logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
16526   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
14633   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
13784   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
7712   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
5915   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5200   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
5072   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4883   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4528   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4316   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
4248   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4221   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
4114   Zarz膮dzenie Nr 192/05
4077   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
4056   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
4051   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3921   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3917   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3765   Zewn臋trzne
3762   Informacje og贸lne
3722   Post臋powanie OO艢
3627   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3591   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3530   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3513   Protok贸艂 Nr XXV/05
3453   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3439   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3390   Wewn臋trzne
3328   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
3320   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3307   Uchwa艂a Nr XX/125/04
3278   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
3262   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
3213   Protok贸艂 Nr XI/03
3138   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
3116   Zezwolenia na alkohol
3098   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
3085   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
3077   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
3066   Protok贸艂 Nr XII/03
3046   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2984   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2983   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2975   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2918   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2906   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2893   Protok贸艂 Nr XIX/04
2888   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
2878   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2862   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2860   Archiwum zak艂adowe
2855   Protok贸艂 Nr XVII/04
2849   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2842   Zarz膮dzenie Nr 59/07
2818   Protok贸艂 Nr X/03
2804   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2788   Protok贸艂 Nr XV/04
2783   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2755   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2747   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2743   Pomoc Publiczna
2737   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2733   Polityka cookies
2730   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2718   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2704   Uchwa艂a Nr III/15/06
2703   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2675   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2666   Licencje na taks贸wki
2658   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2630   Kadencja 2002-2006
2617   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2605   Protok贸艂 Nr XIV/03
2601   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2592   Kadencja 2006-2010
2579   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2576   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2540   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2473   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2455   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2428   Protok贸艂 Nr I/06
2420   Informacje nieudost臋pnione
2409   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2399   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2397   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2380   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2378   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2374   Protok贸艂 Nr VI/07
2367   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2361   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2359   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2354   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2351   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2340   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2339   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2334   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2326   Protok贸艂 Nr XXX/05
2324   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2323   Protok贸艂 Nr XX/04
2315   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2306   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2298   Osiedle Nr 1
2297   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2294   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2275   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2267   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2262   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2258   Uchwa艂a nr XV/102/04
2258   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
2256   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2256   Rejestr skarg i wniosk贸w
2251   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
2242   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
2241   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2239   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2239   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
2238   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2237   Zarz膮dzenie Nr 111/04
2236   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2236   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2235   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2233   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
2230   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2228   Protok贸艂 Nr XVI/04
2227   Zarz膮dzenie Nr 23/04
2222   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2221   Zarz膮dzenie Nr 29/04
2212   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
2204   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2204   Zarz膮dzenie Nr 214/05
2202   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
2201   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2198   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
2191   Protok贸艂 Nr XXIV/05
2190   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
2187   Uchwa艂a Nr III/16/06
2187   Kadencja 2006-2010
2186   Zarz膮dzenie Nr 120/04
2185   Zarz膮dzenie Nr 411/10
2184   Zarz膮dzenie Nr 175/05
2184   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
2182   Uchwa艂a XXXIX/241/06
2180   Zarz膮dzenie Nr 53/04
2180   Uchwa艂a nr XVI/117/04
2178   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2178   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
2172   Protok贸艂 Nr XIII/03
2171   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
2169   Zarz膮dzenie Nr 152/05
2162   Zarz膮dzenie Nr 38/04
2161   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
2160   Zarz膮dzenie Nr 46/07
2160   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
2159   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
2158   Uchwa艂a nr XIV/95/03
2154   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
2149   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
2149   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
2149   Zarz膮dzenie Nr 140/05
2149   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2147   Rok 2005
2147   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
2145   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
2145   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
2142   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
2142   Zarz膮dzenie Nr 176/05
2141   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
2134   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
2131   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
2131   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
2130   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
2127   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
2126   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
2126   Zarz膮dzenie Nr 71/04
2123   Uchwa艂a nr XVI/111/04
2118   Zarz膮dzenie Nr 21/04
2117   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
2114   Zarz膮dzenie Nr 102/04
2113   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
2112   Uchwa艂a nr XVII/119/04
2112   Uchwa艂a nr XV/99/04
2109   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
2106   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
2102   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
2102   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2101   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
2100   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
2099   Uchwa艂a nr XVI/118/04
2099   Zarz膮dzenie Nr 116/04
2094   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2094   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
2093   Uchwa艂a nr XIX/123/04
2093   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2089   Zarz膮dzenie Nr 141/05
2087   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
2085   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
2084   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
2083   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
2083   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
2083   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
2078   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
2078   Zarz膮dzenie Nr 123/05
2078   Uchwa艂a Nr XX/131/04
2077   Zarz膮dzenie Nr 257/06
2076   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
2075   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
2074   Zarz膮dzenie Nr 171/05
2074   Zarz膮dzenie Nr 229/06
2073   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
2072   Uchwa艂a Nr XII/75/03
2071   Zarz膮dzenie Nr 149/05
2068   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
2068   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
2066   Zarz膮dzenie Nr 82/04
2065   Uchwa艂a nr XVI/105/04
2065   Protok贸艂 Nr XI/07
2062   Zarz膮dzenie NR 168 /05
2060   Uchwa艂a nr XVI/108/04
2060   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
2058   Zarz膮dzenie Nr 167/05
2057   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
2056   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2055   Uchwa艂a Nr XX/127/04
2055   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
2054   Urz膮d Miasta Siemiatycze
2053   Zarz膮dzenie Nr 144/05
2052   Zarz膮dzenie Nr 8/06
2051   Zarz膮dzenie Nr 170/05
2050   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2048   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2047   Zarz膮dzenie Nr 81/04
2047   Uchwa艂a nr XVI/109/04
2046   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
2046   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2046   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
2045   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
2045   Uchwa艂a Nr XX/126/04
2043   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
2042   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
2041   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
2041   Uchwa艂a Nr XX/128/04
2041   Uchwa艂a Nr XX/132/04
2040   Uchwa艂a Nr XII/77/03
2040   Protok贸艂 Nr V/07
2039   Zarz膮dzenie Nr 150/05
2038   Zarz膮dzenie Nr 59/04
2038   Uchwa艂a Nr XX/129/04
2036   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
2036   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
2035   Zarz膮dzenie Nr 139/05
2032   Zarz膮dzenie Nr 119/11
2031   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
2031   Uchwa艂a nr XV/98/04
2031   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
2031   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
2029   Protok贸艂 Nr X/07
2028   Zarz膮dzenie Nr 181/05
2027   Uchwa艂a nr XVI/107/04
2027   Zarz膮dzenie Nr 180/05
2026   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
2026   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
2025   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
2025   Zarz膮dzenie Nr 83/04
2022   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2021   Uchwa艂a Nr V/29/07
2019   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
2019   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
2018   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
2016   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
2016   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
2016   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
2016   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
2016   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
2016   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
2014   Uchwa艂a Nr XII/74/03
2014   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
2013   Uchwa艂a Nr XI/68/03
2013   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
2012   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
2012   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
2010   Uchwa艂a nr XIII/89/03
2010   Uchwa艂a nr XV/101/04
2010   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2009   Uchwa艂a nr XV/97/04
2009   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
2009   Zarz膮dzenie Nr 203/05
2008   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
2007   Zarz膮dzenie Nr 119/04
2007   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
2006   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
2006   Uchwa艂a nr XVI/112/04
2006   Kadencja 2002-2006
2003   Zarz膮dzenie Nr 106/07
2002   Zarz膮dzenie Nr 215/05
2000   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1997   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1996   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1993   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1993   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1993   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1992   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1991   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1991   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1989   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1988   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1988   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1986   Protok贸艂 Nr XVI/08
1985   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1985   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1984   Protok贸艂 Nr VII/07
1983   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1983   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1982   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1982   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1981   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1981   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1980   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1980   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1980   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1980   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1980   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1979   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1979   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1978   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1977   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1977   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1975   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1975   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1975   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1974   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1971   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1970   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1970   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1970   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1969   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1968   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1968   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1968   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1968   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1968   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1967   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1966   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1966   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1965   Uchwa艂a nr XV/103/04
1965   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1964   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1963   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1962   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1962   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1961   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1960   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1960   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1959   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1959   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1958   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1958   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1958   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1957   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1956   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1956   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1956   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1955   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1955   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1955   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1954   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1953   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1953   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1953   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1952   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1951   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1951   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1949   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1947   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1947   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1947   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1947   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1947   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1945   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1943   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1943   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1942   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1941   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1940   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1940   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1940   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1940   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1940   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1940   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1937   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1937   Protok贸艂 Nr XIV/08
1935   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1934   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1934   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1933   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1927   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1927   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1926   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1926   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1926   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1926   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1925   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1923   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1922   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1922   Rok 2003
1920   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1919   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1918   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1918   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1918   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1916   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1916   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1915   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1915   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1914   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1913   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1911   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1909   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1909   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1909   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1907   Uchwa艂a nr XV/100/04
1907   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1907   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1906   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1906   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1905   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1905   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1905   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1905   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1904   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1903   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1903   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1902   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1901   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1901   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1900   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1900   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1899   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1899   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1898   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1898   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1897   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1896   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1896   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1896   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1894   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1893   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1892   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1892   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1891   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1890   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1889   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1889   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1889   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1888   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1886   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1884   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1884   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1883   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1883   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1883   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1881   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1881   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1880   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1879   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1877   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1877   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1877   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1877   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1875   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1875   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1874   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1874   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1873   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1872   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1871   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1868   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1867   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1865   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1865   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1864   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1864   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1864   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1863   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1862   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1861   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1861   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1860   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1859   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1859   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1859   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1858   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1858   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1858   Protok贸艂 Nr II/06
1857   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1857   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1857   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1856   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1856   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1854   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1854   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1853   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1851   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1851   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1850   Protok贸艂 Nr XVII/08
1848   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1848   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1847   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1847   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1847   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1846   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1845   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1845   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1843   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1841   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1841   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1840   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1840   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1839   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1839   Rok 2006
1838   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1838   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1836   Osiedle Nr 8
1835   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1835   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1834   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1834   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1833   Za rok 2004
1833   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1833   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1831   Osiedle Nr 6
1829   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1829   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1829   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1829   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1827   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1826   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1826   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1825   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1824   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1824   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1821   Rok 2004
1820   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1819   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1819   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1819   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1818   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1818   Uchwa艂a Nr III/20/06
1818   Protok贸艂 Nr XX/08
1817   Za rok 2004
1817   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1817   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1817   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1816   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1815   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1814   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1813   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1812   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1810   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1810   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1809   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1808   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1808   Osiedle Nr 3
1806   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1802   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1800   Za rok 2002
1800   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1800   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1799   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1799   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1799   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1799   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1799   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1798   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1794   Protok贸艂 Nr XII/07
