logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
16175   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
14476   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
7638   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
6381   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
5800   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5044   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
4860   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4758   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4389   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4147   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
4141   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4051   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
3969   Zarz膮dzenie Nr 192/05
3929   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
3864   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
3854   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3769   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3681   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3606   Zewn臋trzne
3566   Informacje og贸lne
3521   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3493   Post臋powanie OO艢
3480   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3419   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3391   Protok贸艂 Nr XXV/05
3342   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3311   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3227   Wewn臋trzne
3198   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3140   Uchwa艂a Nr XX/125/04
3115   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
3113   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
3095   Protok贸艂 Nr XI/03
3047   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
3021   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
2987   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
2977   Zezwolenia na alkohol
2953   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
2942   Protok贸艂 Nr XII/03
2931   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2892   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2853   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
2816   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2799   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2758   Protok贸艂 Nr XIX/04
2758   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2750   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2734   Archiwum zak艂adowe
2733   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2728   Protok贸艂 Nr XVII/04
2722   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2692   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2690   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2671   Protok贸艂 Nr XV/04
2670   Zarz膮dzenie Nr 59/07
2666   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2629   Protok贸艂 Nr X/03
2618   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2615   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2609   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2603   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2602   Uchwa艂a Nr III/15/06
2580   Polityka cookies
2562   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2552   Pomoc Publiczna
2550   Licencje na taks贸wki
2541   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2536   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2509   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2499   Protok贸艂 Nr XIV/03
2486   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2467   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2463   Kadencja 2002-2006
2450   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2427   Kadencja 2006-2010
2412   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2402   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2374   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2342   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2320   Protok贸艂 Nr I/06
2307   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2283   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2262   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2258   Protok贸艂 Nr VI/07
2254   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2241   Informacje nieudost臋pnione
2240   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2232   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2212   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2212   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2211   Protok贸艂 Nr XXX/05
2209   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2206   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2204   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2202   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2199   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2199   Protok贸艂 Nr XX/04
2196   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2161   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2158   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2156   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2154   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2153   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2152   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2141   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2138   Uchwa艂a nr XV/102/04
2133   Rejestr skarg i wniosk贸w
2131   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2129   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2128   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2125   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2123   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2121   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
2116   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2114   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2106   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
2099   Osiedle Nr 1
2095   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
2094   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2093   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
2092   Zarz膮dzenie Nr 214/05
2089   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2085   Uchwa艂a Nr III/16/06
2082   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
2081   Protok贸艂 Nr XXIV/05
2076   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
2075   Protok贸艂 Nr XVI/04
2072   Zarz膮dzenie Nr 111/04
2072   Uchwa艂a XXXIX/241/06
2070   Zarz膮dzenie Nr 411/10
2069   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
2067   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2063   Zarz膮dzenie Nr 152/05
2063   Protok贸艂 Nr XIII/03
2059   Zarz膮dzenie Nr 23/04
2055   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
2055   Zarz膮dzenie Nr 46/07
2054   Zarz膮dzenie Nr 175/05
2050   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2049   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
2049   Uchwa艂a nr XIV/95/03
2049   Uchwa艂a nr XVI/117/04
2047   Zarz膮dzenie Nr 29/04
2045   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
2043   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
2039   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
2038   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
2037   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
2036   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
2035   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
2029   Rok 2005
2028   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
2026   Zarz膮dzenie Nr 176/05
2024   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2021   Uchwa艂a nr XVI/111/04
2020   Zarz膮dzenie Nr 120/04
2017   Kadencja 2006-2010
2011   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
2010   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
2008   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
2006   Zarz膮dzenie Nr 53/04
2006   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
2005   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
2001   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
1995   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1994   Zarz膮dzenie Nr 140/05
1992   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1992   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
1991   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
1991   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
1990   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
1989   Zarz膮dzenie Nr 38/04
1988   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1985   Uchwa艂a nr XVI/118/04
1985   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1982   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
1977   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
1977   Uchwa艂a nr XIX/123/04
1977   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1975   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
1975   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
1974   Zarz膮dzenie Nr 141/05
1973   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
1973   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1971   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
1971   Uchwa艂a nr XV/99/04
1969   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
1969   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
1969   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
1967   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
1965   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
1965   Uchwa艂a Nr XX/131/04
1963   Uchwa艂a Nr XII/75/03
1961   Uchwa艂a nr XVII/119/04
1960   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
1958   Zarz膮dzenie Nr 149/05
1958   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1957   Zarz膮dzenie Nr 257/06
1956   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
1952   Zarz膮dzenie Nr 82/04
1952   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
1952   Zarz膮dzenie Nr 102/04
1952   Protok贸艂 Nr XI/07
1951   Uchwa艂a nr XVI/105/04
1950   Zarz膮dzenie Nr 71/04
1950   Zarz膮dzenie Nr 171/05
1948   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1945   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
1943   Uchwa艂a nr XVI/108/04
1943   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
1943   Zarz膮dzenie Nr 116/04
1943   Zarz膮dzenie Nr 167/05
1942   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
1942   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1940   Uchwa艂a Nr XX/127/04
1939   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
1935   Uchwa艂a nr XVI/109/04
1935   Uchwa艂a Nr XX/128/04
1934   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
1934   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
1932   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
1931   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
1931   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
1931   Protok贸艂 Nr V/07
1929   Zarz膮dzenie Nr 81/04
1928   Zarz膮dzenie Nr 8/06
1927   Zarz膮dzenie Nr 139/05
1926   Zarz膮dzenie Nr 21/04
1925   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1924   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1922   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
1921   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
1920   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
1920   Zarz膮dzenie Nr 123/05
1920   Uchwa艂a Nr XX/129/04
1919   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
1919   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
1919   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
1917   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
1917   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
1915   Zarz膮dzenie Nr 229/06
1912   Zarz膮dzenie Nr 83/04
1912   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1911   Uchwa艂a Nr XX/126/04
1909   Zarz膮dzenie Nr 170/05
1908   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
1904   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
1904   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
1903   Uchwa艂a Nr XII/77/03
1903   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
1902   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1902   Zarz膮dzenie Nr 119/11
1901   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1901   Uchwa艂a nr XV/98/04
1901   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
1901   Zarz膮dzenie Nr 181/05
1901   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1900   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
1899   Zarz膮dzenie Nr 144/05
1899   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
1898   Uchwa艂a nr XVI/107/04
1897   Zarz膮dzenie Nr 59/04
1896   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
1894   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
1893   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1892   Uchwa艂a Nr XX/132/04
1891   Uchwa艂a nr XVI/112/04
1891   Uchwa艂a Nr XI/68/03
1890   Zarz膮dzenie NR 168 /05
1889   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1889   Uchwa艂a nr XV/101/04
1889   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1889   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
1887   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1886   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1885   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
1885   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
1884   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1883   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
1883   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1882   Zarz膮dzenie Nr 150/05
1881   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1880   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1878   Protok贸艂 Nr VII/07
1876   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1876   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
1875   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1872   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1871   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1869   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1869   Protok贸艂 Nr XVI/08
1868   Zarz膮dzenie Nr 203/05
1867   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1867   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1866   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1866   Zarz膮dzenie Nr 180/05
1866   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1866   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1865   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1863   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
1862   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1862   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1862   Zarz膮dzenie Nr 106/07
1861   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1861   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1860   Uchwa艂a Nr V/29/07
1859   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1859   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1858   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
1856   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1856   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1856   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1855   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1854   Uchwa艂a Nr XII/74/03
1854   Zarz膮dzenie Nr 119/04
1854   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1853   Uchwa艂a nr XV/103/04
1853   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1852   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1852   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
1851   Uchwa艂a nr XIII/89/03
1851   Kadencja 2002-2006
1850   Uchwa艂a nr XV/97/04
1850   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1849   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1849   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1849   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1849   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
1848   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1847   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1847   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1847   Protok贸艂 Nr X/07
1846   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1846   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1845   Zarz膮dzenie Nr 215/05
1844   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1844   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1843   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1843   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1843   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1843   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1842   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1842   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1841   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1841   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1840   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1840   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1840   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1839   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1839   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1838   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1836   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1836   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1836   Urz膮d Miasta Siemiatycze
1835   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1834   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1833   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1832   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1832   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1832   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1828   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1828   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1828   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1827   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1827   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1826   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1825   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1825   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1825   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1824   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1824   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1823   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1822   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1821   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1821   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1821   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1820   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1820   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1820   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1819   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1818   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1818   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1818   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1817   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1817   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1815   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1815   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1814   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1813   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1812   Rok 2003
1812   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1811   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1811   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1811   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1810   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1808   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1807   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1806   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1805   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1805   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1805   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1804   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1804   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1802   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1801   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1801   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1801   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1800   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1799   Uchwa艂a nr XV/100/04
1798   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1794   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1794   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1793   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1793   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1793   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1793   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1793   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1793   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1792   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1791   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1790   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1790   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1790   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1790   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1790   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
1789   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1788   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1787   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1786   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1785   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1785   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1785   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1785   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1784   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1784   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1784   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1783   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1783   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1781   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1781   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1779   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1779   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1778   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1777   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1776   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1776   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1774   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1773   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1773   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1773   Protok贸艂 Nr XIV/08
1772   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1772   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1771   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1770   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1769   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1768   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1768   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1766   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1766   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1765   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1765   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1765   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1765   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1764   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1764   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1761   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1759   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1757   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1755   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1755   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1754   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1754   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1754   Protok贸艂 Nr II/06
1753   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1753   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1752   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1752   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1748   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1748   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1748   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1747   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1747   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1746   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1746   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1746   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1745   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1745   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1745   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1744   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1743   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1743   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1742   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1740   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1738   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1737   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1737   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1734   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1733   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1733   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1732   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1732   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1732   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1731   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1731   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1729   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1727   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1727   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1727   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1727   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1726   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1722   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1722   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1722   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1720   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1720   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1717   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1716   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1716   Uchwa艂a Nr III/20/06
1716   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1713   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1712   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1712   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1712   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
1711   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1711   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1711   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1710   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1708   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1707   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1706   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1706   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1705   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1704   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1703   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1700   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1700   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1700   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1699   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1698   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1697   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1697   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1696   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1695   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1695   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1694   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1694   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1694   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1693   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1692   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1690   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1687   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1686   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1684   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1683   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1680   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1680   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1680   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1680   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1679   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1677   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1676   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1674   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1673   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1673   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1672   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1672   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1672   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1670   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1669   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1669   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1668   Za rok 2004
