/09
1242   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
1241   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
1241   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
1241   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
1240   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
1239   Zarz膮dzenie Nr 271/09
1239   Zarz膮dzenie Nr 337/09
1238   Bud偶et na rok 2008
1238   Zarz膮dzenie Nr 335/09
1238   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
1238   UCHWA艁A NR II/6/14
1237   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
1237   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
1236   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1236   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
1236   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
1235   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1234   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1234   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1233   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
1233   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
1232   Zarz膮dzenie Nr 276/09
1232   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
1232   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1232   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
1231   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
1231   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
1231   Protok贸艂 Nr XXVI/12
1231   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
1230   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1229   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
1229   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
1229   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1229   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
1227   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
1226   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
1225   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1225   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
1225   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
1225   Zarz膮dzenie Nr 307/09
1225   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
1224   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1223   Zarz膮dzenie Nr 372/10
1222   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
1221   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1221   Zarz膮dzenie Nr 351/09
1221   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1220  

Rok 2010

1219   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
1219   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1219   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
1218   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1218   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
1217   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
1216   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
1216   Zarz膮dzenie Nr 327/09
1216   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1216   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1214   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
1213   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1213   Zarz膮dzenie Nr 46/11
1211   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
1211   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
1210   Zarz膮dzenie Nr 39/11
1208   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
1208   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
1208   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
1208   Protok贸艂 Nr VI/11
1207   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1206   Zarz膮dzenie Nr 290/09
1206   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
1206   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
1206   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
1205   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
1204   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
1204   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1204   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1203   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
1203   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
1203   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
1203   Zarz膮dzenie Nr 65/11
1202   Zarz膮dzenie Nr 306/09
1202   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
1201   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
1201   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
1201   Protok贸艂 Nr XLVII/14
1200   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
1199   Zarz膮dzenie Nr 293/09
1198   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1198   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1198   Zarz膮dzenie Nr 287/09
1198   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
1198   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
1197   Zarz膮dzenie Nr 303/09
1197   Zarz膮dzenie Nr 377/10
1196   Zarz膮dzenie Nr 279/09
1196   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
1195   Zarz膮dzenie Nr 314/09
1195   Zarz膮dzenie Nr 371/10
1195   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
1194   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1194   Zarz膮dzenie Nr 21/10
1193   Zarz膮dzenie Nr 318/09
1193   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
1193   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
1193   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1193   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
1191   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1191   Zarz膮dzenie Nr 302/09
1191   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
1190   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
1190   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
1190   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
1190   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
1189   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
1188   Zarz膮dzenie Nr 299/09
1188   Zarz膮dzenie Nr 311/09
1187   Zarz膮dzenie Nr 137/11
1186   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
1186   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
1186   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
1186   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
1185   Zarz膮dzenie Nr 274/09
1184   Zarz膮dzenie Nr 346/09
1184   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1184   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
1182   Zarz膮dzenie Nr 308/09
1182   Zarz膮dzenie Nr 341/09
1182   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1182   Zarz膮dzenie Nr 18/10
1182   Zarz膮dzenie Nr 30/11
1182   Kadencja 2014-2018
1181   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1180   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
1180   Zarz膮dzenie Nr 319/09
1180   Zarz膮dzenie Nr 451/10
1179   Zarz膮dzenie Nr 304/09
1178   Za rok 2010
1178   Protok贸艂 Nr XXII/12
1177   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
1177   Za rok 2009
1177   Zarz膮dzenie Nr 350/09
1177   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
1176   Zarz膮dzenie Nr 292/09
1176   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
1175   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
1174   Zarz膮dzenie Nr 347/09
1174   Zarz膮dzenie Nr 354/09
1174   Monitor Polski
1174   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1174   Zarz膮dzenie Nr 443/10
1173   Zarz膮dzenie Nr 298/09
1172   Zarz膮dzenie Nr 155/11
1171   Zarz膮dzenie Nr 259/09
1171   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1171   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
1170   Zarz膮dzenie Nr 296/09
1170   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
1170   Zarz膮dzenie Nr 420/10
1169   Zarz膮dzenie Nr 277/09
1169   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
1169   Zarz膮dzenie Nr 14/10
1168   Zarz膮dzenie Nr 261/09
1168   Zarz膮dzenie Nr 332/09
1168   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
1167   Zarz膮dzenie Nr 331/09
1166   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
1165   Zarz膮dzenie Nr 275/09
1165   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
1165   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
1165   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
1164   Zarz膮dzenie Nr 425/10
1163   Uchwa艂a Nr XX/107/12
1162   Zarz膮dzenie Nr 324/09
1161   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1161   Zarz膮dzenie Nr 315/09
1161   Zarz膮dzenie Nr 320/09
1161   Zarz膮dzenie Nr 88/11
1160   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1160   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
1160  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

1158   Zarz膮dzenie Nr 321/09
1158   Dziennik Ustaw
1158   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
1157   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
1157   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
1156   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1156   Zarz膮dzenie Nr 339/09
1156   Zarz膮dzenie Nr 444/10
1156   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
1155   Zarz膮dzenie Nr 280/09
1155   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
1154   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1154   Zarz膮dzenie Nr 348/09
1154   Zarz膮dzenie Nr 440/10
1154   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
1152   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
1152   Zarz膮dzenie Nr 362/10
1152   Zarz膮dzenie Nr 24/11
1151   Uchwa艂a Nr III/13/10
1151   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
1150   Rok 2009
1150   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
1148   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
1148   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
1148   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
1147   Zarz膮dzenie Nr 291/09
1147   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1146   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1146   Zarz膮dzenie Nr 301/09
1146   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
1146   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
1144   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
1144   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
1143   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1143   Zarz膮dzenie Nr 361/10
1143   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
1141   Uchwa艂a Nr IV/16/10
1140   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
1139   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
1139   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
1139   Zarz膮dzenie Nr 15/10
1139   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
1139   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
1138   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1138   Zarz膮dzenie Nr 17/10
1137   Zarz膮dzenie Nr 374/10
1137   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
1135   Zarz膮dzenie Nr 370/10
1134   Zarz膮dzenie Nr 342/09
1134   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
1134   Zarz膮dzenie Nr 418/10
1134   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1134   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1133   Zarz膮dzenie Nr 338/09
1133   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1133   Protok贸艂 Nr III/10
1133   Protok贸艂 Nr XVI/11
1131   Zarz膮dzenie Nr 330/09
1131   Bud偶et na rok 2010
1131   Zarz膮dzenie Nr 414/10
1131   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
1131   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
1131   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
1130   Zarz膮dzenie Nr 457/10
1129   UCHWA艁A NR XLII/221/13
1128   Zarz膮dzenie Nr 22/10
1128   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
1127   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
1127   Zarz膮dzenie Nr 25/11
1127   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
1126   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1126   Zarz膮dzenie Nr 360/10