1793   Protok贸艂 Nr XIII/07
1791   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1791   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1791   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1788   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1787   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1786   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1785   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1785   Skarbnik Miasta
1784   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1783   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1783   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1781   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1781   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1780   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1778   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1776   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1776   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1776   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1775   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1774   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1773   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1773   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1773   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1772   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1772   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1769   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1769   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1768   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1767   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1767   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1767   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1766   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1764   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1764   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1764   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1764   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1762   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1762   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1762   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1762   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1761   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1760   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1760   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1759   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1759   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1758   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1757   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1756   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1755   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1753   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1752   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1752   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1751   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1751   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1750   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1749   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1748   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1748   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1748   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1747   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1747   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1745   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1744   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1744   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1743   Za rok 2003
1741   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1741   Protok贸艂 Nr XXII/04
1741   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1741   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1740   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1739   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1739   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1738   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1738   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1737   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1736   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1736   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1736   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1735   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1734   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1734   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1734   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1734   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1733   Protok贸艂 Nr IV/06
1732   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1732   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1731   Uchwa艂a Nr II/8/06
1730   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1730   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1729   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1727   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1727   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1727   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1726   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1726   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1725   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1725   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1723   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1723   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1723   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1722   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1722   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1722   Uchwa艂a Nr V/26/07
1722   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1721   Za rok 2002
1721   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1718   Kalendarz wyborczy
1714   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1714   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1713   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1712   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1712   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1712   Protok贸艂 Nr VIII/07
1712   Protok贸艂 Nr XIX/08
1711   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1711   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1711   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1710   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1710   Protok贸艂 Nr XXI/04
1709   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1709   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1709   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1708   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1706   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1706   Uchwa艂a Nr I/1/06
1705   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1705   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1704   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1704   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1704   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1703   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1703   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1702   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1701   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1701   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1700   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1700   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1700   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1699   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1699   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1697   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1696   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1696   Uchwa艂a Nr III/17/06
1696   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1696   Protok贸艂 Nr II/10
1695   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1695   Uchwa艂a Nr III/18/06
1695   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1695   Uchwa艂a Nr X/53/07
1693   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1693   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1691   Za rok 2003
1690   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1689   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1688   Za rok 2003
1687   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1685   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1684   Uchwa艂a Nr III/14/06
1684   Kadencja 2010-2014
1682   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1681   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1681   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1681   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1680   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1680   Uchwa艂a Nr II/3/06
1679   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1678   Uchwa艂a Nr V/28/07
1678   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1677   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1677   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1676   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1676   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1676   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1676   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1675   Uchwa艂a Nr III/19/06
1674   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1673   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1672   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1671   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1670   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1670   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1668   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1667   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1667   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1667   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1666   Bud偶et na rok 2007
1666   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1665   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1664   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1663   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1663   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1663   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1661   Za rok 2002
1660   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1659   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1659   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1658   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1658   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1657   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1656   Uchwa艂a Nr II/5/06
1656   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1653   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1653   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1652   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1651   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1651   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1649   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1649   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1649   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1649   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1648  
1648   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1648   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1646   Uchwa艂a Nr II/4/06
1646   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1645   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1645   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
1642   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1642   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1642   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1641   Uchwa艂a Nr III/11/06
1641   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1640   Za rok 2004
1639   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1638   Uchwa艂a Nr III/10/06
1637   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1635   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1635   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1634   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1634   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1632   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1631   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1631   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1631   Osiedle Nr 5
1630   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1630   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1630   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1630   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1629   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1629   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1628   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1628   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1627   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1627   Wybory nowych organ贸w osiedla
1626   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1626   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1625   Uchwa艂a Nr III/12/06
1624   Protok贸艂 Nr III/06
1623   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1623   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1622   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1622   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1621   Uchwa艂a Nr III/13/06
1621   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1620   Protok贸艂 Nr XXII/08
1619   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1619   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1619   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1618   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1618   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1618   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1618   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1618   Protok贸艂 Nr VIII/11
1617   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1616   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1616   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1616   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1614   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1614   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1614   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1613   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1613   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1612   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1612   Uchwa艂a Nr II/7/06
1611   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1610   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1610   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1606   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1605   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1605   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1605   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1604   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1603   Uchwa艂a Nr I/2/06
1600   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1599   Uchwa艂a Nr III/9/06
1599   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1599   Osiedle Nr 4
1598   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1597   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1597   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1596   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1596   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1595   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1595   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1595   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1594   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1592   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1592   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1592   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1591   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1591   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1590   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1590   Uchwa艂a Nr II/6/06
1589   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1589   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1589   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1589   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1589   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1588   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1588   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1586   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1586   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1586   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1586   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1585   Rok 2007
1585   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1584   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1583   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1583   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1583   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1582   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1581   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1580   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1579   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1579   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1578   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1578   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1577   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1577   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1576   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1576   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1576   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1575   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1575   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1572   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1571   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1571   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1570   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1570   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1568   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1568   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1568   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1566   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1566   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1566   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1565   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1564   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1562   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1559   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1559   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1559   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1559   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1558   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1557   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1556   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1556   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1556   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1556   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1554   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1554   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1553   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1553   Protok贸艂 Nr XV/08
1551   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1550   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1550   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1549   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1548   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1545   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1545   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1544   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1543   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1543   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1543   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1542   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1542   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1542   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1541   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1541   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1540   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1540   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1538   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1538   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1538   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1537   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1537   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1536   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1536   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1536   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1535   Uchwa艂a Nr X/50/07
1534   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1534   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1534   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1533   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1533   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1533   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1532   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1532   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1531   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1530   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1529   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1529   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1527   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1527   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1527   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1526   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1525   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1524   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1524   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1524   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1523   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1523   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1523   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1522   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1521   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1521   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1521   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1521   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1520   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1520   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1519   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1519   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1518   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1517   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1516   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1516   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1516   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1515   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1515   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1514   Uchwa艂a Nr V/25/07
1514   Uchwa艂a Nr V/30/07
1514   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1514   Protok贸艂 Nr XXV/12
1513   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1512   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1511   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1511   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1511   Protok贸艂 Nr XXX/09
1510   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1510   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1509   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1509   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1509   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1508   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1508   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1507   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1507   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1507   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1507   Osiedle Nr 7
1506   Za rok 2005
1505   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1505   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1505   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1504   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1503   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1503   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1503   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1502   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1502   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1501   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1501   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1500   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1499   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1499   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1499   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1498   Uchwa艂a Nr X/51/07
1498   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1498   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1498   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1497   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1497   Za rok 2006
1497   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1496   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1496   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1495   Uchwa艂a Nr V/32/07
1494   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1493  
1493   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1492   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1492   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1492   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1491   Uchwa艂a Nr X/52/07
1491   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1491   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1490   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1490   Za rok 2007
1487   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1487   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1486   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1485   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1485   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1485   Konkurs na hejna艂 (2)
1482  
1482   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1482   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1481   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1481   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1481   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1481   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1481   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1479   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1479   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1479   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1478   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1478   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1478   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1478   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1477   Protok贸艂 Nr XXI/08
1477   Protok贸艂 Nr XII/11
1476   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1476   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1475   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1475   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1475   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1475   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1474   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1474   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1474   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1473   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1473   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1473   Protok贸艂 Nr XXV/08
1472   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1471   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1471   Uchwa艂a Nr V/31/07
1471   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1469   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1469   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1469   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1469   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1469   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1467   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1466   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1466   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1466   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1466   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1465   Uchwa艂a Nr V/27/07