1668   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1667   Rok 2006
1666   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1665   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1665   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1664   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1662   Za rok 2004
1662   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1661   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1660   Rok 2004
1660   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1660   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1658   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1658   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1658   Protok贸艂 Nr XX/08
1656   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1656   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1655   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1655   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1655   Osiedle Nr 6
1654   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1654   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1654   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1652   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1652   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1652   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1652   Osiedle Nr 8
1650   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1650   Protok贸艂 Nr XIII/07
1649   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1647   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1647   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1646   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1646   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1646   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1646   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1645   Za rok 2002
1645   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1644   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1644   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1644   Protok贸艂 Nr XVII/08
1642   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1642   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1642   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1641   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1641   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1639   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1639   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1638   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1638   Protok贸艂 Nr XII/07
1637   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1637   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1637   Protok贸艂 Nr XXII/04
1637   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1636   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1635   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1634   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1634   Protok贸艂 Nr IV/06
1633   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1633   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1631   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1631   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1631   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1629   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1627   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1627   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1627   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1626   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1625   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1625   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1624   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1624   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1623   Uchwa艂a Nr II/8/06
1623   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1623   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1622   Osiedle Nr 3
1620   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1618   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1617   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1617   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1616   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1614   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1613   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1612   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1612   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1612   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1611   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1611   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1609   Protok贸艂 Nr XXI/04
1609   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1609   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1606   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1605   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1604   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1603   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1602   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1602   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1602   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1602   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1602   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1601   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1601   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1601   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1600   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1600   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1598   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1598   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1597   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1597   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1597   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1596   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1596   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1596   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1594   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1594   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1592   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1591   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1591   Uchwa艂a Nr V/26/07
1591   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1589   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1589   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1589   Protok贸艂 Nr II/10
1588   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1588   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1587   Uchwa艂a Nr I/1/06
1586   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1586   Uchwa艂a Nr III/17/06
1586   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1586   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1585   Uchwa艂a Nr III/18/06
1585   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1584   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1583   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1578   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1577   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1576  
1575   Uchwa艂a Nr III/19/06
1574   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1574   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1573   Za rok 2003
1573   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1572   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1572   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1572   Skarbnik Miasta
1571   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1571   Uchwa艂a Nr II/3/06
1571   Uchwa艂a Nr III/14/06
1570   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1570   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1569   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1569   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1568   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1566   Uchwa艂a Nr V/28/07
1566   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1565   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1565   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1565   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1564   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1564   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1563   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1563   Protok贸艂 Nr VIII/07
1560   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1560   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1558   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1558   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1557   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1554   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1554   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1552   Za rok 2002
1552   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1552   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1552   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1551   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1551   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1551   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1550   Uchwa艂a Nr II/4/06
1550   Kalendarz wyborczy
1550   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1548   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1548   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1548   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1547   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1547   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1547   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1547   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1547   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1547   Protok贸艂 Nr XIX/08
1544   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1544   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1543   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1542   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1541   Uchwa艂a Nr II/5/06
1540   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1539   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1539   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1538   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1538   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1537   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1536   Za rok 2003
1535   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1534   Za rok 2003
1533   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1532   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1531   Bud偶et na rok 2007
1530   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1530   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1529   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1528   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1528   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1527   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1525   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1525   Uchwa艂a Nr III/10/06
1525   Uchwa艂a Nr X/53/07
1524   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1524   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1523   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1522   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1522   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1522   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1521   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1521   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1521   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1521   Kadencja 2010-2014
1520   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1520   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1520   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1519   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1517   Uchwa艂a Nr III/12/06
1517   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1517   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1516   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1515   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1515   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1515   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1515   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1515   Protok贸艂 Nr XXII/08
1515   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1514   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1513   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1513   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1513   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1512   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1512   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1511   Uchwa艂a Nr II/7/06
1511   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1510   Uchwa艂a Nr III/11/06
1509   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1509   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1508   Uchwa艂a Nr III/13/06
1508   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1507   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1506   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1503   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1503   Protok贸艂 Nr III/06
1503   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1502   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1502   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1501   Za rok 2002
1501   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1501   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1500   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1500   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1496   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1496   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1496   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1496   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1495   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1495   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1494   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1494   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1493   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1492   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1492   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1491   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1491   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1490   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1489   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1488   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1488   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1488   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1487   Uchwa艂a Nr I/2/06
1487   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1486   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1485   Za rok 2004
1485   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1485   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1484   Uchwa艂a Nr III/9/06
1483   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1483   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1483   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1481   Uchwa艂a Nr II/6/06
1481   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1481   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1479   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1477   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1477   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1477   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1475   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1475   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1475   Wybory nowych organ贸w osiedla
1475   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1475   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
1474   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1474   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1473   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1473   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1473   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1472   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1472   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1472   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1471   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1471   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1470   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1469   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1469   Osiedle Nr 5
1468   Protok贸艂 Nr VIII/11
1467   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1467   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1466   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1466   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1465   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1463   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1461   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1460   Rok 2007
1460   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1460   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1459   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1458   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1458   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1457   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1454   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1453   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1453   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1453   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1452   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1452   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1451   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1451   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1451   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1451   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1450   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1449   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1448   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1448   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1448   Protok贸艂 Nr XV/08
1448   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1447   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1447   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1447   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1446   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1445   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1444   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1444   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1443   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1443   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1442   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1442   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1441   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1441   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1441   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1439   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1439   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1438   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1438   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1435  
1435   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1435   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1435   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1434   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1433   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1433   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1432   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1432   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1432   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1432   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1431   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1430   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1430   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1429   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1428   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1428   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1427   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1427   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1426   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1425  
1424   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1424   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1424   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1424   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1423   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1423   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1423   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1421   Osiedle Nr 4
1420   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1420   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1420   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1419   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1419   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1419   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1419   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1418   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1417   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1417   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1417   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1417   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1417   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1416   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1416   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1414   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1412   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1412   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1411   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1411   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1410   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1409   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1409   Uchwa艂a Nr V/30/07
1409   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1408   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1408   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1408   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1406   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1406   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1405   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1405   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1404   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1404   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1403   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1403   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1402   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1400   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1400   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1400   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1399   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1399   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1399   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1399   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1399   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1398   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1398   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1398   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1398   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1397   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1397   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1397   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1396   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1396   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1396   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1396   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1396   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1395   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1395   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1394   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1394   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1393   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1393   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1393   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1392   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1392   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1391   Uchwa艂a Nr V/25/07
1391   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1390   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1389   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1388   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1387   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1387   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1387   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1385   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1385   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1385   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1385   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1385   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1385   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1385   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1384   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1384   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1383   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1382   Uchwa艂a Nr V/32/07
1382   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1382   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1382   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1381   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1380   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1380   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1380   Uchwa艂a Nr X/50/07
1380   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1380   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1379   Uchwa艂a Nr X/51/07
1377   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1376   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1376   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1376   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1376   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1374   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1373   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1373   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1372   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1372   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1371   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1371   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1370   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1370   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1370   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1370   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1369   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1368   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1368   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1368   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1368   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1368   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1367   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1367   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1366   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1366   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1366   Protok贸艂 Nr XXI/08
1364   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1364   Uchwa艂a Nr V/27/07
1364   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1362   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1361   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1360   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1360   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1360   Uchwa艂a Nr V/31/07
1360   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1360   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1360   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1360   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1359   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1359   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1359   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1358   Za rok 2005
1357   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1357   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1357   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1357   Protok贸艂 Nr XXV/08
1356   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1356   Uchwa艂a Nr X/52/07
1356   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1356   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1355   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1355   Podatek rolny w 2008 r.