1126   Protok贸艂 Nr XLIII/13
1125   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
1125   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
1125   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
1124   Zarz膮dzenie Nr 343/09
1124   Ewidencja Ludno艣ci
1123   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
1123   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
1122   Plan kontroli na 2008 r.
1122   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
1122   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
1121   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
1121   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1120   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
1119   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
1119   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
1119   Zarz膮dzenie Nr 459/10
1119   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
1118   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
1118   Zarz膮dzenie Nr 47/11
1117   Zarz膮dzenie Nr 281/09
1117   Zarz膮dzenie Nr 23/10
1116   Za rok 2008
1116   Zarz膮dzenie Nr 373/10
1116   Zarz膮dzenie Nr 133/11
1116   Opinie RIO
1116   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1115   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
1115   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
1115   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
1114   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1113   Zarz膮dzenie Nr 44/11
1112   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
1112   Zarz膮dzenie Nr 378/10
1111   Zarz膮dzenie Nr 445/10
1111   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
1111   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
1111   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
1110   Zarz膮dzenie Nr 295/09
1110   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
1110   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
1109   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
1108   UCHWA艁A NR XLV/257/14
1108   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
1106   Spis wyborc贸w
1106   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
1106   Spis wyborc贸w
1106   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1105   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
1105   Zarz膮dzenie Nr 98/11
1105   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
1105   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
1105   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
1104   Zarz膮dzenie Nr 349/09
1104   Zarz膮dzenie Nr 355/09
1104   Zarz膮dzenie Nr 396/10
1103   Protok贸艂 Nr IV/10
1103   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
1102   Zarz膮dzenie Nr 376/10
1102   Zarz膮dzenie Nr 404/10
1102   Zarz膮dzenie Nr 436/10
1102   Zarz膮dzenie Nr 7/10
1102   Zarz膮dzenie nr 132/11
1101   Zarz膮dzenie Nr 392/10
1101   Zarz膮dzenie Nr 426/10
1101   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
1100   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
1100   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
1100   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
1099   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
1099   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
1099   Zarz膮dzenie Nr 180/12
1098   Zarz膮dzenie Nr 434/10
1098   Protok贸艂 Nr XV/11
1097   Zarz膮dzenie Nr 384/10
1097   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
1096   Uchwa艂a Nr V/26/11
1095   Protok贸艂 Nr VII/11
1095   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1094   Zarz膮dzenie Nr 450/10
1094   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
1094   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
1093   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
1093   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
1092   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1092   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1092   Zarz膮dzenie Nr 397/10
1092   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
1091   Zarz膮dzenie Nr 325/09
1091   Zarz膮dzenie Nr 369/10
1091   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
1090   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
1090   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
1090   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
1089   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1089   Zarz膮dzenie Nr 381/10
1088   Zarz膮dzenie Nr 316/09
1088   Uchwa艂a Nr V/20/11
1087   Zarz膮dzenie Nr 353/09
1087   Zarz膮dzenie Nr 454/10
1087   Zarz膮dzenie Nr 1/10
1087   Zarz膮dzenie Nr 48/11
1087   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
1086   Zarz膮dzenie Nr 366/10
1086   Zarz膮dzenie Nr 29/11
1085   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
1084   Zarz膮dzenie Nr 111/11
1084   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
1083   Zarz膮dzenie Nr 317/09
1083   Zarz膮dzenie Nr 363/10
1083   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
1083   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
1082   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1081   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
1081   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
1081   Zarz膮dzenie Nr 333/09
1081   Zarz膮dzenie Nr 345/09
1081   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
1081   Zarz膮dzenie Nr 4/10
1081   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1081   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
1080   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
1079   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
1079   Zarz膮dzenie Nr 19/10
1079   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
1079   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
1078   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
1078   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1078   Szko艂a Podstawowa Nr 1
1077   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
1077   Zarz膮dzenie Nr 398/10
1077   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1077   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
1076   Zarz膮dzenie Nr 356/09
1076   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
1076   Zarz膮dzenie Nr 11/10
1075   Zarz膮dzenie Nr 435/10
1074   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
1074   Zarz膮dzenie Nr 75/11
1074   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1074   UCHWA艁A NR XLV/258/14
1073   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1073   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
1073   UCHWA艁A NR II/13/14
1071   Uchwa艂a Nr III/15/10
1071   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
1070   Zarz膮dzenie Nr 407/10
1070   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
1068   Zarz膮dzenie Nr 38/11
1068   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
1068   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
1067   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
1067   Urz膮d Stanu Cywilnego
1066   Zarz膮dzenie Nr 27/11
1066   Zarz膮dzenie Nr 85/11
1066   Zarz膮dzenie Nr 270/12
1065   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
1064   Zarz膮dzenie Nr 439/10
1064   Rejestr instytucji kultury
1064   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
1064   Protok贸艂 Nr XXXV/13
1064   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1063   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1063   Zarz膮dzenie Nr 328/09
1063   Zarz膮dzenie Nr 59/11
