logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
16310   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
14551   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
7671   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
6429   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
5847   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5094   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
4956   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4801   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4432   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4210   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
4184   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4109   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
4029   Zarz膮dzenie Nr 192/05
3975   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
3929   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3922   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
3821   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3757   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3658   Zewn臋trzne
3628   Informacje og贸lne
3569   Post臋powanie OO艢
3564   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3528   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3460   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3438   Protok贸艂 Nr XXV/05
3389   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3354   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3283   Wewn臋trzne
3242   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3199   Uchwa艂a Nr XX/125/04
3183   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
3180   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
3146   Protok贸艂 Nr XI/03
3135   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
3063   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
3032   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
3023   Zezwolenia na alkohol
3000   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
2988   Protok贸艂 Nr XII/03
2970   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2932   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2918   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
2869   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2844   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2841   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2808   Protok贸艂 Nr XIX/04
2805   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2788   Archiwum zak艂adowe
2786   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2784   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2776   Protok贸艂 Nr XVII/04
2759   Zarz膮dzenie Nr 59/07
2745   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2733   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2722   Protok贸艂 Nr XV/04
2696   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2694   Protok贸艂 Nr X/03
2691   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2671   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2660   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2658   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2635   Uchwa艂a Nr III/15/06
2634   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2633   Polityka cookies
2610   Pomoc Publiczna
2596   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2592   Licencje na taks贸wki
2586   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2579   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2540   Protok贸艂 Nr XIV/03
2531   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2522   Kadencja 2002-2006
2511   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2508   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2473   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2472   Kadencja 2006-2010
2461   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2414   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2388   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2357   Protok贸艂 Nr I/06
2342   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2329   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2308   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2307   Informacje nieudost臋pnione
2305   Protok贸艂 Nr VI/07
2304   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2277   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2273   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2267   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2260   Protok贸艂 Nr XXX/05
2259   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2258   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2257   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2255   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2254   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2253   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2245   Protok贸艂 Nr XX/04
2242   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2219   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2211   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2207   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2201   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2200   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2194   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2189   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2189   Uchwa艂a nr XV/102/04
2185   Rejestr skarg i wniosk贸w
2172   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2172   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2172   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
2171   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2170   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2165   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
2165   Osiedle Nr 1
2161   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2153   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2149   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
2148   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2141   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2135   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
2134   Zarz膮dzenie Nr 214/05
2132   Zarz膮dzenie Nr 111/04
2130   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
2128   Protok贸艂 Nr XXIV/05
2127   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
2126   Protok贸艂 Nr XVI/04
2126   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2123   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2123   Uchwa艂a Nr III/16/06
2117   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
2115   Uchwa艂a XXXIX/241/06
2114   Zarz膮dzenie Nr 411/10
2111   Zarz膮dzenie Nr 175/05
2110   Zarz膮dzenie Nr 23/04
2107   Zarz膮dzenie Nr 29/04
2107   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2106   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
2101   Zarz膮dzenie Nr 152/05
2100   Protok贸艂 Nr XIII/03
2098   Uchwa艂a nr XVI/117/04
2095   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
2095   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
2092   Uchwa艂a nr XIV/95/03
2091   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
2091   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
2089   Zarz膮dzenie Nr 46/07
2086   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2084   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
2084   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
2079   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
2079   Rok 2005
2078   Zarz膮dzenie Nr 120/04
2077   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
2075   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
2074   Kadencja 2006-2010
2073   Zarz膮dzenie Nr 176/05
2066   Zarz膮dzenie Nr 53/04
2063   Uchwa艂a nr XVI/111/04
2061   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
2059   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
2059   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
2056   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
2055   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
2053   Zarz膮dzenie Nr 38/04
2052   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
2052   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
2047   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
2045   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
2044   Zarz膮dzenie Nr 140/05
2041   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
2036   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
2033   Uchwa艂a nr XVI/118/04
2033   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
2032   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
2032   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2031   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
2029   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
2026   Uchwa艂a nr XIX/123/04
2025   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
2024   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
2023   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2023   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
2022   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2021   Uchwa艂a nr XV/99/04
2019   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
2019   Zarz膮dzenie Nr 141/05
2018   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
2018   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
2016   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
2014   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
2011   Uchwa艂a Nr XII/75/03
2010   Zarz膮dzenie Nr 71/04
2010   Zarz膮dzenie Nr 102/04
2010   Uchwa艂a Nr XX/131/04
2010   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
2010   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
2007   Uchwa艂a nr XVII/119/04
2006   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
2006   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
2005   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
2002   Zarz膮dzenie Nr 149/05
2000   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
1998   Zarz膮dzenie Nr 82/04
1996   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
1996   Zarz膮dzenie Nr 116/04
1996   Zarz膮dzenie Nr 171/05
1996   Zarz膮dzenie Nr 257/06
1991   Uchwa艂a nr XVI/108/04
1991   Zarz膮dzenie Nr 167/05
1990   Protok贸艂 Nr XI/07
1989   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
1989   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1988   Zarz膮dzenie Nr 21/04
1988   Uchwa艂a nr XVI/105/04
1986   Uchwa艂a Nr XX/127/04
1983   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1981   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
1981   Zarz膮dzenie Nr 81/04
1981   Uchwa艂a nr XVI/109/04
1981   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
1981   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
1980   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1977   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
1977   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
1976   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
1976   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1974   Protok贸艂 Nr V/07
1973   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
1972   Uchwa艂a Nr XX/128/04
1972   Zarz膮dzenie Nr 139/05
1971   Zarz膮dzenie Nr 229/06
1970   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
1969   Zarz膮dzenie Nr 123/05
1969   Uchwa艂a Nr XX/129/04
1969   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
1968   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
1967   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
1967   Zarz膮dzenie Nr 8/06
1963   Zarz膮dzenie Nr 83/04
1963   Zarz膮dzenie Nr 170/05
1962   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
1961   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1959   Zarz膮dzenie Nr 181/05
1953   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
1953   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
1952   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
1952   Uchwa艂a Nr XX/126/04
1952   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
1952   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
1951   Uchwa艂a Nr XII/77/03
1951   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1950   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
1949   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1949   Uchwa艂a nr XV/98/04
1949   Zarz膮dzenie Nr 119/11
1949   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
1948   Zarz膮dzenie Nr 59/04
1948   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
1946   Zarz膮dzenie Nr 144/05
1945   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
1945   Zarz膮dzenie NR 168 /05
1943   Uchwa艂a nr XV/101/04
1943   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
1941   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
1940   Uchwa艂a Nr XI/68/03
1940   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
1939   Uchwa艂a nr XVI/107/04
1939   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
1937   Zarz膮dzenie Nr 150/05
1936   Uchwa艂a nr XVI/112/04
1935   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1933   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1933   Uchwa艂a Nr XX/132/04
1933   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
1931   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1930   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1929   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1928   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1928   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1928   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
1926   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
1926   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1924   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
1923   Protok贸艂 Nr VII/07
1921   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
1921   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1920   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1920   Zarz膮dzenie Nr 203/05
1919   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
1918   Zarz膮dzenie Nr 180/05
1918   Zarz膮dzenie Nr 106/07
1918   Protok贸艂 Nr XVI/08
1917   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1917   Protok贸艂 Nr X/07
1916   Uchwa艂a Nr V/29/07
1914   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1914   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1913   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1912   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1911   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1910   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1910   Urz膮d Miasta Siemiatycze
1909   Uchwa艂a Nr XII/74/03
1909   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
1908   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1907   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1905   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1905   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1905   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1905   Zarz膮dzenie Nr 119/04
1905   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
1904   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1903   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1903   Uchwa艂a nr XIII/89/03
1902   Uchwa艂a nr XV/97/04
1902   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1901   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1901   Uchwa艂a nr XV/103/04
1901   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1901   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1901   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1901   Kadencja 2002-2006
1900   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1900   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1898   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1896   Zarz膮dzenie Nr 215/05
1895   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1895   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1894   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1894   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1894   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1892   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1892   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1892   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1892   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1892   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1891   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1891   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1890   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1890   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1890   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1890   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1888   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1888   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1888   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1887   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1886   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1886   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1885   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1885   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1885   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1883   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1882   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1882   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1881   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1881   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1881   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1880   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1880   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1880   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1879   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1879   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1877   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1877   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1876   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1876   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1875   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1874   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1873   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1873   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1873   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1872   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1872   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
1871   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1871   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1868   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1867   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1866   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1866   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1866   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1866   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1865   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1865   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1865   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1864   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1864   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1862   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1862   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1862   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1860   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1859   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1859   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1859   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1859   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1858   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1858   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1857   Rok 2003
1854   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1851   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1851   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1850   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1849   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1849   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1849   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1848   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1848   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1848   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1847   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1845   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1844   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1844   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1844   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1843   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1843   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1843   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1843   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1842   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1841   Uchwa艂a nr XV/100/04
1840   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1840   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1839   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1838   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1837   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1837   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1836   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1836   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1836   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1836   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1835   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1832   Protok贸艂 Nr XIV/08
1830   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1829   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1829   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1828   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1828   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1828   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1827   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1826   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1825   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1825   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1824   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1824   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1823   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1822   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1822   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1822   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1821   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1821   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1820   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1818   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1816   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1815   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1814   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1813   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1812   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1812   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1810   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1810   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1810   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1810   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1809   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1807   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1807   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1806   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1805   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1805   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1804   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1804   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1804   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1800   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1800   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1799   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1799   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1798   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1798   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1798   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1797   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1797   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1796   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1795   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1795   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1795   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1794   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1794   Protok贸艂 Nr II/06
1792   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1791   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1790   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1786   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1786   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1784   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1783   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1783   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1783   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1782   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1782   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1782   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1780   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1779   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1778   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1777   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1777   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1776   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1776   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1773   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1773   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1772   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1770   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1770   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1769   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1768   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1766   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1766   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1764   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1763   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1763   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1762   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1762   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1762   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1761   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1758   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1758   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1756   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1756   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1755   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1755   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1755   Uchwa艂a Nr III/20/06
1755   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1754   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1754   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1753   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1752   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1752   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1751   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1751   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1749   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1745   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1743   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1743   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1742   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1742   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1740   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1739   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1738   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1737   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1737   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1736   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1735   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1734   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1733   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1732   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1730   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1730   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1730   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1729   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1728   Za rok 2004
1728   Rok 2006
1727   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1726   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1725   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1725   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1723   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1722   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1721   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1720   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1718   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1718   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1718   Osiedle Nr 8