1354   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1354   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1354   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1353   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1352   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1352   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1352   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1352   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1351   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1351   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1350   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1350   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1349   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1349   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1349   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1347   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1347   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1347   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1347   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1346   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1346   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1346   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1346   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1346   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1346   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1346   Protok贸艂 Nr XII/11
1345   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1345   Za rok 2006
1344   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1344   Protok贸艂 Nr XXV/12
1343   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1343   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1343   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1343   Osiedle Nr 7
1342   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1341   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1340   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1340   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1339   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1339   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1339   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1339   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1338   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1338   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1337   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1336   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1336   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1335   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1335   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1335   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1335   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1334   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1334   Protok贸艂 Nr XXX/09
1333   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1333   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1332   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1332   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1332   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1331   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1330   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1329   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1329   Uchwa艂a Nr X/54/07
1329   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1329   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1328   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1327   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1327   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1326   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1325   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1325   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1324   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1324   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1323   Za rok 2007
1322   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1322   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1322   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1321   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1321   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1320   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1319   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1319   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1319   Uchwa艂a Nr X/56/07
1319   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1319   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1319   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1318   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1318   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1318   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1318   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1317   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1317   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1317   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1317   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1316   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1316   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1315   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1315   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1315   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1314   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1313   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1312   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1312   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1311   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1311   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1311   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1311   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1311   Konkurs na hejna艂 (2)
1310   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1310   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1310   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1309   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1308   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1308   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1307   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1306   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1306   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1305   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1305   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1304   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1304   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1303   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1303   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1301   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1301   Protok贸艂 Nr IX/07
1301   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1300   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1300   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1299   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1299   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1298   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1298   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1297   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1297   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1297   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1296   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1296   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1295   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1295   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1294   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1293   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1293   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1293   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1292   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1291   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1291   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1290   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1289   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1289   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1289   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1289   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1288   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1288   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1287   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1286   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1286   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1286   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1285   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1285   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1285   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1285   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1285   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1285   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1285   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1284   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1284   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1284   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1283   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1283   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1282   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1281   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1281   Uchwa艂a Nr X/55/07
1281   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1281   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1281   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1280   Protok贸艂 Nr XLII/10
1279   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1278   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1278   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1277   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1277   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1276   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1276   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1275   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1275   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1273   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1272   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1272   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1272   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1272   Protok贸艂 Nr XIX/12
1271   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1271   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1271   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1270   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1270   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1269   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1269   Za rok 2005
1269   Radca prawny
1268   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1268   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1268   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1267   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1267   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1266   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1266   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1265   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1265   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1263   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1263   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1263   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1263   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1262   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1262   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1262   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1262   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1261   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1261   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1261   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1260   Za rok 2006
1259   Za rok 2006
1258   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1258   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1256   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1256   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1255   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1255   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1255   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1254   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1254   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1254   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1254   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1253   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1253   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1253   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1253   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1253   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1253   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1253   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1252   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1251   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1250   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1250   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1249   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1249   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1249   Kalendarz wyborczy
1248   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1248   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1246   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1245   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1245   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1244   Za rok 2005
1244   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1244   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1243   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1243   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1243   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1242   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1242   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1241   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1241   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1241   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1241   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1240   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1239   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1239   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1239   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1238   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1238   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1237   Bud偶et na rok 2006
1237   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1237   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1234   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1233   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1233   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1228   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1228   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1228   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1228   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1227   Kadencja 2010-2014
1226   Za rok 2007
1226   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1226   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1226   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1224   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1223   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1223   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1222   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1222   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1222   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1221   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1221   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1221   Protok贸艂 Nr XLV/10
1221   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1219   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1218   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1217   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1216   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1216   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1216   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1215   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1214   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1214   Podatek rolny w 2009 r.
1214   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1213   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1213   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1213   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1211   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1211   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1210   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1210   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1209   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1208   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1208   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1207   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1206   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1206   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1204   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1204   Referat Organizacyjny
1203   Projekt bud偶etu na rok 2004
1202   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1202   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1201   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1201   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1201   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1200   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1200   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1200   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1199   Bud偶et na rok 2004
1199   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1198   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1198   Rok 2008
1198   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1198   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1197   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1196   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1195   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1195   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1195   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1195   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1194   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1194   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1193   Bud偶et na rok 2005
1193   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1193   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1192   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1192   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1192   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1192   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1191   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1189   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1189   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1189   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1189   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1189   Protok贸艂 Nr XX/12
1188   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1187   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1187   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1186   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1186   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1186   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1186   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1186   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1185   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1185   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1184   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1184   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1183   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1182   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1182   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1181   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1181   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1181   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1180   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1180   Referat Infrastruktury i Geodezji
1178   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1177   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1177   Spis wyborc贸w
1176   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1176   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1176   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1175   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1175   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1175   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1175   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1174   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1173   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1173   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1173   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1172   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1171   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
1167   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1167   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1167   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1166   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1165   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1165   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1164   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1163   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1163   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1163   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1162   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1162   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1162   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1161   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1161   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1159   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1158   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1157   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1157   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1156   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1155   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1155   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1155   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1154   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1152   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1150   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1149   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1149   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1149   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1149   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1148   Bud偶et na rok 2003
1148   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1148   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1147   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1147   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1147   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1147   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1147   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1145   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1145   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1145   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1145   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1145   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1144   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1144   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1144   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1144   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1143   Referat Spraw Obywatelskich
1142   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1142   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1140   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1140   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1140   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1136   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1135   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1135   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1135   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
1133   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1133   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1133   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1132   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1131   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1131   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1130   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1130   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1130   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1130   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1129   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1129   Kadencja 2014-2018
1128   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1128   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
1127   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1127   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1127   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1127   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1127   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1126   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1126   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1126   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1125   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1125   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1124   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1124   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1122   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1121   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1120   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1119   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1119   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1119   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1118   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1118   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1117   Za rok 2008
1117   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1117   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1117   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
1116   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1116   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
1116   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
1115   Za rok 2008
1115   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1115   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
1114   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1113   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1113   Zarz膮dzenie Nr 286/09
1112   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1111   Zarz膮dzenie Nr 258/09
1111   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1110   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1110   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
1109   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1108   Zarz膮dzenie Nr 237/08
1107   Za rok 2007
1107   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
1106   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1104   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1102   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1101   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
1101   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
1101   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1101   Zarz膮dzenie Nr 117/11
1100   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
1100   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
1100   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1100   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
1099   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1098   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1096   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1094   Uchwa艂a Nr XX/105/12
1093   Zarz膮dzenie Nr 249/08
1093   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1092   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1092   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
1092   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
1092   Protok贸艂 Nr XXVII/12
1091   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
1090   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1089   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
1089   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
1089   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
1088   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1088   Zarz膮dzenie Nr 273/09
1087   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1087   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1086   Zarz膮dzenie Nr 282/09
1086   Zarz膮dzenie Nr 326/09
1086   Zarz膮dzenie Nr 460/10
1085   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
1084   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
1083   Zarz膮dzenie Nr 305/09
1082   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
1081   Zarz膮dzenie Nr 310/09
1080   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1080   Zarz膮dzenie Nr 263/09
1080   Zarz膮dzenie Nr 300/09
1079   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
1078   Zarz膮dzenie Nr 313/09
1078   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
1078   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
1078   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
1077   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
1076   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1075   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1075   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1074   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1072   Zarz膮dzenie Nr 309/09
1070   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
1069   Zarz膮dzenie Nr 271/09
1069   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
1069   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1069   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1068   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
1067   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1067   Bud偶et na rok 2008
1066   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
1066   Uchwa艂a nr II/6/10
1066   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
1065   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
1065   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
1064   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
1063   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
1062   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
1062   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
1062   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
1062   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1061   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
1061   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
1060   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
1060   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
1057   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1057   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
1056   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
1056   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
1056   Zarz膮dzenie Nr 337/09
1056   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
1056   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1056   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1055   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
1055   Zarz膮dzenie Nr 334/09
1055   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
1055   Protok贸艂 Nr XXIX/12
1054   Zarz膮dzenie Nr 187/12
1054   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
1053   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
1053   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
1052   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
1052   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
1052   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
1052   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1051   Zarz膮dzenie Nr 65/11
1050   Zarz膮dzenie Nr 466/10
1049   Zarz膮dzenie Nr 272/09
1049   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
1048   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1047   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
1047   Zarz膮dzenie Nr 307/09
1047   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
1047   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
1047   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
1047   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1046   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1046   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
1046   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1045   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
1044   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
1044   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1043   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
1042   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
1042   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
1041   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
1041   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
1041   Protok贸艂 Nr VI/11
1040   Zarz膮dzenie Nr 306/09
1039   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1039   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
1038   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
1037   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1037   Zarz膮dzenie Nr 303/09
1036   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
1036   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
1036   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1035   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
1034   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
1034   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
1033   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
1033   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
1033   Zarz膮dzenie Nr 46/11
1032   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
1032   Zarz膮dzenie Nr 287/09
1030   Zarz膮dzenie Nr 314/09
1030   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
1030   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1029   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
1028   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1028   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
1027   Zarz膮dzenie Nr 262/09
1027   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
1026   Zarz膮dzenie Nr 293/09
1026   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
1026   UCHWA艁A NR II/6/14
1025   Zarz膮dzenie Nr 279/09
1025   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
1025   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
1024   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
1022   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
1022   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1021   Zarz膮dzenie Nr 302/09
