logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
10397   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
7549   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
6276   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
5674   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5076   Pracownik socjalny - Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
4953   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
4685   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4635   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4576   Referent do spraw pracowniczych
4253   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4148   Referent ds. zaliczek alimentacyjnych - Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
4029   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4014   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
3932   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
3837   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
3820   Zarz膮dzenie Nr 192/05
3729   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
3637   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3634   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3511   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3481   Zewn臋trzne
3432   Informacje og贸lne
3404   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3362   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3340   Post臋powanie OO艢
3325   Referent do spraw pracowniczych (2)
3323   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3256   Protok贸艂 Nr XXV/05
3224   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3224   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3127   Wewn臋trzne
3125   Specjalista do spraw ksi臋gowo艣ci i p艂ac - Zak艂ad Gospodarki Mieszkaniowej
3067   Referent ds. kancelarii
3058   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3018   Uchwa艂a Nr XX/125/04
2977   Stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci (2007.04.26)
2971   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
2960   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
2955   Protok贸艂 Nr XI/03
2953   Dyrektor Szko艂y Podstawowej Nr 1
2909   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
2897   Dyrektor Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach
2858   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
2848   Zezwolenia na alkohol
2824   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
2817   Stanowisko ds. kancelarii (2007.09.18)
2813   Protok贸艂 Nr XII/03
2808   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
2807   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2786   Specjalista do spraw mieszkaniowych - Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach
2767   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2749   Referent do spraw infrastruktury komunalnej
2707   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2703   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2661   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
2625   Protok贸艂 Nr XVII/04
2621   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2618   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2615   Protok贸艂 Nr XIX/04
2599   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2587   Stanowisko ds. obs艂ugi Biura Rady
2586   Archiwum zak艂adowe
2584   Kierownik Dzia艂u Technicznego - ZMK (2007.02.23)
2581   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2574   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2570   Referent do spraw infrastruktury komunalnej (2)
2567   Protok贸艂 Nr XV/04
2564   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2559   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2522   Stanowisko do spraw infrastruktury komunalnej (2)
2520   Uchwa艂a Nr III/15/06
2502   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2490   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2486   Protok贸艂 Nr X/03
2470   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2464   Licencje na taks贸wki
2460   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2459   Polityka cookies
2441   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2434   Pomoc Publiczna
2415   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2407   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2384   Protok贸艂 Nr XIV/03
2379   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2359   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2354   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2345   Kadencja 2002-2006
2338   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2324   Kadencja 2006-2010
2297   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2279   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2258   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2228   Protok贸艂 Nr I/06
2221   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2196   Stanowisko: Zast臋pca Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego(2014.04.28)
2181   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2181   Stanowisko ds. kontroli porz膮dku i czysto艣ci w mie艣cie (2007.02.2007)
2161   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2152   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2144   Protok贸艂 Nr VI/07
2143   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2128   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2122   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2114   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2103   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2100   Protok贸艂 Nr XXX/05
2085   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2083   Informacje nieudost臋pnione
2082   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2080   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2079   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2070   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2069   Protok贸艂 Nr XX/04
2058   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2047   Dyrektor Szko艂y Muzycznej
2041   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2037   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2036   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2034   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2032   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2032   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2026   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2024   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2015   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2014   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2012   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2008   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2008   Uchwa艂a nr XV/102/04
2004   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2004   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2002   Rejestr skarg i wniosk贸w
2002   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
1996   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
1988   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
1983   Uchwa艂a Nr III/16/06
1980   Zarz膮dzenie Nr 214/05
1977   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1976   Uchwa艂a XXXIX/241/06
1966   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
1965   Zarz膮dzenie Nr 59/07
1962   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
1959   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
1957   Protok贸艂 Nr XXIV/05
1953   Zarz膮dzenie Nr 111/04
1952   Zarz膮dzenie Nr 23/04
1952   Protok贸艂 Nr XVI/04
1951   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
1949   Stanowisko ds. mienia komunalnego (2007.07.03)
1948   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
1948   Osiedle Nr 1
1941   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1941   Zarz膮dzenie Nr 411/10
1937   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
1936   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
1935   Uchwa艂a nr XVI/117/04
1934   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
1934   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
1933   Stanowisko ds. dodatk贸w mieszkaniowych (2007.04.26)
1932   Zarz膮dzenie Nr 29/04
1932   Uchwa艂a nr XIV/95/03
1931   Zarz膮dzenie Nr 152/05
1931   Zarz膮dzenie Nr 175/05
1930   Protok贸艂 Nr XIII/03
1922   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
1919   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
1918   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
1917   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
1917   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
1916   Uchwa艂a nr XVI/111/04
1916   Rok 2005
1916   Zarz膮dzenie Nr 46/07
1914   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
1914   Stanowisko ds. obs艂ugi kasy (2008.06.12)
1911   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
1901   Zarz膮dzenie Nr 176/05
1900   Zarz膮dzenie Nr 120/04
1899   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
1897   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1893   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1892   Zarz膮dzenie Nr 53/04
1890   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
1889   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
1889   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1887   Kadencja 2006-2010
1885   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
1884   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1883   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
1882   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1877   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1876   Zarz膮dzenie Nr 140/05
1872   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
1871   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
1867   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
1866   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
1866   Uchwa艂a Nr XX/131/04
1864   Uchwa艂a nr XV/99/04
1864   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
1862   Zarz膮dzenie Nr 38/04
1862   Zarz膮dzenie Nr 257/06
1861   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1860   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
1859   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
1858   Uchwa艂a nr XIX/123/04
1858   Zarz膮dzenie Nr 141/05
1857   Uchwa艂a nr XVI/118/04
1855   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
1853   Zarz膮dzenie Nr 82/04
1852   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
1852   Protok贸艂 Nr XI/07
1850   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
1849   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
1848   Uchwa艂a Nr XII/75/03
1847   Uchwa艂a nr XVI/105/04
1846   Zarz膮dzenie Nr 149/05
1845   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
1844   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
1843   Zarz膮dzenie Nr 102/04
1842   Uchwa艂a nr XVII/119/04
1838   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
1837   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1837   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
1837   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1837   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1835   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
1835   Zarz膮dzenie Nr 171/05
1829   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1828   Uchwa艂a Nr XX/128/04
1827   Zarz膮dzenie Nr 167/05
1826   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
1826   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
1824   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
1824   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
1824   Uchwa艂a nr XVI/109/04
1824   Zarz膮dzenie Nr 8/06
1823   Protok贸艂 Nr V/07
1822   Zarz膮dzenie Nr 71/04
1822   Uchwa艂a Nr XX/127/04
1822   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
1820   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
1820   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1818   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
1817   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
1817   Uchwa艂a nr XVI/108/04
1815   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
1812   Zarz膮dzenie Nr 116/04
1811   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
1811   Uchwa艂a Nr XX/126/04
1810   Zarz膮dzenie Nr 81/04
1810   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
1810   Zarz膮dzenie Nr 139/05
1806   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
1804   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1803   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1801   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1801   Zarz膮dzenie Nr 21/04
1798   Zarz膮dzenie Nr 229/06
1796   Uchwa艂a Nr XX/129/04
1794   Zarz膮dzenie Nr 123/05
1792   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
1791   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1791   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
1790   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1789   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
1789   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
1788   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
1787   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
1787   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
1786   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
1786   Dyrektor Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Zespo艂u Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
1785   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
1784   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1784   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
1783   Zarz膮dzenie Nr 83/04
1783   Wyniki - referent ds. pracowniczych
1781   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
1781   Uchwa艂a nr XVI/107/04
1781   Uchwa艂a Nr XI/68/03
1781   Zarz膮dzenie Nr 170/05
1781   Nowe og艂oszenia
1780   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
1778   Protok贸艂 Nr VII/07
1777   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1777   Uchwa艂a nr XVI/112/04
1777   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1776   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1775   Zarz膮dzenie Nr 144/05
1774   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1774   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
1774   Zarz膮dzenie Nr 181/05
1773   Uchwa艂a Nr XII/77/03
1772   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
1771   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
1770   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1770   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
1769   Uchwa艂a nr XV/98/04
1769   Uchwa艂a Nr XX/132/04
1767   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1767   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1765   Zarz膮dzenie Nr 59/04
1765   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
1765   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1764   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
1764   Zarz膮dzenie NR 168 /05
1763   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1761   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
1759   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1758   Uchwa艂a nr XV/101/04
1758   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1757   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1757   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
1756   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1755   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1754   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1753   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1753   Zarz膮dzenie Nr 119/11
1752   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1752   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1752   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1750   Uchwa艂a Nr XII/74/03
1750   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1748   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1748   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1748   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1747   Zarz膮dzenie Nr 119/04
1747   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1745   Zarz膮dzenie Nr 106/07
1744   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1744   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1744   Lista kandydat贸w - referent ds. pracowniczych
1743   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1743   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1743   Uchwa艂a Nr V/29/07
1742   Zarz膮dzenie Nr 150/05
1742   Zarz膮dzenie Nr 180/05
1740   Uchwa艂a nr XIII/89/03
1740   Protok贸艂 Nr XVI/08
1739   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
1738   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1737   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1737   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1737   Uchwa艂a nr XV/103/04
1737   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1737   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1737   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 (2007.05.22)
1737   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1735   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1735   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1735   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1735   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
1734   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1734   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1734   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1733   Uchwa艂a nr XV/97/04
1733   Zarz膮dzenie Nr 203/05
1732   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1732   Kadencja 2002-2006
1731   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1731   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1730   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1730   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1730   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1729   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1729   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1728   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1728   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1727   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1725   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1725   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1725   Zarz膮dzenie Nr 215/05
1725   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1725   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1723   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1723   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1722   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
1717   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1717   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1714   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1714   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1714   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1714   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1714   Protok贸艂 Nr X/07
1713   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1713   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1711   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1711   Stanowisko specjalisty ds. finansowych i raportowania JRP (2007.09.06)
1710   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1710   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1710   Stanowisko do spraw infrastruktury komunalnej
1710   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1710   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
1709   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1709   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1709   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1708   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1708   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1708   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1708   Rok 2003
1707   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1706   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1706   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1706   Urz膮d Miasta Siemiatycze
1705   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1705   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1705   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1705   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1704   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1704   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1703   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1703   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1703   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1703   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1701   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1701   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1700   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1700   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1700   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1699   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1699   Uchwa艂a nr XV/100/04
1698   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1698   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1698   Dyrektor Przedszkola Nr 3 (2007.05.22)
1697   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1697   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1696   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1696   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1696   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1696   Dyrektor MOSiR
1695   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1694   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1694   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1693   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1693   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1692   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1691   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1691   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1691   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1689   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1688   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1688   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1687   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1687   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1687   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1685   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1684   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1684   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.11.24)
1683   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1683   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1682   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1681   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1681   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1680   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1680   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1679   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1679   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
1676   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1676   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1674   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1672   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1671   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1669   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1669   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1669   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1669   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1668   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1667   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1667   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1666   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1665   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1665   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1664   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1664   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1663   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1662   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1662   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1662   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1662   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1661   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1661   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1661   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1660   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1660   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1659   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1659   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1657   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1657   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1657   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1652   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1652   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1652   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1652   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1651   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1651   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1650   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1649   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1649   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1647   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1647   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1647   Protok贸艂 Nr II/06
1647   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (17.09.2014)
1646   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1646   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1645   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1645   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1643   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1643   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1642   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1641   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1641   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1641   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1640   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1640   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1639   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1639   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1639   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1637   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1636   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1636   Protok贸艂 Nr XIV/08
1635   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1634   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1634   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1632   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1632   Uchwa艂a Nr III/20/06
1632   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1631   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1630   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1628   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1628   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1627   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1626   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1626   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1626   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1626   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1625   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1624   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1623   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1621   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1621   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1621   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.11.15)
1618   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1618   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1617   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1617   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1616   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1614   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1611   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
1609   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1607   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1605   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1601   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1600   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1600   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1600   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1598   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1598   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1597   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1597   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1597   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1597   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1595   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1595   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1593   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1593   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1592   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1592   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1591   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1588   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1588   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1587   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1586   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1586   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1586   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1585   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1585   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1584   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1584   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1584   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1584   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1583   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1583   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1583   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1582   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1581   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1580   Dyrektor Przedszkola Nr 5 (2007.05.22)
1579   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1579   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1579   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1577   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1575   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1575   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.02.08)
1574   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1574   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1573   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1573   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1571   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1570   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1569   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1569   Stanowisko specjalisty ds. technicznych JRP (2007.09.06)