1717   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1717   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1717   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1716   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1715   Za rok 2004
1715   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1715   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1714   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1714   Protok贸艂 Nr XX/08
1713   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1713   Protok贸艂 Nr XVII/08
1712   Rok 2004
1711   Osiedle Nr 6
1710   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1710   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1705   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1705   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1704   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1703   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1703   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1703   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1702   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1701   Za rok 2002
1701   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1701   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1700   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1699   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1699   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1699   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1698   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1698   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1698   Protok贸艂 Nr XIII/07
1697   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1697   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1697   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1697   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1696   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1696   Osiedle Nr 3
1695   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1695   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1694   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1692   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1691   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1691   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1690   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1690   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1690   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1690   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1688   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1688   Protok贸艂 Nr XII/07
1686   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1684   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1684   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1683   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1681   Protok贸艂 Nr XXII/04
1680   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1679   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1679   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1678   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1677   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1677   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1676   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1675   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1674   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1674   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1674   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1673   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1672   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1672   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1672   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1671   Protok贸艂 Nr IV/06
1669   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1667   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1666   Uchwa艂a Nr II/8/06
1666   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1666   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1666   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1664   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1663   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1663   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1663   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1661   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1660   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1660   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1659   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1658   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1658   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1657   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1656   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1655   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1655   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1655   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1654   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1653   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1653   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1653   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1651   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1650   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1649   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1649   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1649   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1648   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1648   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1647   Protok贸艂 Nr XXI/04
1646   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1646   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1646   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1646   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1645   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1644   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1643   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1643   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1643   Skarbnik Miasta
1642   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1642   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1642   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1641   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1641   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1640   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1639   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1639   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1638   Uchwa艂a Nr I/1/06
1638   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1635   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1635   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1635   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1634   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1634   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1633   Uchwa艂a Nr III/17/06
1632   Za rok 2003
1632   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1632   Uchwa艂a Nr V/26/07
1630   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1629   Uchwa艂a Nr III/18/06
1627   Protok贸艂 Nr II/10
1625   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1623   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1623   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1623   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1623   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1621   Uchwa艂a Nr III/14/06
1620   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1620   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1619   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1616   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1616   Uchwa艂a Nr II/3/06
1615   Za rok 2002
1615   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1615   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1614   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1614   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1613   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1613   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1612   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1612   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1612   Uchwa艂a Nr V/28/07
1612   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1612   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1611   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1611   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1610   Uchwa艂a Nr III/19/06
1610   Protok贸艂 Nr VIII/07
1609   Kalendarz wyborczy
1607   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1607   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1605   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1605   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1604  
1604   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1602   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1602   Protok贸艂 Nr XIX/08
1602   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1601   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1600   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1600   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1599   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1599   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1597   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1597   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1596   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1595   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1594   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1594   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1593   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1592   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1592   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1592   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1590   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1589   Za rok 2003
1588   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1587   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1587   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1587   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1587   Uchwa艂a Nr X/53/07
1586   Za rok 2003
1585   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1585   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1584   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1584   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1584   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1584   Uchwa艂a Nr II/5/06
1583   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1583   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1581   Uchwa艂a Nr II/4/06
1581   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1579   Bud偶et na rok 2007
1578   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1577   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1576   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1576   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1575   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1574   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1574   Kadencja 2010-2014
1573   Uchwa艂a Nr III/10/06
1572   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1569   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1569   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1568   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1568   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1568   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1567   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1566   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1565   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1565   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1564   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1563   Uchwa艂a Nr III/12/06
1563   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1563   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1562   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1562   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1561   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1561   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1561   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1560   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1559   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1559   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1558   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1558   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1557   Uchwa艂a Nr III/13/06
1556   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1555   Za rok 2002
1555   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1555   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1555   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1554   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1553   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1552   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1552   Protok贸艂 Nr III/06
1552   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1551   Protok贸艂 Nr XXII/08
1551   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1551   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1550   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1549   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1548   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1548   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1548   Uchwa艂a Nr II/7/06
1548   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1548   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1547   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1547   Uchwa艂a Nr III/11/06
1546   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1546   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1546   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1545   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1545   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1544   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1543   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1543   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1543   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1541   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1540   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1538   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1537   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1535   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1535   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1535   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1534   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1534   Uchwa艂a Nr III/9/06
1534   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1533   Za rok 2004
1532   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1532   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1531   Uchwa艂a Nr I/2/06
1530   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
1529   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1529   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1528   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1528   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1527   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1527   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1527   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1526   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1526   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1526   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1524   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1524   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1523   Uchwa艂a Nr II/6/06
1523   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1523   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1523   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1523   Osiedle Nr 5
1522   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1522   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1522   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1521   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1519   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1517   Wybory nowych organ贸w osiedla
1517   Protok贸艂 Nr VIII/11
1516   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1515   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1514   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1514   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1514   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1514   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1514   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1513   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1513   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1512   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1512   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1510   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1510   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1509   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1509   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1509   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1509   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1507   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1507   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1507   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1505   Rok 2007
1505   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1504   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1504   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1502   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1501   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1499   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1498   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1498   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1498   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1497   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1497   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1497   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1497   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1496   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1495   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1495   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1495   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1495   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1494   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1494   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1493   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1492   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1491   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1490   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1489   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1489   Protok贸艂 Nr XV/08
1489   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1488   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1488   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1487   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1486   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1484   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1483   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1482   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1479   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1479   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1478   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1477   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1477   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1477   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1477   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1477   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1476   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1476   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1475   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1474   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1474   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1474   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1474   Osiedle Nr 4
1473   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1473   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1473   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1473   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1472   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1472   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1471   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1471   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1470   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1468   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1468   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1466   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1466   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1464   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1464   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1463   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1463   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1462   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1461   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1461   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1461   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1460   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1459   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1459   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1458   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1458   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1457   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1457   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1457   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1456  
1456   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1455   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1454   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1452   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1452   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1452   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1451   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1451   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1451   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1450   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1449   Uchwa艂a Nr V/30/07
1449   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1448   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1446   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1445   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1445   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1445   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1445   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1444  
1444   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1443   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1443   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1443   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1443   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1442   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1442   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1442   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1442   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1441   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1441   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1441   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1441   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1440   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1440   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1439   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1439   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1438   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1438   Uchwa艂a Nr V/25/07
1438   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1437   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1436   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1436   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1435   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1435   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1434   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1433   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1432   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1432   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1432   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1432   Uchwa艂a Nr X/50/07
1432   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1432   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1431   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1430   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1430   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1430   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1430   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1430   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1430   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1429   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1429   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1428   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1427   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1426   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1426   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1426   Uchwa艂a Nr X/51/07
1426   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1426   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1425   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1424   Uchwa艂a Nr V/32/07
1424   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1424   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1423   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1423   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1422   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1422   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1422   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1421   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1421   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1420   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1419   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1418   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1417   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1417   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1417   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1417   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1416   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1416   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1416   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1415   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1415   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1414   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1414   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1412   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1412   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1412   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1411   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1411   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1410   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1410   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1410   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1410   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1410   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1409   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1409   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1408   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1408   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1408   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1407   Za rok 2005
1406   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1406   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1406   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1405   Uchwa艂a Nr V/31/07
1404   Uchwa艂a Nr X/52/07
1404   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1403   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1402   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1401   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1401   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1400   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1400   Uchwa艂a Nr V/27/07
1400   Protok贸艂 Nr XXV/08
1400   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1399   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1399   Podatek rolny w 2008 r.