1021   Zarz膮dzenie Nr 304/09
1021   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
1021   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
1020   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
1020   Plan kontroli na 2008 r.
1020   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
1019   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1019   Zarz膮dzenie Nr 261/09
1019   Zarz膮dzenie Nr 290/09
1019   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
1019   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
1018   Zarz膮dzenie Nr 274/09
1017   Zarz膮dzenie Nr 299/09
1017   Zarz膮dzenie Nr 352/09
1017   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
1017   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
1016   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
1016   Zarz膮dzenie Nr 30/11
1015   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
1015   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1015   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1015   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
1014   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1014   Zarz膮dzenie Nr 336/09
1014   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
1014   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
1012   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1012   Zarz膮dzenie Nr 259/09
1012   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
1012   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
1012   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
1011   Zarz膮dzenie Nr 298/09
1011   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1010   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
1010   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
1010   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
1010   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
1009   Zarz膮dzenie Nr 335/09
1009   Zarz膮dzenie Nr 358/10
1009   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1008   Zarz膮dzenie Nr 14/10
1008   Kalendarz wyborczy
1007   Zarz膮dzenie Nr 276/09
1007   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
1007   Zarz膮dzenie Nr 425/10
1006   Zarz膮dzenie Nr 347/09
1005   Zarz膮dzenie Nr 362/10
1005   Zarz膮dzenie Nr 18/10
1005   Zarz膮dzenie Nr 137/11
1004   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
1004   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
1003  

Rok 2010

1003   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
1003   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
1002   Zarz膮dzenie Nr 292/09
1002   Zarz膮dzenie Nr 311/09
1002   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
1001   Uchwa艂a Nr XX/107/12
999   Zarz膮dzenie Nr 277/09
999   Zarz膮dzenie Nr 296/09
999   Zarz膮dzenie Nr 372/10
999   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
999   Protok贸艂 Nr XXVI/12
998   Zarz膮dzenie Nr 332/09
997   Zarz膮dzenie Nr 275/09
997   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
997   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
997   Zarz膮dzenie Nr 354/09
997   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
996   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
996   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
995   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
995   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
994   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
994   Zarz膮dzenie Nr 321/09
994   Zarz膮dzenie Nr 331/09
994   Zarz膮dzenie Nr 24/11
994   Zarz膮dzenie Nr 88/11
993   Zarz膮dzenie Nr 315/09
993   Zarz膮dzenie Nr 21/10
992   Zarz膮dzenie Nr 320/09
992   Zarz膮dzenie Nr 324/09
991   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
990   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
989   Zarz膮dzenie Nr 327/09
989   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
988   Zarz膮dzenie Nr 351/09
988   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
988   Zarz膮dzenie Nr 444/10
988   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
987   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
987   Zarz膮dzenie Nr 280/09
987   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
986   Zarz膮dzenie Nr 301/09
986   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
985   Zarz膮dzenie Nr 291/09
985   Zarz膮dzenie Nr 451/10
985   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
984   Zarz膮dzenie Nr 348/09
982   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
982   Rok 2009
981   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
981   Zarz膮dzenie Nr 377/10
981   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
981   Protok贸艂 Nr XLVII/14
980   Zarz膮dzenie Nr 370/10
979   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
979   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
978   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
978   Zarz膮dzenie Nr 25/11
978   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
977   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
977   Zarz膮dzenie Nr 346/09
977   Zarz膮dzenie Nr 361/10
976   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
976   Protok贸艂 Nr III/10
975   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
975   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
975   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
974   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
974   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
972   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
972   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
972   Za rok 2010
972   Protok贸艂 Nr XXII/12
971   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
971   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
970   Zarz膮dzenie Nr 318/09
970   Zarz膮dzenie Nr 343/09
969   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
969   Zarz膮dzenie Nr 360/10
969   Zarz膮dzenie Nr 17/10
969   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
969   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
966   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
966   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
965   Zarz膮dzenie Nr 341/09
965   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
964   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
963   Zarz膮dzenie Nr 371/10
963   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
963   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
962   Bud偶et na rok 2010
962   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
961   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
959   Zarz膮dzenie Nr 281/09
959   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
959   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
958   Za rok 2009
958   Zarz膮dzenie Nr 376/10
958   Zarz膮dzenie Nr 15/10
958   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
957   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
957   Zarz膮dzenie Nr 373/10
957   Zarz膮dzenie Nr 23/10
957   Zarz膮dzenie Nr 44/11
956   Zarz膮dzenie Nr 319/09
956   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
955   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
954   Zarz膮dzenie Nr 330/09
954   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
954   Zarz膮dzenie Nr 22/10
953   Zarz膮dzenie Nr 180/12
953   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
952   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
951   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
950   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
949   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
949   Zarz膮dzenie Nr 295/09
949   Zarz膮dzenie Nr 457/10
949   Zarz膮dzenie Nr 155/11
949   Protok贸艂 Nr XVI/11
949   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
948   Zarz膮dzenie Nr 443/10
948   Zarz膮dzenie Nr 39/11
946   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
945   Monitor Polski
945   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
944   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
944   Zarz膮dzenie Nr 308/09
944   Zarz膮dzenie Nr 342/09
944   Zarz膮dzenie Nr 350/09
944   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
944   Zarz膮dzenie Nr 445/10
944   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
944   Protok贸艂 Nr XLIII/13
943   Zarz膮dzenie Nr 366/10
943   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
942   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
941   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
940   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
940   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
940   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
939   Zarz膮dzenie Nr 339/09
938   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
938   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
936   Dziennik Ustaw
936   Zarz膮dzenie Nr 384/10
935  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