1567   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1564   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1564   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1561   Za rok 2004
1561   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1561   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1560   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1560   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1560   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1559   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1555   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1555   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1553   Za rok 2004
1551   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1551   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1550   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1549   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1549   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1548   Rok 2006
1548   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1548   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1547   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1546   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1545   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1544   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1543   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1543   Stanowisko ds. administracyjno-informatycznych (2013.07.02)
1542   Za rok 2002
1542   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1542   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1541   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1541   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1541   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1540   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1539   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1538   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1538   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1537   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1536   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1536   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1535   Protok贸艂 Nr IV/06
1534   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1534   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1534   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1534   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1533   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1533   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1533   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.03.19)
1533   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1533   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1531   Rok 2004
1531   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1531   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1531   Protok贸艂 Nr XXII/04
1529   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1528   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1527   Protok贸艂 Nr XIII/07
1525   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1525   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1525   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1525   Protok贸艂 Nr XX/08
1524   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1524   Protok贸艂 Nr XII/07
1523   Uchwa艂a Nr II/8/06
1523   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.02.23)
1522   Lista kandydat贸w - referent ds. infrastruktury komunalnej
1522   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1522   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1521   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1520   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1518   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1518   Osiedle Nr 8
1517   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1517   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1516   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1516   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1516   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1516   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1515   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1513   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1513   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1512   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1511   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1511   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1511   Protok贸艂 Nr XVII/08
1510   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1509   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1508   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1508   Protok贸艂 Nr XXI/04
1508   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1507   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1506   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1506   Osiedle Nr 6
1505   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1505   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1505   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1505   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1504   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1502   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.01.10)
1501   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1498   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1498   Osiedle Nr 3
1497   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1497   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1495   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1494  
1494   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1494   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1493   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1493   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1492   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1492   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1491   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1489   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1489   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1488   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1488   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1487   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1486   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1486   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1485   Uchwa艂a Nr V/26/07
1485   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1484   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1483   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1483   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1483   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1482   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1481   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1481   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1481   Uchwa艂a Nr III/19/06
1480   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1478   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1478   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1477   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1477   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1476   Uchwa艂a Nr III/18/06
1476   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1475   Uchwa艂a Nr I/1/06
1474   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1474   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1474   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1474   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1474   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1474   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1473   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1472   Protok贸艂 Nr II/10
1472   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1471   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1471   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1470   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1469   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1468   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1467   Uchwa艂a Nr III/17/06
1467   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1466   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1466   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.05.29)
1464   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1463   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1463   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1462   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1461   Uchwa艂a Nr III/14/06
1461   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1460   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1459   Za rok 2003
1459   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1458   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1458   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1457   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1456   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1455   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1455   Uchwa艂a Nr V/28/07
1455   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1454   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1454   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1453   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1453   Uchwa艂a Nr II/3/06
1452   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1451   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1451   Protok贸艂 Nr VIII/07
1451   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1451   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1450   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1450   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1449   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1448   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1448   Uchwa艂a Nr II/4/06
1448   Stanowisko ds. komunikacji spo艂ecznej (2013.06.26)
1447   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1446   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1445   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1445   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1444   Uchwa艂a Nr II/5/06
1444   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1443   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1442   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1442   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1442   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1442   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1441   Bud偶et na rok 2007
1440   Za rok 2002
1440   Dyrektor Siemiatyckiego O艣rodka Kultury (2008.04.23)
1438   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1437   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1437   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1437   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1435   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1435   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1435   Kalendarz wyborczy
1435   Stanowisko specjalisty ds. technicznych JRP (2007.10.23)
1434   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1433   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1432   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1432   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1431   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1429   Za rok 2003
1429   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1429   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1428   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1427   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1426   Za rok 2003
1426   Skarbnik Miasta
1425   Uchwa艂a Nr III/12/06
1425   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1425   Protok贸艂 Nr XIX/08
1424   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1423   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1423   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1422   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1422   Stanowisko ds. dowod贸w osobistych (16.07.2014)
1421   Wyniki - specjalista ds. ksi臋gowo艣ci i p艂ac w ZGM
1421   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1421   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1419   Uchwa艂a Nr III/10/06
1419   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1418   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1418   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1417   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1417   Za rok 2002
1417   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1416   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1416   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1416   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1415   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1414   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1413   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1412   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1412   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1412   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1411   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1410   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1410   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1409   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1409   Uchwa艂a Nr II/7/06
1409   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1408   Uchwa艂a Nr III/11/06
1408   Protok贸艂 Nr XXII/08
1407   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1406   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1406   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1406   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1406   Kadencja 2010-2014
1404   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1403   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1403   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1403   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1403   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1402   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1401   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1401   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1401   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1399   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1398   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1398   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1398   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1397   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1396   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1396   Protok贸艂 Nr III/06
1396   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1395   Uchwa艂a Nr X/53/07
1394   Uchwa艂a Nr III/13/06
1394   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1393  
1393   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1393   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1393   Dyrektor 呕艂obka Miejskiego
1390   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1389   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1388   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1387   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1387   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1387   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1387   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1386   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1385   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1385   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1384   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1384   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1383   Za rok 2004
1383   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1383   Dyrektor Siemiatyckiego O艣rodka Kultury (2008.08.18)
1382   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1381   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1380   Uchwa艂a Nr I/2/06
1379   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1378   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1378   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1377   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1375   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1374   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1374   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1373   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1373   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1373   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1373   Uchwa艂a Nr II/6/06
1373   Rok 2007
1373   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1373   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1373   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1372   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1371   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1371   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1371   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1370   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1370   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1369   Uchwa艂a Nr III/9/06
1369   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1368   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1367   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1364   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1364   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1364   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1363   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1363   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1362   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1361   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1361   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1361   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1360   Protok贸艂 Nr VIII/11
1357   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1357   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1356   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1356   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1355   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1355   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1355   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1355   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1355   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1353   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1353   Wybory nowych organ贸w osiedla
1352   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1350   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1350   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1349   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1349   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1349   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1348   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1348   Stanowisko ds. gospodarowania odpadami (2013.06.05)
1346   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1346   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1346   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1346   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1345   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1345   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1343   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1343   Wyniki - referent ds. infrastruktury komunalnej
1343   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1342   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1342   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1342   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1342   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1341  
1341   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1341   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1340   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1340   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1340   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1340   Protok贸艂 Nr XV/08
1339   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1339   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1338   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1337   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1337   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.09.06)
1336   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1336   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1336   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1335   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1335   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1334   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1334   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1334   Osiedle Nr 5
1332   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1330   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1330   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1330   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1329   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1329   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1329   Dyrektor Szko艂y Podstawowej Nr 1
1328   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1328   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1328   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1328   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1327   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1327   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1327   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1327   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1326   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1326   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1326   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1326   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1325   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1324   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1323   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1323   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1321   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1321   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1320   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1320   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1320   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1320   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1320   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1319   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1319   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1319   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1319   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1318   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1318   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1318   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1317   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1317   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1316   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1315   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1315   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1314   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1314   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1314   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1314   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1313   Uchwa艂a Nr V/30/07
1313   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1312   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1312   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1312   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1311   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1311   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1311   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1311   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
1310   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1309   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1309   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1308   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1308   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1308   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1308   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1308   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1306   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1306   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1306   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1305   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1305   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1305   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1305   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1305   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1304   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1304   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1302   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1302   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1302   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.10.23)
1300   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1300   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1300   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1299   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1299   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1298   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1298   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1297   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1296   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1296   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1296   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1295   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1295   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1294   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1294   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1293   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1292   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1290   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1290   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1290   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1290   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1290   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1289   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1289   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1288   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1288   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1288   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1288   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1287   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1286   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1285   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1285   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1285   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1285   Osiedle Nr 4
1284   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1284   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1283   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1283   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1283   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1282   Uchwa艂a Nr V/25/07
1281   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1281   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1281   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1280   Uchwa艂a Nr V/32/07
1280   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1280   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1280   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1280   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1280   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1279   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1279   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1279   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1279   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1278   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1278   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1278   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1278   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1277   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1276   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1276   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1275   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1274   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1274   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1274   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1273   Stanowisko ds. kontroli (15.07.2014)
1272   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1271   Uchwa艂a Nr X/50/07
1271   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1270   Za rok 2005
1270   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1269   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1268   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1268   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1268   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1268   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1267   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1267   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1267   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1267   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1266   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1266   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1266   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1265   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1262   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1261   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1261   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1260   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1260   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1260   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1260   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1260   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1260   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1259   Uchwa艂a Nr V/27/07
1259   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1258   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1258   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1258   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1257   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1257   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1257   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1257   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1256   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1254   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1253   Podatek rolny w 2008 r.