1399   Protok贸艂 Nr XXI/08
1399   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1398   Protok贸艂 Nr XXV/12
1397   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1397   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1397   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1397   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1396   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1396   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1396   Protok贸艂 Nr XII/11
1395   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1395   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1395   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1395   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1395   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1395   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1395   Protok贸艂 Nr XXX/09
1395   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1395   Osiedle Nr 7
1394   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1393   Za rok 2006
1391   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1391   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1391   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1390   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1389   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1389   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1389   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1389   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1388   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1388   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1387   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1387   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1387   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1387   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1387   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1387   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1386   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1386   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1386   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1386   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1384   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1384   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1384   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1384   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1383   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1382   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1382   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1381   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1381   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1380   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1380   Uchwa艂a Nr X/54/07
1380   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1380   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1380   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1379   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1379   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1378   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1377   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1377   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1376   Za rok 2007
1376   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1376   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1376   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1376   Konkurs na hejna艂 (2)
1375   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1375   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1374   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1374   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1372   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1372   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1372   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1369   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1369   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1369   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1368   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1368   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1368   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1368   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1368   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1367   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1367   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1366   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1366   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1366   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1365   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1364   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1364   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1364   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1362   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1362   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1361   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1361   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1361   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1360   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1360   Uchwa艂a Nr X/56/07
1359   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1359   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1359   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1358   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1358   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1358   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1357   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1357   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1356   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1356   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1355   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1354   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1353   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1353   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1352   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1352   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1351   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1351   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1350   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1349   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1349   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1349   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1349   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1348   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1348   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1348   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1348   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1346   Protok贸艂 Nr IX/07
1346   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1345   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1344   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1343   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1343   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1343   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1341   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1341   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1341   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1341   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1340   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1340   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1340   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1340   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1339   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1339   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1339   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1338   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1337   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1337   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1337   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1337   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1337   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1337   Protok贸艂 Nr XLII/10
1336   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1336   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1336   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1335   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1335   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1334   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1334   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1333   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1333   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1332   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1332   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1331   Uchwa艂a Nr X/55/07
1330   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1330   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1330   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1330   Radca prawny
1329   Protok贸艂 Nr XIX/12
1328   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1328   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1327   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1326   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1326   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1325   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1325   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1324   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1324   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1324   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1324   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1324   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1323   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1323   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1323   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1322   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1322   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1322   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1321   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1321   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1320   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1320   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1319   Za rok 2005
1319   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1318   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1317   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1317   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1317   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1317   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1317   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1317   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1316   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1315   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1315   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1315   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1315   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1315   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1314   Za rok 2006
1314   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1312   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1312   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1312   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1312   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1311   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1311   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1310   Za rok 2006
1310   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1310   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1308   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1307   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1307   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1306   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1306   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1305   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1304   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1304   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1303   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1303   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1303   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1302   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1302   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1301   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1300   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1300   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1299   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1298   Kalendarz wyborczy
1297   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1297   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1297   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1296   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1296   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1296   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1296   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1295   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1294   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1294   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1294   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1294   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1292   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1291   Bud偶et na rok 2006
1291   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1290   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1290   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1290   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1289   Za rok 2005
1289   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1287   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1287   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1287   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1287   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1285   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1285   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1285   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1285   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1285   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1284   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1284   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1284   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1284   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1284   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1284   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1283   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1283   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1283   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1282   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1282   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1281   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1281   Kadencja 2010-2014
1280   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1280   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1278   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1277   Za rok 2007
1277   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1276   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1276   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1275   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1275   Referat Organizacyjny
1274   Protok贸艂 Nr XLV/10
1273   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1273   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1272   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1271   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1271   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1270   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1269   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1269   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1269   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1267   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1267   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1266   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1266   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1265   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1265   Podatek rolny w 2009 r.
1265   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1264   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1264   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1263   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1263   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1262   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1262   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1262   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1261   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1260   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1259   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1258   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1257   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1255   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1255   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1255   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1254   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1254   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1254   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1253   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1252   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1250   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1249   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1248   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1248   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1246   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1246   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1246   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1245   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1245   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1244   Rok 2008
1243   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1242   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1242   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1242   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1241   Bud偶et na rok 2005
1241   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1240   Bud偶et na rok 2004
1240   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1240   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1239   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1238   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1238   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1238   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1236   Projekt bud偶etu na rok 2004
1236   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1236   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1236   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1236   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1236   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1236   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1235   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1235   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1235   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1235   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1235   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1235   Referat Infrastruktury i Geodezji
1234   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1234   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1233   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1233   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1232   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1232   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1231   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1231   Protok贸艂 Nr XX/12
1230   Spis wyborc贸w
1230   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1229   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1229   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1228   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1228   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1226   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1226   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1226   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1225   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1225   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1225   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1224   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1224   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1224   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1223   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1223   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1222   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1222   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1221   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1221   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1220   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1220   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1220   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1219   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1217   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1216   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1216   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
1214   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1214   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1213   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1212   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1212   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1212   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1211   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1210   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1210   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1209   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1209   Referat Spraw Obywatelskich
1208   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1208   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1208   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1207   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1207   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1207   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1207   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1206   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1206   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1205   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1205   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1204   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1204   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1203   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1202   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1202   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1202   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1202   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1201   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1201   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1200   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1200   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1199   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1198   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1198   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1198   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1197   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1197   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1194   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1194   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1193   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1193   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1193   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1193   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
1192   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1191   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1191   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1190   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1189   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1189   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1188   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1188   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1188   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1188   Kadencja 2014-2018
1187   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1186   Bud偶et na rok 2003
1186   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1186   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1185   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1183   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1182   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1182   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1181   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1181   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1181   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1181   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1179   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1179   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1178   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1178   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
1178   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
1177   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1173   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1173   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1172   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1172   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
1170   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1170   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1168   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
1167   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1166   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1166   Za rok 2008
1166   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1165   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1165   Za rok 2008
1164   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1164   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1163   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1163   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1163   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1162   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1162   Zarz膮dzenie Nr 286/09
1162   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
1161   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1161   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1161   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1161   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
1159   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1158   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1158   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1158   Za rok 2007
1158   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1158   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1158   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1157   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
1157   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
1156   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1155   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
1155   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1153   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1152   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
1152   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1152   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1151   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1151   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1150   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1149   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1148   Zarz膮dzenie Nr 237/08
1148   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
1148   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1147   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1147   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1147   Zarz膮dzenie Nr 258/09
1147   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1147   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1146   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
1146   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1145   Uchwa艂a Nr XX/105/12
1145   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
1144   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
1144   Zarz膮dzenie Nr 326/09
1143   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1143   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
1143   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
1143   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1142   Zarz膮dzenie Nr 117/11
1141   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1138   Zarz膮dzenie Nr 282/09
1138   Zarz膮dzenie Nr 313/09
1136   Zarz膮dzenie Nr 249/08
1136   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
1135   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
1134   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1134   Zarz膮dzenie Nr 460/10
1133   Zarz膮dzenie Nr 263/09
1133   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
1132   Zarz膮dzenie Nr 310/09
1132   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1131   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1131   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1131   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
1130   Zarz膮dzenie Nr 309/09
1130   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1130   Protok贸艂 Nr XXVII/12
1130   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
1129   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1127   Zarz膮dzenie Nr 305/09
1127   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1126   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
1125   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
1125   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
1125   Zarz膮dzenie Nr 273/09
1125   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
1123   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1123   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1121   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
1121   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1120   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1120   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1120   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1119   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
1118   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
1117   Uchwa艂a nr II/6/10
1115   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
1115   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
1114   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
1114   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1112   Zarz膮dzenie Nr 300/09
1112   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
1112   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1112   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1111   Bud偶et na rok 2008
1111   Zarz膮dzenie Nr 271/09
1111   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
1111   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
1110   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1109   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
1109   Zarz膮dzenie Nr 187/12
1108   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
1108   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1107   Zarz膮dzenie Nr 334/09
1107   Zarz膮dzenie Nr 337/09
1107   Zarz膮dzenie Nr 466/10
1106   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
1106   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1106   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
1106   Protok贸艂 Nr XXIX/12
1106   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
1105   Zarz膮dzenie Nr 272/09
1104   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
1103   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1102   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
1102   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
1102   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1101   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
1101   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
1100   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
1099   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
1099   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
1098   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
1098   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
1098   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
1098   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
1097   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1097   Zarz膮dzenie Nr 307/09
1097   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
1097   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
1097   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
1096   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
1095   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
1095   Zarz膮dzenie Nr 65/11
1095   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1094   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
1094   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
1094   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
1094   Kalendarz wyborczy
1094   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1093   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
1092   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
1092   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
1091   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
1091   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
1091   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
1089   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
1089   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1088   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
1088   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1087   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
1086   Protok贸艂 Nr VI/11
1086   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1084   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
1082   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1082   Zarz膮dzenie Nr 262/09
1082   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
1081   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
1081   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
1079   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
1079   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
1079   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
1078   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
1078   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
1078   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
1078   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
1077   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
1076   Zarz膮dzenie Nr 306/09
1076   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
1075   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1075   Zarz膮dzenie Nr 314/09
1074   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
1074   Zarz膮dzenie Nr 293/09
1074   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
1074   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
1073   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
1073   Zarz膮dzenie Nr 352/09
1073   UCHWA艁A NR II/6/14
1072   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1072   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1072   Zarz膮dzenie Nr 287/09
1071   Zarz膮dzenie Nr 279/09
1071   Zarz膮dzenie Nr 303/09
1070   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1070   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
1070   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
1069   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1069   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1069   Zarz膮dzenie Nr 46/11
1068   Zarz膮dzenie Nr 358/10
1068   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
1067   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
1067   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
1065   Zarz膮dzenie Nr 299/09
1065   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
1065   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
1065   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
1064   Zarz膮dzenie Nr 336/09
1063   Zarz膮dzenie Nr 30/11
1062   Zarz膮dzenie Nr 290/09
1062   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
1061   Zarz膮dzenie Nr 302/09
1061   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
1061   Zarz膮dzenie Nr 335/09
1061   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
1060   Zarz膮dzenie Nr 274/09
1060   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
1059   Zarz膮dzenie Nr 276/09
1059   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
1059   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1058   Zarz膮dzenie Nr 18/10
1058   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
1058   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
1057   Zarz膮dzenie Nr 304/09
1057   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1057   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
1056   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
1056   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
1056   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1055   Zarz膮dzenie Nr 372/10
1055   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
1055   Zarz膮dzenie Nr 137/11
1054   Zarz膮dzenie Nr 298/09
1054   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
1053  

Rok 2010