934   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
934   Zarz膮dzenie Nr 369/10
934   Zarz膮dzenie Nr 426/10
934   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
934   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
933   Zarz膮dzenie Nr 349/09
933   Zarz膮dzenie Nr 414/10
933   Kadencja 2014-2018
932   Zarz膮dzenie Nr 374/10
932   Zarz膮dzenie Nr 420/10
932   Zarz膮dzenie Nr 450/10
932   Zarz膮dzenie Nr 48/11
931   Zarz膮dzenie Nr 325/09
931   Zarz膮dzenie Nr 440/10
931   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
930   Zarz膮dzenie Nr 436/10
930   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
929   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
928   Zarz膮dzenie Nr 355/09
928   Zarz膮dzenie Nr 381/10
928   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
927   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
927   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
927   Zarz膮dzenie Nr 353/09
926   Uchwa艂a Nr III/13/10
926   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
925   Zarz膮dzenie Nr 1/10
925   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
924   Zarz膮dzenie Nr 363/10
924   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
923   Zarz膮dzenie Nr 396/10
923   Protok贸艂 Nr VII/11
923   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
922   Zarz膮dzenie Nr 316/09
922   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
922   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
921   Protok贸艂 Nr XV/11
920   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
920   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
919   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
919   Zarz膮dzenie nr 132/11
919   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
918   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
918   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
918   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
918   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
918   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
917   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
917   Zarz膮dzenie Nr 333/09
917   Zarz膮dzenie Nr 19/10
917   Zarz膮dzenie Nr 27/11
917   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
916   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
914   Zarz膮dzenie Nr 418/10
912   Plan kontroli na 2009 r.
912   Zarz膮dzenie Nr 407/10
912   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
912   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
911   Zarz膮dzenie Nr 345/09
910   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
910   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
909   Za rok 2008
909   Zarz膮dzenie Nr 383/10
909   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
909   Zarz膮dzenie Nr 11/10
909   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
908   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
908   Uchwa艂a Nr V/26/11
907   Zarz膮dzenie Nr 29/11
907   Zarz膮dzenie Nr 38/11
907   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
906   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
906   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
906   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
906   Zarz膮dzenie Nr 85/11
905   Zarz膮dzenie Nr 356/09
905   Protok贸艂 Nr IV/10
904   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
903   Uchwa艂a Nr IV/16/10
903   Zarz膮dzenie Nr 74/11
902   Zarz膮dzenie Nr 338/09
901   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
901   Zarz膮dzenie Nr 399/10
901   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
901   Ewidencja Ludno艣ci
900   UCHWA艁A NR XLV/258/14
898   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
898   Zarz膮dzenie Nr 54/11
897   Zarz膮dzenie Nr 439/10
897   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
897   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
896   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
895   Zarz膮dzenie Nr 317/09
895   Zarz膮dzenie Nr 7/10
895   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
893   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
892   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
892   Spis wyborc贸w
892   Zarz膮dzenie Nr 461/10
891   Zarz膮dzenie Nr 378/10
891   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
891   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
891   Zarz膮dzenie Nr 133/11
891   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
890   Zarz膮dzenie Nr 12/10
890   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
890   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
889   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
889   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
888   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
887   Zarz膮dzenie Nr 392/10
887   Zarz膮dzenie Nr 4/10
887   Zarz膮dzenie Nr 47/11
887   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
886   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
886   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
886   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
886   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
884   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
884   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
884   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
884   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
882   Zarz膮dzenie Nr 458/10
882   Uchwa艂a Nr III/15/10
882   Zarz膮dzenie Nr 33/11
880   Zarz膮dzenie Nr 400/10
880   Zarz膮dzenie Nr 434/10
880   Zarz膮dzenie Nr 456/10
880   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
880   Uchwa艂a nr II/9/10
880   Zarz膮dzenie Nr 72/11
880   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
879   Zarz膮dzenie Nr 404/10
879   Uchwa艂a nr II/11/10
879   Uchwa艂a Nr V/24/11
879   Zarz膮dzenie Nr 75/11
879   Zarz膮dzenie Nr 98/11
879   Spis wyborc贸w
879   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
878   Zarz膮dzenie Nr 329/09
878   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
878   Uchwa艂a Nr V/20/11
877   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
877   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
877   Opinie RIO
876   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
876   Zarz膮dzenie Nr 20/10
876   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
876   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
875   Zarz膮dzenie Nr 412/10
875   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
875   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
875   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
874   Zarz膮dzenie Nr 328/09
874   Zarz膮dzenie Nr 397/10
874   Zarz膮dzenie Nr 446/10
874   Zarz膮dzenie Nr 67/11
874   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
873   Zarz膮dzenie Nr 322/09
873   Zarz膮dzenie Nr 344/09
873   Zarz膮dzenie Nr 403/10
873   Zarz膮dzenie Nr 441/10
873   Zarz膮dzenie Nr 16/10
873   Zarz膮dzenie Nr 45/11
873   Zarz膮dzenie Nr 82/11
873   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
873   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
872   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
872   Zarz膮dzenie Nr 100/11
872   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
872   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
871   Zarz膮dzenie Nr 459/10
871   Uchwa艂a Nr V/22/11
871   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
871   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
871   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
870   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
870   Zarz膮dzenie Nr 388/10
868   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
868   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
868   Protok贸艂 Nr XVIII/11
868   Protok贸艂 Nr XLIX/14
867   Zarz膮dzenie Nr 391/10
867   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
867   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
867   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
867   UCHWA艁A NR II/11/14
866   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
866   Zarz膮dzenie Nr 111/11
865   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
865   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
865   Zarz膮dzenie Nr 56/11
864   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
864   Zarz膮dzenie Nr 394/10
864   Zarz膮dzenie Nr 432/10
864   Zarz膮dzenie Nr 454/10
864   Zarz膮dzenie Nr 106/11
864   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
864   Zarz膮dzenie Nr 273/12
864   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
864   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
863   Zarz膮dzenie Nr 340/09
863   Zarz膮dzenie Nr 455/10
863   Uchwa艂a Nr IV/18/10
863   Bud偶et na rok 2011
863   Zarz膮dzenie Nr 97/11
863   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
862   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
862   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
862   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
862   Zarz膮dzenie Nr 43/11
862   Zarz膮dzenie Nr 270/12
862   UCHWA艁A NR XLII/221/13
861   Zarz膮dzenie Nr 389/10
861   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
860   Zarz膮dzenie Nr 433/10
860   Zarz膮dzenie Nr 442/10
860   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
859   Zarz膮dzenie Nr 449/10
858   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
858   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
858   Zarz膮dzenie Nr 253/12
858   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
857   Zarz膮dzenie Nr 375/10
857   Zarz膮dzenie Nr 398/10
857   Zarz膮dzenie Nr 26/11
857   Podatek rolny w 2012 r.
856   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
856   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
855   Protok贸艂 Nr XLVI/10
855   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
855   Zarz膮dzenie Nr 311/13
855   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
854   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
854   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
854   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
854   Zarz膮dzenie Nr 95/11
854   UCHWA艁A NR II/13/14
853   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
853   Zarz膮dzenie Nr 416/10
853   Zarz膮dzenie Nr 423/10
853   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
852   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
852   Uchwa艂a Nr I/4/10
852   Uchwa艂a Nr IV/17/10
852   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
852   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
852   UCHWA艁A NR XLV/257/14
851   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
851   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
851   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
850   Zarz膮dzenie Nr 447/10
850   Konsultacja projektu
849   Zarz膮dzenie Nr 50/11
849   Zarz膮dzenie Nr 59/11
848   Zarz膮dzenie Nr 435/10
847   Zarz膮dzenie Nr 172/12
847   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
847   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
846   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
846   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
846   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
846   Zarz膮dzenie Nr 96/11
846   Zarz膮dzenie Nr 102/11
846   Zarz膮dzenie Nr 134/11
846   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
845   Zarz膮dzenie Nr 390/10
845   Zarz膮dzenie Nr 424/10
845   Protok贸艂 Nr I/10
844   Zarz膮dzenie Nr 406/10
844   Zarz膮dzenie Nr 410/10
844   Zarz膮dzenie Nr 422/10
844   Zarz膮dzenie Nr 62/11
844   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
843   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
843   Uchwa艂a nr II/10/10
843   Zarz膮dzenie Nr 68/11
843   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
842   Zarz膮dzenie Nr 427/10
842   Uchwa艂a Nr I/2/10
842   Uchwa艂a Nr V/19/11
842   Zarz膮dzenie Nr 51/11
841   Kompleksowa obs艂uga bankowa
841   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
841   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
839   Zarz膮dzenie Nr 2/10
839   Zarz膮dzenie Nr 35/11
839   Zarz膮dzenie Nr 53/11
839   Zarz膮dzenie Nr 69/11
838   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
838   Zarz膮dzenie Nr 382/10
838   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
838   Zarz膮dzenie Nr 465/10
838   Uchwa艂a Nr I/5/10
838   Zarz膮dzenie Nr 89/11
838   Zarz膮dzenie Nr 140/11
838   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
838   Rejestr instytucji kultury
838   Zarz膮dzenie Nr 280/12
837   Zarz膮dzenie Nr 413/10
836   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
836   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
836   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
836   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
835   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
835   Zarz膮dzenie Nr 428/10
835   Zarz膮dzenie Nr 57/11
835   Zarz膮dzenie Nr 64/11
835   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
835   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
834   Zarz膮dzenie Nr 463/10
834   Protok贸艂 Nr IX/11
834   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
834   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
834   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
834   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
834   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
833   Uchwa艂a Nr III/14/10
833   Zarz膮dzenie Nr 36/11
833   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
832   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
832   Zarz膮dzenie Nr 13/10
832   Zarz膮dzenie Nr 49/11
831   Za rok 2009
831   Zarz膮dzenie Nr 405/10
831   Zarz膮dzenie Nr 84/11
831   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
831   Protok贸艂 Nr XXXV/13
830   Zarz膮dzenie Nr 417/10
829   Zarz膮dzenie Nr 431/10
829   Zarz膮dzenie Nr 453/10
829   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
828   Zarz膮dzenie Nr 42/11
828   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
828   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
828   Urz膮d Stanu Cywilnego
827   Zarz膮dzenie Nr 421/10
827   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
827   Zarz膮dzenie Nr 114/11
826   Zarz膮dzenie Nr 8/10
826   Zarz膮dzenie Nr 108/11
826   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
825   Uchwa艂a Nr V/25/11
825   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
824   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
824   Protok贸艂 Nr XXXII/12
823   Uchwa艂a Nr I/3/10
823   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
822   Uchwa艂a nr II/7/10
822   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
822   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
822   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
821   Zarz膮dzenie Nr 419/10
821   Zarz膮dzenie Nr 438/10
821   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
820   Zarz膮dzenie Nr 76/11
820   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
820   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
819   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
819   Zarz膮dzenie Nr 380/10
819   Zarz膮dzenie Nr 41/11
819   Zarz膮dzenie Nr 58/11
819   Opinie RIO
819   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
818   Zarz膮dzenie Nr 408/10
818   Zarz膮dzenie Nr 5/10
818   Zarz膮dzenie Nr 103/11
818   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
818   Zarz膮dzenie Nr 224/12
818   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
818   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
817   Zarz膮dzenie Nr 195/12
817   Protok贸艂 Nr XXXI/12
817   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
816   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
816   Zarz膮dzenie Nr 66/11
816   Zarz膮dzenie Nr 115/11
816   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
816   Zarz膮dzenie Nr 207/12
816   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
815   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
815   Uchwa艂a nr II/8/10
814   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
814   Zaproszenie do sk艂adania ofert
814   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
813   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
813   Zarz膮dzenie Nr 448/10
813   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
813   Zarz膮dzenie Nr 244/12
812   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
812   Zarz膮dzenie Nr 395/10
812   Zarz膮dzenie Nr 429/10
812   Zarz膮dzenie Nr 462/10
812   Zarz膮dzenie Nr 110/11
812   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
811   Zarz膮dzenie Nr 28/11
811   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
811   Zarz膮dzenie Nr 130/11
811   Protok贸艂 Nr X/11
811   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
811   Zarz膮dzenie Nr 223/12
810   Uchwa艂a Nr XX/108/12
810   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
809   Za rok 2009
809   Projekt bud偶etu na 2011 rok
809   Archiwum zak艂adowe
808   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
808   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
808   Protok贸艂 Nr XIV/11
808   Protok贸艂 Nr XL/13
808   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
808   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
808   UCHWA艁A NR II/14/14
807   Zarz膮dzenie Nr 415/10
807   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
807   Bud偶et na rok 2014
806   Zarz膮dzenie Nr 112/11
806   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
805   Zarz膮dzenie Nr 105/11
805   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