1465   Podatek rolny w 2008 r.
1465   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1464   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1463   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1463   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1462   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1462   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1462   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1462   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1462   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1461   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1461   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1461   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1460   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1460   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1459   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1459   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1458   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1457   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1457   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1456   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1456   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1455   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1455   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1454   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1454   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1454   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1454   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1454   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1453   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1453   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1453   Protok贸艂 Nr XIX/12
1452   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1451   Uchwa艂a Nr X/54/07
1451   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1450   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1450   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1449   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1449   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1449   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1449   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1448   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1448   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1448   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1448   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1448   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1447   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1447   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1447   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1447   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1447   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1447   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1447   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1446   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1446   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1445   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1445   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1445   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1443   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1442   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1442   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1442   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1442   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1441   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1440   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1440   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1440   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1439   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1439   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1439   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1438   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1438   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1437   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1437   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1437   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1436   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1436   Uchwa艂a Nr X/56/07
1436   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1436   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1435   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1435   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1434   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1434   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1434   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1433   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1432   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1431   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1431   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1431   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1431   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1430   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1430   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1429   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1429   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1429   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1429   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1428   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1428   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1427   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1426   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1426   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1426   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1425   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1425   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1424   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1424   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1424   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1424   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1423   Za rok 2005
1423   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1423   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1423   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1422   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1422   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1422   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1421   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1421   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1420   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1420   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1419   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1419   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1418   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1418   Radca prawny
1416   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1416   Za rok 2006
1416   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1415   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1415   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1414   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1414   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1413   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1411   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1410   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1409   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1409   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1409   Za rok 2006
1409   Protok贸艂 Nr IX/07
1409   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1407   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1406   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1406   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1405   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1405   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1404   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1403   Uchwa艂a Nr X/55/07
1402   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1402   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1402   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1402   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1402   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1401   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1400   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1399   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1399   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1399   Kalendarz wyborczy
1399   Protok贸艂 Nr XLII/10
1399   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1398   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1398   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1398   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1397   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1396   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1396   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1395   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1395   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1395   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1395   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1395   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1395   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1393   Za rok 2005
1393   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1393   Kadencja 2010-2014
1392   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1392   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1392   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1392   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1389   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1389   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1387   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1387   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1387   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1387   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1386   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1386   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1386   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1386   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1385   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1385   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1384   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1384   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1384   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1384   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1384   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1383   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1383   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1383   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1383   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1382   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1382   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1381   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1380   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1380   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1380   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1380   Referat Organizacyjny
1378   Bud偶et na rok 2006
1377   Za rok 2007
1376   Protok贸艂 Nr XLV/10
1375   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1375   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1374   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1374   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1374   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1374   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1373   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1373   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1372   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1372   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1372   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1372   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1371   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1371   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1370   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1370   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1370   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1370   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1370   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1369   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1368   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1368   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1367   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1366   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1366   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1366   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1365   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1365   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1365   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1364   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1364   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1363   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1362   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1362   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1362   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1362   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1362   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1362   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1360   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1357   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1357   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1357   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1357   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1356   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1356   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1355   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1354   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1353   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1353   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1352   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1352   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1350   Podatek rolny w 2009 r.
1350   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1350   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1349   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1349   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1349   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1349   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1349   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1348   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1348   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1348   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1346   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1345   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1343   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1343   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1343   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1343   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1343   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1342   Referat Infrastruktury i Geodezji
1341   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1341   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1341   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1340   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1340   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1340   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1339   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1339   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1333   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1332   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1331   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1331   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1330   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1330   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1330   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1330   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1330   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1329   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1328   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1327   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1326   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1326   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1326   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1326   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1325   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1325   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1325   Referat Spraw Obywatelskich
1324   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1323   Bud偶et na rok 2004
1323   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1323   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1323   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1322   Bud偶et na rok 2005
1322   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1321   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1321   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1321   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1320   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1320   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1319   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1319   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1319   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1317   Projekt bud偶etu na rok 2004
1317   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1317   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1317   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1316   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1316   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1316   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1315   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1315   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1315   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1315   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1314   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1314   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1313   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1313   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1313   Kadencja 2014-2018
1312   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1312   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1311   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1311   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1311   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1310   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1309   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1309   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1309   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1309   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1309   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1309   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1309   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
1308   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1308   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1308   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1308   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1307   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1307   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1307   Rok 2008
1307   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1307   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
1306   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1306   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1305   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1305   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1305   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1304   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1303   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1302   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1302   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1301   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1300   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1300   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1300   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1300   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1299   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1298   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1297   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1297   Spis wyborc贸w
1296   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1296   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1296   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1295   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1295   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1294   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1294   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1293   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1292   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1292   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1292   Protok贸艂 Nr XX/12
1291   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1290   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1290   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1288   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1288   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1287   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1287   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1286   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1285   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1285   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1285   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1285   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1284   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1283   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1283   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1283   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1283   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1282   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1281   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1280   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
1279   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1279   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
1277   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1277   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1277   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1276   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
1275   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1273   Bud偶et na rok 2003
1273   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1273   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1273   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
1272   Za rok 2008
1271   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1271   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1270   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1270   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1270   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1269   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1269   Za rok 2008
1269   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1268   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1268   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1267   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1266   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1266   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1265   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1265   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
1264   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1263   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1262   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
1261   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1260   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1260   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1259   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1258   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1258   Za rok 2007
1258   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1257   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1257   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1257   Zarz膮dzenie Nr 326/09
1254   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1253   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1253   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1253   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1253   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1251   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1251   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1250   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1249   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1248   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1247   Zarz膮dzenie Nr 282/09
1247   Zarz膮dzenie Nr 313/09
1246   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1246   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