1052   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
1052   Uchwa艂a Nr XX/107/12
1051   Plan kontroli na 2008 r.
1051   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
1050   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
1050   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
1049   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1049   Zarz膮dzenie Nr 292/09
1049   Zarz膮dzenie Nr 425/10
1048   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
1048   Protok贸艂 Nr XXVI/12
1047   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1047   Zarz膮dzenie Nr 259/09
1047   Zarz膮dzenie Nr 311/09
1047   Zarz膮dzenie Nr 347/09
1047   Zarz膮dzenie Nr 14/10
1047   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1046   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1046   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
1046   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
1045   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
1045   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
1044   Zarz膮dzenie Nr 275/09
1044   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
1044   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
1044   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
1043   Zarz膮dzenie Nr 327/09
1043   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
1042   Zarz膮dzenie Nr 261/09
1042   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
1042   Zarz膮dzenie Nr 88/11
1041   Zarz膮dzenie Nr 277/09
1041   Zarz膮dzenie Nr 321/09
1041   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1039   Zarz膮dzenie Nr 332/09
1039   Zarz膮dzenie Nr 354/09
1039   Zarz膮dzenie Nr 21/10
1038   Zarz膮dzenie Nr 331/09
1038   Zarz膮dzenie Nr 351/09
1038   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
1038   Zarz膮dzenie Nr 24/11
1037   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
1037   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
1036   Zarz膮dzenie Nr 296/09
1036   Zarz膮dzenie Nr 315/09
1036   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
1035   Zarz膮dzenie Nr 320/09
1035   Zarz膮dzenie Nr 362/10
1034   Zarz膮dzenie Nr 348/09
1034   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1034   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
1033   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
1032   Rok 2009
1032   Zarz膮dzenie Nr 324/09
1032   Zarz膮dzenie Nr 451/10
1030   Zarz膮dzenie Nr 291/09
1030   Zarz膮dzenie Nr 346/09
1030   Protok贸艂 Nr XLVII/14
1029   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
1029   Zarz膮dzenie Nr 444/10
1028   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
1028   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1027   Za rok 2010
1026   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
1026   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
1025   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
1025   Zarz膮dzenie Nr 361/10
1025   Zarz膮dzenie Nr 377/10
1024   Zarz膮dzenie Nr 370/10
1024   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
1024   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
1023   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
1023   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
1023   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
1022   Zarz膮dzenie Nr 318/09
1022   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
1021   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1019   Zarz膮dzenie Nr 280/09
1018   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1017   Zarz膮dzenie Nr 371/10
1017   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
1017   Protok贸艂 Nr XXII/12
1015   Zarz膮dzenie Nr 341/09
1015   Protok贸艂 Nr III/10
1013   Zarz膮dzenie Nr 301/09
1013   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
1012   Za rok 2009
1011   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
1010   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1010   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1009   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
1008   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
1008   Zarz膮dzenie Nr 360/10
1008   Bud偶et na rok 2010
1008   Zarz膮dzenie Nr 17/10
1008   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1008   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
1008   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
1007   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
1007   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
1007   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
1006   Zarz膮dzenie Nr 319/09
1006   Zarz膮dzenie Nr 343/09
1006   Zarz膮dzenie Nr 25/11
1006   Zarz膮dzenie Nr 44/11
1005   Zarz膮dzenie Nr 155/11
1005   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
1005   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
1004   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1004   Zarz膮dzenie Nr 308/09
1003   Zarz膮dzenie Nr 330/09
1003   Zarz膮dzenie Nr 457/10
1003   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
1003   Zarz膮dzenie Nr 22/10
1003   Zarz膮dzenie Nr 39/11
1002   Zarz膮dzenie Nr 350/09
1001   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1001   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
1001   Zarz膮dzenie Nr 443/10
1001   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
1001   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
999   Zarz膮dzenie Nr 373/10
999   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
998   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
998   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
997   Zarz膮dzenie Nr 281/09
996   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
996   Protok贸艂 Nr XVI/11
995   Monitor Polski
995   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
994   Dziennik Ustaw
993   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
992   Zarz膮dzenie Nr 342/09
992   Zarz膮dzenie Nr 376/10
992   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
992   Zarz膮dzenie Nr 15/10
992   Protok贸艂 Nr XLIII/13
991   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
991   Zarz膮dzenie Nr 23/10
991   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
991   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
991   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
991   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
990   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
990  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