805   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
805   Siemiatycki O艣rodek Kultury
804   Uchwa艂a Nr I/1/10
804   Zarz膮dzenie Nr 61/11
804   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
804   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
804   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
803   Zarz膮dzenie Nr 171/12
803   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
803   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
802   Zarz膮dzenie Nr 199/12
802   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
801   Zarz膮dzenie Nr 9/10
801   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
801   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
801   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
800   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
799   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
799   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
799   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
799   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
798   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
798   Zarz膮dzenie Nr 60/11
798   Zarz膮dzenie Nr 129/11
798   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
798   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
797   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
796   Zarz膮dzenie Nr 116/11
796   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
795   Zarz膮dzenie Nr 78/11
795   Zarz膮dzenie Nr 118/11
795   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
794   Zarz膮dzenie Nr 437/10
794   Zarz膮dzenia Nr 104/11
794   Zarz膮dzenie Nr 153/11
794   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
793   Uchwa艂a Nr III/12/10
793   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
793   Protok贸艂 Nr XI/11
793   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
793   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
793   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
793   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
793   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
793   Szko艂a Podstawowa Nr 1
792   Zarz膮dzenie Nr 94/11
792   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
792   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
791   Zarz膮dzenie Nr 6/10
791   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
791   Zarz膮dzenie Nr 323/13
791   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
790   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
790   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
790   Zarz膮dzenie Nr 189/12
790   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
790   Sprawozdania 2014
790   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
790   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
789   Zarz膮dzenie Nr 83/11
789   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
788   Zakup prefabrykat贸w drogowych
788   Zarz膮dzenie Nr 409/10
787   Zarz膮dzenie Nr 81/11
787   Zarz膮dzenie Nr 86/11
787   Zarz膮dzenie Nr 101/11
787   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
787   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
787   Zarz膮dzenie Nr 243/12
786   Bud偶et na rok 2009
786   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
786   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
785   Zarz膮dzenie Nr 10/10
785   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
785   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
785   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
784   Zarz膮dzenie Nr 79/11
784   Zarz膮dzenie Nr 124/11
784   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
784   Protok贸艂 Nr XLII/13
784   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
783   UCHWA艁A NR II/8/14
782   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
782   Zarz膮dzenie Nr 120/11
782   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
782   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
782   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
781   Zarz膮dzenie Nr 55/11
781   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
781   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
781   Sekretarz Miasta
781   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
780   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
780   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
780   Zarz膮dzenie Nr 194/12
780   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
780   Zarz膮dzenie Nr 267/12
779   Rok 2011
779   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
779   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
778   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
778   Za rok 2011
778   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
778   Zarz膮dzenie Nr 319/13
777   Zarz膮dzenie Nr 163/12
776   UCHWA艁A NR XL/206/13
776   UCHWA艁A NR II/12/14
775   Zarz膮dzenie Nr 139/11
775   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
775   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
775   Zarz膮dzenie Nr 283/13
774   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
774   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
773   Zarz膮dzenie Nr 131/11
773   Zarz膮dzenie Nr 265/12
772   Zarz膮dzenie Nr 3/10
772   Zarz膮dzenie Nr 151/11
771   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
771   Uchwa艂a Nr VII/34/11
771   Zarz膮dzenie Nr 285/13
770   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
770   Gimnazjum Publiczne Nr 1
769   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
769   Zarz膮dzenie Nr 93/11
769   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
768   Zarz膮dzenie Nr 128/11
768   Zarz膮dzenie Nr 135/11
768   Zarz膮dzenie Nr 210/12
768   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
768   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
768   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
767   Zarz膮dzenie Nr 164/12
767   Zarz膮dzenie Nr 226/12
767   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
767   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
767   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
766   Zarz膮dzenie Nr 150/11
765   Zarz膮dzenie Nr 91/11
765   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
765   Zarz膮dzenie Nr 144/11
765   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
765   Zarz膮dzenie Nr 147/11
765   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
765   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
764   Uchwa艂a Nr V/23/11
764   Zarz膮dzenie Nr 70/11
764   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
764   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
763   Za rok 2010
763   Uchwa艂a Nr IX/56/11
763   Zarz膮dzenie Nr 178/12
763   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
763   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
763   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
763   UCHWA艁A NR I/1/14
762   Zarz膮dzenie Nr 203/12
762   Zarz膮dzenie Nr 209/12
762   Zarz膮dzenie Nr 279/12
761   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
761   Zarz膮dzenie Nr 113/11
761   Zarz膮dzenie Nr 159/11
761   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
761   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
760   Zarz膮dzenie Nr 201/12
760   UCHWA艁A NR XLII/227/13
759   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
759   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
759   Zarz膮dzenie Nr 298/13
759   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
758   Projekt bud偶etu na 2009 rok
758   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
758   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
757   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
757   Zarz膮dzenie Nr 314/13
756   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
756   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
756   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
755   Uchwa艂a Nr IX/54/11
755   Zarz膮dzenie Nr 146/11
755   Zarz膮dzenie Nr 154/11
755   Zarz膮dzenie Nr 158/11
754   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
754   Zarz膮dzenie Nr 167/12
754   Zarz膮dzenie Nr 200/12
754   UCHWA艁A NR XL/204/13
753   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
753   Zarz膮dzenie Nr 236/12
753   Zarz膮dzenie Nr 245/12
753   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
753   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
752   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
752   Sprawozdania 2013
751   Zarz膮dzenie Nr 99/11
751   Zarz膮dzenie Nr 109/11
751   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
751   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
751   Zarz膮dzenie Nr 235/12
751   Sta艂y rejestr wyborc贸w
751   Zarz膮dzenie Nr 297/13
751   Zarz膮dzenie Nr 307/13
750   Uchwa艂a Nr IX/59/11
750   Zarz膮dzenie Nr 326/13
750   UCHWA艁A NR XLI/217/13
750   UCHWA艁A NR II/5/14
749   Zarz膮dzenie Nr 239/12
749   Zarz膮dzenie Nr 268/12
749   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
749   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
749   UCHWA艁A NR I/2/14
748   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
747   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
747   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
746   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
746   Zarz膮dzenie Nr 152/11
746   Zarz膮dzenie Nr 269/12
746   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
746   UCHWA艁A NR II/7/14
746   UCHWA艁A NR II/9/14
745   Zarz膮dzenie Nr 142/11
744   Uchwa艂a Nr VII/36/11
744   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
744   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
744   Zarz膮dzenie Nr 184/12
744   UCHWA艁A NR I/3/14
743   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
743   Zarz膮dzenie Nr 252/12
743   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
742   Uchwa艂a Nr V/31/11
742   Bud偶et na rok 2012
742   Zarz膮dzenie Nr 240/12
742   Zarz膮dzenie Nr 258/12
742   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
741   Zarz膮dzenie Nr 218/12
741   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
741   Zarz膮dzenie Nr 306/13
741   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
741   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
740   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
739   Uchwa艂a Nr IX/55/11
738   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
738   Zarz膮dzenie Nr 170/12
738   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
738   Zarz膮dzenie Nr 301/13
738   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
737   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
737   Protok贸艂 Nr XLV/14
736   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
736   Zarz膮dzenie Nr 183/12
736   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
736   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
736   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
736   Zarz膮dzenie Nr 352/13
735   Uchwa艂a Nr IX/60/11
735   Zarz膮dzenie Nr 107/11
735   Zarz膮dzenie Nr 185/12
735   Zarz膮dzenie Nr 222/12
734   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
734   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
734   Zarz膮dzenie Nr 221/12
734   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
733   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
733   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
733   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
733   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
733   Uchwa艂a Nr XX/106/12
733   Zarz膮dzenie Nr 217/12
733   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
733   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
733   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
733   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
732   Uchwa艂a Nr IX/57/11
732   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
732   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
731   Zarz膮dzenie nr 138/11
731   Zarz膮dzenie Nr 204/12
730   Zarz膮dzenie Nr 322/13
730   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
729   Zarz膮dzenie Nr 71/11
729   Zarz膮dzenie Nr 257/12
729   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
729   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
729   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
729   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
729   UCHWA艁A NR II/10/14
728   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
728   Zarz膮dzenie Nr 123/11
727   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
727   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
727   Zarz膮dzenie Nr 127/11
727   Zarz膮dzenie Nr 136/11
727   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
725   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
724   Uchwa艂a Nr IX/52/11
724   Zarz膮dzenie Nr 315/13
724   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
724   Zarz膮dzenie Nr 332/13
724   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
723   Projekt bud偶etu na 2010 rok
723   Zarz膮dzenie Nr 125/11
723   Zarz膮dzenie Nr 233/12
723   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
723   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
723   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
723   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
723   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
722   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
722   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
721   Uchwa艂a Nr V/27/11
721   Zarz膮dzenie Nr 272/12
721   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
721   Sprawozdania 2013
720   Uchwa艂a Nr VII/37/11
720   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
720   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
720   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
719   Zarz膮dzenie Nr 165/12
719   Zarz膮dzenie Nr 250/12
719   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
718   Uchwa艂a Nr XII/68/11
718   Zarz膮dzenie Nr 208/12
718   Zarz膮dzenie Nr 246/12
717   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
717   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
717   Zarz膮dzenie Nr 259/12
716   Uchwa艂a Nr IX/58/11
716   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
715   Uchwa艂a Nr VI/32/11
715   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
715   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
714   Zarz膮dzenie Nr 266/12
714   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
714   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
714   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
713   Zarz膮dzenie Nr 80/11
713   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
713   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
713   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
712   Zarz膮dzenie Nr 122/11
712   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
712   Zarz膮dzenie Nr 261/12
712   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
711   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
711   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
711   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
711   Zarz膮dzenie Nr 141/11
711   Projekt bud偶etu na 2012 rok
711   Zarz膮dzenie Nr 166/12
711   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
711   Zarz膮dzenie Nr 237/12
711   Zarz膮dzenie Nr 256/12
711   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
710   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
710   Zarz膮dzenie Nr 302/13
709   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
709   Rok 2012
709   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
709   Zarz膮dzenie Nr 186/12
709   Zarz膮dzenie Nr 230/12
709   Zarz膮dzenie Nr 260/12
709   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
708   Uchwa艂a Nr VII/33/11
708   Zarz膮dzenie Nr 206/12
708   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
707   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
707   Zarz膮dzenie Nr 242/12
707   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
707   UCHWA艁A NR II/4/14
706   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
706   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
706   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
706   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
705   Uchwa艂a Nr V/30/11
705   Zarz膮dzenie Nr 251/12
705   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
705   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
705   Zarz膮dzenie Nr 329/13
705   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
704   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
704   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
704   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
704   Pakiet informacyjny
704   Szko艂a Muzyczna I stopnia
703   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
703   Zarz膮dzenie Nr 234/12
703   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
703   Zarz膮dzenie Nr 263/12
702   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
702   Zarz膮dzenie Nr 247/12
702   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
702   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
702   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
702   Zaproszenie do sk艂adania ofert
702   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
701   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
701   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
701   Zarz膮dzenie Nr 264/12
701   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