1251   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1250   Protok贸艂 Nr XXI/08
1249   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1249   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1249   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1249   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1248   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1248   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1248   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1248   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1247   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1247   Uchwa艂a Nr V/31/07
1247   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1245   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1244   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1244   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1243   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1243   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1243   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1243   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1242   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1242   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1241   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1241   Za rok 2006
1240   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1238   Uchwa艂a Nr X/52/07
1238   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1238   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1238   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1238   Protok贸艂 Nr XXV/08
1238   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1238   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (2014.03.04)
1237   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1237   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1237   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1237   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1237   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1237   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1237   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1237   Protok贸艂 Nr XXV/12
1236   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1236   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1236   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1236   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1236   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1234   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1234   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1233   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1232   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1232   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1232   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1231   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1231   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1230   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1230   Uchwa艂a Nr X/51/07
1230   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1229   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1229   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1229   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1229   Osiedle Nr 7
1228   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1227   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1226   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1226   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1226   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1226   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1226   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1225   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1225   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1225   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1225   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1225   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1223   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1223   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1222   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1222   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1222   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1222   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1220   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1220   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1220   Protok贸艂 Nr XII/11
1219   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1218   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1218   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1218   Uchwa艂a Nr X/56/07
1217   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1217   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1216   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1215   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1215   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1214   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1214   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1214   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1214   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1214   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1213   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1213   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1212   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1211   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1211   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1211   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1210   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1210   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1210   Uchwa艂a Nr X/54/07
1210   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1210   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1208   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1208   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1207   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1207   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
1206   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1206   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1206   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1205   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1204   Za rok 2007
1204   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1204   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1204   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1203   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1203   Protok贸艂 Nr IX/07
1203   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1202   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1202   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1202   Protok贸艂 Nr XXX/09
1201   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1201   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1201   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1201   Konkurs na hejna艂 (2)
1200   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1200   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1200   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1200   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1200   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1198   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1197   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1196   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1195   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1195   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1195   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1195   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1194   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1194   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1191   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1191   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1191   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1190   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1190   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1189   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1189   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1188   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1188   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1188   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1188   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1188   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1188   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1188   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1187   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1187   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1187   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1185   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1184   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1183   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1183   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1182   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1182   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1181   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1181   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1181   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1180   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1180   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1179   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1178   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1177   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1177   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1177   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1177   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1177   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1176   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1175   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1175   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1174   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1174   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1173   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1173   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1173   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1173   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1172   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1171   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1170   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1169   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1168   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1166   Za rok 2005
1166   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1166   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1166   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1166   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1165   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1164   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1164   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1164   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1164   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1163   Uchwa艂a Nr X/55/07
1161   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1161   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1160   Za rok 2006
1160   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1160   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1159   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1159   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1158   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1158   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1158   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1157   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1156   Za rok 2005
1156   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1156   Protok贸艂 Nr XLII/10
1155   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1155   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1155   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1154   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1154   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1154   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1152   Za rok 2006
1152   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1152   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1152   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1152   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1152   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1152   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1152   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1151   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1147   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1147   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1147   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1147   Stanowisko ds. administracyjno-informatycznych (2013.06.05)
1146   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1146   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1144   Radca prawny
1143   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1142   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1142   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1142   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1142   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1141   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1141   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1141   Kalendarz wyborczy
1140   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1140   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1139   Bud偶et na rok 2006
1139   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1139   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1139   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1138   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1138   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1138   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1138   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (2013.06.05)
1137   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1137   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1136   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1136   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1135   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1135   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1134   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1133   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1133   Za rok 2007
1133   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1132   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1132   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1132   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1132   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1132   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1131   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1131   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1131   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1130   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1129   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1129   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1128   Projekt bud偶etu na rok 2004
1128   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1127   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1127   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1127   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1127   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1127   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1127   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1126   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1126   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1126   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1125   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1125   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1124   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1123   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1122   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1122   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1121   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1120   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1119   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1119   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1116   Bud偶et na rok 2004
1115   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1115   Protok贸艂 Nr XLV/10
1113   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1112   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1112   Kadencja 2010-2014
1111   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1111   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1110   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1110   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1110   Protok贸艂 Nr XIX/12
1109   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1109   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1109   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1108   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1107   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1107   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1106   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1106   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1106   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1105   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1105   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1105   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1104   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1104   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1104   Rok 2008
1103   Bud偶et na rok 2005
1103   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1103   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1102   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1100   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1100   Podatek rolny w 2009 r.
1100   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1099   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1098   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1097   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1097   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1097   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1097   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1096   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1095   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1095   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1094   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1094   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1093   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1092   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1091   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1091   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1090   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1089   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1088   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1086   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1086   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1086   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1085   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1085   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1085   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1084   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1084   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1083   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1081   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1080   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1080   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1078   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1076   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1076   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1075   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1075   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1074   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1074   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1074   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1074   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1074   Protok贸艂 Nr XX/12
1073   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1073   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1073   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1073   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1071   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1071   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1071   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1071   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1070   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1070   Referat Infrastruktury i Geodezji
1069   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1069   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1069   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1067   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1067   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1067   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1066   Bud偶et na rok 2003
1065   Referat Organizacyjny
1064   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1064   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1064   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1064   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1063   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1063   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1062   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1062   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1062   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1061   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1060   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1059   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1058   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1057   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1057   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1057   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1056   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1055   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1055   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1055   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1054   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1054   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1053   Spis wyborc贸w
1052   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1052   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1049   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1049   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1048   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1047   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1046   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1045   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1044   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1044   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1043   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1043   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1043   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1041   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1040   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1040   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1040   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1039   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1039   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1039   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1038   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1038   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1037   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1037   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1036   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1036   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1036   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1035   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1034   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1034   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1034   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1033   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1033   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1032   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1031   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1030   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1030   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1030   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1027   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1027   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1026   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1024   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1024   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1024   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1023   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1023   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1023   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1022   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1022   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1022   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1021   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1021   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1021   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1020   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1020   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1019   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1019   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1019   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1018   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1017   Za rok 2008
1017   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1017   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1015   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1014   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1013   Za rok 2008
1012   Za rok 2007
1012   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1012   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1012   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1012   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1011   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1011   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1010   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1009   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1009   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1009   Referat Spraw Obywatelskich
1009   Kadencja 2014-2018
1008   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1008   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1008   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1008   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1007   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1006   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1006   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1006   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1005   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1004   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1004   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1004   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1002   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1002   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1001   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1001   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1001   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