1245   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1244   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1244   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1244   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1243   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
1242   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1242   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
1242   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
1241   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1241   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1240   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1240   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1240   Zarz膮dzenie Nr 460/10
1239   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1239   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1239   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
1239   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1239   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1239   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1237   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1237   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1237   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1236   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1236   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
1235   Zarz膮dzenie Nr 263/09
1233   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1232   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
1231   Zarz膮dzenie Nr 309/09
1230   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1230   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
1230   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1229   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1229   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1227   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1227   Zarz膮dzenie Nr 286/09
1227   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
1226   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
1225   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1225   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1225   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1225   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
1225   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
1223   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1223   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
1223   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1223   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1223   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1222   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1222   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
1221   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
1221   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1220   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1220   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1219   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1218   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1217   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1217   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
1217   Kalendarz wyborczy
1216   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1215   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1215   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1215   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1215   Protok贸艂 Nr XXVII/12
1215   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1214   Zarz膮dzenie Nr 334/09
1214   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1214   Uchwa艂a Nr XX/105/12
1214   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
1213   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
1213   Zarz膮dzenie Nr 187/12
1212   Zarz膮dzenie Nr 272/09
1212   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
1211   Zarz膮dzenie Nr 258/09
1211   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1211   Protok贸艂 Nr XXIX/12
1210   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1209   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1209   Zarz膮dzenie Nr 237/08
1209   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
1209   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1209   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1208   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1208   Zarz膮dzenie Nr 466/10
1207   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
1207   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
1207   Zarz膮dzenie Nr 117/11
1206   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
1204   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
1204   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
1204   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
1204   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1203   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
1202   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1202   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1202   Zarz膮dzenie Nr 310/09
1202   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
1201   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1201   Zarz膮dzenie Nr 305/09
1200   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1200   Zarz膮dzenie Nr 249/08
1200   Uchwa艂a nr II/6/10
1198   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
1197   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1197   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1196   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
1196   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
1195   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
1195   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1194   Bud偶et na rok 2008
1194   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
1194   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
1193   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1192   Zarz膮dzenie Nr 300/09
1192   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
1191   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
1190   Zarz膮dzenie Nr 262/09
1190   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1190   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
1190   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
1190   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
1189   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1188   Zarz膮dzenie Nr 273/09
1188   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
1188   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
1187   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1186   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1186   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
1186   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
1186   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
1184   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1183   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1182   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
1182   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
1181   Zarz膮dzenie Nr 352/09
1181   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1180   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1180   Zarz膮dzenie Nr 271/09
1180   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
1180   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
1179   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1178   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
1177   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
1177   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
1177   Zarz膮dzenie Nr 337/09
1177   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1175   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1175   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
1175   Zarz膮dzenie Nr 358/10
1175   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1174   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
1174   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
1174   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
1173   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
1173   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
1172   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1172   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
1171   Zarz膮dzenie Nr 335/09
1170   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
1170   Zarz膮dzenie Nr 336/09
1170   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
1170   UCHWA艁A NR II/6/14
1169   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
1169   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
1169   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
1168   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
1167   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
1167   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
1167   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
1166   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1166   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
1166   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
1164   Zarz膮dzenie Nr 307/09
1164   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1162   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
1162   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
1162   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
1162   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
1161   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
1161   Protok贸艂 Nr XXVI/12
1161   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1160   Zarz膮dzenie Nr 276/09
1158   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
1158   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
1157   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
1156   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
1155   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1155   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
1153   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1153   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
1153   Zarz膮dzenie Nr 65/11
1152   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1152  

Rok 2010

1152   Zarz膮dzenie Nr 372/10
1152   Protok贸艂 Nr VI/11
1152   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
1151   Zarz膮dzenie Nr 327/09
1151   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1149   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
1149   Zarz膮dzenie Nr 46/11
1149   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1147   Zarz膮dzenie Nr 290/09
1147   Zarz膮dzenie Nr 306/09
1147   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
1146   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
1146   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
1146   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
1145   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
1145   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
1144   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1143   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1143   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
1142   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
1142   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
1142   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
1141   Zarz膮dzenie Nr 287/09
1141   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
1141   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1140   Zarz膮dzenie Nr 293/09
1140   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
1139   Zarz膮dzenie Nr 303/09
1138   Zarz膮dzenie Nr 314/09
1138   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
1138   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
1137   Zarz膮dzenie Nr 279/09
1137   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
1137   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
1137   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
1136   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
1136   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
1136   Zarz膮dzenie Nr 39/11
1136   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
1134   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
1133   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1132   Zarz膮dzenie Nr 299/09
1132   Zarz膮dzenie Nr 302/09
1132   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
1132   Zarz膮dzenie Nr 351/09
1132   Protok贸艂 Nr XLVII/14
1131   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1131   Zarz膮dzenie Nr 377/10
1131   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
1130   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
1130   Zarz膮dzenie Nr 21/10
1130   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1128   Zarz膮dzenie Nr 304/09
1128   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
1128   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
1128   Zarz膮dzenie Nr 371/10
1127   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
1127   Zarz膮dzenie Nr 18/10
1127   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
1126   Zarz膮dzenie Nr 311/09
1126   Zarz膮dzenie Nr 318/09
1126   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
1125   Za rok 2010
1125   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
1125   Zarz膮dzenie Nr 30/11
1125   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
1124   Zarz膮dzenie Nr 274/09
1124   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
1123   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
1123   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
1121   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
1120   Zarz膮dzenie Nr 137/11
1118   Zarz膮dzenie Nr 292/09
1118   Zarz膮dzenie Nr 298/09
1118   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1118   Zarz膮dzenie Nr 451/10
1118   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
1118   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
1117   Za rok 2009
1117   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
1117   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
1116   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1116   Zarz膮dzenie Nr 319/09
1116   Zarz膮dzenie Nr 341/09
1116   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1115   Zarz膮dzenie Nr 259/09
1115   Zarz膮dzenie Nr 347/09
1114   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1114   Zarz膮dzenie Nr 308/09
1114   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1114   Protok贸艂 Nr XXII/12
1113   Zarz膮dzenie Nr 346/09
1112   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
1112   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
1112   Uchwa艂a Nr XX/107/12
1111   Zarz膮dzenie Nr 261/09
1111   Zarz膮dzenie Nr 277/09
1111   Zarz膮dzenie Nr 350/09
1111   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
1111   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
1110   Zarz膮dzenie Nr 275/09
1110   Zarz膮dzenie Nr 425/10
1110   Zarz膮dzenie Nr 14/10
1109   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1109   Zarz膮dzenie Nr 296/09
1109   Zarz膮dzenie Nr 331/09
1109   Zarz膮dzenie Nr 332/09
1109   Monitor Polski
1108   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1108   Zarz膮dzenie Nr 354/09
1108   Kadencja 2014-2018
1106   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
1106   Zarz膮dzenie Nr 155/11
1106   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
1105   Zarz膮dzenie Nr 88/11
1104   Zarz膮dzenie Nr 320/09
1104   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
1103   Zarz膮dzenie Nr 321/09
1103   Zarz膮dzenie Nr 443/10
1102   Zarz膮dzenie Nr 315/09
1101   Rok 2009
1101   Zarz膮dzenie Nr 280/09
1101   Zarz膮dzenie Nr 324/09
1100   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
1099   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
1098   Zarz膮dzenie Nr 348/09
1098   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
1098   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
1097   Dziennik Ustaw
1096   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1096   Zarz膮dzenie Nr 362/10
1096   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
1096   Zarz膮dzenie Nr 24/11
1094   Zarz膮dzenie Nr 291/09
1094   Zarz膮dzenie Nr 420/10
1094   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
1093   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
1092   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
1092  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

1091   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
1091   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
1091   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
1090   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
1090   Zarz膮dzenie Nr 339/09
1090   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
1090   Zarz膮dzenie Nr 444/10
1089   Bud偶et na rok 2010
1088   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1088   Zarz膮dzenie Nr 361/10
1088   Zarz膮dzenie Nr 370/10
1087   Plan kontroli na 2008 r.
1087   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
1086   Uchwa艂a Nr III/13/10
1086   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
1084   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1084   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
1083   Zarz膮dzenie Nr 440/10
1082   Zarz膮dzenie Nr 301/09
1082   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
1081   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
1081   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
1080   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
1080   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
1079   Zarz膮dzenie Nr 17/10
1078   Protok贸艂 Nr III/10
1077   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1077   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
1076   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
1076   Zarz膮dzenie Nr 374/10
1076   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
1075   Zarz膮dzenie Nr 360/10
1075   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1075   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
1074   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
1072   Zarz膮dzenie Nr 342/09
1071   Zarz膮dzenie Nr 330/09
1071   Zarz膮dzenie Nr 343/09
1071   Zarz膮dzenie Nr 22/10
1071   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
1070   Zarz膮dzenie Nr 457/10
1070   Protok贸艂 Nr XVI/11
1069   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
1068   Zarz膮dzenie Nr 25/11
1068   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
1067   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
1067   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
1067   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
1067   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
1066   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1066   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
1066   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
1066   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
1065   Zarz膮dzenie Nr 418/10
1065   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
1065   Uchwa艂a Nr IV/16/10
1065   Zarz膮dzenie Nr 44/11
1065   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
1065   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
1065   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1064   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
1064   Zarz膮dzenie Nr 15/10
1064   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1063   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
1063   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
1062   Zarz膮dzenie Nr 281/09
1062   Zarz膮dzenie Nr 414/10
1062   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
1061   Zarz膮dzenie Nr 338/09
1061   Zarz膮dzenie Nr 373/10
1061   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1061   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
1060   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
1060   Protok贸艂 Nr XLIII/13
1059   Za rok 2008
1058   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1057   Zarz膮dzenie Nr 445/10
1057   Zarz膮dzenie Nr 23/10
1057   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
1057   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1055   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
1054   Opinie RIO
1053   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
1052   Ewidencja Ludno艣ci
1051   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
1051   Zarz膮dzenie Nr 295/09
1051   Zarz膮dzenie Nr 376/10
1050   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1050   Zarz膮dzenie Nr 396/10
1050   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
1049   Zarz膮dzenie Nr 378/10
1049   Zarz膮dzenie Nr 47/11
1048   Zarz膮dzenie Nr 180/12
1048   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
1047   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
1046   Zarz膮dzenie Nr 349/09
1046   Zarz膮dzenie Nr 384/10
1046   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
1046   Zarz膮dzenie Nr 133/11
1046   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
1045   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
1045   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
1045   Uchwa艂a Nr V/26/11
1045   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
1044   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1044   Zarz膮dzenie Nr 355/09
1044   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
1043   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
1042   Zarz膮dzenie Nr 436/10
1042   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
1042   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
1042   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
1041   Zarz膮dzenie Nr 369/10
1041   Zarz膮dzenie nr 132/11
1041   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
1041   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1040   Protok贸艂 Nr VII/11
1040   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
1039   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
1039   Spis wyborc贸w
1039   Protok贸艂 Nr XV/11
1038   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1037   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
1037   Zarz膮dzenie Nr 450/10
1037   Protok贸艂 Nr IV/10
1037   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
1036   Zarz膮dzenie Nr 426/10
1036   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
1036   Zarz膮dzenie Nr 459/10
1036   Zarz膮dzenie Nr 48/11
1036   Zarz膮dzenie Nr 98/11
1036   UCHWA艁A NR XLII/221/13
1036   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
1035   Zarz膮dzenie Nr 353/09
1035   Spis wyborc贸w
1035   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
1034   Zarz膮dzenie Nr 325/09
1034   Zarz膮dzenie Nr 7/10
1034   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1033   Zarz膮dzenie Nr 392/10
1033   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
1032   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
1032   Zarz膮dzenie Nr 381/10
1032   Zarz膮dzenie Nr 434/10
1032   Zarz膮dzenie Nr 1/10
1032   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
1031   Zarz膮dzenie Nr 366/10
1030   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
1029   Zarz膮dzenie Nr 316/09
1029   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
1027   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
1026   Zarz膮dzenie Nr 363/10
1026   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
1025   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1025   Zarz膮dzenie Nr 317/09
1025   Zarz膮dzenie Nr 29/11
1025   Uchwa艂a Nr V/20/11
1025   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
1024   Zarz膮dzenie Nr 333/09
1024   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
1024   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
1024   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
1024   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
1023   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
1022   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
1022   Zarz膮dzenie Nr 397/10
1022   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1021   Zarz膮dzenie Nr 345/09
1021   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
1021   Zarz膮dzenie Nr 4/10
1021   Zarz膮dzenie Nr 11/10
1020   UCHWA艁A NR XLV/258/14
1019   Zarz膮dzenie Nr 19/10
1019   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
1019   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
1018   Zarz膮dzenie Nr 404/10
1018   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1018   Zarz膮dzenie Nr 454/10
1017   Zarz膮dzenie Nr 111/11
1016   Zarz膮dzenie Nr 75/11
1016   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
1015   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
1014   Zarz膮dzenie Nr 356/09
1012   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
1012   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
1012   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1012   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
1011   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
1011   UCHWA艁A NR XLV/257/14
1011   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
1010   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
1010   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
1010   Zarz膮dzenie Nr 85/11
1009   Zarz膮dzenie Nr 38/11
1008   Zarz膮dzenie Nr 398/10
1008   Zarz膮dzenie Nr 74/11
1008   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
1008   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
1007   Zarz膮dzenie Nr 407/10
1007   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
1007   Zarz膮dzenie Nr 27/11
1007   Zarz膮dzenie Nr 67/11
1006   Zarz膮dzenie Nr 328/09
1006   Zarz膮dzenie Nr 435/10
1006   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
1006   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
1006   UCHWA艁A NR II/13/14
1005   Zarz膮dzenie Nr 383/10
1005   Zarz膮dzenie Nr 270/12
1004   Zarz膮dzenie Nr 439/10
1004   Zarz膮dzenie Nr 461/10
1003   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1002   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
1001   Zarz膮dzenie Nr 54/11
1001   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1001   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