990   Zarz膮dzenie Nr 445/10
990   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
990   Kadencja 2014-2018
989   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
988   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
988   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
988   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
987   Zarz膮dzenie Nr 339/09
987   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
986   Zarz膮dzenie Nr 295/09
986   Zarz膮dzenie Nr 420/10
984   Zarz膮dzenie Nr 384/10
984   Zarz膮dzenie Nr 180/12
983   Zarz膮dzenie Nr 349/09
983   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
983   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
982   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
982   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
981   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
981   Zarz膮dzenie Nr 440/10
981   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
980   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
980   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
979   Zarz膮dzenie Nr 374/10
979   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
978   Zarz膮dzenie Nr 414/10
978   Uchwa艂a Nr III/13/10
977   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
977   Zarz膮dzenie Nr 450/10
977   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
977   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
977   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
976   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
976   Zarz膮dzenie Nr 48/11
975   Zarz膮dzenie Nr 369/10
975   Zarz膮dzenie Nr 436/10
975   Protok贸艂 Nr VII/11
973   Zarz膮dzenie Nr 355/09
973   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
973   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
971   Zarz膮dzenie Nr 426/10
971   Protok贸艂 Nr XV/11
971   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
970   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
969   Zarz膮dzenie Nr 325/09
969   Zarz膮dzenie Nr 353/09
969   Zarz膮dzenie Nr 396/10
969   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
967   Zarz膮dzenie Nr 381/10
967   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
966   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
966   Zarz膮dzenie Nr 366/10
966   Zarz膮dzenie Nr 418/10
966   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
966   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
965   Zarz膮dzenie Nr 1/10
964   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
964   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
962   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
962   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
961   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
961   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
960   Za rok 2008
960   Zarz膮dzenie Nr 333/09
960   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
960   Zarz膮dzenie nr 132/11
959   Zarz膮dzenie Nr 316/09
959   Zarz膮dzenie Nr 338/09
957   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
957   Zarz膮dzenie Nr 363/10
956   Zarz膮dzenie Nr 29/11
956   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
955   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
954   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
954   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
954   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
954   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
953   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
953   Zarz膮dzenie Nr 19/10
952   Zarz膮dzenie Nr 11/10
952   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
951   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
951   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
951   UCHWA艁A NR XLV/258/14
950   Zarz膮dzenie Nr 345/09
950   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
950   Protok贸艂 Nr IV/10
949   Zarz膮dzenie Nr 356/09
949   Uchwa艂a Nr V/26/11
949   Ewidencja Ludno艣ci
948   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
948   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
947   Zarz膮dzenie Nr 27/11
947   Zarz膮dzenie Nr 38/11
946   Plan kontroli na 2009 r.
946   Zarz膮dzenie Nr 74/11
945   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
945   Zarz膮dzenie Nr 383/10
945   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
945   Zarz膮dzenie Nr 7/10
944   Zarz膮dzenie Nr 407/10
944   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
944   Uchwa艂a Nr IV/16/10
943   Spis wyborc贸w
943   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
943   Zarz膮dzenie Nr 133/11
943   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
942   Zarz膮dzenie Nr 378/10
942   Zarz膮dzenie Nr 85/11
942   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
941   Zarz膮dzenie Nr 317/09
941   Zarz膮dzenie Nr 54/11
940   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
940   Zarz膮dzenie Nr 439/10
940   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
940   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
939   Opinie RIO
938   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
937   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
937   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
937   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
937   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
937   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
936   Zarz膮dzenie Nr 461/10
934   Zarz膮dzenie Nr 399/10
934   Spis wyborc贸w
934   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
934   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
933   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
933   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
932   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
931   Zarz膮dzenie Nr 392/10
930   Zarz膮dzenie Nr 98/11
929   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
929   Zarz膮dzenie Nr 458/10
929   Zarz膮dzenie Nr 12/10
929   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
928   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
928   Zarz膮dzenie Nr 434/10
928   Zarz膮dzenie Nr 4/10
928   Zarz膮dzenie Nr 47/11
928   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
928   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
927   Zarz膮dzenie Nr 344/09
927   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
927   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
927   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
926   Zarz膮dzenie Nr 329/09
926   Zarz膮dzenie Nr 459/10
926   Uchwa艂a nr II/9/10
926   Uchwa艂a Nr III/15/10
925   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
925   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
924   Zarz膮dzenie Nr 20/10
923   Uchwa艂a Nr V/20/11
923   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
923   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
922   Zarz膮dzenie Nr 400/10
922   Zarz膮dzenie Nr 456/10
922   Zarz膮dzenie Nr 75/11
922   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
921   Uchwa艂a nr II/11/10
921   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
920   Zarz膮dzenie Nr 397/10
919   Zarz膮dzenie Nr 111/11
919   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
918   Zarz膮dzenie Nr 404/10
918   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
918   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
918   Zarz膮dzenie Nr 441/10
918   Zarz膮dzenie Nr 446/10
918   Zarz膮dzenie Nr 100/11
918   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
917   Zarz膮dzenie Nr 45/11
917   Zarz膮dzenie Nr 72/11
917   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
916   Zarz膮dzenie Nr 322/09
916   Zarz膮dzenie Nr 328/09
916   Zarz膮dzenie Nr 394/10
916   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
916   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
916   UCHWA艁A NR XLII/221/13
915   Zarz膮dzenie Nr 33/11
915   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
915   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
915   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
915   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
915   Protok贸艂 Nr XLIX/14
914   Zarz膮dzenie Nr 16/10
914   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
914   Zarz膮dzenie Nr 82/11
913   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
912   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
912   Zarz膮dzenie Nr 454/10
912   Zarz膮dzenie Nr 67/11
912   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
911   Zarz膮dzenie Nr 388/10
911   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
911   Uchwa艂a Nr V/24/11
911   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
910   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
910   Protok贸艂 Nr XVIII/11
910   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
909   Zarz膮dzenie Nr 432/10
909   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
909   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
909   Zarz膮dzenie Nr 270/12
909   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
908   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
908   Uchwa艂a Nr V/22/11
908   Zarz膮dzenie Nr 106/11
908   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
907   Uchwa艂a Nr IV/18/10
907   Zarz膮dzenie Nr 97/11
907   UCHWA艁A NR II/13/14
906   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
906   Zarz膮dzenie Nr 403/10
906   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
906   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
905   Zarz膮dzenie Nr 449/10
905   UCHWA艁A NR II/11/14
904   Zarz膮dzenie Nr 398/10
904   Bud偶et na rok 2011
904   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
904   UCHWA艁A NR XLV/257/14
903   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
903   Zarz膮dzenie Nr 59/11
902   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
902   Zarz膮dzenie Nr 391/10
902   Zarz膮dzenie Nr 435/10
902   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
902   Zarz膮dzenie Nr 273/12
902   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
901   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
901   Uchwa艂a Nr I/4/10
900   Zarz膮dzenie Nr 340/09
900   Zarz膮dzenie Nr 442/10
900   Zarz膮dzenie Nr 455/10
900   Zarz膮dzenie Nr 43/11
900   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
899   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
899   Zarz膮dzenie Nr 253/12
898   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
898   Protok贸艂 Nr XLVI/10
898   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
898   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
898   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
897   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
897   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
897   Zarz膮dzenie Nr 56/11
897   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
897   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
897   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
896   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
896   Uchwa艂a Nr IV/17/10
896   Zarz膮dzenie Nr 96/11
895   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
895   Zarz膮dzenie Nr 412/10
895   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
895   Zarz膮dzenie Nr 423/10
895   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
895   Podatek rolny w 2012 r.
894   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
894   Zarz膮dzenie Nr 447/10
894   Zarz膮dzenie Nr 95/11
894   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
893   Zarz膮dzenie Nr 413/10
893   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
892   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
892   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
892   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
892   Uchwa艂a Nr V/19/11
892   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
892   Zarz膮dzenie Nr 311/13
892   Protok贸艂 Nr XXXV/13
891   Uchwa艂a Nr I/2/10
891   Zarz膮dzenie Nr 26/11
890   Zarz膮dzenie Nr 433/10
890   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
890   Uchwa艂a nr II/10/10
889   Zarz膮dzenie Nr 389/10
889   Zarz膮dzenie Nr 68/11
889   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
889   Rejestr instytucji kultury
889   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
889   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
888   Zarz膮dzenie Nr 35/11
888   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
887   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
887   Zarz膮dzenie Nr 375/10
887   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
887   Zarz膮dzenie Nr 134/11
886   Zarz膮dzenie Nr 463/10
886   Zarz膮dzenie Nr 140/11
886   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
885   Zarz膮dzenie Nr 390/10
885   Zarz膮dzenie Nr 416/10
885   Zarz膮dzenie Nr 62/11
885   Zarz膮dzenie Nr 69/11
885   Protok贸艂 Nr IX/11
885   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
885   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
884   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
884   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
884   Zarz膮dzenie Nr 424/10
884   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
884   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
884   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
883   Zarz膮dzenie Nr 427/10
883   Zarz膮dzenie Nr 36/11
883   Zarz膮dzenie Nr 51/11
883   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
882   Zarz膮dzenie Nr 406/10
882   Zarz膮dzenie Nr 453/10
882   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
881   Zarz膮dzenie Nr 428/10
881   Zarz膮dzenie Nr 64/11
881   Zarz膮dzenie Nr 108/11
881   Zarz膮dzenie Nr 172/12
881   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
880   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
880   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
880   Zarz膮dzenie Nr 50/11
880   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
880   Urz膮d Stanu Cywilnego
879   Zarz膮dzenie Nr 382/10
879   Zarz膮dzenie Nr 410/10
879   Protok贸艂 Nr I/10
878   Zarz膮dzenie Nr 2/10
878   Uchwa艂a Nr I/5/10
878   Zarz膮dzenie Nr 89/11
878   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
878   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
877   Zarz膮dzenie Nr 422/10
877   Zarz膮dzenie Nr 465/10
876   Zarz膮dzenie Nr 280/12
876   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
875   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
875   Za rok 2009
875   Kompleksowa obs艂uga bankowa
875   Zarz膮dzenie Nr 53/11
874   Zarz膮dzenie Nr 421/10
874   Uchwa艂a Nr III/14/10
874   Zarz膮dzenie Nr 49/11
874   Zarz膮dzenie Nr 114/11
874   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
873   Zarz膮dzenie Nr 8/10
873   Opinie RIO
872   Zarz膮dzenie Nr 438/10
872   Zarz膮dzenie Nr 13/10
872   Uchwa艂a nr II/7/10
872   Zarz膮dzenie Nr 57/11
872   Konsultacja projektu
872   Zaproszenie do sk艂adania ofert
871   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
870   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
870   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
870   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
870   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
870   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
869   Zarz膮dzenie Nr 66/11
869   Zarz膮dzenie Nr 84/11
869   Zarz膮dzenie Nr 102/11
869   Zarz膮dzenie Nr 103/11
869   Zarz膮dzenie Nr 115/11
869   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
869   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
869   Siemiatycki O艣rodek Kultury
869   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
868   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
867   Zarz膮dzenie Nr 195/12
867   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
867   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
866   Zarz膮dzenie Nr 405/10
866   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
866   Protok贸艂 Nr XXXI/12
866   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
865   Zarz膮dzenie Nr 431/10
865   Zarz膮dzenie Nr 448/10
865   Uchwa艂a nr II/8/10
865   Zarz膮dzenie Nr 224/12
865   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
864   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
864   Uchwa艂a Nr I/3/10
864   Zarz膮dzenie Nr 207/12
863   Zarz膮dzenie Nr 58/11
863   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
863   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
863   Protok贸艂 Nr XL/13
863   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
863   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
863   UCHWA艁A NR II/14/14
862   Zarz膮dzenie Nr 76/11
862   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
862   Archiwum zak艂adowe
862   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
862   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
861   Zarz膮dzenie Nr 408/10
861   Zarz膮dzenie Nr 417/10
861   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
861   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
861   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
861   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
860   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
860   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
859   Zarz膮dzenie Nr 110/11
858   Zarz膮dzenie Nr 28/11
858   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
857   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
857   Uchwa艂a Nr V/25/11
857   Zarz膮dzenie Nr 130/11
857   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
857   Zarz膮dzenie Nr 244/12
857   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
856   Za rok 2009
856   Zarz膮dzenie Nr 42/11
856   Protok贸艂 Nr X/11
856   Zarz膮dzenie Nr 223/12
856   Protok贸艂 Nr XXXII/12