998   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
998   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
997   Zarz膮dzenie Nr 258/09
997   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
997   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
996   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
996   Zarz膮dzenie Nr 286/09
995   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
994   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
993   Zarz膮dzenie Nr 237/08
992   Zarz膮dzenie Nr 300/09
992   Zarz膮dzenie Nr 117/11
991   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
991   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
991   Zarz膮dzenie Nr 273/09
991   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
991   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
990   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
988   Zarz膮dzenie Nr 249/08
988   Protok贸艂 Nr XXVII/12
987   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
986   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
986   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
986   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
985   Bud偶et na rok 2008
985   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
984   Zarz膮dzenie Nr 305/09
984   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
984   Zarz膮dzenie Nr 460/10
984   Dyrektor Przedszkola Nr 1 (2013.05.20)
983   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
980   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
980   Zarz膮dzenie Nr 263/09
980   Zarz膮dzenie Nr 282/09
980   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
979   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
978   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
978   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
978   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
977   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
973   Zarz膮dzenie Nr 326/09
973   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
973   Uchwa艂a Nr XX/105/12
972   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
972   Zarz膮dzenie Nr 310/09
971   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
969   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
968   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
967   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
967   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
966   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
965   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
965   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
964   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
963   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
963   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
963   Uchwa艂a nr II/6/10
962   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
961   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
960   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
960   Zarz膮dzenie Nr 313/09
960   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
960   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
959   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
959   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
958   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
958   Zarz膮dzenie Nr 309/09
958   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
957   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
957   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
956   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
956   Zarz膮dzenie Nr 261/09
955   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
954   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
951   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
950   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
950   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
949   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
949   Zarz膮dzenie Nr 271/09
949   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
948   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
948   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
948   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
947   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
947   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
946   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
946   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
945   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
945   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
944   Zarz膮dzenie Nr 272/09
944   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
944   Zarz膮dzenie Nr 65/11
942   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
942   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
942   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
942   Protok贸艂 Nr XXIX/12
941   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
941   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
941   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
940   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
940   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
940   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
939   Zarz膮dzenie Nr 303/09
938   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
937   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
937   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
937   Zarz膮dzenie Nr 337/09
936   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
935   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
935   Zarz膮dzenie Nr 46/11
934   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
934   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
933   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
933   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
933   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
932   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
932   Zarz膮dzenie Nr 307/09
932   Zarz膮dzenie Nr 334/09
932   Zarz膮dzenie Nr 466/10
932   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
932   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
931   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
931   Plan kontroli na 2008 r.
931   Zarz膮dzenie Nr 306/09
931   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
931   Protok贸艂 Nr VI/11
929   Zarz膮dzenie Nr 287/09
929   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
929   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
929   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
927   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
927   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
926   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
926   Zarz膮dzenie Nr 187/12
925   Zarz膮dzenie Nr 259/09
925   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
924   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
924   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
923   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
923   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
922   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
922   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
922   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
922   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
921   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
921   Zarz膮dzenie Nr 304/09
921   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
920   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
919   Zarz膮dzenie Nr 302/09
919   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
918   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
918   Zarz膮dzenie Nr 293/09
918   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
917   Zarz膮dzenie Nr 262/09
916   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
916   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
916   Zarz膮dzenie Nr 274/09
916   Zarz膮dzenie Nr 290/09
916   Zarz膮dzenie Nr 314/09
916   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
916   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
915   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
915   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
915   UCHWA艁A NR II/6/14
915   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
914   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
913   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
912   Zarz膮dzenie Nr 279/09
912   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
912   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
911   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
911   Zarz膮dzenie Nr 296/09
911   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
910   Zarz膮dzenie Nr 276/09
910   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
910  

Rok 2010

910   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
909   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
909   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
908   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
907   Dyrektor Szko艂y Muzycznej I stopnia (2013.05.20)
906   Zarz膮dzenie Nr 14/10
906   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
905   Zarz膮dzenie Nr 298/09
905   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
905   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
905   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
904   Zarz膮dzenie Nr 332/09
904   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
902   Zarz膮dzenie Nr 299/09
902   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
901   Zarz膮dzenie Nr 301/09
900   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
899   Zarz膮dzenie Nr 280/09
899   Zarz膮dzenie Nr 347/09
899   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
899   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
899   Burmistrz Miasta Siemiatycze
898   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
898   Zarz膮dzenie Nr 362/10
897   Zarz膮dzenie Nr 324/09
897   Zarz膮dzenie Nr 336/09
897   Zarz膮dzenie Nr 352/09
897   Zarz膮dzenie Nr 358/10
896   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
896   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
896   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
895   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
895   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
895   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
894   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
894   Zarz膮dzenie Nr 275/09
892   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
892   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
892   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
892   Zarz膮dzenie Nr 30/11
891   Zarz膮dzenie Nr 292/09
890   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
890   Zarz膮dzenie Nr 425/10
890   Zarz膮dzenie Nr 137/11
889   Zarz膮dzenie Nr 277/09
889   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
888   Zarz膮dzenie Nr 311/09
888   Zarz膮dzenie Nr 331/09
888   Zarz膮dzenie Nr 354/09
888   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
888   Zarz膮dzenie Nr 24/11
887   Zarz膮dzenie Nr 291/09
887   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
887   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
886   Zarz膮dzenie Nr 315/09
886   Zarz膮dzenie Nr 335/09
886   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
886   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
885   Zarz膮dzenie Nr 377/10
885   Zarz膮dzenie Nr 18/10
883   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
883   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
883   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
883   Zarz膮dzenie Nr 451/10
883   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
882   Zarz膮dzenie Nr 321/09
882   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
882   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
881   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
881   Zarz膮dzenie Nr 372/10
881   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
881   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
880   Zarz膮dzenie Nr 366/10
880   Uchwa艂a Nr XX/107/12
878   Zarz膮dzenie Nr 348/09
878   Agnieszka Monika Zalewska
877   Zarz膮dzenie Nr 88/11
876   Zarz膮dzenie Nr 320/09
875   Zarz膮dzenie Nr 370/10
875   Zarz膮dzenie Nr 21/10
875   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
874   Rok 2009
874   Zarz膮dzenie Nr 343/09
874   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
874   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
873   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
872   Bud偶et na rok 2010
871   Zarz膮dzenie Nr 346/09
871   Protok贸艂 Nr XXVI/12
871   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
870   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
870   Zarz膮dzenie Nr 281/09
870   Zarz膮dzenie Nr 295/09
870   Zarz膮dzenie Nr 351/09
870   Zarz膮dzenie Nr 444/10
870   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
870   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
870   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
869   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
868   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
868   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
867   Zarz膮dzenie Nr 327/09
867   Zarz膮dzenie Nr 341/09
867   Protok贸艂 Nr XLVII/14
866   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
865   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
864   Zarz膮dzenie Nr 25/11
864   Protok贸艂 Nr XXII/12
864   Kalendarz wyborczy
863   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
863   Za rok 2010
863   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
862   Monitor Polski
862   Zarz膮dzenie Nr 376/10
862   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
861   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
860   Zarz膮dzenie Nr 360/10
860   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
859   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
859   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
859   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
858   Za rok 2009
858   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
858   Zarz膮dzenie Nr 23/10
858   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
857   Zarz膮dzenie Nr 361/10
857   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
856   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
854   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
853   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
852   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
852   Protok贸艂 Nr III/10
852   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
850   Zarz膮dzenie Nr 15/10
850   Zarz膮dzenie Nr 17/10
849   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
848   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
848   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
848   Zarz膮dzenie Nr 373/10
848   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
848   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
847   Zarz膮dzenie Nr 371/10
847   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
845   Zarz膮dzenie Nr 318/09
845   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
844   Zarz膮dzenie Nr 319/09
844   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
844   Protok贸艂 Nr XVI/11
844   Zarz膮dzenie Nr 180/12
842   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
842   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
842   Zarz膮dzenie Nr 39/11
841   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
841   Zarz膮dzenie Nr 22/10
840   Zarz膮dzenie Nr 426/10
840   Zarz膮dzenie Nr 443/10
840   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
839   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
839   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
839   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
837   Zarz膮dzenie Nr 325/09
837   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
835   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
834   Zarz膮dzenie Nr 369/10
834   Zarz膮dzenie Nr 374/10
833   Zarz膮dzenie Nr 350/09
833   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
833   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
832   Zarz膮dzenie Nr 308/09
832   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
832   Zarz膮dzenie Nr 445/10
832   Zarz膮dzenie Nr 457/10
832   Zarz膮dzenie Nr 44/11
832   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
830   Plan kontroli na 2009 r.
830   Zarz膮dzenie Nr 440/10
830   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
829   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
829   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
828   Zarz膮dzenie Nr 342/09
827   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
826   Zarz膮dzenie Nr 330/09
826   Zarz膮dzenie Nr 333/09
826   Zarz膮dzenie Nr 355/09
826   Zarz膮dzenie Nr 363/10
826   Zarz膮dzenie nr 132/11
826   Zarz膮dzenie Nr 155/11
826   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
825   Zarz膮dzenie Nr 420/10
824   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
824   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
824   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
822  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

822   Zarz膮dzenie Nr 48/11
821   Dziennik Ustaw
821   Zarz膮dzenie Nr 381/10
821   Zarz膮dzenie Nr 384/10
821   Zarz膮dzenie Nr 436/10
821   Zarz膮dzenie Nr 450/10
821   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
821   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