1000   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
1000   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
999   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
999   Uchwa艂a Nr III/15/10
998   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
998   Zarz膮dzenie Nr 59/11
998   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
998   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
998   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
997   Zarz膮dzenie Nr 399/10
996   Plan kontroli na 2009 r.
996   Zarz膮dzenie Nr 344/09
996   Zarz膮dzenie Nr 12/10
996   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
996   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
995   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
995   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
995   Protok贸艂 Nr XXXV/13
995   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
994   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
994   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
994   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
994   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
993   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
993   Uchwa艂a nr II/9/10
993   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
993   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
993   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
992   Zarz膮dzenie Nr 458/10
992   Rejestr instytucji kultury
991   Urz膮d Stanu Cywilnego
990   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
990   Uchwa艂a Nr V/19/11
990   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
990   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
990   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
989   Zarz膮dzenie Nr 456/10
989   Uchwa艂a nr II/11/10
989   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
988   Zarz膮dzenie Nr 329/09
988   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
987   Zarz膮dzenie Nr 449/10
987   Zarz膮dzenie Nr 20/10
987   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
986   Zarz膮dzenie Nr 322/09
986   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
986   Zarz膮dzenie Nr 35/11
986   Zarz膮dzenie Nr 72/11
986   Zarz膮dzenie Nr 100/11
986   Zarz膮dzenie Nr 108/11
985   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
985   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
985   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
984   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
984   Zarz膮dzenie Nr 441/10
984   Zarz膮dzenie Nr 446/10
984   Zarz膮dzenie Nr 453/10
984   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
984   Bud偶et na rok 2011
984   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
983   Zarz膮dzenie Nr 140/11
982   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
982   Protok贸艂 Nr IX/11
982   Archiwum zak艂adowe
982   Protok贸艂 Nr XL/13
982   Protok贸艂 Nr XLIX/14
981   Za rok 2009
981   Zarz膮dzenie Nr 400/10
981   Uchwa艂a nr II/7/10
981   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
981   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
981   Zaproszenie do sk艂adania ofert
980   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
980   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
980   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
980   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
980   Protok贸艂 Nr XVIII/11
980   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
980   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
979   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
979   Uchwa艂a Nr I/2/10
979   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
979   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
978   Zarz膮dzenie Nr 413/10
978   Zarz膮dzenie Nr 16/10
978   Zarz膮dzenie Nr 36/11
978   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
978   Siemiatycki O艣rodek Kultury
977   Zarz膮dzenie Nr 394/10
977   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
976   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
976   Zarz膮dzenie Nr 45/11
976   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
976   Zarz膮dzenie Nr 96/11
976   Zarz膮dzenie Nr 97/11
976   UCHWA艁A NR II/11/14
975   Zarz膮dzenie Nr 421/10
975   Zarz膮dzenie Nr 33/11
975   Uchwa艂a Nr V/22/11
975   Zarz膮dzenie Nr 82/11
975   Opinie RIO
974   Zarz膮dzenie Nr 432/10
974   Zarz膮dzenie Nr 438/10
974   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
974   Zarz膮dzenie Nr 463/10
974   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
974   Uchwa艂a Nr V/24/11
974   Zarz膮dzenie Nr 195/12
974   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
974   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
973   Uchwa艂a Nr IV/18/10
973   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
972   Zarz膮dzenie Nr 106/11
972   Zarz膮dzenie Nr 115/11
972   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
971   Zarz膮dzenie Nr 388/10
971   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
971   Szko艂a Podstawowa Nr 1
970   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
970   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
969   Zarz膮dzenie Nr 442/10
969   Zarz膮dzenie Nr 69/11
969   Zarz膮dzenie Nr 253/12
969   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
968   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
968   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
968   UCHWA艁A NR II/14/14
968   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
967   Uchwa艂a Nr I/4/10
967   Zarz膮dzenie Nr 58/11
967   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
967   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
967   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
966   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
966   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
966   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
966   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
965   Zarz膮dzenie Nr 403/10
965   Zarz膮dzenie Nr 448/10
965   Zarz膮dzenie Nr 455/10
965   Uchwa艂a Nr IV/17/10
965   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
965   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
965   Zarz膮dzenie Nr 273/12
965   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
964   Zarz膮dzenie Nr 391/10
964   Zarz膮dzenie Nr 66/11
963   Zarz膮dzenie Nr 406/10
962   Zarz膮dzenie Nr 43/11
962   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
961   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
961   Zarz膮dzenie Nr 416/10
961   Zarz膮dzenie Nr 62/11
961   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
960   Zarz膮dzenie Nr 340/09
960   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
960   Protok贸艂 Nr XLVI/10
960   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
959   Za rok 2009
959   Zarz膮dzenie Nr 95/11
959   Zarz膮dzenie Nr 223/12
958   Podatek rolny w 2012 r.
958   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
957   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
957   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
957   Zarz膮dzenie Nr 423/10
957   Uchwa艂a nr II/10/10
957   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
957   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
957   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
956   Zarz膮dzenie Nr 447/10
956   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
956   Zarz膮dzenie Nr 56/11
956   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
956   Protok贸艂 Nr XXXI/12
956   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
956   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
955   Zarz膮dzenie Nr 68/11
955   Sekretarz Miasta
955   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
954   Zarz膮dzenie Nr 412/10
954   Zarz膮dzenie Nr 103/11
954   Zarz膮dzenie Nr 134/11
954   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
952   Zarz膮dzenie Nr 26/11
952   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
952   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
951   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
951   Zarz膮dzenie Nr 311/13
951   Sprawozdania 2014
951   Gimnazjum Publiczne Nr 1
950   Uchwa艂a nr II/8/10
950   Konsultacja projektu
949   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
949   Uchwa艂a Nr I/5/10
949   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
948   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
948   Zarz膮dzenie Nr 389/10
948   Zarz膮dzenie Nr 433/10
948   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
948   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
947   Kompleksowa obs艂uga bankowa
947   Zarz膮dzenie Nr 465/10
947   Protok贸艂 Nr XLII/13
946   Zarz膮dzenie Nr 427/10
946   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
946   Zarz膮dzenie Nr 57/11
946   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
946   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
946   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
945   Zarz膮dzenie Nr 375/10
945   Zarz膮dzenie Nr 390/10
945   Zarz膮dzenie Nr 428/10
945   Zarz膮dzenie Nr 2/10
945   Zarz膮dzenie Nr 51/11
945   Zarz膮dzenie Nr 89/11
945   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
944   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
944   Zarz膮dzenie Nr 422/10
944   Zarz膮dzenie Nr 8/10
944   Zarz膮dzenie Nr 13/10
944   Zarz膮dzenie Nr 94/11
944   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
944   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
943   Zarz膮dzenie Nr 424/10
943   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
942   Zarz膮dzenie Nr 50/11
942   Zarz膮dzenie Nr 172/12
942   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
942   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
941   Zarz膮dzenie Nr 189/12
940   Uchwa艂a Nr III/14/10
940   Zarz膮dzenie Nr 53/11
940   Za rok 2010
940   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
940   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
939   Zarz膮dzenie Nr 382/10
939   Protok贸艂 Nr I/10
939   Zarz膮dzenie Nr 280/12
938   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
938   Zarz膮dzenie Nr 410/10
938   Uchwa艂a Nr I/3/10
938   Zarz膮dzenie Nr 64/11
938   Zarz膮dzenie Nr 102/11
937   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
937   Zarz膮dzenie Nr 79/11
937   Zarz膮dzenie Nr 84/11
937   Zarz膮dzenie Nr 199/12
937   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
936   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
936   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
936   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
936   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
935   Zarz膮dzenie Nr 114/11
933   Zarz膮dzenie Nr 49/11
933   Za rok 2011
933   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
932   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
931   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
931   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
931   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
931   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
931   Zarz膮dzenie Nr 207/12
931   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
930   Zarz膮dzenie Nr 139/11
930   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
929   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
929   Zarz膮dzenie Nr 283/13
929   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
928   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
928   Zarz膮dzenie Nr 224/12
928   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
928   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
927   Zarz膮dzenie Nr 70/11
927   Zarz膮dzenie Nr 93/11
927   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
926   Zarz膮dzenie Nr 405/10
926   Zarz膮dzenie Nr 417/10
926   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
925   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
925   Zarz膮dzenie Nr 76/11
925   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
925   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
924   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
924   Zarz膮dzenie Nr 408/10
924   Zarz膮dzenie Nr 431/10
924   Zarz膮dzenie Nr 163/12
924   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
924   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
923   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
923   Rok 2011
923   Zarz膮dzenie Nr 110/11
923   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
923   Protok贸艂 Nr X/11
923   Zarz膮dzenie Nr 244/12
923   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
923   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
922   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
922   Sprawozdania 2013
921   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
921   Zarz膮dzenie Nr 462/10
921   Zarz膮dzenie Nr 5/10
921   Uchwa艂a Nr VII/34/11
921   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
920   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
920   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
919   Zarz膮dzenie Nr 130/11
919   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
918   Uchwa艂a Nr V/25/11
918   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
918   UCHWA艁A NR XLI/217/13
917   Zarz膮dzenie Nr 42/11
917   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
917   Zarz膮dzenie Nr 101/11
917   Zarz膮dzenie Nr 153/11
917   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
917   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
917   UCHWA艁A NR XLII/227/13
916   Zarz膮dzenie Nr 380/10
916   Zarz膮dzenie Nr 415/10
916   Zarz膮dzenie Nr 419/10
916   Uchwa艂a Nr IX/54/11
916   Zarz膮dzenie Nr 147/11
916   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
915   Zarz膮dzenie Nr 28/11
915   Zarz膮dzenie Nr 112/11
915   UCHWA艁A NR XL/206/13
915   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
914   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
914   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
914   Uchwa艂a Nr XX/108/12
914   Zarz膮dzenie Nr 209/12
914   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
914   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
914   UCHWA艁A NR I/2/14
913   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
913   Protok贸艂 Nr XXXII/12
913   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
913   UCHWA艁A NR XL/204/13
913   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
912   Zarz膮dzenie Nr 429/10
912   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
911   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
911   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
910   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
910   Zarz膮dzenie Nr 352/13
910   UCHWA艁A NR II/5/14
909   Protok贸艂 Nr XIV/11
909   Zarz膮dzenie Nr 171/12
909   Zarz膮dzenie Nr 233/12
909   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
909   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
909   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
908   Zarz膮dzenie Nr 395/10
908   Uchwa艂a Nr I/1/10
908   Zarz膮dzenie Nr 135/11
908   Zarz膮dzenie Nr 200/12
908   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
908   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
908   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
908   UCHWA艁A NR II/8/14
907   Zarz膮dzenie Nr 437/10
907   Uchwa艂a Nr III/12/10
907   Zarz膮dzenie Nr 61/11
907   Zarz膮dzenie Nr 245/12
906   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
906   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
905   Bud偶et na rok 2009
905   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
905   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
904   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
904   Zarz膮dzenia Nr 104/11
904   Zarz膮dzenie Nr 116/11
904   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