855   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
855   Zarz膮dzenie Nr 5/10
855   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
855   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
855   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
853   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
853   Zarz膮dzenie Nr 380/10
853   Zarz膮dzenie Nr 415/10
853   Zarz膮dzenie Nr 419/10
853   Zarz膮dzenie Nr 429/10
852   Zarz膮dzenie Nr 462/10
852   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
851   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
851   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
850   Zarz膮dzenie Nr 112/11
850   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
850   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
850   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
850   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
849   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
849   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
849   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
849   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
849   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
848   Zarz膮dzenie Nr 61/11
848   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
848   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
848   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
847   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
847   Protok贸艂 Nr XIV/11
847   Uchwa艂a Nr XX/108/12
847   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
846   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
846   Zarz膮dzenie Nr 41/11
846   Sprawozdania 2014
846   Szko艂a Podstawowa Nr 1
845   Zarz膮dzenie Nr 94/11
845   Zarz膮dzenie Nr 171/12
845   Bud偶et na rok 2014
845   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
844   Projekt bud偶etu na 2011 rok
844   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
843   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
843   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
842   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
842   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
842   Zarz膮dzenie Nr 129/11
842   Zarz膮dzenie Nr 189/12
842   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
842   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
841   Zarz膮dzenie Nr 199/12
840   Zarz膮dzenie Nr 395/10
840   Zarz膮dzenia Nr 104/11
840   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
840   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
840   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
839   Uchwa艂a Nr I/1/10
839   Uchwa艂a Nr III/12/10
839   Zarz膮dzenie Nr 105/11
839   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
838   Zarz膮dzenie Nr 9/10
838   Zarz膮dzenie Nr 101/11
838   Zarz膮dzenie Nr 153/11
837   Zarz膮dzenie Nr 86/11
837   Zarz膮dzenie Nr 116/11
837   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
837   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
837   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
837   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
837   Sekretarz Miasta
836   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
836   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
836   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
835   Zarz膮dzenie Nr 78/11
835   Protok贸艂 Nr XLII/13
834   Zarz膮dzenie Nr 79/11
834   Zarz膮dzenie Nr 81/11
833   Zarz膮dzenie Nr 6/10
833   Za rok 2011
833   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
833   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
833   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
832   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
832   Protok贸艂 Nr XI/11
832   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
831   Zarz膮dzenie Nr 83/11
831   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
831   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
831   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
831   Gimnazjum Publiczne Nr 1
830   Zarz膮dzenie Nr 243/12
830   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
829   Zarz膮dzenie Nr 60/11
829   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
829   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
828   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
828   Zarz膮dzenie Nr 118/11
828   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
827   Zarz膮dzenie Nr 10/10
827   Zarz膮dzenie Nr 124/11
827   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
826   Zarz膮dzenie Nr 135/11
826   Zarz膮dzenie Nr 139/11
826   Zarz膮dzenie Nr 283/13
826   UCHWA艁A NR XL/206/13
826   UCHWA艁A NR II/8/14
825   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
825   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
825   Zarz膮dzenie Nr 323/13
824   Zarz膮dzenie Nr 437/10
824   Uchwa艂a Nr VII/34/11
824   Zarz膮dzenie Nr 93/11
824   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
823   Bud偶et na rok 2009
823   Zakup prefabrykat贸w drogowych
823   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
823   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
823   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
823   Zarz膮dzenie Nr 319/13
822   Rok 2011
822   Zarz膮dzenie Nr 163/12
822   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
822   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
821   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
821   Zarz膮dzenie Nr 151/11
821   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
821   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
820   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
820   Zarz膮dzenie Nr 267/12
820   UCHWA艁A NR II/12/14
820   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
819   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
818   Zarz膮dzenie Nr 70/11
818   Zarz膮dzenie Nr 120/11
818   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
818   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
818   Zarz膮dzenie Nr 194/12
818   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
817   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
817   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
817   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
815   Za rok 2010
815   Zarz膮dzenie Nr 209/12
815   Zarz膮dzenie Nr 265/12
814   Zarz膮dzenie Nr 3/10
814   Zarz膮dzenie Nr 131/11
813   Zarz膮dzenie Nr 409/10
813   Zarz膮dzenie Nr 91/11
813   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
813   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
812   Sprawozdania 2013
812   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
812   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
811   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
811   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
810   Zarz膮dzenie Nr 55/11
810   Zarz膮dzenie Nr 285/13
809   UCHWA艁A NR I/1/14
808   Zarz膮dzenie Nr 147/11
808   Zarz膮dzenie Nr 178/12
808   Zarz膮dzenie Nr 210/12
808   Zarz膮dzenie Nr 352/13
808   UCHWA艁A NR XLII/227/13
807   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
807   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
806   Uchwa艂a Nr IX/56/11
806   Zarz膮dzenie Nr 144/11
806   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
806   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
805   Zarz膮dzenie Nr 164/12
805   Zarz膮dzenie Nr 200/12
805   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
805   UCHWA艁A NR XL/204/13
805   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
805   UCHWA艁A NR II/5/14
804   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
804   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
803   Zarz膮dzenie Nr 203/12
803   Zarz膮dzenie Nr 236/12
803   Zarz膮dzenie Nr 279/12
803   Zarz膮dzenie Nr 298/13
802   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
802   Uchwa艂a Nr IX/54/11
802   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
802   Zarz膮dzenie Nr 128/11
802   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
802   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
801   Projekt bud偶etu na 2009 rok
801   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
801   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
801   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
801   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
801   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
801   UCHWA艁A NR XLI/217/13
800   Zarz膮dzenie Nr 159/11
800   Zarz膮dzenie Nr 201/12
800   Zarz膮dzenie Nr 226/12
800   Sta艂y rejestr wyborc贸w
800   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
799   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
799   Zarz膮dzenie Nr 150/11
799   Zarz膮dzenie Nr 167/12
799   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
799   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
798   Zarz膮dzenie Nr 245/12
798   Zarz膮dzenie Nr 314/13
798   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
797   Zarz膮dzenie Nr 146/11
797   UCHWA艁A NR I/2/14
796   Uchwa艂a Nr V/23/11
796   Zarz膮dzenie Nr 113/11
796   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
796   Zarz膮dzenie Nr 239/12
796   Zarz膮dzenie Nr 240/12
796   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
796   Zarz膮dzenie Nr 297/13
796   Zarz膮dzenie Nr 326/13
796   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
796   UCHWA艁A NR I/3/14
796   UCHWA艁A NR II/7/14
795   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
795   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
795   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
795   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
795   Zarz膮dzenie Nr 307/13
793   Zarz膮dzenie Nr 109/11
793   Zarz膮dzenie Nr 142/11
793   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
793   Zarz膮dzenie Nr 154/11
793   Zarz膮dzenie Nr 235/12
793   Zarz膮dzenie Nr 252/12
793   Zarz膮dzenie Nr 306/13
792   Uchwa艂a Nr VII/36/11
792   Zarz膮dzenie Nr 158/11
792   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
792   Zarz膮dzenie Nr 184/12
792   Zarz膮dzenie Nr 322/13
792   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
791   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
791   Zarz膮dzenie Nr 268/12
791   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
791   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
790   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
789   Bud偶et na rok 2012
789   Zarz膮dzenie Nr 185/12
789   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
789   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
789   UCHWA艁A NR II/9/14
788   Zarz膮dzenie Nr 152/11
788   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
788   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
788   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
787   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
787   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
786   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
786   Uchwa艂a Nr IX/59/11
786   Protok贸艂 Nr XLV/14
785   Uchwa艂a Nr IX/55/11
784   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
784   Zarz膮dzenie Nr 170/12
784   Zarz膮dzenie Nr 301/13
783   Zarz膮dzenie Nr 99/11
783   Zarz膮dzenie Nr 123/11
783   Zarz膮dzenie Nr 183/12
783   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
783   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
783   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
782   Uchwa艂a Nr IX/60/11
782   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
782   Zarz膮dzenie Nr 136/11
782   Zarz膮dzenie Nr 204/12
782   Zarz膮dzenie Nr 258/12
781   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
781   Zarz膮dzenie Nr 218/12
781   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
780   Zarz膮dzenie Nr 269/12
780   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
779   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
779   Uchwa艂a Nr XX/106/12
778   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
778   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
778   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
778   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
778   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
777   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
777   Zarz膮dzenie Nr 315/13
776   Uchwa艂a Nr V/31/11
776   Zarz膮dzenie nr 138/11
776   Zarz膮dzenie Nr 217/12
776   Zarz膮dzenie Nr 233/12
776   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
776   Zarz膮dzenie Nr 332/13
776   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
775   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
775   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
774   Uchwa艂a Nr IX/57/11
774   Zarz膮dzenie Nr 127/11
774   Zarz膮dzenie Nr 257/12
773   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
773   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
773   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
773   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
772   Zarz膮dzenie Nr 266/12
772   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
772   Sprawozdania 2013
771   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
771   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
770   Zarz膮dzenie Nr 107/11
770   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
770   Pakiet informacyjny
769   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
769   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
769   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
769   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
769   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
768   Uchwa艂a Nr XII/68/11
768   Zarz膮dzenie Nr 221/12
768   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
767   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
767   Uchwa艂a Nr IX/52/11
767   Zarz膮dzenie Nr 208/12
767   Zarz膮dzenie Nr 222/12
767   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
767   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
766   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
765   Projekt bud偶etu na 2010 rok
765   Zarz膮dzenie Nr 71/11
765   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
765   Zarz膮dzenie Nr 166/12
765   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
765   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
765   UCHWA艁A NR II/10/14
764   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
764   Zarz膮dzenie Nr 246/12
763   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
763   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
763   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
763   Zarz膮dzenie Nr 250/12
763   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
763   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
763   Szko艂a Muzyczna I stopnia
762   Zarz膮dzenie Nr 125/11
761   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
761   Rok 2012
761   Zarz膮dzenie Nr 237/12
761   Zarz膮dzenie Nr 256/12
761   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
760   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
760   Zarz膮dzenie Nr 259/12
760   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
759   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
759   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
759   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
759   Zarz膮dzenie Nr 165/12
759   Zarz膮dzenie Nr 272/12
759   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
759   UCHWA艁A NR XL/211/13
758   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
758   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
757   Uchwa艂a Nr V/30/11
757   Zarz膮dzenie Nr 141/11
757   Projekt bud偶etu na 2012 rok
757   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
756   Uchwa艂a Nr IX/58/11
756   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
756   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
756   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
755   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
755   Zarz膮dzenie Nr 242/12
755   Zarz膮dzenie Nr 261/12
755   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
755   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
755   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
754   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
754   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
753   Uchwa艂a Nr VII/37/11
753   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
753   Zarz膮dzenie Nr 206/12
753   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
753   Zarz膮dzenie Nr 302/13
753   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
752   Uchwa艂a Nr V/27/11
752   Zarz膮dzenie Nr 122/11
752   Zarz膮dzenie Nr 260/12
752   Zarz膮dzenie Nr 263/12
751   Zarz膮dzenie Nr 230/12
751   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
751   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
751   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
751   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
750   Zarz膮dzenie Nr 247/12
749   Zarz膮dzenie Nr 80/11
749   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
749   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
749   Zarz膮dzenie Nr 219/12
749   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
749   Zarz膮dzenie Nr 234/12
749   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
749   Zarz膮dzenie Nr 329/13
749   Zaproszenie do sk艂adania ofert
748   Uchwa艂a Nr VII/33/11
748   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
748   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
748   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
747   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
747   Uchwa艂a Nr VI/32/11
747   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