820   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
820   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
820   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
820   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
819   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
819   Zarz膮dzenie Nr 353/09
819   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
819   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
819   Protok贸艂 Nr XLIII/13
818   Za rok 2008
818   Zarz膮dzenie Nr 27/11
818   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
817   Zarz膮dzenie Nr 349/09
816   Zarz膮dzenie Nr 414/10
816   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
815   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
815   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
814   Zarz膮dzenie Nr 383/10
813   Stanowisko dyrektora Szko艂y Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach (2014.03.31)
811   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
811   Zarz膮dzenie Nr 339/09
811   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
811   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
811   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
810   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
810   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
809   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
809   Kadencja 2014-2018
808   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
807   Zarz膮dzenie Nr 316/09
807   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
807   Protok贸艂 Nr VII/11
807   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
806   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
806   Zarz膮dzenie Nr 345/09
806   Zarz膮dzenie Nr 396/10
806   Protok贸艂 Nr XV/11
805   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
804   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
804   Zarz膮dzenie Nr 418/10
804   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
804   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
804   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
803   Zarz膮dzenie Nr 356/09
803   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
803   Zarz膮dzenie Nr 19/10
801   Zarz膮dzenie Nr 399/10
801   Uchwa艂a Nr V/26/11
801   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
800   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
800   Zarz膮dzenie Nr 1/10
800   Zarz膮dzenie Nr 38/11
800   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
799   Zarz膮dzenie Nr 407/10
799   Zarz膮dzenie Nr 85/11
798   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
798   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
797   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
797   Zarz膮dzenie Nr 317/09
797   Zarz膮dzenie Nr 29/11
796   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
796   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
795   Zarz膮dzenie Nr 11/10
795   Uchwa艂a Nr III/13/10
794   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
793   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
793   Zarz膮dzenie Nr 404/10
792   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
791   Zarz膮dzenie Nr 439/10
790   Zarz膮dzenie Nr 12/10
788   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
788   Antoni Kosieradzki
787   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
787   Uchwa艂a Nr IV/16/10
787   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
787   Ewidencja Ludno艣ci
786   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
785   Zarz膮dzenie Nr 392/10
785   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
784   Zarz膮dzenie Nr 54/11
784   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
783   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
783   Zarz膮dzenie Nr 4/10
783   Zarz膮dzenie Nr 47/11
782   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
782   Zarz膮dzenie Nr 338/09
782   Zarz膮dzenie Nr 412/10
782   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
782   Protok贸艂 Nr IV/10
782   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
781   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
781   Zarz膮dzenie Nr 74/11
781   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
781   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
780   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
779   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
779   Zarz膮dzenie Nr 7/10
778   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
778   Zarz膮dzenie Nr 434/10
778   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
778   Zarz膮dzenie Nr 33/11
778   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
778   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
777   Zarz膮dzenie Nr 461/10
777   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
777   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
776   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
776   Zarz膮dzenie Nr 322/09
776   Zarz膮dzenie Nr 397/10
776   Zarz膮dzenie Nr 56/11
776   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
776   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
775   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
775   Zarz膮dzenie Nr 329/09
775   Zarz膮dzenie Nr 378/10
775   Uchwa艂a Nr V/24/11
775   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
775   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
774   Zarz膮dzenie Nr 400/10
774   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
774   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
773   Uchwa艂a Nr V/20/11
773   Spis wyborc贸w
773   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
772   Zarz膮dzenie Nr 375/10
771   Zarz膮dzenie Nr 391/10
770   Spis wyborc贸w
770   Uchwa艂a nr II/9/10
770   Bud偶et na rok 2011
770   Zarz膮dzenie Nr 133/11
770   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
769   Zarz膮dzenie Nr 328/09
769   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
768   Uchwa艂a Nr V/22/11
767   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
767   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
767   Zarz膮dzenie Nr 20/10
767   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
766   Zarz膮dzenie Nr 340/09
766   Zarz膮dzenie Nr 82/11
766   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
765   Zarz膮dzenie Nr 388/10
765   Zarz膮dzenie Nr 67/11
765   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
765   Walentyna Ko偶uchowska
764   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
764   Zarz膮dzenie Nr 446/10
764   Zarz膮dzenie Nr 273/12
763   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
763   Zarz膮dzenie Nr 456/10
763   Zarz膮dzenie Nr 16/10
763   Uchwa艂a nr II/11/10
763   Zarz膮dzenie Nr 72/11
762   Zarz膮dzenie Nr 433/10
762   Zarz膮dzenie Nr 454/10
762   Zarz膮dzenie Nr 75/11
762   Zarz膮dzenie Nr 98/11
762   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
762   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
761   Zarz膮dzenie Nr 441/10
761   Zarz膮dzenie Nr 458/10
760   Zarz膮dzenie Nr 344/09
760   Kompleksowa obs艂uga bankowa
760   Zarz膮dzenie Nr 403/10
760   Zarz膮dzenie Nr 422/10
760   Zarz膮dzenie Nr 26/11
760   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
760   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
760   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
759   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
758   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
758   Zarz膮dzenie Nr 45/11
758   Protok贸艂 Nr XVIII/11
758   UCHWA艁A NR XLV/258/14
755   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
755   Zarz膮dzenie Nr 50/11
755   Zarz膮dzenie Nr 102/11
755   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
755   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
754   Zarz膮dzenie Nr 416/10
754   Zarz膮dzenie Nr 442/10
754   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
754   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
754   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
753   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
751   Zarz膮dzenie Nr 455/10
751   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
751   Zarz膮dzenie Nr 311/13
751   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
751   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
750   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
750   Za rok 2009
750   Zarz膮dzenie Nr 389/10
750   Zarz膮dzenie Nr 432/10
750   Zarz膮dzenie Nr 459/10
750   Zarz膮dzenie Nr 42/11
750   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
750   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
750   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
750   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
750   UCHWA艁A NR II/11/14
749   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
749   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
749   Opinie RIO
748   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
748   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
748   Zarz膮dzenie Nr 406/10
748   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
748   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
748   Zarz膮dzenie Nr 270/12
748   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
747   Zarz膮dzenie Nr 435/10
747   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
747   Zarz膮dzenie Nr 51/11
746   Zarz膮dzenie Nr 423/10
746   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
745   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
745   Zarz膮dzenie Nr 95/11
745   Zarz膮dzenie Nr 111/11
745   Podatek rolny w 2012 r.
745   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
744   Zarz膮dzenie Nr 394/10
744   Uchwa艂a Nr III/15/10
744   Zarz膮dzenie Nr 106/11
744   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
744   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
743   Zarz膮dzenie Nr 449/10
743   Uchwa艂a Nr IV/18/10
743   Zarz膮dzenie Nr 172/12
743   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
742   Zarz膮dzenie Nr 424/10
742   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
742   Zarz膮dzenie Nr 35/11
742   Protok贸艂 Nr XLIX/14
741   Zarz膮dzenie Nr 100/11
741   Konsultacja projektu
741   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
741   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
740   Zarz膮dzenie Nr 84/11
740   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
739   Zarz膮dzenie Nr 43/11
738   Zarz膮dzenie Nr 382/10
738   Zarz膮dzenie Nr 410/10
738   Zarz膮dzenie Nr 53/11
738   Protok贸艂 Nr XLVI/10
738   Zarz膮dzenie Nr 89/11
738   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
737   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
737   Zarz膮dzenie Nr 97/11
737   Zarz膮dzenie Nr 253/12
737   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
736   Zarz膮dzenie Nr 398/10
735   Zarz膮dzenie Nr 447/10
735   Protok贸艂 Nr I/10
735   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
735   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
735   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
734   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
733   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
733   Zarz膮dzenie Nr 390/10
733   Zarz膮dzenie Nr 427/10
733   Uchwa艂a Nr I/4/10
733   Zarz膮dzenie Nr 280/12
732   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
732   Zarz膮dzenie Nr 36/11
732   Zarz膮dzenie Nr 140/11
732   UCHWA艁A NR XLII/221/13
731   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
731   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
731   Zarz膮dzenie Nr 59/11
731   Zarz膮dzenie Nr 68/11
731   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
730   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
730   Zarz膮dzenie Nr 134/11
729   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
729   Zarz膮dzenie Nr 13/10
729   Zarz膮dzenie Nr 69/11
729   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
729   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
728   Zarz膮dzenie Nr 421/10
728   Uchwa艂a Nr I/2/10
728   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
727   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
727   Uchwa艂a Nr I/5/10
727   Uchwa艂a nr II/10/10
727   Zarz膮dzenie Nr 62/11
727   Protok贸艂 Nr XXXII/12
726   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
726   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
726   Zarz膮dzenie Nr 463/10
726   Uchwa艂a Nr IV/17/10
726   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
726   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
725   Zarz膮dzenie Nr 57/11
725   UCHWA艁A NR XLV/257/14
724   Zarz膮dzenie Nr 2/10
724   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
724   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
724   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
723   Zarz膮dzenie Nr 405/10
723   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
723   Zarz膮dzenie Nr 76/11
723   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
722   Zarz膮dzenie Nr 431/10
721   Zarz膮dzenie Nr 465/10
720   Zarz膮dzenie Nr 428/10
720   Zarz膮dzenie Nr 453/10
720   Rejestr instytucji kultury
719   Zarz膮dzenie Nr 417/10
719   Uchwa艂a Nr V/19/11
719   Uchwa艂a Nr V/25/11
719   Zarz膮dzenie Nr 96/11
719   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
719   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
719   Piotr Siniakowicz
718   Za rok 2009
718   Zarz膮dzenie Nr 8/10
718   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
718   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
718   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
718   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
718   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
718   UCHWA艁A NR II/13/14
716   Zarz膮dzenie Nr 438/10
716   Zarz膮dzenie Nr 108/11
716   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
715   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
715   Zarz膮dzenie Nr 413/10
715   Zarz膮dzenie Nr 58/11
715   Zarz膮dzenie Nr 105/11
715   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
714   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
714   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
714   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
713   Zarz膮dzenie Nr 419/10
713   Uchwa艂a Nr I/3/10
713   Zarz膮dzenie Nr 41/11
713   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
713   Rafa艂 Burakowski
713   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
712   Zakup prefabrykat贸w drogowych
712   Zarz膮dzenie Nr 409/10
712   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
712   Zarz膮dzenie Nr 64/11
712   Katarzyna Jarocka
712   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
711   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
711   Uchwa艂a Nr III/14/10
711   Teresa Milewska
710   Bud偶et na rok 2009
710   Zarz膮dzenie Nr 114/11
709   Zarz膮dzenie Nr 380/10
709   Zarz膮dzenie Nr 395/10
709   Zarz膮dzenie Nr 429/10
709   Protok贸艂 Nr IX/11
709   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
709   Zarz膮dzenie Nr 224/12
708   Uchwa艂a nr II/7/10
708   Zarz膮dzenie Nr 49/11
708   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
708   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
708   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
707   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
707   Zarz膮dzenie Nr 408/10
707   Zarz膮dzenie Nr 66/11
707   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
707   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
707   Pawe艂 Onieszczuk
706   Zarz膮dzenie Nr 9/10
706   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
706   Protok贸艂 Nr XXXV/13
706   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
705   Bud偶et na rok 2014
704   Protok贸艂 Nr X/11
704   Protok贸艂 Nr XIV/11
704   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
704   Urz膮d Stanu Cywilnego
704   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
703   Uchwa艂a Nr XX/108/12
702   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
702   Projekt bud偶etu na 2011 rok
702   Zarz膮dzenie Nr 60/11
702   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
702   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
701   Zarz膮dzenie Nr 195/12
701   Protok贸艂 Nr XXXI/12
701   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
700   Zarz膮dzenie Nr 462/10
700   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
699   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
699   Zarz膮dzenie Nr 171/12
699   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
699   Zarz膮dzenie Nr 223/12
699   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
698   Uchwa艂a Nr I/1/10
698   Zarz膮dzenie Nr 244/12
698   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
698   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
697   Zarz膮dzenie Nr 415/10
697   Zarz膮dzenie Nr 28/11
696   Zarz膮dzenie Nr 448/10
695   Zarz膮dzenie Nr 103/11
695   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
695   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
695   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
695   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
694   Zarz膮dzenie Nr 437/10
694   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
694   Zarz膮dzenie Nr 10/10
694   Zarz膮dzenie Nr 118/11
694   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
694   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
694   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
694   Zaproszenie do sk艂adania ofert
694   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
693   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
693   Opinie RIO
693   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
693   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