903   Zarz膮dzenie Nr 9/10
903   Zarz膮dzenie Nr 129/11
903   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
903   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
903   Zarz膮dzenie Nr 323/13
903   UCHWA艁A NR I/3/14
902   Zarz膮dzenie Nr 41/11
902   Zarz膮dzenie Nr 105/11
902   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
901   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
901   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
901   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
901   Zarz膮dzenie Nr 6/10
901   Zarz膮dzenie Nr 146/11
901   Protok贸艂 Nr XI/11
901   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
900   Zarz膮dzenie Nr 86/11
900   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
899   Bud偶et na rok 2014
898   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
898   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
898   Zarz膮dzenie Nr 164/12
897   Zarz膮dzenie Nr 243/12
897   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
896   Zarz膮dzenie Nr 252/12
896   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
896   Zarz膮dzenie Nr 306/13
896   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
895   Zarz膮dzenie Nr 78/11
895   Zarz膮dzenie Nr 81/11
895   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
894   Zakup prefabrykat贸w drogowych
894   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
894   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
894   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
894   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
894   UCHWA艁A NR I/1/14
893   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
893   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
893   Zarz膮dzenie Nr 322/13
893   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
892   Uchwa艂a Nr VII/36/11
892   Zarz膮dzenie Nr 83/11
891   Zarz膮dzenie Nr 10/10
891   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
890   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
890   Zarz膮dzenie Nr 118/11
890   Zarz膮dzenie Nr 124/11
890   Zarz膮dzenie Nr 185/12
890   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
889   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
889   Zarz膮dzenie Nr 267/12
889   Protok贸艂 Nr XLV/14
888   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
888   Zarz膮dzenie Nr 204/12
888   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
888   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
888   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
887   Zarz膮dzenie Nr 60/11
887   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
887   UCHWA艁A NR II/12/14
886   Projekt bud偶etu na 2009 rok
886   Zarz膮dzenie Nr 136/11
886   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
886   Zarz膮dzenie Nr 170/12
885   Zarz膮dzenie Nr 3/10
885   Zarz膮dzenie Nr 123/11
885   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
885   Zarz膮dzenie Nr 236/12
885   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
884   Zarz膮dzenie Nr 151/11
884   Zarz膮dzenie Nr 285/13
884   Zarz膮dzenie Nr 319/13
883   Zarz膮dzenie Nr 120/11
883   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
883   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
883   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
882   Projekt bud偶etu na 2011 rok
882   Zarz膮dzenie Nr 265/12
882   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
882   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
881   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
881   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
881   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
881   Zarz膮dzenie Nr 203/12
881   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
880   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
880   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
879   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
879   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
879   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
878   Zarz膮dzenie Nr 194/12
878   Zarz膮dzenie Nr 239/12
877   UCHWA艁A NR II/7/14
876   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
876   Zarz膮dzenie Nr 127/11
876   Zarz膮dzenie Nr 128/11
876   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
875   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
875   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
874   Zarz膮dzenie Nr 178/12
874   Zarz膮dzenie Nr 315/13
873   Zarz膮dzenie Nr 409/10
873   Zarz膮dzenie Nr 131/11
873   Zarz膮dzenie Nr 210/12
873   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
872   Uchwa艂a Nr IX/55/11
872   Zarz膮dzenie Nr 91/11
872   Zarz膮dzenie Nr 144/11
872   Zarz膮dzenie Nr 166/12
872   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
872   Szko艂a Muzyczna I stopnia
871   Zarz膮dzenie Nr 55/11
871   Uchwa艂a Nr IX/56/11
871   Zarz膮dzenie Nr 246/12
871   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
870   Zarz膮dzenie Nr 208/12
870   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
870   Pakiet informacyjny
870   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
869   Uchwa艂a Nr V/28/11
869   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
869   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
869   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
868   Rok 2012
868   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
868   Zarz膮dzenie Nr 298/13
867   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
867   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
867   Sta艂y rejestr wyborc贸w
866   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
866   Zarz膮dzenie Nr 279/12
865   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
865   Uchwa艂a Nr V/30/11
865   Zarz膮dzenie Nr 141/11
865   Bud偶et na rok 2012
864   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
864   Zarz膮dzenie Nr 259/12
864   Zarz膮dzenie Nr 326/13
864   UCHWA艁A NR XL/211/13
864   Sprawozdania 2013
863   Zarz膮dzenie Nr 167/12
863   Zarz膮dzenie Nr 201/12
863   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
862   Uchwa艂a Nr V/23/11
862   Zarz膮dzenie Nr 240/12
862   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
862   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
861   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
861   Zarz膮dzenie Nr 226/12
861   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
861   Zarz膮dzenie Nr 297/13
861   Zarz膮dzenie Nr 314/13
861   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
860   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
860   Zarz膮dzenie Nr 150/11
860   Zarz膮dzenie Nr 159/11
860   Zarz膮dzenie Nr 219/12
859   Zarz膮dzenie Nr 142/11
859   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
859   Zarz膮dzenie Nr 307/13
859   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
859   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
858   Zarz膮dzenie Nr 109/11
858   Zarz膮dzenie Nr 113/11
858   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
857   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
857   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
857   Zarz膮dzenie Nr 217/12
857   Zarz膮dzenie Nr 235/12
856   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
856   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
856   UCHWA艁A NR II/9/14
855   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
855   Zarz膮dzenie Nr 268/12
854   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
854   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
853   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
853   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
853   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
853   Zarz膮dzenie Nr 154/11
853   Zarz膮dzenie Nr 184/12
853   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
852   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
852   Zarz膮dzenie Nr 158/11
852   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
851   Uchwa艂a Nr IX/59/11
851   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
850   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
850   Uchwa艂a Nr IX/60/11
850   Zarz膮dzenie Nr 145/11
850   Zarz膮dzenie Nr 152/11
850   Zarz膮dzenie Nr 266/12
850   UCHWA艁A NR XL/203/13
849   Zarz膮dzenie Nr 183/12
848   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
848   Zarz膮dzenie Nr 182/12
848   Zarz膮dzenie Nr 218/12
848   Zarz膮dzenie Nr 260/12
848   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
847   Zarz膮dzenie Nr 264/12
847   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
847   Zaproszenie do sk艂adania ofert
846   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
846   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
845   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
845   Zarz膮dzenie Nr 99/11
845   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
845   Zarz膮dzenie Nr 274/12
845   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
844   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
844   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
844   Zarz膮dzenie Nr 332/13
843   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
843   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
843   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
843   Zarz膮dzenie Nr 269/12
843   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
843   Zarz膮dzenie Nr 301/13
842   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
842   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
842   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
841   Uchwa艂a Nr IX/57/11
841   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
841   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
840   Zarz膮dzenie Nr 71/11
840   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
840   Uchwa艂a Nr XX/106/12
840   Zarz膮dzenie Nr 258/12
840   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
840   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
839   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
839   Zarz膮dzenie Nr 257/12
839   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
839   Program Rodzina 5+
838   Uchwa艂a Nr V/31/11
838   Za rok 2010
838   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
838   Rejestr przedpoborowych
838   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
838   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
837   Zarz膮dzenie Nr 126/11
837   Zarz膮dzenie nr 138/11
837   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
837   Zmiana terminu sk艂adania ofert
836   Projekt bud偶etu na 2010 rok
836   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
835   Uchwa艂a Nr IX/52/11
835   Projekt bud偶etu na 2012 rok
835   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
835   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
834   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
834   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
834   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
834   UCHWA艁A NR II/10/14
833   Zarz膮dzenie Nr 221/12
833   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
833   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
833   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
832   Zarz膮dzenie Nr 107/11
832   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
831   Za rok 2011
831   Zarz膮dzenie Nr 250/12
831   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
831   Zarz膮dzenie Nr 276/12
831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
830   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
830   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
830   Zarz膮dzenie Nr 125/11
830   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
829   Uchwa艂a Nr XII/68/11
829   Zarz膮dzenie Nr 206/12
829   Zarz膮dzenie Nr 222/12
829   Zarz膮dzenie Nr 281/13
829   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
828   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
828   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
828   Zarz膮dzenie Nr 251/12
828   Zarz膮dzenie Nr 272/12
828   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
828   Zarz膮dzenie Nr 360/13
827   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
826   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
826   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
825   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
825   Zarz膮dzenie Nr 256/12
825   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
824   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
824   Uchwa艂a Nr XV/77/11
824   Zarz膮dzenie Nr 214/12
824   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
824   Zarz膮dzenie Nr 375/13
824   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
824   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
823   Zarz膮dzenie Nr 237/12
823   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
823   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
823   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
822   Zarz膮dzenie Nr 247/12
822   Zarz膮dzenie Nr 261/12
820   Uchwa艂a Nr VII/37/11
820   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
820   Uchwa艂a Nr IX/58/11
820   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
819   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
819   Zarz膮dzenie Nr 122/11
819   Zarz膮dzenie Nr 165/12
819   Zarz膮dzenie Nr 230/12
819   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
818   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
818   Uchwa艂a Nr VI/32/11
818   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
818   Uchwa艂a Nr XV/76/11
818   Zarz膮dzenie Nr 242/12
818   Zarz膮dzenie Nr 249/12
818   Zarz膮dzenie Nr 263/12
818   Zarz膮dzenie Nr 302/13
818   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
817   Uchwa艂a Nr V/27/11
817   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
817   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
817   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
816   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
816   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
816   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
815   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
815   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
815   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
815   Zarz膮dzenie Nr 335/13
814   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
814   Zarz膮dzenie Nr 234/12
814   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
814   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
814   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
813   Zarz膮dzenie Nr 275/12
813   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
813   Zarz膮dzenie Nr 329/13
813   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
813   Protok贸艂 Nr XLI/13
813   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
813   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
813   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
812   Zarz膮dzenie Nr 211/12
812   Zarz膮dzenie Nr 348/13
812   Przedszkole Nr 1
811   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
811   Uchwa艂a Nr VII/33/11
811   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
811   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
811   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
811   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
811   UCHWA艁A NR XL/205/13
811   Zarz膮dzenie Nr 349/13
811   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
811   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
810   Zarz膮dzenie Nr 80/11
810   Zarz膮dzenie Nr 228/12
810   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
809   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
809   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
809   Zarz膮dzenie Nr 262/12