1062   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
1062   Zarz膮dzenie Nr 140/11
1061   Zarz膮dzenie Nr 399/10
1061   Zarz膮dzenie Nr 108/11
1060   Zarz膮dzenie Nr 74/11
1060   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
1060   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
1059   Zarz膮dzenie Nr 67/11
1059   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1059   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
1059   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
1059   Archiwum zak艂adowe
1058   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
1058   Zarz膮dzenie Nr 461/10
1057   Zarz膮dzenie Nr 54/11
1057   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
1057   Zaproszenie do sk艂adania ofert
1056   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
1056   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
1055   Zarz膮dzenie Nr 344/09
1055   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
1055   Zarz膮dzenie Nr 453/10
1055   Zarz膮dzenie Nr 12/10
1055   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
1055   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
1055   Protok贸艂 Nr XL/13
1054   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
1054   Zarz膮dzenie Nr 463/10
1054   Zarz膮dzenie Nr 33/11
1054   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1054   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1054   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
1054   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
1054   Siemiatycki O艣rodek Kultury
1053   Zarz膮dzenie Nr 383/10
1053   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1053   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
1052   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
1052   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
1051   Zarz膮dzenie Nr 449/10
1051   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
1050   Zarz膮dzenie Nr 456/10
1050   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
1049   Za rok 2009
1049   Zarz膮dzenie Nr 458/10
1049   Uchwa艂a nr II/7/10
1048   Zarz膮dzenie Nr 413/10
1048   Uchwa艂a nr II/9/10
1048   Zarz膮dzenie Nr 72/11
1048   Protok贸艂 Nr IX/11
1047   Zarz膮dzenie Nr 35/11
1047   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
1047   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
1046   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
1046   Uchwa艂a Nr V/19/11
1046   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
1046   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
1045   Zarz膮dzenie Nr 329/09
1045   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
1045   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1045   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
1043   Zarz膮dzenie Nr 438/10
1043   Zarz膮dzenie Nr 441/10
1043   Zarz膮dzenie Nr 45/11
1042   Uchwa艂a Nr I/2/10
1042   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
1041   Uchwa艂a nr II/11/10
1041   Zarz膮dzenie Nr 115/11
1041   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
1041   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
1041   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
1040   Zarz膮dzenie Nr 322/09
1040   Zarz膮dzenie Nr 446/10
1040   Zarz膮dzenie Nr 20/10
1040   Zarz膮dzenie Nr 100/11
1040   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
1040   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
1040   Protok贸艂 Nr XLIX/14
1039   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
1039   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
1039   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
1039   Zarz膮dzenie Nr 36/11
1039   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
1039   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
1038   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
1037   Zarz膮dzenie Nr 421/10
1037   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
1037   Zarz膮dzenie Nr 96/11
1037   Zarz膮dzenie Nr 195/12
1037   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
1037   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1036   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
1035   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1035   Plan kontroli na 2009 r.
1035   Zarz膮dzenie Nr 400/10
1035   Zarz膮dzenie Nr 16/10
1035   Protok贸艂 Nr XVIII/11
1035   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
1035   Opinie RIO
1035   UCHWA艁A NR II/11/14
1035   UCHWA艁A NR II/14/14
1034   Zarz膮dzenie Nr 394/10
1034   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1033   Zarz膮dzenie Nr 442/10
1033   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
1033   Uchwa艂a Nr IV/18/10
1033   Zarz膮dzenie Nr 66/11
1033   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
1032   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
1032   Zarz膮dzenie Nr 58/11
1032   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
1032   Zarz膮dzenie Nr 253/12
1031   Zarz膮dzenie Nr 432/10
1031   Zarz膮dzenie Nr 448/10
1031   Zarz膮dzenie Nr 69/11
1030   Zarz膮dzenie Nr 106/11
1030   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
1030   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
1029   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
1029   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
1028   Zarz膮dzenie Nr 82/11
1028   Zarz膮dzenie Nr 97/11
1028   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
1028   Sekretarz Miasta
1028   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
1027   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
1027   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
1026   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
1026   Gimnazjum Publiczne Nr 1
1025   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
1025   Zarz膮dzenie Nr 223/12
1024   Uchwa艂a Nr I/4/10
1024   Uchwa艂a Nr V/22/11
1024   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
1024   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
1024   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
1023   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
1023   Bud偶et na rok 2011
1022   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
1022   Zarz膮dzenie Nr 388/10
1022   Uchwa艂a nr II/10/10
1022   Zarz膮dzenie Nr 43/11
1022   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
1021   Zarz膮dzenie Nr 423/10
1021   Zarz膮dzenie Nr 455/10
1021   Uchwa艂a Nr IV/17/10
1021   Uchwa艂a Nr V/24/11
1021   Zarz膮dzenie Nr 273/12
1020   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
1020   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
1020   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
1020   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
1019   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
1019   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
1018   Zarz膮dzenie Nr 340/09
1018   Zarz膮dzenie Nr 391/10
1018   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
1017   Zarz膮dzenie Nr 416/10
1017   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
1016   Zarz膮dzenie Nr 403/10
1016   Zarz膮dzenie Nr 406/10
1016   Zarz膮dzenie Nr 422/10
1016   Sprawozdania 2014
1015   Za rok 2009
1015   Uchwa艂a nr II/8/10
1015   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
1015   Protok贸艂 Nr XXXI/12
1015   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
1015   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
1014   Zarz膮dzenie Nr 447/10
1014   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1014   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