692   Zarz膮dzenie Nr 5/10
692   Zarz膮dzenie Nr 78/11
692   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
691   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
691   Uchwa艂a nr II/8/10
691   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
691   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
691   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
691   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
690   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
690   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
690   UCHWA艁A NR II/14/14
689   Zarz膮dzenie Nr 6/10
689   Protok贸艂 Nr XI/11
689   Zarz膮dzenie Nr 207/12
688   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
688   Zarz膮dzenie Nr 115/11
688   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
688   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
688   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
687   Janusz 呕och
686   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
686   Zarz膮dzenie Nr 94/11
686   Zarz膮dzenie Nr 112/11
685   Zarz膮dzenie Nr 110/11
685   Zarz膮dzenie Nr 129/11
685   Zarz膮dzenie Nr 130/11
685   Zarz膮dzenie Nr 199/12
685   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
685   Zarz膮dzenie Nr 323/13
684   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
683   Zarz膮dzenie Nr 55/11
683   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
682   Zarz膮dzenie Nr 61/11
682   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
682   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
681   Uchwa艂a Nr III/12/10
681   Zarz膮dzenie Nr 150/11
680   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
680   Archiwum zak艂adowe
680   Jerzy Korowicki
679   Sprawozdania 2014
678   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
678   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
678   Zarz膮dzenie Nr 267/12
678   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
677   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
677   Zarz膮dzenie Nr 243/12
677   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
676   Zarz膮dzenie Nr 81/11
676   Zarz膮dzenie Nr 124/11
676   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
676   Zarz膮dzenie Nr 153/11
676   Zarz膮dzenie Nr 164/12
674   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
674   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
673   Uchwa艂a Nr V/23/11
673   Zarz膮dzenie Nr 120/11
673   Zarz膮dzenie Nr 128/11
673   Zarz膮dzenie Nr 131/11
673   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
673   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
673   Zarz膮dzenie Nr 194/12
673   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
673   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
673   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
673   Protok贸艂 Nr XLII/13
673   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
672   Zarz膮dzenie Nr 101/11
672   UCHWA艁A NR II/8/14
672   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
671   Projekt bud偶etu na 2009 rok
671   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
671   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
671   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
671   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
670   Za rok 2011
670   Zarz膮dzenie Nr 116/11
670   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
670   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
669   Zarz膮dzenia Nr 104/11
669   Zarz膮dzenie Nr 163/12
669   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
669   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
668   Zarz膮dzenie Nr 83/11
668   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
668   Zarz膮dzenie Nr 210/12
668   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
668   Siemiatycki O艣rodek Kultury
667   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
667   Zarz膮dzenie Nr 146/11
667   Zarz膮dzenie Nr 189/12
667   Zarz膮dzenie Nr 226/12
667   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
667   Zarz膮dzenie Nr 285/13
666   Zarz膮dzenie Nr 86/11
666   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
666   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
666   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
665   Rok 2011
665   Za rok 2010
665   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
665   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
665   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
665   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
664   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
664   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
664   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
664   UCHWA艁A NR II/12/14
663   Uchwa艂a Nr VII/34/11
663   Zarz膮dzenie Nr 113/11
663   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
663   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
663   Zarz膮dzenie Nr 265/12
663   Zarz膮dzenie Nr 314/13
663   El偶bieta Boguszewska
662   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
662   Zarz膮dzenie Nr 139/11
662   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
662   Protok贸艂 Nr XL/13
662   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
662   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
662   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
661   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
661   Zarz膮dzenie Nr 159/11
661   Bud偶et na rok 2012
661   Zarz膮dzenie Nr 203/12
661   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
660   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
659   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
659   Zarz膮dzenie Nr 79/11
659   Zarz膮dzenie Nr 147/11
658   Zarz膮dzenie Nr 319/13
658   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
657   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
656   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
656   Zarz膮dzenie Nr 70/11
656   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
656   Zarz膮dzenie Nr 154/11
656   Zarz膮dzenie Nr 279/12
655   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
654   Zarz膮dzenie Nr 3/10
654   Zarz膮dzenie Nr 93/11
654   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
654   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
653   Uchwa艂a Nr V/31/11
653   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
653   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
652   Zarz膮dzenie Nr 158/11
651   Uchwa艂a Nr IX/59/11
651   Zarz膮dzenie Nr 144/11
651   Zarz膮dzenie Nr 201/12
651   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
651   Zarz膮dzenie Nr 283/13
651   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
651   Szko艂a Podstawowa Nr 1
650   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
650   Uchwa艂a Nr VII/36/11
650   Zarz膮dzenie Nr 91/11
650   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
650   Zarz膮dzenie Nr 178/12
650   Zarz膮dzenie Nr 307/13
650   UCHWA艁A NR XL/204/13
650   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
650   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
650   Gimnazjum Publiczne Nr 1
649   Zarz膮dzenie Nr 99/11
649   Zarz膮dzenie Nr 135/11
649   UCHWA艁A NR XL/206/13
649   UCHWA艁A NR I/1/14
648   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
647   Projekt bud偶etu na 2010 rok
647   Zarz膮dzenie Nr 152/11
647   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
646   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
646   Uchwa艂a Nr IX/54/11
646   Uchwa艂a Nr IX/56/11
645   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
645   Zarz膮dzenie Nr 107/11
645   Zarz膮dzenie Nr 236/12
645   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
645   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
645   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
644   Zarz膮dzenie Nr 245/12
644   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
644   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
644   Gabriela Krzanowska
643   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
643   Zarz膮dzenie Nr 221/12
643   Zarz膮dzenie Nr 298/13
643   Sekretarz Miasta
643   UCHWA艁A NR II/9/14
642   Zarz膮dzenie Nr 209/12
642   UCHWA艁A NR I/2/14
641   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
641   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
641   Zarz膮dzenie Nr 297/13
641   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
640   Zarz膮dzenie Nr 71/11
640   Zarz膮dzenie Nr 167/12
640   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
638   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
638   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
638   Zarz膮dzenie Nr 151/11
638   Zarz膮dzenie Nr 200/12
638   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
637   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
637   Zarz膮dzenie Nr 109/11
637   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
637   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
637   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
636   Uchwa艂a Nr V/27/11
636   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
636   Zarz膮dzenie Nr 258/12
636   Zarz膮dzenie Nr 269/12
636   Zarz膮dzenie Nr 306/13
636   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
635   Zarz膮dzenie Nr 235/12
635   Zarz膮dzenie Nr 301/13
635   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
635   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
635   UCHWA艁A NR II/10/14
634   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
634   Zarz膮dzenie Nr 252/12
634   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
633   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
632   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
632   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
632   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
632   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
632   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
632   Sta艂y rejestr wyborc贸w
632   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
632   UCHWA艁A NR I/3/14
631   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
631   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
631   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
631   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
631   UCHWA艁A NR II/7/14
630   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
630   Joanna Marta Dawidziuk
630   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
629   Zarz膮dzenie Nr 240/12
629   Roman Zdrojewski
628   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
628   Zarz膮dzenie Nr 80/11
628   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
628   Zarz膮dzenie Nr 162/12
628   Zarz膮dzenie Nr 184/12
628   UCHWA艁A NR XLI/217/13
627   Zarz膮dzenie Nr 239/12
626   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
626   Zarz膮dzenie Nr 326/13
626   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
626   UCHWA艁A NR II/5/14
625   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
625   Zarz膮dzenie Nr 218/12
624   Uchwa艂a Nr IX/57/11
624   Zarz膮dzenie Nr 185/12
624   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
624   UCHWA艁A NR XLII/227/13
624   Sprawozdania 2013
623   Uchwa艂a Nr IX/55/11
622   Uchwa艂a Nr IX/52/11
622   Zarz膮dzenie Nr 217/12
622   Zarz膮dzenie Nr 222/12
622   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
622   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
622   Protok贸艂 Nr XLV/14
621   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
621   Zarz膮dzenie Nr 268/12
620   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
620   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
619   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
619   Uchwa艂a Nr IX/60/11
619   Zarz膮dzenie Nr 142/11
619   Zarz膮dzenie Nr 204/12
619   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
618   Zarz膮dzenie Nr 127/11
618   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
618   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
618   Zarz膮dzenie Nr 315/13
618   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
618   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
618   UCHWA艁A NR II/4/14
617   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
616   Zarz膮dzenie Nr 125/11
616   Zarz膮dzenie Nr 170/12
616   Zarz膮dzenie Nr 233/12
616   Zarz膮dzenie Nr 352/13
615   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
615   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
615   Zarz膮dzenie Nr 183/12
615   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
615   Uchwa艂a Nr XX/106/12
615   Zarz膮dzenie Nr 246/12
615   Zarz膮dzenie Nr 322/13
615   Sprawozdania 2013
615   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
615   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
614   Uchwa艂a Nr IX/58/11
614   Projekt bud偶etu na 2012 rok
614   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
613   Uchwa艂a Nr VII/37/11
613   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
613   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
613   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
613   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
612   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
612   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
612   Zarz膮dzenie Nr 122/11
612   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
611   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
611   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
611   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
610   Zarz膮dzenie Nr 259/12
610   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
610   Zarz膮dzenie Nr 332/13
609   Zarz膮dzenie Nr 165/12
609   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
609   Zarz膮dzenie Nr 257/12
609   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
609   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
608   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
608   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
608   Uchwa艂a Nr VI/32/11
608   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
608   Zarz膮dzenie nr 138/11
608   Uchwa艂a Nr XII/68/11
608   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
607   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
607   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
607   Zarz膮dzenie Nr 123/11
607   Zarz膮dzenie Nr 136/11
607   Zarz膮dzenie Nr 272/12
607   Bud偶et na rok 2013
606   Zarz膮dzenie Nr 250/12
605   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
605   Zarz膮dzenie Nr 145/11
605   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
605   Zarz膮dzenie Nr 230/12
605   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
605   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
605   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
605   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
605   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
604   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
604   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
604   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
603   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
603   Uchwa艂a Nr VII/33/11
603   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
603   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
603   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
603   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
602   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
602   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
602   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
602   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
601   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
601   Zarz膮dzenie Nr 169/12
601   Zarz膮dzenie Nr 182/12
601   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
601   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
601   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
601   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
601   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
600   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
599   Uchwa艂a Nr IX/53/11
598   Zarz膮dzenie Nr 208/12
597   Uchwa艂a Nr V/28/11
597   Zarz膮dzenie Nr 205/12
597   Zarz膮dzenie Nr 261/12
597   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
597   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
596   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
596   Zarz膮dzenie Nr 198/12
596   Zarz膮dzenie Nr 237/12
596   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
595   Rok 2012
595   Zarz膮dzenie Nr 173/12
595   Zarz膮dzenie Nr 266/12
595   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
595   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
595   Zaproszenie do sk艂adania ofert
595   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
594   Zarz膮dzenie Nr 126/11
594   Zarz膮dzenie Nr 141/11
594   Zarz膮dzenie Nr 168/12
594   Zarz膮dzenie Nr 211/12
594   Zarz膮dzenie Nr 256/12
594   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
594   Rejestr przedpoborowych
594   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
593   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
593   Zarz膮dzenie Nr 234/12
593   Zarz膮dzenie Nr 251/12
593   Zarz膮dzenie Nr 260/12
593   Zarz膮dzenie Nr 302/13
593   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
593   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
593   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
592   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
592   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
592   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