701   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
701   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
700   Zarz膮dzenie Nr 145/11
700   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
700   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
700   Zarz膮dzenie Nr 333/13
699   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
699   Uchwa艂a Nr IX/53/11
699   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
699   Zarz膮dzenie Nr 211/12
698   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
698   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
697   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
697   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
696   Uchwa艂a Nr V/29/11
696   Zarz膮dzenie Nr 182/12
696   Zarz膮dzenie Nr 219/12
696   Zarz膮dzenie Nr 225/12
696   Zarz膮dzenie Nr 231/12
696   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
696   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
696   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
695   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
695   Uchwa艂a Nr V/28/11
695   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
695   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
694   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
694   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
694   Zarz膮dzenie Nr 126/11
694   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
694   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
694   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
694   Zarz膮dzenie Nr 290/13
694   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
694   Zarz膮dzenie Nr 318/13
693   Zarz膮dzenie Nr 274/12
693   Bud偶et na rok 2013
692   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
692   Zarz膮dzenie Nr 162/12
692   Zarz膮dzenie Nr 205/12
692   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
692   Protok贸艂 Nr XXX/12
692   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
691   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
691   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
691   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
691   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
691   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
691   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
690   Zarz膮dzenie Nr 121/11
690   Zarz膮dzenie Nr 295/13
689   Zarz膮dzenie Nr 175/12
689   Rejestr przedpoborowych
689   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
689   Zarz膮dzenie Nr 343/13
689   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
689   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
688   Zarz膮dzenie Nr 191/12
688   Zarz膮dzenie Nr 198/12
688   Zarz膮dzenie Nr 294/13
686   Zarz膮dzenie Nr 169/12
686   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
686   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
686   UCHWA艁A NR XL/211/13
686   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
685   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
685   Uchwa艂a Nr XV/77/11
685   Zarz膮dzenie Nr 173/12
685   Zarz膮dzenie Nr 197/12
685   Zarz膮dzenie Nr 228/12
685   Zarz膮dzenie Nr 339/13
685   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
684   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
684   Zarz膮dzenie Nr 320/13
683   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
683   Zarz膮dzenie Nr 188/12
683   Zarz膮dzenie Nr 249/12
683   Zarz膮dzenie Nr 255/12
683   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
683   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
682   Za rok 2010
682   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
682   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
681   Zarz膮dzenie Nr 148/11
681   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
680   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
680   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
680   UCHWA艁A NR XL/203/13
680   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
679   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
679   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
678   Zarz膮dzenie Nr 168/12
678   Zarz膮dzenie Nr 212/12
678   Zarz膮dzenie Nr 214/12
678   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
678   Zarz膮dzenie Nr 324/13
677   Zarz膮dzenie Nr 177/12
677   Zarz膮dzenie Nr 262/12
677   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
676   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
676   Zarz膮dzenie Nr 281/13
676   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
675   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
675   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
675   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
675   Zarz膮dzenie Nr 276/12
674   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
674   Za rok 2011
674   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
674   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
674   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
674   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
673   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
673   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
673   Zarz膮dzenie Nr 321/13
672   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
672   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
672   Zarz膮dzenie Nr 196/12
672   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
671   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
671   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
671   Zarz膮dzenie Nr 360/13
670   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
670   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
669   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
669   Zarz膮dzenie Nr 248/12
669   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
668   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
668   Zarz膮dzenie Nr 282/13
668   Zarz膮dzenie Nr 286/13
667   Zarz膮dzenie Nr 271/12
667   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
667   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
666   Zarz膮dzenie Nr 176/12
666   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
666   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
666   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
665   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
665   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
665   Zarz膮dzenie Nr 241/12
665   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
665   Program Rodzina 5+
664   Zarz膮dzenie Nr 335/13
664   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
664   Protok贸艂 Nr XLI/13
664   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
664   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
664   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
664   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
664   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
663   Zarz膮dzenie Nr 192/12
663   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
663   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
663   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
663   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
662   Zarz膮dzenie Nr 305/13
661   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
661   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
661   Zmiana terminu sk艂adania ofert
661   Zarz膮dzenie Nr 341/13
661   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
660   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
660   Zarz膮dzenie Nr 351/13
660   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
660   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
659   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
659   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
659   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
659   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
659   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
659   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
658   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
658   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
658   Zarz膮dzenie Nr 346/13
658   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
658   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
657   Zarz膮dzenie Nr 275/12
657   Zarz膮dzenie Nr 316/13
656   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
655   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
654   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
654   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
654   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
653   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
653   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
653   Uchwa艂a Nr XV/76/11
653   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
653   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
652   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
652   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
652   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
652   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
652   UCHWA艁A NR XLII/225/13
652   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
652   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
651   Zarz膮dzenie Nr 174/12
651   Zarz膮dzenie Nr 179/12
651   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
651   UCHWA艁A NR XL/214/13
651   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
650   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
650   Zarz膮dzenie Nr 190/12
650   Zarz膮dzenie Nr 227/12
650   Zarz膮dzenie Nr 348/13
650   Zarz膮dzenie Nr 349/13
650   Zarz膮dzenie Nr 375/13
650   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
649   Zarz膮dzenie Nr 300/13
649   Zarz膮dzenie Nr 334/13
648   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
648   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
648   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
647   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
647   Protok贸艂 Nr XVII/11
647   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
647   UCHWA艁A NR XL/213/13
647   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
647   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
647   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
647   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
646   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
646   Zarz膮dzenie Nr 229/12
646   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
646   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
646   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
646   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
646   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
646   UCHWA艁A NR XL/205/13
646   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
646   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
645   Zarz膮dzenie Nr 293/13
645   Zarz膮dzenie Nr 296/13
645   Zarz膮dzenie Nr 303/13
645   Zarz膮dzenie Nr 309/13
645   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
645   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
645   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
645   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
645   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
644   Zarz膮dzenie Nr 291/13
644   Zarz膮dzenie Nr 308/13
644   Zarz膮dzenie Nr 340/13
643   Zarz膮dzenie Nr 220/12
643   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
643   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
643   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
643   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
643   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
642   Zarz膮dzenie Nr 232/12
642   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
642   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
641   Uchwa艂a Nr X/62/11
641   Uchwa艂a Nr XII/69/11
641   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
641   Zarz膮dzenie Nr 331/13
641   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
641   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
640   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
640   Protok贸艂 Nr XIII/11
640   Zarz膮dzenie Nr 193/12
640   Zarz膮dzenie Nr 277/12
640   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
640   Zarz膮dzenie Nr 337/13
640   Zarz膮dzenie Nr 353/13
640   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
639   Zarz膮dzenie Nr 292/13
639   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
639   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
638   Zarz膮dzenie Nr 313/13
638   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
637   Uchwa艂a Nr XII/65/11
637   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
637   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
637   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
637   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
637   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
636   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
636   Zarz膮dzenie Nr 347/13
635   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
635   Zarz膮dzenie Nr 278/12
635   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
634   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
634   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
634   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
633   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
633   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
633   Zarz膮dzenie Nr 327/13
633   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
632   Zarz膮dzenie Nr 342/13
632   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
632   Przedszkole Nr 5
632   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
631   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
631   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
631   Zarz膮dzenie Nr 288/13
631   Przedszkole Nr 1
630   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
630   Za rok 2012
627   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
627   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
627   Zarz膮dzenie Nr 310/13
627   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
627   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
626   Uchwa艂a Nr XII/66/11
626   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
626   Zarz膮dzenie Nr 336/13
626   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
625   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
625   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
625   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
625   Zarz膮dzenie Nr 355/13
625   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
625   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
624   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
624   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
624   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
624   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
624   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
623   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
623   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
623   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
622   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
622   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
622   Zarz膮dzenie Nr 344/13
622   Zarz膮dzenie Nr 368/13
621   Zarz膮dzenie Nr 363/13
621   Zarz膮dzenie Nr 372/13
621   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
621   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
621   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
620   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
620   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
620   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
620   Zarz膮dzenie Nr 359/13
620   Zarz膮dzenie Nr 367/13
620   UCHWA艁A NR XLII/226/13
620   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
620   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
619   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
618   Zarz膮dzenie Nr 317/13
618   Zarz膮dzenie Nr 330/13
618   Zarz膮dzenie Nr 370/13
618   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
618   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
617   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
617   Zarz膮dzenie Nr 358/13
617   Zarz膮dzenie Nr 369/13
617   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
616   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
616   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
615   Uchwa艂a Nr XII/70/11
615   Zarz膮dzenie Nr 345/13
615   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
615   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
614   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
614   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
613   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
613   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
613   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
612   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
612   Zarz膮dzenie Nr 181/12
612   Zarz膮dzenie Nr 287/13
612   UCHWA艁A NR XL/208/13
612   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
611   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
611   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
611   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