1014   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
1013   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
1013   Zarz膮dzenie Nr 134/11
1013   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
1013   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
1012   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
1012   Protok贸艂 Nr XLVI/10
1012   Zarz膮dzenie Nr 95/11
1012   Zarz膮dzenie Nr 103/11
1012   Konsultacja projektu
1012   Podatek rolny w 2012 r.
1012   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
1011   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
1011   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
1011   Protok贸艂 Nr XLII/13
1010   Zarz膮dzenie Nr 412/10
1010   Zarz膮dzenie Nr 26/11
1010   Zarz膮dzenie Nr 56/11
1010   Zarz膮dzenie Nr 68/11
1010   Zarz膮dzenie Nr 311/13
1009   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1009   Uchwa艂a Nr I/5/10
1009   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
1009   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1009   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
1008   Zarz膮dzenie Nr 465/10
1008   Zarz膮dzenie Nr 62/11
1008   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
1008   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
1007   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
1007   Zarz膮dzenie Nr 57/11
1007   Zarz膮dzenie Nr 199/12
1006   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
1005   Zarz膮dzenie Nr 375/10
1005   Zarz膮dzenie Nr 2/10
1005   Zarz膮dzenie Nr 79/11
1005   Zarz膮dzenie Nr 94/11
1005   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
1004   Zarz膮dzenie Nr 283/13
1003   Zarz膮dzenie Nr 424/10
1003   Zarz膮dzenie Nr 13/10
1003   Uchwa艂a Nr III/14/10
1003   Zarz膮dzenie Nr 89/11
1003   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
1003   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
1002   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
1002   Zarz膮dzenie Nr 50/11
1002   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
1002   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
1002   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
1001   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
1001   Zarz膮dzenie Nr 427/10
1001   Zarz膮dzenie Nr 51/11
1001   Zarz膮dzenie Nr 189/12
1000   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
1000   Zarz膮dzenie Nr 428/10
1000   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
999   Zarz膮dzenie Nr 390/10
999   Za rok 2010
999   Za rok 2011
999   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
999   Zarz膮dzenie Nr 172/12
998   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
998   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
998   Zarz膮dzenie Nr 280/12
997   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
997   Zarz膮dzenie Nr 433/10
997   Zarz膮dzenie Nr 53/11
997   Zarz膮dzenie Nr 139/11
996   Uchwa艂a Nr I/3/10
995   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
995   Zarz膮dzenie Nr 389/10
995   Zarz膮dzenie Nr 8/10
995   Zarz膮dzenie Nr 84/11
995   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
994   Protok贸艂 Nr I/10
994   Zarz膮dzenie Nr 102/11
994   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
993   Zarz膮dzenie Nr 382/10
993   Zarz膮dzenie Nr 410/10
993   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
993   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
992   Sprawozdania 2013
991   Zarz膮dzenie Nr 93/11
991   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
991   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
990   Zarz膮dzenie Nr 49/11
990   Zarz膮dzenie Nr 64/11
990   Zarz膮dzenie Nr 163/12
990   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
990   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
990   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
990   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
990   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
989   Uchwa艂a Nr VII/34/11
989   Zarz膮dzenie Nr 114/11
989   UCHWA艁A NR I/2/14
988   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
988   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
987   Zarz膮dzenie Nr 70/11
987   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
987   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
987   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
987   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
986   Zarz膮dzenie Nr 207/12
986   Zarz膮dzenie Nr 209/12
986   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
985   Rok 2011
985   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
985   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
985   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
984   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
984   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
984   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
984   UCHWA艁A NR XLI/217/13
983   Uchwa艂a Nr IX/54/11
983   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
982   UCHWA艁A NR XL/204/13
981   Kompleksowa obs艂uga bankowa
981   Zarz膮dzenie Nr 76/11
981   Zarz膮dzenie Nr 153/11
981   Zarz膮dzenie Nr 224/12
981   Zarz膮dzenie Nr 233/12
980   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
980   Zarz膮dzenie Nr 244/12
980   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
979   Zarz膮dzenie Nr 408/10
979   Zarz膮dzenie Nr 417/10
979   Zarz膮dzenie Nr 110/11
979   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
979   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
978   Zarz膮dzenie Nr 462/10
978   Zarz膮dzenie Nr 260/12
978   UCHWA艁A NR XL/206/13
978   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
977   Zarz膮dzenie Nr 405/10
977   Zarz膮dzenie Nr 431/10
977   Zarz膮dzenie Nr 5/10
977   Zarz膮dzenie Nr 130/11
977   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
977   Zarz膮dzenie Nr 147/11
977   Protok贸艂 Nr X/11
977   Zarz膮dzenie Nr 352/13
976   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
976   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
976   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
976   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
976   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
975   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
975   Zarz膮dzenie Nr 200/12
975   Zarz膮dzenie Nr 245/12
975   UCHWA艁A NR XLII/227/13
974   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
974   Zarz膮dzenie Nr 101/11
974   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
973   Zarz膮dzenie Nr 28/11
973   Zarz膮dzenie Nr 42/11
973   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
973   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
972   Zarz膮dzenie Nr 306/13
971   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
971   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
971   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
971   Protok贸艂 Nr XXXII/12
970   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
969   Uchwa艂a Nr I/1/10
968   Zarz膮dzenie Nr 415/10
968   Zarz膮dzenie Nr 135/11
968   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
967   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
967   Zarz膮dzenie Nr 437/10
967   Uchwa艂a Nr V/25/11
967   Zarz膮dzenie Nr 112/11
967   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
967   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
967   Zarz膮dzenie Nr 323/13
967   UCHWA艁A NR II/5/14
966   Zarz膮dzenie Nr 380/10
966   Zarz膮dzenie Nr 419/10
966   Zarz膮dzenie Nr 429/10
966   Uchwa艂a Nr XX/108/12
966   Zarz膮dzenie Nr 252/12
966   UCHWA艁A NR I/3/14
965   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
965   Protok贸艂 Nr XIV/11
964   Zarz膮dzenie Nr 9/10
964   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
964   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
964   UCHWA艁A NR II/8/14
963   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
963   Zarz膮dzenie Nr 395/10
963   Uchwa艂a Nr III/12/10
963   Zarz膮dzenie Nr 164/12
963   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
963   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
962   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
962   Zarz膮dzenie Nr 61/11
961   Zarz膮dzenie Nr 116/11
961   Zarz膮dzenie Nr 146/11
961   Zarz膮dzenie Nr 171/12
961   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
961   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
961   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
961   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
960   Zarz膮dzenie Nr 6/10
960   Zarz膮dzenie Nr 136/11
960   Zarz膮dzenie Nr 322/13
960   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
959   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
958   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
958   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
958   Zarz膮dzenia Nr 104/11
958   Zarz膮dzenie Nr 185/12
958   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
957   Zarz膮dzenie Nr 123/11
957   Zarz膮dzenie Nr 204/12
957   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
957   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
957   Protok贸艂 Nr XLV/14
956   Zarz膮dzenie Nr 41/11
956   Zarz膮dzenie Nr 86/11
956   Zarz膮dzenie Nr 129/11
956   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
956   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
956   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
956   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
955   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
955   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
955   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
954   Zarz膮dzenie Nr 243/12
954   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
953   Uchwa艂a Nr VII/36/11
953   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
953   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
952   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
952   Zarz膮dzenie Nr 10/10
952   Zarz膮dzenie Nr 105/11
952   Protok贸艂 Nr XI/11
952   Zarz膮dzenie Nr 170/12
952   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
951   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
951   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
951   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
950   Zarz膮dzenie Nr 81/11
949   Bud偶et na rok 2009
949   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
948   Zarz膮dzenie Nr 267/12
947   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
947   Zarz膮dzenie Nr 3/10
947   Zarz膮dzenie Nr 83/11
947   Zarz膮dzenie Nr 319/13
947   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
947   UCHWA艁A NR I/1/14
946   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
946   Zarz膮dzenie Nr 78/11
946   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
946   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
945   Zarz膮dzenie Nr 124/11
945   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
945   Zarz膮dzenie Nr 236/12
944   Zarz膮dzenie Nr 118/11
944   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
944   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
944   Zarz膮dzenie Nr 264/12
944   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
944   Zarz膮dzenie Nr 285/13