592   Zarz膮dzenie Nr 206/12
592   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
591   Uchwa艂a Nr V/29/11
591   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
591   Zarz膮dzenie Nr 166/12
591   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
591   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
591   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
590   Za rok 2010
590   Zarz膮dzenie Nr 186/12
590   Zarz膮dzenie Nr 231/12
590   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
590   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
590   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
589   Uchwa艂a Nr V/30/11
589   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
589   Zarz膮dzenie Nr 228/12
589   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
589   Protok贸艂 Nr XXX/12
589   Zarz膮dzenie Nr 318/13
588   Zarz膮dzenie Nr 219/12
588   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
588   Zarz膮dzenie Nr 295/13
587   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
587   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
587   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
587   Zarz膮dzenie Nr 263/12
587   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
586   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
586   Zarz膮dzenie Nr 225/12
586   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
586   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
585   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
585   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
585   Zarz膮dzenie Nr 242/12
585   Zarz膮dzenie Nr 247/12
585   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
585   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
585   Szko艂a Muzyczna I stopnia
584   Zarz膮dzenie Nr 274/12
584   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
584   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
583   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
583   Zarz膮dzenie Nr 320/13
582   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
582   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
582   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
582   Pakiet informacyjny
582   Zarz膮dzenie Nr 333/13
582   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
581   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
581   Zarz膮dzenie Nr 343/13
580   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
580   Zarz膮dzenie Nr 121/11
580   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
580   Zarz膮dzenie Nr 264/12
579   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
579   Zarz膮dzenie Nr 329/13
578   Zarz膮dzenie Nr 212/12
578   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
578   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
578   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
578   Bo偶ena Tatarczuk
577   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
576   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
576   Zarz膮dzenie Nr 290/13
575   Zarz膮dzenie Nr 175/12
575   Zarz膮dzenie Nr 192/12
574   Zarz膮dzenie Nr 188/12
574   Zarz膮dzenie Nr 197/12
574   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
574   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
573   Zarz膮dzenie Nr 249/12
573   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
573   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
573   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
572   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
572   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
572   Zarz膮dzenie Nr 191/12
572   Zarz膮dzenie Nr 339/13
572   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
572   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
571   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
571   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
571   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
571   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
571   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
570   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
569   Za rok 2011
569   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
569   Zarz膮dzenie Nr 148/11
569   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
568   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
568   Zarz膮dzenie Nr 321/13
568   UCHWA艁A NR XL/211/13
568   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
567   Zarz膮dzenie Nr 271/12
567   UCHWA艁A NR XL/203/13
567   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
566   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
566   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
566   Zarz膮dzenie Nr 255/12
566   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
566   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
566   Zarz膮dzenie Nr 324/13
566   Zarz膮dzenie Nr 360/13
566   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
565   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
565   Zarz膮dzenie Nr 262/12
565   Zarz膮dzenie Nr 276/12
565   Zarz膮dzenie Nr 294/13
564   Zarz膮dzenie Nr 241/12
564   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
564   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
564   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
563   Zarz膮dzenie Nr 176/12
562   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
562   Zarz膮dzenie Nr 282/13
562   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
561   Zarz膮dzenie Nr 229/12
561   Zarz膮dzenie Nr 248/12
560   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
560   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
560   Zarz膮dzenie Nr 281/13
560   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
560   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
560   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
559   Uchwa艂a Nr XV/76/11
559   Zarz膮dzenie Nr 214/12
559   Zarz膮dzenie Nr 303/13
559   Zarz膮dzenie Nr 341/13
559   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
558   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
558   Zarz膮dzenie Nr 177/12
557   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
557   Zarz膮dzenie Nr 286/13
557   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
556   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
556   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
556   Piotr Siniakowicz
555   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
555   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
554   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
554   Zarz膮dzenie Nr 179/12
554   Zarz膮dzenie Nr 190/12
554   Zarz膮dzenie Nr 305/13
554   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
553   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
553   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
553   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
552   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
552   Zarz膮dzenie Nr 227/12
552   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
552   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
552   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
552   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
552   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
552   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
551   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
551   Zarz膮dzenie Nr 316/13
551   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
551   Protok贸艂 Nr XLI/13
551   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
550   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
550   Zarz膮dzenie Nr 196/12
550   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
550   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
550   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
549   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
549   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
549   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
548   Uchwa艂a Nr XV/77/11
548   Zarz膮dzenie Nr 174/12
548   Zarz膮dzenie Nr 291/13
548   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
548   Zarz膮dzenie Nr 346/13
548   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
547   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
547   Zmiana terminu sk艂adania ofert
546   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
546   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
546   Zarz膮dzenie Nr 340/13
546   UCHWA艁A NR XLII/225/13
545   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
545   Zarz膮dzenie Nr 335/13
544   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
544   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
544   Zarz膮dzenie Nr 313/13
544   Zarz膮dzenie Nr 351/13
543   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
543   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
543   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
543   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
542   Zarz膮dzenie Nr 348/13
542   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
542   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
542   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
541   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
541   Zarz膮dzenie Nr 337/13
541   Zarz膮dzenie Nr 349/13
541   Zarz膮dzenie Nr 375/13
540   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
540   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
540   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
540   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
539   Za rok 2012
539   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
538   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
538   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
538   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
538   Program Rodzina 5+
537   Zarz膮dzenie Nr 275/12
537   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
537   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
537   Zarz膮dzenie Nr 300/13
537   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
537   Zarz膮dzenie Nr 334/13
537   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
536   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
536   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
536   Zarz膮dzenie Nr 232/12
535   Protok贸艂 Nr XVII/11
535   Zarz膮dzenie Nr 220/12
535   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
535   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
535   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
535   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
534   Uchwa艂a Nr XII/69/11
534   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
534   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
534   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
534   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
534   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
533   Zarz膮dzenie Nr 193/12
533   Zarz膮dzenie Nr 277/12
533   Zarz膮dzenie Nr 292/13
533   Zarz膮dzenie Nr 293/13
533   Zarz膮dzenie Nr 317/13
532   Zarz膮dzenie Nr 253/08
532   Zarz膮dzenie Nr 296/13
532   Zarz膮dzenie Nr 309/13
532   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
532   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
531   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
530   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
530   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
529   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
529   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
529   Zarz膮dzenie Nr 342/13
529   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
529   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
529   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
528   Protok贸艂 Nr XIII/11
528   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
528   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
528   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
527   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
527   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
527   UCHWA艁A NR XL/205/13
527   Zarz膮dzenie Nr 353/13
527   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
527   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
527   Roman Zdrojewski
527   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
526   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
526   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
526   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
526   Przedszkole Nr 1
525   Uchwa艂a Nr X/62/11
525   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
525   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
525   Zarz膮dzenie Nr 288/13
525   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
525   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
525   Zarz膮dzenie Nr 331/13
525   Zarz膮dzenie Nr 336/13
525   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
524   Uchwa艂a Nr XII/65/11
524   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
524   UCHWA艁A NR XL/214/13
524   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
524   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
523   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
523   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
523   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
522   Zarz膮dzenie Nr 312/13
522   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
521   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
521   Zarz膮dzenie Nr 308/13
521   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
521   Zarz膮dzenie Nr 344/13
521   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
521   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
520   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
519   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
519   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
519   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
518   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
518   Zarz膮dzenie Nr 327/13
518   UCHWA艁A NR XL/213/13
518   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
517   Zarz膮dzenie Nr 287/13
517   Zarz膮dzenie Nr 330/13
517   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
516   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
515   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
515   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
515   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
514   Zarz膮dzenie Nr 310/13
514   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
514   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
514   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
514   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
514   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
514   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
514   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
513   Zarz膮dzenie Nr 181/12
513   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
513   Zarz膮dzenie Nr 347/13
513   El偶bieta Rakszawa
512   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
512   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
512   Zarz膮dzenie Nr 359/13
512   Przedszkole Nr 5
511   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
511   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
511   UCHWA艁A NR XLII/228/13
511   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
511   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
511   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
510   Zarz膮dzenie Nr 278/12
510   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
510   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
509   Zarz膮dzenie Nr 368/13
509   UCHWA艁A NR XLII/219/13
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
509   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
508   Uchwa艂a Nr XII/66/11
508   Za rok 2011
508   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
506   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
506   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
506   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
506   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
506   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
506   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
506   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
505   Uchwa艂a Nr XII/70/11
505   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
505   Zarz膮dzenie Nr 358/13
505   Zarz膮dzenie Nr 370/13
505   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
504   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
503   Uchwa艂a Nr XII/64/11
503   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
503   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
503   Zarz膮dzenie Nr 355/13
503   Zarz膮dzenie Nr 367/13
503   UCHWA艁A NR XLII/226/13
503   Zarz膮dzenie Nr 373/13
503   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
502   Za rok 2012
502   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
502   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
501   Zarz膮dzenie Nr 369/13
501   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
501   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
500   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
500   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
499   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
499   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
499   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
498   Uchwa艂a Nr X/61/11