809   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
809   Zarz膮dzenie Nr 346/13
808   Uchwa艂a Nr IX/53/11
808   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
808   Zarz膮dzenie Nr 186/12
808   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
808   Zarz膮dzenie Nr 320/13
808   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
807   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
807   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
807   Zarz膮dzenie Nr 355/13
807   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
807   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
806   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
806   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
805   Zarz膮dzenie Nr 282/13
805   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
805   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
804   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
804   Zarz膮dzenie Nr 197/12
804   Zarz膮dzenie Nr 225/12
804   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
804   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
803   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
803   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
803   Zarz膮dzenie Nr 318/13
803   UCHWA艁A NR XL/214/13
803   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
803   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
802   Uchwa艂a Nr X/62/11
802   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
802   Zarz膮dzenie Nr 255/12
802   Zarz膮dzenie Nr 308/13
802   UCHWA艁A NR XL/213/13
802   UCHWA艁A NR II/4/14
801   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
801   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
801   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
801   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
801   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
800   Zarz膮dzenie Nr 191/12
800   Zarz膮dzenie Nr 231/12
800   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
800   Zarz膮dzenie Nr 309/13
800   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
799   Przedszkole Nr 5
799   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
798   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
798   Zarz膮dzenie Nr 177/12
798   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
797   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
797   Zarz膮dzenie Nr 196/12
797   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
797   Zarz膮dzenie Nr 290/13
797   Zarz膮dzenie Nr 333/13
797   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
796   Zarz膮dzenie Nr 162/12
796   Protok贸艂 Nr XXX/12
796   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
795   Uchwa艂a Nr V/29/11
795   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
794   Zarz膮dzenie Nr 205/12
794   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
794   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
794   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
793   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
793   UCHWA艁A NR XLII/225/13
792   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
792   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
792   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
792   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
791   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
791   Zarz膮dzenie Nr 121/11
791   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
791   Zarz膮dzenie Nr 372/13
791   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
790   Zarz膮dzenie Nr 148/11
790   Zarz膮dzenie Nr 175/12
790   Zarz膮dzenie Nr 198/12
790   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
790   Zarz膮dzenie Nr 340/13
790   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
789   Zarz膮dzenie Nr 188/12
789   Zarz膮dzenie Nr 294/13
789   Zarz膮dzenie Nr 343/13
789   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
787   Zarz膮dzenie Nr 341/13
787   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
786   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
786   Zarz膮dzenie Nr 339/13
786   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
785   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
785   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
785   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
785   Zarz膮dzenie Nr 169/12
785   Zarz膮dzenie Nr 295/13
785   Zarz膮dzenie Nr 365/13
784   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
784   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
784   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
784   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
783   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
783   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
782   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
782   Zarz膮dzenie Nr 300/13
782   Zarz膮dzenie Nr 324/13
781   Zarz膮dzenie Nr 286/13
781   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
781   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
780   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
780   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
780   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
780   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
780   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
780   Zarz膮dzenie Nr 359/13
780   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
780   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
778   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
778   Zarz膮dzenie Nr 168/12
778   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
777   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
777   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
777   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
776   Zarz膮dzenie Nr 173/12
776   Zarz膮dzenie Nr 248/12
776   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
775   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
775   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
775   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
775   Zarz膮dzenie Nr 321/13
775   Zarz膮dzenie Nr 368/13
775   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
774   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
774   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
774   Zarz膮dzenie Nr 336/13
774   UCHWA艁A NR XLII/226/13
773   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
773   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
773   Przedszkole Nr 3
772   Uchwa艂a Nr XII/65/11
772   Zarz膮dzenie Nr 358/13
772   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
771   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
771   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
771   Zarz膮dzenie Nr 212/12
771   Zarz膮dzenie Nr 271/12
771   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
771   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
771   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
770   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
770   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
770   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
770   Zarz膮dzenie Nr 351/13
770   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
770   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
770   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
770   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
770   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
769   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
769   Zarz膮dzenie Nr 345/13
769   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
768   Zarz膮dzenie Nr 241/12
768   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
767   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
767   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
767   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
767   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
767   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
766   Uchwa艂a Nr XII/69/11
766   Zarz膮dzenie Nr 305/13
766   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
766   Zarz膮dzenie Nr 334/13
766   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
766   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
766   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
765   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
765   Zarz膮dzenie Nr 316/13
765   Za rok 2012
765   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
764   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
764   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
764   Zarz膮dzenie Nr 176/12
763   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
763   Zarz膮dzenie Nr 192/12
763   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
763   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
762   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
762   Zarz膮dzenie Nr 174/12
762   Za rok 2012
762   UCHWA艁A NR XL/208/13
761   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
760   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
760   Uchwa艂a Nr V/21/11
760   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
760   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
760   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
760   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
759   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
759   UCHWA艁A NR XLV/260/14
759   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
759   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
758   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
757   Protok贸艂 Nr XIII/11
757   Zarz膮dzenie Nr 331/13
756   Protok贸艂 Nr XVII/11
756   Zarz膮dzenie Nr 190/12
756   Bud偶et na rok 2013
756   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
756   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
756   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
756   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
755   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
755   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
755   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
755   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
754   Uchwa艂a Nr XII/64/11
754   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
754   Zarz膮dzenie Nr 193/12
754   Zarz膮dzenie Nr 287/13
753   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
753   UCHWA艁A NR XL/210/13
752   Zarz膮dzenie Nr 278/12
752   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
752   Zarz膮dzenie Nr 390/14
752   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
752   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
752   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
751   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
751   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
751   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
751   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
751   UCHWA艁A NR XL/207/13
751   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
751   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
751   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
750   Zarz膮dzenie Nr 220/12
750   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
750   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
750   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
749   Protok贸艂 Nr V/11
749   Zarz膮dzenie Nr 291/13
749   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
748   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
748   Zarz膮dzenie Nr 179/12
748   Zarz膮dzenie Nr 277/12
748   Zarz膮dzenie Nr 293/13
748   Zarz膮dzenie Nr 296/13
748   Zarz膮dzenie Nr 328/13
748   Zarz膮dzenie Nr 364/13
748   Uchwa艂a o emisji obligacji
748   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
747   Zarz膮dzenie Nr 353/13
747   Zarz膮dzenie Nr 357/13
747   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
747   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
746   Rok 2013
746   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
745   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
745   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
745   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
744   Zarz膮dzenie Nr 337/13
744   Zarz膮dzenie Nr 347/13
744   UCHWA艁A NR XLII/220/13
744   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
744   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
744   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
743   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
743   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
742   Zarz膮dzenie Nr 232/12
742   UCHWA艁A NR XL/209/13
742   UCHWA艁A NR XL/212/13
742   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
741   Zarz膮dzenie Nr 227/12
741   Zarz膮dzenie Nr 229/12
741   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
740   Uchwa艂a Nr XII/66/11
740   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
739   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
739   Zarz膮dzenie Nr 367/13
739   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
738   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
738   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
737   Za rok 2011
737   Zarz膮dzenie Nr 313/13
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
736   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
736   Zarz膮dzenie Nr 292/13
736   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
736   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
736   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
736   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
735   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
735   Zarz膮dzenie Nr 310/13
735   Zarz膮dzenie Nr 362/13
735   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
734   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
734   UCHWA艁A NR XLII/218/13
734   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
734   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
733   Zarz膮dzenie Nr 342/13
733   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
732   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
732   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
732   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
731   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
731   Uchwa艂a Nr XII/70/11
731   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
731   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
731   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
730   Uchwa艂a Nr XI/63/11
730   Zarz膮dzenie Nr 288/13
730   Zarz膮dzenie Nr 327/13
730   Zarz膮dzenie Nr 363/13
730   Zarz膮dzenie Nr 369/13
730   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
730   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
729   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
729   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
728   Zarz膮dzenie Nr 370/13
728   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
727   Zarz膮dzenie Nr 344/13
727   Zarz膮dzenie Nr 373/13
727   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
727   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
727   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
726   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
726   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
725   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
725   Zarz膮dzenie Nr 303/13
725   Za rok 2013
725   UCHWA艁A NR XL/215/13
725   Zarz膮dzenie Nr 366/13
725   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
724   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
723   Zarz膮dzenie Nr 330/13
723   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
723   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