944   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
943   Zarz膮dzenie Nr 60/11
943   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
943   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
943   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
943   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
942   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
942   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
942   Zarz膮dzenie Nr 127/11
942   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
942   Zarz膮dzenie Nr 315/13
942   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
942   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
941   Zarz膮dzenie Nr 151/11
941   Zarz膮dzenie Nr 203/12
941   Zarz膮dzenie Nr 259/12
940   Zarz膮dzenie Nr 120/11
940   Zarz膮dzenie Nr 246/12
939   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
939   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
938   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
938   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
938   Szko艂a Muzyczna I stopnia
938   UCHWA艁A NR II/12/14
937   Zarz膮dzenie Nr 208/12
937   Zarz膮dzenie Nr 210/12
937   Pakiet informacyjny
936   Bud偶et na rok 2014
935   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
935   Zarz膮dzenie Nr 141/11
935   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
934   Zarz膮dzenie Nr 166/12
934   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
934   Sprawozdania 2013
933   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
933   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
933   Zarz膮dzenie Nr 265/12
933   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
932   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
932   Rok 2012
932   Zarz膮dzenie Nr 194/12
932   Zarz膮dzenie Nr 239/12
932   UCHWA艁A NR XL/211/13
931   Projekt bud偶etu na 2009 rok
931   Zakup prefabrykat贸w drogowych
931   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
931   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
930   Zarz膮dzenie Nr 113/11
930   Zarz膮dzenie Nr 144/11
930   Sta艂y rejestr wyborc贸w
930   UCHWA艁A NR II/7/14
929   Zarz膮dzenie Nr 219/12
928   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
928   Uchwa艂a Nr V/27/11
928   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
927   Zarz膮dzenie Nr 131/11
927   Zarz膮dzenie Nr 183/12
926   Uchwa艂a Nr V/28/11
926   Uchwa艂a Nr V/30/11
926   Zarz膮dzenie Nr 91/11
926   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
926   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
925   Zarz膮dzenie Nr 128/11
925   Zarz膮dzenie Nr 178/12
925   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
924   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
924   Uchwa艂a Nr IX/55/11
924   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
924   Zarz膮dzenie Nr 298/13
924   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
924   Zarz膮dzenie Nr 326/13
924   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
923   Zarz膮dzenie Nr 55/11
923   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
923   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
923   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
923   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
923   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
922   Zarz膮dzenie Nr 409/10
922   Uchwa艂a Nr IX/56/11
922   Zarz膮dzenie Nr 240/12
922   Zarz膮dzenie Nr 279/12
922   Zarz膮dzenie Nr 314/13
921   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
920   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
919   Uchwa艂a Nr V/23/11
919   Zarz膮dzenie Nr 145/11
919   Zarz膮dzenie Nr 226/12
918   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
918   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
918   Zarz膮dzenie Nr 268/12
918   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
918   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
917   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
917   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
917   Zaproszenie do sk艂adania ofert
916   Projekt bud偶etu na 2011 rok
916   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
916   Zarz膮dzenie Nr 201/12
916   Zarz膮dzenie Nr 266/12
916   Zmiana terminu sk艂adania ofert
915   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
915   Zarz膮dzenie Nr 167/12
915   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
915   Zarz膮dzenie Nr 297/13
915   UCHWA艁A NR XL/203/13
914   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
914   Zarz膮dzenie Nr 109/11
914   Zarz膮dzenie Nr 159/11
914   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
912   Zarz膮dzenie Nr 182/12
912   Zarz膮dzenie Nr 217/12
912   Rejestr przedpoborowych
912   Zarz膮dzenie Nr 274/12
912   Zarz膮dzenie Nr 307/13
912   UCHWA艁A NR II/9/14
911   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
911   Zarz膮dzenie Nr 150/11
911   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
911   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
911   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
910   Zarz膮dzenie Nr 251/12
910   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
910   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
909   Zarz膮dzenie Nr 142/11
909   Zarz膮dzenie Nr 184/12
909   Zarz膮dzenie Nr 235/12
909   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
909   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
909   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
908   Zarz膮dzenie Nr 218/12
908   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
907   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
907   Zarz膮dzenie Nr 154/11
907   Bud偶et na rok 2012
907   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
906   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
905   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
905   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
905   Zarz膮dzenie Nr 269/12
904   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
904   Uchwa艂a Nr IX/60/11
904   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
904   Zarz膮dzenie Nr 276/12
904   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
903   Zarz膮dzenie Nr 99/11
903   Zarz膮dzenie Nr 152/11
903   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
903   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
903   Zarz膮dzenie Nr 360/13
903   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
902   Zarz膮dzenie Nr 126/11
902   Zarz膮dzenie Nr 158/11
902   Zarz膮dzenie Nr 348/13
902   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
902   Przedszkole Nr 1
901   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
901   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
901   Program Rodzina 5+
900   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
900   Zarz膮dzenie Nr 258/12
900   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
900   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
900   Zarz膮dzenie Nr 332/13
899   Zarz膮dzenie Nr 71/11
899   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
899   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
899   Zarz膮dzenie Nr 301/13
899   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
898   Uchwa艂a Nr IX/59/11
898   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
898   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
898   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
897   Za rok 2010
897   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
897   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
897   Uchwa艂a Nr XX/106/12
897   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
897   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
897   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
896   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
896   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
896   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
895   Zarz膮dzenie Nr 257/12
895   Zarz膮dzenie Nr 281/13
895   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
894   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
894   Uchwa艂a Nr IX/52/11
892   Zarz膮dzenie nr 138/11
891   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
891   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
891   Uchwa艂a Nr IX/57/11
891   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
891   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
890   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
890   Zarz膮dzenie Nr 214/12
890   Zarz膮dzenie Nr 221/12
890   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
889   Za rok 2011
889   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
889   Zarz膮dzenie Nr 250/12
889   Zarz膮dzenie Nr 275/12
889   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
889   Zarz膮dzenie Nr 375/13
889   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
889   UCHWA艁A NR II/10/14
888   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
888   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
888   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
888   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
887   Uchwa艂a Nr V/31/11
887   Protok贸艂 Nr XLI/13
886   Zarz膮dzenie Nr 107/11
886   Zarz膮dzenie Nr 125/11
886   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
886   Zarz膮dzenie Nr 206/12
886   Zarz膮dzenie Nr 256/12
886   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
885   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
885   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
885   Zarz膮dzenie Nr 222/12
885   Zarz膮dzenie Nr 346/13
884   Uchwa艂a Nr XV/77/11
884   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
884   Zarz膮dzenie Nr 237/12
884   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
883   Zarz膮dzenie Nr 228/12
883   Zarz膮dzenie Nr 261/12
883   Zarz膮dzenie Nr 272/12
883   UCHWA艁A NR XL/205/13
883   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
883   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
882   Zarz膮dzenie Nr 230/12
881   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
881   Zarz膮dzenie Nr 249/12
881   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
881   Zarz膮dzenie Nr 335/13
880   Projekt bud偶etu na 2012 rok
880   Uchwa艂a Nr XV/76/11
880   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
880   Zarz膮dzenie Nr 355/13
880   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
879   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
879   Zarz膮dzenie Nr 282/13
879   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
879   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
878   Projekt bud偶etu na 2010 rok
878   Zarz膮dzenie Nr 122/11
878   Uchwa艂a Nr XII/68/11
878   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
878   Zarz膮dzenie Nr 242/12
878   Zarz膮dzenie Nr 247/12
878   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
878   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
878   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
878   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
877   Zarz膮dzenie Nr 205/12
877   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
877   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