498   Zarz膮dzenie Nr 299/13
498   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
498   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
497   Zarz膮dzenie Nr 328/13
497   UCHWA艁A NR XL/210/13
497   Zarz膮dzenie Nr 363/13
496   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
496   Zarz膮dzenie Nr 338/13
496   UCHWA艁A NR XL/207/13
496   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
496   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
496   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
495   Zarz膮dzenie Nr 364/13
495   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
494   Uchwa艂a Nr V/21/11
494   Zarz膮dzenie Nr 372/13
494   Zarz膮dzenie Nr 390/14
494   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
494   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
494   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
494   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
494   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
494   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
493   Uchwa艂a Nr XII/67/11
493   Zarz膮dzenie Nr 345/13
493   Zarz膮dzenie Nr 374/13
491   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
491   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
491   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
491   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
491   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
491   Ewa Iwona Nowik
490   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
490   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
490   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
490   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
489   UCHWA艁A NR XL/208/13
489   Zarz膮dzenie Nr 371/13
489   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
489   Przedszkole Nr 3
488   Protok贸艂 Nr V/11
488   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
487   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
487   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
487   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
486   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
486   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
486   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
483   Rok 2013
483   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
482   Zarz膮dzenie Nr 357/13
482   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
482   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
482   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
481   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
481   Za rok 2013
481   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
481   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
480   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
480   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
479   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
478   UCHWA艁A NR XLII/220/13
478   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
478   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
478   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
476   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
476   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
475   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
475   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
475   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
475   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
474   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
474   Zarz膮dzenie Nr 362/13
474   UCHWA艁A NR XLII/222/13
474   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
474   Spis wyborc贸w
474   Uchwa艂a o emisji obligacji
473   Uchwa艂a Nr XI/63/11
473   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
473   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
473   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
472   Zarz膮dzenie Nr 366/13
472   UCHWA艁A NR XLII/218/13
472   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
472   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
472   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
471   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
471   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
471   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
470   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
470   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
468   UCHWA艁A NR XL/209/13
468   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
468   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
468   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
467   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
467   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
466   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
466   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
465   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
465   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
465   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
465   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
464   Zarz膮dzenie Nr 356/13
464   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
463   UCHWA艁A NR XLII/223/13
463   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
463   Ma艂gorzata Kowalczyk
463   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
462   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
462   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
462   Zarz膮dzenie Nr 354/13
462   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
462   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
461   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
461   Krzysztof Andrzej Szyszko
460   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
460   Zarz膮dzenie Nr 361/13
460   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
459   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
459   UCHWA艁A NR XL/212/13
459   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
459   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
459   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
459   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
458   UCHWA艁A NR XLI/216/13
458   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
457   Zarz膮dzenie Nr 365/13
457   Jan Boguszewski
457   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
457   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
457   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
456   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
456   UCHWA艁A NR XLV/260/14
455   Agnieszka Anna Sitarska
455   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
454   Za rok 2012
454   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
454   UCHWA艁A NR XLV/253/14
454   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
454   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
453   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
453   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
453   UCHWA艁A NR XLV/261/14
453   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
453   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
452   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
452   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
451   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
451   Za rok 2014/
450   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
449   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
449   UCHWA艁A NR XLII/224/13
449   Protok贸艂 Nr XLVI/14
449   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
449   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
448   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
448   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
448   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
447   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
446   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
446   UCHWA艁A NR XL/215/13
446   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
445   Gra偶yna Komuda
444   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
444   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
443   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
443   Witold Berski
443   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
442   Za rok 2013
442   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
442   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
442   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
441   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
440   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
440   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
440   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
440   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
440   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
439   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
439   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
439   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
438   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
436   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
436   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
436   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
435   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
435   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
435   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
435   UCHWA艁A NR XLV/254/14
434   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
433   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
433   Henryk Czmut
433   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
432   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
432   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
431   Projekt bud偶etu na 2013 rok
430   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
429   Rok 2014
429   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
427   Zarz膮dzenie Nr 350/13
427   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
426   Protok贸艂 Nr XLIV/14
426   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
425   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
425   UCHWA艁A NR XLV/252/14
425   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
425   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
423   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
423   Agnieszka Anna Sitarska
423   Za rok 2014
422   Eugeniusz Bereza
422   UCHWA艁A NR XLV/259/14
421   Za rok 2013
420   Agata Androsiuk
419   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
418   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
418   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
417   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
415   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
414   Eugeniusz Mudel
413   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
412   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
409   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
408   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
408   Mariusz Pawe艂 Pyzowski
407   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
407   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
407   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
406   Jolanta Sidorowicz
405   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
404   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
404   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
401   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
401   UCHWA艁A NR XLV/256/14
401   Jan Hyndza
401   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
399   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
399   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
396   UCHWA艁A NR XLV/255/14
395   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
395   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
393   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
393   Halina Barwiejuk
392   Teresa Milewska
389   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
386   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
385   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
383   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
383   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
382   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
381   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
381   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
381   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
377   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
376   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
376   Agnieszka Monika Zalewska
374   Janusz Kazimierz 艁opuski
373   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
372   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
371   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
371   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
370   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
369   Teresa Fronc
367   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
366   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
364   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
363   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
362   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
359   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
359   Rados艂aw Kondraciuk
359   Ma艂gorzata Joanna 艢nie偶ko
357   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
356   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
355   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
355   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
353   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
353   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
348   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
346   Ewa Romaniuk
346   Barbara Terpi艂owska
344   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
342   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
340   Aliny Smyk
338   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
336   Mariusz Niewiarowski
335   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
334   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
333   Joanna Marta Dawidziuk
332   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
331   Pawe艂 Onieszczuk
328   Teresa Fronc
324   Walentyna Ko偶uchowska
315   Jan Boguszewski
313   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
311   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
309   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
308   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
306   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
305   Katarzyna Jarocka
302   Rafa艂 Burakowski
299   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
296   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
294   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
291   Jerzy Korowicki
290   Biuro Rady
288   Jan Hyndza
285   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)
283   Krzysztof Andrzej Szyszko
282   Eugeniusz Mudel
272   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
269   Witold Berski
268   Antoni Kosieradzki
259   Radca Prawny
236   Agnieszka Anna Sitarska
228   Wykaz telefon贸w

 Liczba   Kategoria
220406   Przetargi
145638   Inne zam贸wienia
110559   Og艂oszenia i komunikaty
71891   Wolne stanowiska
59570   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
27084   Dane teleadresowe
26563   Zam贸wienia publiczne
22319   Kierownictwo
17168   Urz膮d Miasta
16947   Informacja og贸lna
15120   Struktura organizacyjna
14816   Dialog techniczny
13555   Jednostki organizacyjne
12745   Jednostki Organizacyjne
11975   Radni
11670   Zarz膮dzenia Burmistrza
11474   Sesje
11417   Protoko艂y z sesji
10932   Sk艂ad osobowy Rady
10708   Za艂atwianie spraw
9717   Osiedla
9578   Bud偶et
9490   Podatki i op艂aty
9222   Rok 2008
9119   Udost臋pnianie informacji
8973   Rejestry, ewidencje i archiwa
8890   Rok 2014
8810   O艣wiadczenia maj膮tkowe
8660   Strategia Rozwoju Miasta
8378   Kontrole
8034   Rok 2013
7886   Rok 2011
7854   Rok 2010
7839   Rok 2006
7839   Regulamin organizacyjny
7736   Mienie komunalne
7578   Komisje Rady
7571   Wybory samorz膮dowe 2006
7343   Rok 2007
7332   Rok 2012
7315   Urz膮d Miasta
7178   Uchwa艂y
7177   Rok 2006
7114   Rok 2004
7015   Rok 2005
6928   D艂ug publiczny
6850   Pomoc publiczna
6781   Rok 2005
6662   Rok 2009
6659   Ulgi, odroczenia, umorzenia
6613   Prawo lokalne
6469   Informacje o 艣rodowisku
6441   Rok 2003
6372   Dokumenty strategiczne
6371   Maj膮tek publiczny
6292   Rok 2007
6291   Podstawa prawna dzia艂ania
6218   Ci臋偶ary publiczne
6201   Rada Miasta
6128   Wieloletni plan inwestycyjny
5988   Programy spo艂eczne
5920   Programy ochrony 艣rodowiska
5856   Rok 2013
5760   Finanse i maj膮tek
5753   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
5743   Rok 2008
5613   Rok 2010
5545   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5374   Rok 2009
5301   Rok 2011
5228   Rok 2012
4782   Wybory parlamentarne
4733   Rok 2014
4579   2007
4561   Wybory do europarlamentu
4366   2009
4265   2014
4130   2010
4044   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
3899   2010
3811   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
3781   Wybory prezydenckie
3479   Wybory samorz膮dowe
3162   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3100   2011
2926   2014
2820   Polityka cookies
2633   Emisja obligacji 2013
2199   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2016   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 5191847