745   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
745   Zarz膮dzenie Nr 251/12
744   Zarz膮dzenie Nr 186/12
744   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
743   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
743   Zarz膮dzenie Nr 182/12
743   Zarz膮dzenie Nr 264/12
743   Zarz膮dzenie Nr 318/13
743   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
743   UCHWA艁A NR II/4/14
742   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
741   Uchwa艂a Nr V/28/11
741   Uchwa艂a Nr XV/77/11
741   Zarz膮dzenie Nr 211/12
741   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
741   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
741   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
741   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
741   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
740   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
740   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
740   Zarz膮dzenie Nr 145/11
740   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
740   Zarz膮dzenie Nr 231/12
740   Zarz膮dzenie Nr 274/12
740   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
740   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
739   Uchwa艂a Nr IX/53/11
738   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
738   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
738   UCHWA艁A NR XL/203/13
737   Zarz膮dzenie Nr 126/11
737   Zarz膮dzenie Nr 225/12
737   Zarz膮dzenie Nr 333/13
737   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
736   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
736   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
736   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
736   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
735   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
735   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
735   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
735   Za rok 2010
735   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
735   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
735   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
735   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
734   Zarz膮dzenie Nr 191/12
734   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
734   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
733   Zarz膮dzenie Nr 205/12
733   Protok贸艂 Nr XXX/12
733   Zarz膮dzenie Nr 281/13
733   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
733   Program Rodzina 5+
732   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
732   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
732   Zarz膮dzenie Nr 175/12
732   Zarz膮dzenie Nr 177/12
732   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
732   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
732   Rejestr przedpoborowych
732   Zarz膮dzenie Nr 290/13
731   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
731   Zarz膮dzenie Nr 249/12
731   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
731   Zarz膮dzenie Nr 294/13
731   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
730   Za rok 2011
730   Zarz膮dzenie Nr 214/12
730   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
730   Zarz膮dzenie Nr 255/12
730   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
729   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
729   Uchwa艂a Nr V/29/11
729   Zarz膮dzenie Nr 121/11
729   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
729   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
729   Zarz膮dzenie Nr 343/13
729   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
729   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
729   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
728   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
728   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
728   Zarz膮dzenie Nr 148/11
727   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
726   Zarz膮dzenie Nr 320/13
726   Zarz膮dzenie Nr 360/13
726   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
725   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
725   Zarz膮dzenie Nr 276/12
725   Zarz膮dzenie Nr 295/13
724   Zarz膮dzenie Nr 339/13
724   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
723   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
723   Zarz膮dzenie Nr 188/12
723   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
722   Zarz膮dzenie Nr 228/12
722   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
721   Zarz膮dzenie Nr 162/12
721   Zarz膮dzenie Nr 262/12
721   Zarz膮dzenie Nr 324/13
721   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
721   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
720   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
720   Zarz膮dzenie Nr 196/12
720   Zarz膮dzenie Nr 198/12
720   Bud偶et na rok 2013
720   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
720   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
719   Zarz膮dzenie Nr 169/12
719   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
719   Zarz膮dzenie Nr 335/13
719   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
718   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
718   Zmiana terminu sk艂adania ofert
717   Zarz膮dzenie Nr 197/12
717   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
717   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
717   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
717   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
716   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
716   Protok贸艂 Nr XLI/13
715   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
715   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
715   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
715   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
715   Zarz膮dzenie Nr 286/13
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
714   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
714   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
714   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
714   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
714   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
713   Zarz膮dzenie Nr 173/12
713   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
713   Zarz膮dzenie Nr 321/13
712   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
711   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
711   Zarz膮dzenie Nr 168/12
711   Zarz膮dzenie Nr 248/12
711   Zarz膮dzenie Nr 275/12
711   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
711   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
711   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
710   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
710   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
710   Zarz膮dzenie Nr 241/12
710   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
709   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
709   Zarz膮dzenie Nr 212/12
709   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
709   Zarz膮dzenie Nr 351/13
709   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
709   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
709   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
708   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
708   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
708   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
707   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
707   Zarz膮dzenie Nr 271/12
707   Zarz膮dzenie Nr 282/13
707   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
707   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
706   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
706   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
706   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
706   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
706   Zarz膮dzenie Nr 341/13
706   Zarz膮dzenie Nr 346/13
706   Zarz膮dzenie Nr 375/13
705   Uchwa艂a Nr XV/76/11
705   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
705   Zarz膮dzenie Nr 349/13
705   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
705   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
705   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
704   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
704   Zarz膮dzenie Nr 176/12
704   Zarz膮dzenie Nr 316/13
704   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
704   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
703   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
703   Zarz膮dzenie Nr 348/13
702   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
702   Zarz膮dzenie Nr 308/13
702   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
701   Zarz膮dzenie Nr 300/13
701   Zarz膮dzenie Nr 305/13
701   UCHWA艁A NR XL/214/13
701   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
700   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
700   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
700   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
700   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
700   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
700   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
699   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
699   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
699   UCHWA艁A NR XL/213/13
698   UCHWA艁A NR XLII/225/13
698   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
698   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
698   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
697   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
697   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
697   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
697   Zarz膮dzenie Nr 192/12
697   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
696   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
696   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
695   Zarz膮dzenie Nr 174/12
695   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
694   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
694   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
693   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
693   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
693   Zarz膮dzenie Nr 309/13
693   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
693   UCHWA艁A NR XL/205/13
693   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
693   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
692   Uchwa艂a Nr X/62/11
692   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
692   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
692   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
692   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
691   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
691   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
691   Zarz膮dzenie Nr 331/13
691   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
691   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
691   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
690   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
690   Zarz膮dzenie Nr 334/13
690   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
690   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
689   Zarz膮dzenie Nr 190/12
689   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
689   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
689   Przedszkole Nr 1
688   Zarz膮dzenie Nr 179/12
688   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
688   Zarz膮dzenie Nr 340/13
688   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
688   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
688   Przedszkole Nr 5
687   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
687   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
687   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
686   Protok贸艂 Nr XIII/11
686   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
686   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
686   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
685   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
685   Protok贸艂 Nr XVII/11
685   Zarz膮dzenie Nr 220/12
685   Zarz膮dzenie Nr 293/13
685   Zarz膮dzenie Nr 347/13
685   Zarz膮dzenie Nr 353/13
685   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
685   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
685   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
684   Uchwa艂a Nr XII/65/11
684   Zarz膮dzenie Nr 193/12
684   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
683   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
683   Uchwa艂a Nr XII/69/11
683   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
683   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
683   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
683   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
682   Zarz膮dzenie Nr 277/12
682   Zarz膮dzenie Nr 291/13
682   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
681   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
681   Zarz膮dzenie Nr 296/13
681   Zarz膮dzenie Nr 337/13
681   Zarz膮dzenie Nr 372/13
681   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
680   Zarz膮dzenie Nr 232/12
680   Zarz膮dzenie Nr 292/13
680   Zarz膮dzenie Nr 355/13
679   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
679   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
678   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
678   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
678   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
677   Zarz膮dzenie Nr 229/12
677   Zarz膮dzenie Nr 278/12
677   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
676   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
676   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
676   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
676   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
676   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
675   Zarz膮dzenie Nr 227/12
675   Zarz膮dzenie Nr 310/13
675   Zarz膮dzenie Nr 367/13
675   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
674   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
674   Zarz膮dzenie Nr 313/13
674   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
673   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
673   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
673   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
673   Zarz膮dzenie Nr 359/13
673   UCHWA艁A NR XLII/226/13
673   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
672   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
672   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
672   Zarz膮dzenie Nr 336/13
672   Zarz膮dzenie Nr 342/13
671   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
670   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
670   Zarz膮dzenie Nr 327/13
670   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
670   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
669   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
669   Uchwa艂a Nr XII/66/11
669   Za rok 2012
669   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
668   Za rok 2012
668   Zarz膮dzenie Nr 368/13
668   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
667   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
667   Zarz膮dzenie Nr 345/13
667   Zarz膮dzenie Nr 358/13
667   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
666   Zarz膮dzenie Nr 363/13
666   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
666   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
666   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
666   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
666   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
665   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
665   Zarz膮dzenie Nr 344/13
665   Zarz膮dzenie Nr 365/13
664   Zarz膮dzenie Nr 288/13
664   Zarz膮dzenie Nr 303/13
664   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
664   Zarz膮dzenie Nr 369/13
664   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
664   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
664   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
663   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
662   Uchwa艂a Nr XII/70/11
662   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
662   UCHWA艁A NR XL/208/13
662   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
662   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
662   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
662   Przedszkole Nr 3
661   Uchwa艂a Nr V/21/11
661   Zarz膮dzenie Nr 370/13
661   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
660   Zarz膮dzenie Nr 330/13
660   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
660   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
659   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
659   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
659   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
659   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
658   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
658   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
658   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
658   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
657   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
657   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
657   UCHWA艁A NR XL/210/13
657   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
657   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
656   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