876   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
875   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
875   Zarz膮dzenie Nr 263/12
875   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
875   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
875   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
875   UCHWA艁A NR XL/213/13
875   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
874   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
874   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
874   Zarz膮dzenie Nr 329/13
874   Zarz膮dzenie Nr 349/13
874   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
874   Przedszkole Nr 5
873   Zarz膮dzenie Nr 165/12
873   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
873   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
872   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
872   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
872   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
872   Zarz膮dzenie Nr 262/12
872   Zarz膮dzenie Nr 302/13
872   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
872   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
871   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
871   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
871   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
869   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
869   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
868   Uchwa艂a Nr VII/37/11
868   Uchwa艂a Nr IX/58/11
868   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
868   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
868   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
868   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
868   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
867   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
867   Zarz膮dzenie Nr 308/13
867   Zarz膮dzenie Nr 320/13
866   Uchwa艂a Nr VI/32/11
866   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
866   Zarz膮dzenie Nr 211/12
866   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
866   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
866   Zarz膮dzenie Nr 309/13
866   UCHWA艁A NR XL/214/13
866   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
865   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
865   Zarz膮dzenie Nr 234/12
865   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
865   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
864   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
864   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
864   Zarz膮dzenie Nr 197/12
864   Zarz膮dzenie Nr 225/12
864   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
864   Zarz膮dzenie Nr 372/13
864   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
863   Uchwa艂a Nr VII/33/11
863   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
863   Uchwa艂a Nr X/62/11
863   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
862   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
861   Zarz膮dzenie Nr 255/12
860   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
860   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
859   Zarz膮dzenie Nr 196/12
859   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
858   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
858   Zarz膮dzenie Nr 177/12
858   Zarz膮dzenie Nr 186/12
858   Zarz膮dzenie Nr 191/12
858   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
858   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
857   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
857   Uchwa艂a Nr IX/53/11
857   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
857   Zarz膮dzenie Nr 365/13
857   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
856   Zarz膮dzenie Nr 80/11
856   Zarz膮dzenie Nr 231/12
856   Zarz膮dzenie Nr 290/13
856   Zarz膮dzenie Nr 294/13
856   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
856   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
855   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
855   Zarz膮dzenie Nr 318/13
855   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
854   Zarz膮dzenie Nr 248/12
854   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
854   Zarz膮dzenie Nr 333/13
854   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
854   Zarz膮dzenie Nr 359/13
854   UCHWA艁A NR XLII/226/13
854   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
853   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
853   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
853   Zarz膮dzenie Nr 340/13
853   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
853   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
853   UCHWA艁A NR II/4/14
852   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
852   Zarz膮dzenie Nr 198/12
852   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
851   Protok贸艂 Nr XXX/12
851   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
851   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
851   UCHWA艁A NR XLII/225/13
851   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
849   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
849   Zarz膮dzenie Nr 341/13
849   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
849   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
848   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
848   Zarz膮dzenie Nr 162/12
848   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
848   Zarz膮dzenie Nr 343/13
848   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
847   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
847   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
847   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
847   Zarz膮dzenie Nr 358/13
847   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
847   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
846   Uchwa艂a Nr V/29/11
846   Zarz膮dzenie Nr 300/13
846   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
845   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
844   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
844   Zarz膮dzenie Nr 121/11
844   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
844   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
844   Przedszkole Nr 3
843   Zarz膮dzenie Nr 271/12
843   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
843   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
842   Zarz膮dzenie Nr 175/12
842   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
842   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
841   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
841   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
841   Zarz膮dzenie Nr 345/13
841   Zarz膮dzenie Nr 368/13
840   Zarz膮dzenie Nr 148/11
840   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
840   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
840   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
839   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
839   Zarz膮dzenie Nr 188/12
839   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
839   Zarz膮dzenie Nr 339/13
839   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
838   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
838   Zarz膮dzenie Nr 286/13
838   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
838   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
838   UCHWA艁A NR XL/207/13
838   Zarz膮dzenie Nr 357/13
838   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
838   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
837   Zarz膮dzenie Nr 336/13
837   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
837   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
835   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
835   Zarz膮dzenie Nr 168/12
835   Zarz膮dzenie Nr 295/13
835   Zarz膮dzenie Nr 324/13
835   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
835   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
835   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
834   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
834   Zarz膮dzenie Nr 169/12
834   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
834   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
834   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
834   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
834   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
833   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
832   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
832   Zarz膮dzenie Nr 321/13
832   Zarz膮dzenie Nr 351/13
832   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
831   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
831   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
830   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
830   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
830   Uchwa艂a Nr XII/65/11
830   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
829   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
829   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
828   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
827   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
827   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
825   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
825   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
825   Zarz膮dzenie Nr 173/12
825   Zarz膮dzenie Nr 212/12
825   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
825   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
825   UCHWA艁A NR XL/208/13
825   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
824   Uchwa艂a o emisji obligacji
823   Uchwa艂a Nr V/21/11
823   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
823   UCHWA艁A NR XL/210/13
822   Uchwa艂a Nr XII/69/11
822   Protok贸艂 Nr XVII/11
822   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
822   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
822   Zarz膮dzenie Nr 287/13
822   Zarz膮dzenie Nr 291/13
822   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
822   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
822   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
821   Za rok 2012
821   Zarz膮dzenie Nr 334/13
821   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
821   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
820   Zarz膮dzenie Nr 305/13
820   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
820   Zarz膮dzenie Nr 364/13
820   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
819   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
819   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
819   Zarz膮dzenie Nr 241/12
819   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
819   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
819   UCHWA艁A NR XLV/260/14
819   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
818   Protok贸艂 Nr V/11
818   Protok贸艂 Nr XIII/11
818   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
818   Zarz膮dzenie Nr 331/13
818   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
818   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
818   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