611   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
611   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
610   UCHWA艁A NR XLII/228/13
610   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
610   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
609   Uchwa艂a Nr XII/67/11
609   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
609   Zarz膮dzenie Nr 373/13
609   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
609   Przedszkole Nr 3
608   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
608   Uchwa艂a Nr V/21/11
608   UCHWA艁A NR XLII/219/13
608   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
608   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
607   UCHWA艁A NR XL/210/13
607   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
607   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
606   Za rok 2012
606   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
606   Zarz膮dzenie Nr 374/13
605   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
605   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
604   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
603   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
603   Zarz膮dzenie Nr 371/13
603   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
603   Zarz膮dzenie Nr 390/14
603   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
602   Zarz膮dzenie Nr 299/13
602   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
601   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
601   Zarz膮dzenie Nr 328/13
600   Za rok 2011
600   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
599   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
599   Zarz膮dzenie Nr 312/13
599   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
599   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
599   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
598   UCHWA艁A NR XL/207/13
598   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
598   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
597   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
597   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
597   Zarz膮dzenie Nr 357/13
597   Zarz膮dzenie Nr 364/13
596   Uchwa艂a Nr XII/64/11
596   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
596   UCHWA艁A NR XLII/222/13
596   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
596   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
595   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
595   Zarz膮dzenie Nr 338/13
595   UCHWA艁A NR XLII/220/13
595   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
595   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
594   Protok贸艂 Nr V/11
594   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
593   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
593   Zarz膮dzenie Nr 365/13
593   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
593   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
592   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
591   Zarz膮dzenie Nr 253/08
591   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
591   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
591   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
590   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
589   Rok 2013
589   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
589   UCHWA艁A NR XL/209/13
589   Zarz膮dzenie Nr 366/13
589   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
588   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
588   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
588   Uchwa艂a o emisji obligacji
587   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
587   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
586   Uchwa艂a Nr X/61/11
586   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
584   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
584   UCHWA艁A NR XLV/260/14
584   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
584   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
583   UCHWA艁A NR XL/212/13
583   Zarz膮dzenie Nr 362/13
583   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
583   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
583   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
582   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
581   Zarz膮dzenie Nr 354/13
580   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
580   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
580   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
579   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
579   UCHWA艁A NR XLV/253/14
579   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
578   Uchwa艂a Nr XI/63/11
578   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
578   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
578   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
578   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
577   Spis wyborc贸w
577   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
576   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
575   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
575   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
574   UCHWA艁A NR XLII/218/13
573   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
573   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
573   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
573   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
572   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
572   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
571   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
571   Za rok 2013
571   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
571   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
571   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
571   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
569   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
569   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
569   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
568   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
568   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
568   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
568   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
567   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
567   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
566   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
566   UCHWA艁A NR XL/215/13
565   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
565   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
565   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
564   UCHWA艁A NR XLII/224/13
564   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
563   Protok贸艂 Nr XLVI/14
563   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
562   Zarz膮dzenie Nr 356/13
562   UCHWA艁A NR XLI/216/13
562   UCHWA艁A NR XLII/223/13
561   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
561   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
561   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
561   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
560   Zarz膮dzenie Nr 361/13
560   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
560   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
559   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
559   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
559   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
558   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
558   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
556   Za rok 2012
556   Za rok 2013
556   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
556   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
553   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
553   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
553   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
551   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
551   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
551   Za rok 2014/
550   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
550   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
549   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
549   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
549   UCHWA艁A NR XLV/261/14
549   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
548   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
548   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
548   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
548   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
547   UCHWA艁A NR XLV/254/14
547   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
546   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
546   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
546   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
545   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
544   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
543   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
543   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
543   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
542   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
541   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
540   UCHWA艁A NR XLV/259/14
540   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
538   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
538   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
538   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
538   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
535   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
535   Zarz膮dzenie Nr 350/13
535   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
535   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
535   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
534   Projekt bud偶etu na 2013 rok
534   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
534   Rok 2014
533   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
532   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
532   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
531   UCHWA艁A NR XLV/252/14
529   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
527   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
527   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
527   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
526   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
525   Protok贸艂 Nr XLIV/14
524   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
523   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
523   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
522   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
522   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
521   Za rok 2013
520   UCHWA艁A NR XLV/255/14
520   Za rok 2014
519   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
519   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
518   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
516   UCHWA艁A NR XLV/256/14
514   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
514   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
512   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
508   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
508   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
506   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
505   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
505   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
500   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
496   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
495   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
491   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
487   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
487   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
486   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
484   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
483   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
483   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
482   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
481   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
479   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
474   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
473   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
470   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
469   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
468   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
467   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
466   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
465   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
464   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
462   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
460   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
458   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
457   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
457   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
456   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
456   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
454   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
451   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
451   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
450   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
448   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
446   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
446   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
446   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
445   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
445   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
443   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
441   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
439   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
435   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
431   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
427   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
426   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
421   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
419   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
417   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
411   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
411   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
410   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
408   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
405   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
396   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
379   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
373   Biuro Rady
373   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
367   Radca Prawny
366   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
365   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)
321   Wykaz telefon贸w

 Liczba   Kategoria
221782   Przetargi
152128   Inne zam贸wienia
112038   Og艂oszenia i komunikaty
72231   Wolne stanowiska
65000   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
27367   Dane teleadresowe
26805   Zam贸wienia publiczne
23013   Kierownictwo
17425   Urz膮d Miasta
17220   Informacja og贸lna
15965   Dialog techniczny
15374   Struktura organizacyjna
13785   Jednostki organizacyjne
12967   Jednostki Organizacyjne
12176   Radni
11916   Zarz膮dzenia Burmistrza
11779   Protoko艂y z sesji
11710   Sesje
11143   Sk艂ad osobowy Rady
10929   Za艂atwianie spraw
9985   Osiedla
9811   Podatki i op艂aty
9788   Bud偶et
9451   Rok 2008
9337   Udost臋pnianie informacji
9195   Rejestry, ewidencje i archiwa
9124   Rok 2014
9048   O艣wiadczenia maj膮tkowe
8873   Strategia Rozwoju Miasta
8603   Kontrole
8239   Rok 2013
8140   Rok 2011
8072   Rok 2010
8050   Rok 2006
8048   Regulamin organizacyjny
7944   Mienie komunalne
7774   Komisje Rady
7752   Wybory samorz膮dowe 2006
7609   Rok 2007
7584   Rok 2012
7537   Urz膮d Miasta
7420   Uchwa艂y
7406   Rok 2006
7314   Rok 2004
7237   Rok 2005
7173   D艂ug publiczny
7054   Pomoc publiczna
6983   Rok 2005
6941   Rok 2009
6878   Ulgi, odroczenia, umorzenia
6845   Prawo lokalne
6695   Rok 2003
6677   Informacje o 艣rodowisku
6569   Dokumenty strategiczne
6565   Maj膮tek publiczny
6502   Podstawa prawna dzia艂ania
6470   Rok 2007
6444   Ci臋偶ary publiczne
6414   Rada Miasta
6328   Wieloletni plan inwestycyjny
6181   Programy spo艂eczne
6116   Programy ochrony 艣rodowiska
6105   Rok 2013
5962   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
5961   Finanse i maj膮tek
5934   Rok 2008
5859   Rok 2010
5758   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5577   Rok 2009
5531   Rok 2011
5487   Rok 2012
5008   Wybory parlamentarne
4963   Rok 2014
4792   Wybory do europarlamentu
4787   2007
4583   2009
4471   2014
4346   2010
4268   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
4099   2010
4012   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
3995   Wybory prezydenckie
3686   Wybory samorz膮dowe
3367   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3312   2011
3123   2014
3019   Polityka cookies
2849   Emisja obligacji 2013
2417   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2208   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 5682614