655   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
655   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
654   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
654   Zarz膮dzenie Nr 287/13
654   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
654   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
653   Uchwa艂a Nr XII/67/11
653   Zarz膮dzenie Nr 317/13
652   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
652   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
652   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
652   Zarz膮dzenie Nr 373/13
651   Uchwa艂a Nr XII/64/11
651   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
650   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
650   Zarz膮dzenie Nr 181/12
650   Zarz膮dzenie Nr 328/13
650   Zarz膮dzenie Nr 357/13
650   UCHWA艁A NR XLII/228/13
650   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
650   Zarz膮dzenie Nr 390/14
650   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
649   Zarz膮dzenie Nr 374/13
649   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
649   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
649   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
649   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
649   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
648   UCHWA艁A NR XL/207/13
648   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
648   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
647   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
647   Zarz膮dzenie Nr 371/13
647   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
646   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
645   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
645   Zarz膮dzenie Nr 299/13
645   Zarz膮dzenie Nr 364/13
645   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
645   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
644   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
644   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
643   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
643   UCHWA艁A NR XLII/220/13
643   Uchwa艂a o emisji obligacji
642   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
642   Rok 2013
642   UCHWA艁A NR XL/209/13
641   UCHWA艁A NR XLII/219/13
641   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
640   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
640   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
640   Za rok 2011
640   UCHWA艁A NR XL/212/13
640   Zarz膮dzenie Nr 366/13
640   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
640   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
639   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
639   UCHWA艁A NR XLV/260/14
637   Protok贸艂 Nr V/11
637   UCHWA艁A NR XLII/222/13
637   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
637   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
637   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
637   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
636   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
636   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
636   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
635   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
635   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
635   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
635   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
635   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
634   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
634   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
633   Zarz膮dzenie Nr 362/13
633   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
633   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
633   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
632   Zarz膮dzenie Nr 338/13
630   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
630   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
630   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
629   UCHWA艁A NR XLII/218/13
629   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
629   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
629   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
628   Uchwa艂a Nr XI/63/11
628   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
627   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
627   Spis wyborc贸w
626   Uchwa艂a Nr X/61/11
626   Zarz膮dzenie Nr 312/13
626   Za rok 2013
626   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
626   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
625   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
624   UCHWA艁A NR XL/215/13
624   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
623   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
623   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
622   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
622   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
622   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
621   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
621   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
621   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
620   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
619   Zarz膮dzenie Nr 354/13
619   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
619   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
619   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
618   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
618   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
617   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
617   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
617   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
617   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
616   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
615   Zarz膮dzenie Nr 253/08
615   UCHWA艁A NR XLII/224/13
615   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
614   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
613   UCHWA艁A NR XLV/253/14
612   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
612   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
611   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
611   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
611   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
610   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
610   Za rok 2013
610   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
608   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
608   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
608   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
608   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
608   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
607   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
607   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
606   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
606   Protok贸艂 Nr XLVI/14
606   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
605   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
604   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
604   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
603   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
603   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
603   UCHWA艁A NR XLII/223/13
602   Za rok 2012
601   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
601   Za rok 2014/
600   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
599   Zarz膮dzenie Nr 356/13
599   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
599   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
598   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
597   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
596   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
596   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
596   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
596   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
595   UCHWA艁A NR XLV/254/14
595   UCHWA艁A NR XLV/259/14
595   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
595   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
594   UCHWA艁A NR XLI/216/13
594   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
593   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
593   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
593   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
592   Zarz膮dzenie Nr 361/13
591   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
591   UCHWA艁A NR XLV/261/14
589   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
589   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
589   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
589   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
588   Rok 2014
588   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
588   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
587   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
585   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
584   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
583   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
583   Zarz膮dzenie Nr 350/13
583   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
583   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
583   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
582   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
581   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
579   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
578   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
578   UCHWA艁A NR XLV/256/14
578   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
577   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
577   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
576   Za rok 2013
575   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
575   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
573   Projekt bud偶etu na 2013 rok
573   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
571   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
570   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
569   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
568   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
568   Protok贸艂 Nr XLIV/14
568   Za rok 2014
567   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
567   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
566   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
566   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
565   UCHWA艁A NR XLV/252/14
564   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
564   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
560   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
559   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
559   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
559   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
559   UCHWA艁A NR XLV/255/14
557   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
557   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
556   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
555   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
550   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
550   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
544   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
544   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
543   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
542   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
541   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
541   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
536   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
534   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
532   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
529   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
526   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
524   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
523   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
519   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
518   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
517   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
513   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
512   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
505   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
504   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
503   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
502   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
501   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
500   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
500   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
499   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
499   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
498   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
497   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
497   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
495   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
495   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
494   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
493   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
493   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
492   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
490   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
489   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
487   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
487   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
487   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
486   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
481   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
480   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
479   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
478   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
475   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
474   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
471   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
464   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
460   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
456   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
455   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
454   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
451   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
450   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
449   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
446   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
442   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
442   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
437   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
430   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
409   Radca Prawny
408   Biuro Rady
408   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
406   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
396   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
387   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)
362   Wykaz telefon贸w

 Liczba   Kategoria
222368   Przetargi
153865   Inne zam贸wienia
112635   Og艂oszenia i komunikaty
72371   Wolne stanowiska
68882   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
27516   Dane teleadresowe
26913   Zam贸wienia publiczne
23242   Kierownictwo
17548   Urz膮d Miasta
17373   Informacja og贸lna
16494   Dialog techniczny
15508   Struktura organizacyjna
13922   Jednostki organizacyjne
13085   Jednostki Organizacyjne
12285   Radni
12028   Zarz膮dzenia Burmistrza
11985   Protoko艂y z sesji
11831   Sesje
11245   Sk艂ad osobowy Rady
11042   Za艂atwianie spraw
10113   Osiedla
9950   Podatki i op艂aty
9897   Bud偶et
9589   Rok 2008
9452   Udost臋pnianie informacji
9303   Rejestry, ewidencje i archiwa
9254   Rok 2014
9156   O艣wiadczenia maj膮tkowe
8991   Strategia Rozwoju Miasta
8711   Kontrole
8361   Rok 2013
8257   Rok 2011
8189   Rok 2010
8176   Rok 2006
8160   Regulamin organizacyjny
8047   Mienie komunalne
7874   Komisje Rady
7852   Wybory samorz膮dowe 2006
7764   Rok 2007
7703   Rok 2012
7663   Urz膮d Miasta
7541   Uchwa艂y
7522   Rok 2006
7427   Rok 2004
7358   Rok 2005
7292   D艂ug publiczny
7171   Pomoc publiczna
7102   Rok 2005
7083   Rok 2009
7006   Ulgi, odroczenia, umorzenia
6965   Prawo lokalne
6809   Rok 2003
6783   Informacje o 艣rodowisku
6675   Maj膮tek publiczny
6665   Dokumenty strategiczne
6607   Podstawa prawna dzia艂ania
6563   Rok 2007
6551   Ci臋偶ary publiczne
6511   Rada Miasta
6428   Wieloletni plan inwestycyjny
6297   Programy spo艂eczne
6235   Rok 2013
6212   Programy ochrony 艣rodowiska
6068   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
6063   Finanse i maj膮tek
6028   Rok 2008
5989   Rok 2010
5851   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5678   Rok 2009
5643   Rok 2011
5607   Rok 2012
5111   Wybory parlamentarne
5072   Rok 2014
4903   Wybory do europarlamentu
4880   2007
4698   2009
4584   2014
4441   2010
4376   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
4203   2010
4119   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
4099   Wybory prezydenckie
3780   Wybory samorz膮dowe
3463   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3412   2011
3237   2014
3124   Polityka cookies
2945   Emisja obligacji 2013
2525   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2302   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 5902523