817   Zarz膮dzenie Nr 316/13
817   Zarz膮dzenie Nr 328/13
817   Zarz膮dzenie Nr 390/14
817   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
816   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
816   Za rok 2012
816   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
816   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
815   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
815   Uchwa艂a Nr XII/64/11
815   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
815   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
814   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
813   Zarz膮dzenie Nr 174/12
813   Zarz膮dzenie Nr 192/12
813   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
813   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
813   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
812   Zarz膮dzenie Nr 176/12
812   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
811   Zarz膮dzenie Nr 190/12
811   Zarz膮dzenie Nr 193/12
811   Rok 2013
811   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
810   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
810   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
809   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
809   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
809   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
808   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
807   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
807   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
807   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
807   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
807   Zarz膮dzenie Nr 278/12
807   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
806   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
806   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
806   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
806   UCHWA艁A NR XL/212/13
806   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
805   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
805   Zarz膮dzenie Nr 296/13
805   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
805   Zarz膮dzenie Nr 347/13
805   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
805   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
805   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
805   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
804   Zarz膮dzenie Nr 293/13
804   Zarz膮dzenie Nr 353/13
804   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
803   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
803   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
803   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
802   Zarz膮dzenie Nr 337/13
802   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
802   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
801   Zarz膮dzenie Nr 277/12
801   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
801   Zarz膮dzenie Nr 362/13
801   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
801   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
800   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
800   Zarz膮dzenie Nr 179/12
800   Zarz膮dzenie Nr 220/12
800   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
800   UCHWA艁A NR XLII/220/13
800   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
799   Zarz膮dzenie Nr 227/12
799   Zarz膮dzenie Nr 313/13
799   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
799   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
799   UCHWA艁A NR XL/209/13
798   Zarz膮dzenie Nr 367/13
798   UCHWA艁A NR XLII/218/13
797   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
796   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
796   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
796   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
795   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
795   Zarz膮dzenie Nr 229/12
795   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
795   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
794   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
794   Za rok 2011
794   Zarz膮dzenie Nr 232/12
794   Zarz膮dzenie Nr 342/13
793   Zarz膮dzenie Nr 181/12
793   Zarz膮dzenie Nr 366/13
793   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
793   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
792   Uchwa艂a Nr XI/63/11
792   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
792   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
791   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
791   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
791   Zarz膮dzenie Nr 373/13
791   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
791   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
791   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
791   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
790   Uchwa艂a Nr XII/66/11
790   Zarz膮dzenie Nr 292/13
790   Zarz膮dzenie Nr 310/13
790   Zarz膮dzenie Nr 344/13
790   Zarz膮dzenie Nr 369/13
790   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
789   Zarz膮dzenie Nr 363/13
789   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
788   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
788   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
788   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
787   Bud偶et na rok 2013
787   Za rok 2013
787   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
786   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
786   UCHWA艁A NR XL/215/13
786   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
786   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
786   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
785   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
785   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
785   Zarz膮dzenie Nr 327/13
785   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
785   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
785   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
785   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
785   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
784   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
784   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
784   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
783   Uchwa艂a Nr XII/70/11
783   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
783   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
783   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
782   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
781   Zarz膮dzenie Nr 288/13
781   Zarz膮dzenie Nr 370/13
781   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
780   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
780   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
780   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
779   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
779   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
778   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
778   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
777   Zarz膮dzenie Nr 330/13
777   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
777   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
776   Zarz膮dzenie Nr 303/13
776   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
776   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
775   Zarz膮dzenie Nr 299/13
775   Zarz膮dzenie Nr 371/13
775   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
775   Spis wyborc贸w
773   Za rok 2013
773   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
773   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
772   Zarz膮dzenie Nr 374/13
772   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
772   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
772   Za rok 2014/
771   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
771   Zarz膮dzenie Nr 317/13
771   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
771   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
770   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
770   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
769   UCHWA艁A NR XLII/228/13
769   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
769   UCHWA艁A NR XLV/254/14
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
767   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
766   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
766   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
765   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
765   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
764   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
764   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
763   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
763   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
763   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
763   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
762   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
762   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
762   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
761   Uchwa艂a Nr XII/67/11
760   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
759   Za rok 2012
759   UCHWA艁A NR XLII/219/13
758   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
757   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
757   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
756   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
756   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
755   Zarz膮dzenie Nr 350/13
755   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
755   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
754   Rok 2014
754   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
754   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
753   UCHWA艁A NR XLV/259/14
752   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
752   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
751   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
751   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
751   UCHWA艁A NR XLV/261/14
750   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
750   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
750   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
750   UCHWA艁A NR XLII/222/13
750   UCHWA艁A NR XLII/224/13
749   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
749   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
748   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
747   Zarz膮dzenie Nr 338/13
747   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
747   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
747   UCHWA艁A NR XLV/256/14
747   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
746   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
744   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
744   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
743   Zarz膮dzenie Nr 354/13
743   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
743   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