722   Zarz膮dzenie Nr 299/13
722   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
722   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
721   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
721   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
721   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
720   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
720   Zarz膮dzenie Nr 371/13
720   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
720   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
719   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
719   Zarz膮dzenie Nr 181/12
719   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
719   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
719   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
719   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
718   Zarz膮dzenie Nr 317/13
717   UCHWA艁A NR XLII/228/13
717   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
717   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
716   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
716   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
716   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
715   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
715   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
714   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
714   Uchwa艂a Nr XII/67/11
714   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
714   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
714   Zarz膮dzenie Nr 374/13
714   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
714   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
713   Za rok 2013
713   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
711   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
711   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
710   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
710   Spis wyborc贸w
709   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
709   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
709   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
709   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
708   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
708   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
707   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
707   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
707   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
707   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
706   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
706   UCHWA艁A NR XLII/219/13
705   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
705   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
704   UCHWA艁A NR XLV/254/14
703   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
702   Za rok 2014/
701   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
701   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
701   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
701   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
701   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
700   Za rok 2012
700   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
700   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
699   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
698   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
697   UCHWA艁A NR XLII/222/13
697   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
696   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
696   UCHWA艁A NR XLV/261/14
695   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
695   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
694   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
694   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
693   UCHWA艁A NR XLII/224/13
693   Rok 2014
693   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
693   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
693   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
692   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
692   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
692   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
692   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
692   Zarz膮dzenie Nr 338/13
692   UCHWA艁A NR XLV/259/14
691   Zarz膮dzenie Nr 350/13
690   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
690   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
689   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
689   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
688   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
688   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
688   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
687   Uchwa艂a Nr X/61/11
687   Zarz膮dzenie Nr 312/13
687   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
687   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
685   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
684   UCHWA艁A NR XLV/256/14
684   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
683   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
683   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
683   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
682   Zarz膮dzenie Nr 354/13
681   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
680   UCHWA艁A NR XLV/253/14
680   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
679   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
679   Za rok 2013
678   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
678   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
678   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
678   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
677   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
676   Protok贸艂 Nr XLVI/14
676   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
675   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
675   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
675   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
674   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
674   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
674   Za rok 2014
672   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
670   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
670   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
670   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
669   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
669   Protok贸艂 Nr XLIV/14
669   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
669   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
667   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
667   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
665   UCHWA艁A NR XLV/255/14
664   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
664   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
664   UCHWA艁A NR XLII/223/13
664   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
663   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
663   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
662   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
660   Zarz膮dzenie Nr 356/13
659   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
658   Zarz膮dzenie Nr 361/13
657   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
656   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
654   UCHWA艁A NR XLI/216/13
654   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
652   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
652   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
652   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
652   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
652   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
651   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
650   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
649   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
649   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
645   Zarz膮dzenie Nr 253/08
645   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
641   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
640   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
638   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
638   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
637   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
637   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
636   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
634   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
634   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
633   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
633   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
631   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
631   UCHWA艁A NR XLV/252/14
631   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
628   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
628   Projekt bud偶etu na 2013 rok
628   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
628   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
622   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
620   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
618   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
615   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
615   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
613   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
612   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
610   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
605   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
598   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
595   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
594   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
593   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
591   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
589   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
579   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
578   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
576   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
574   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
574   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
573   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
573   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
572   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
571   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
569   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
568   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
568   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
566   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
562   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
558   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
558   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
558   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
557   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
555   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
555   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
553   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
552   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
551   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
551   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
549   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
547   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
547   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
546   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
545   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
544   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
543   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
541   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
540   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
537   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
536   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
526   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
526   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
523   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
523   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
521   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
520   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
514   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
513   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
512   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
497   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
496   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
494   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
492   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
492   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
485   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
485   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
484   Radca Prawny
484   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
474   Biuro Rady
469   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
469   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
464   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
432   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
431   Wykaz telefon贸w
425   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)

 Liczba   Kategoria
223375   Przetargi
159303   Inne zam贸wienia
113644   Og艂oszenia i komunikaty
75702   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
72638   Wolne stanowiska
27785   Dane teleadresowe
27138   Zam贸wienia publiczne
23822   Kierownictwo
17822   Urz膮d Miasta
17676   Informacja og贸lna
17377   Dialog techniczny
15781   Struktura organizacyjna
14174   Jednostki organizacyjne
13347   Jednostki Organizacyjne
12510   Radni
12440   Protoko艂y z sesji
12297   Zarz膮dzenia Burmistrza
12060   Sesje
11469   Sk艂ad osobowy Rady
11290   Za艂atwianie spraw
10362   Osiedla
10223   Podatki i op艂aty
10141   Bud偶et
9882   Rok 2008
9727   Udost臋pnianie informacji
9548   Rejestry, ewidencje i archiwa
9530   Rok 2014
9451   O艣wiadczenia maj膮tkowe
9256   Strategia Rozwoju Miasta
8970   Kontrole
8641   Rok 2013
8538   Rok 2011
8486   Rok 2006
8485   Rok 2010
8414   Regulamin organizacyjny
8293   Mienie komunalne
8161   Komisje Rady
8091   Wybory samorz膮dowe 2006
8050   Rok 2007
7977   Rok 2012
7897   Urz膮d Miasta
7793   Uchwa艂y
7793   Rok 2006
7688   Rok 2004
7643   Rok 2005
7532   D艂ug publiczny
7446   Pomoc publiczna
7392   Rok 2009
7334   Rok 2005
7267   Ulgi, odroczenia, umorzenia
7241   Prawo lokalne
7083   Rok 2003
7033   Informacje o 艣rodowisku
6911   Maj膮tek publiczny
6881   Dokumenty strategiczne
6850   Podstawa prawna dzia艂ania
6815   Rok 2007
6796   Ci臋偶ary publiczne
6715   Rada Miasta
6659   Wieloletni plan inwestycyjny
6532   Programy spo艂eczne
6477   Rok 2013
6454   Programy ochrony 艣rodowiska
6303   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
6292   Finanse i maj膮tek
6286   Rok 2008
6272   Rok 2010
6105   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5924   Rok 2009
5901   Rok 2011
5874   Rok 2012
5365   Rok 2014
5313   Wybory parlamentarne
5112   Wybory do europarlamentu
5111   2007
4990   2009
4815   2014
4677   2010
4632   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
4430   2010
4356   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
4321   Wybory prezydenckie
3965   Wybory samorz膮dowe
3704   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3666   2011
3457   2014
3380   Polityka cookies
3168   Emisja obligacji 2013
2776   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2534   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 6273303