743   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
742   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
742   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
742   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
742   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
741   Za rok 2013
740   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
739   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
739   Zarz膮dzenie Nr 312/13
739   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
738   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
737   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
737   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
737   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
736   Uchwa艂a Nr X/61/11
734   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
732   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
732   Protok贸艂 Nr XLIV/14
732   Protok贸艂 Nr XLVI/14
730   UCHWA艁A NR XLV/255/14
729   UCHWA艁A NR XLV/253/14
728   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
728   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
727   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
727   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
727   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
727   Za rok 2014
726   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
724   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
724   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
724   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
724   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
724   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
723   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
720   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
719   UCHWA艁A NR XLII/223/13
718   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
718   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
718   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
717   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
717   Zarz膮dzenie Nr 356/13
717   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
717   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
716   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
715   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
713   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
713   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
713   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
712   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
710   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
710   Zarz膮dzenie Nr 361/13
708   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
706   UCHWA艁A NR XLI/216/13
706   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
705   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
701   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
700   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
699   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
697   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
697   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
696   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
695   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
695   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
692   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
692   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
692   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
691   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
688   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
685   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
684   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
683   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
682   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
682   UCHWA艁A NR XLV/252/14
682   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
681   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
680   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
677   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
674   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
674   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
671   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
670   Zarz膮dzenie Nr 253/08
670   Projekt bud偶etu na 2013 rok
670   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
669   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
664   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
662   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
658   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
658   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
657   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
655   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
652   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
649   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
644   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
643   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
638   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
637   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
630   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
629   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
627   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
624   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
623   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
617   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
615   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
615   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
615   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
613   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
611   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
611   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
609   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
607   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
607   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
606   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
602   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
601   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
600   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
599   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
591   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
590   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
589   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
586   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
585   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
584   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
584   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
583   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
583   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
580   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
578   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
578   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
577   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
575   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
575   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
575   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
574   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
573   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
571   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
570   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
561   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
559   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
556   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
556   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
548   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
546   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
545   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
541   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
531   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
531   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
529   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
525   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
523   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
520   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
520   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
518   Radca Prawny
516   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
507   Biuro Rady
502   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
500   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
500   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
472   Wykaz telefon贸w
459   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
454   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)

 Liczba   Kategoria
223897   Przetargi
164798   Inne zam贸wienia
114281   Og艂oszenia i komunikaty
79558   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
72845   Wolne stanowiska
27999   Dane teleadresowe
27316   Zam贸wienia publiczne
24137   Kierownictwo
18012   Urz膮d Miasta
17902   Informacja og贸lna
17850   Dialog techniczny
15976   Struktura organizacyjna
14396   Jednostki organizacyjne
13543   Jednostki Organizacyjne
12819   Protoko艂y z sesji
12710   Radni
12511   Zarz膮dzenia Burmistrza
12230   Sesje
11665   Sk艂ad osobowy Rady
11480   Za艂atwianie spraw
10552   Osiedla
10465   Podatki i op艂aty
10332   Bud偶et
10113   Rok 2008
9919   Udost臋pnianie informacji
9739   Rejestry, ewidencje i archiwa
9713   Rok 2014
9656   O艣wiadczenia maj膮tkowe
9432   Strategia Rozwoju Miasta
9156   Kontrole
8881   Rok 2013
8736   Rok 2011
8710   Rok 2006
8704   Rok 2010
8614   Regulamin organizacyjny
8481   Mienie komunalne
8341   Komisje Rady
8286   Rok 2007
8275   Wybory samorz膮dowe 2006
8186   Rok 2012
8086   Urz膮d Miasta
8005   Rok 2006
7984   Uchwa艂y
7893   Rok 2005
7883   Rok 2004
7725   D艂ug publiczny
7678   Pomoc publiczna
7643   Rok 2009
7536   Rok 2005
7452   Ulgi, odroczenia, umorzenia
7450   Prawo lokalne
7285   Rok 2003
7225   Informacje o 艣rodowisku
7092   Maj膮tek publiczny
7057   Dokumenty strategiczne
7035   Podstawa prawna dzia艂ania
7010   Rok 2007
6974   Ci臋偶ary publiczne
6878   Rada Miasta
6845   Wieloletni plan inwestycyjny
6728   Programy spo艂eczne
6679   Rok 2013
6652   Programy ochrony 艣rodowiska
6528   Rok 2008
6508   Rok 2010
6487   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
6477   Finanse i maj膮tek
6306   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
6163   Rok 2009
6158   Rok 2011
6101   Rok 2012
5623   Rok 2014
5494   Wybory parlamentarne
5297   2007
5280   Wybory do europarlamentu
5199   2009
5004   2014
4856   2010
4803   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
4616   2010
4536   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
4495   Wybory prezydenckie
4139   Wybory samorz膮dowe
3904   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3841   2011
3635   2014
3573   Polityka cookies
3336   Emisja obligacji 2013
2962   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2710   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 6528705