logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
16455   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
14599   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
7693   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
6507   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
5882   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5159   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
5026   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4857   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4491   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4278   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
4223   Zarz膮dzenie Nr 210/05
4183   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
4080   Zarz膮dzenie Nr 192/05
4040   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
4001   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
4001   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3875   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3853   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3730   Zewn臋trzne
3719   Informacje og贸lne
3658   Post臋powanie OO艢
3599   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3563   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3496   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3470   Protok贸艂 Nr XXV/05
3426   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3407   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3350   Wewn臋trzne
3278   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
3267   Uchwa艂a Nr XX/125/04
3258   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
3226   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
3208   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
3183   Protok贸艂 Nr XI/03
3095   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
3083   Zezwolenia na alkohol
3072   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
3053   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
3023   Protok贸艂 Nr XII/03
3007   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2970   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
2962   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2937   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2924   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2891   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2867   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2858   Protok贸艂 Nr XIX/04
2832   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2829   Archiwum zak艂adowe
2823   Protok贸艂 Nr XVII/04
2821   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2814   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2811   Zarz膮dzenie Nr 59/07
2774   Protok贸艂 Nr X/03
2762   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2760   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2757   Protok贸艂 Nr XV/04
2732   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2714   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2708   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2698   Polityka cookies
2697   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2694   Pomoc Publiczna
2681   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2674   Uchwa艂a Nr III/15/06
2662   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2642   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2640   Licencje na taks贸wki
2625   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
2623   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2591   Kadencja 2002-2006
2578   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2577   Protok贸艂 Nr XIV/03
2570   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2552   Kadencja 2006-2010
2547   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2535   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2510   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2450   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2428   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2396   Protok贸艂 Nr I/06
2380   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2379   Informacje nieudost臋pnione
2370   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2348   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2346   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2346   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2343   Protok贸艂 Nr VI/07
2331   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2328   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2323   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2319   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2314   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2312   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2311   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2301   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2293   Protok贸艂 Nr XXX/05
2288   Zarz膮dzenie Nr 61/04
2284   Protok贸艂 Nr XX/04
2278   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2276   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2260   Zarz膮dzenie Nr 19/04
2259   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2258   Osiedle Nr 1
2250   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
2240   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
2231   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2225   Uchwa艂a nr XV/102/04
2224   Rejestr skarg i wniosk贸w
2221   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
2218   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
2211   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
2210   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
2210   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
2210   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
2208   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2208   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
2207   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
2207   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
2205   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
2199   Zarz膮dzenie Nr 111/04
2198   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
2190   Protok贸艂 Nr XVI/04
2185   Zarz膮dzenie Nr 23/04
2184   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2182   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2177   Zarz膮dzenie Nr 29/04
2175   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
2173   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
2173   Zarz膮dzenie Nr 214/05
2164   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
2162   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
2162   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2160   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
2159   Protok贸艂 Nr XXIV/05
2158   Uchwa艂a Nr III/16/06
2154   Zarz膮dzenie Nr 175/05
2152   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
2150   Uchwa艂a XXXIX/241/06
2150   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
2149   Zarz膮dzenie Nr 120/04
2149   Zarz膮dzenie Nr 411/10
2148   Uchwa艂a nr XVI/117/04
2146   Kadencja 2006-2010
2145   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
2139   Zarz膮dzenie Nr 152/05
2138   Zarz膮dzenie Nr 53/04
2137   Protok贸艂 Nr XIII/03
2135   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
2129   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
2125   Uchwa艂a nr XIV/95/03
2124   Zarz膮dzenie Nr 38/04
2123   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
2123   Zarz膮dzenie Nr 46/07
2121   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
2120   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
2119   Rok 2005
2118   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
2117   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
2117   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
2115   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
2114   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
2112   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
2112   Zarz膮dzenie Nr 140/05
2109   Zarz膮dzenie Nr 176/05
2107   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
2107   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2104   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
2095   Uchwa艂a nr XVI/111/04
2095   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
2091   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
2091   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
2089   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
2089   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
2088   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
2085   Zarz膮dzenie Nr 71/04
2084   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
2080   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
2079   Uchwa艂a nr XV/99/04
2077   Zarz膮dzenie Nr 21/04
2076   Zarz膮dzenie Nr 102/04
2073   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
2073   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2072   Uchwa艂a nr XVII/119/04
2072   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
2071   Uchwa艂a nr XVI/118/04
2070   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
2067   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
2066   Uchwa艂a nr XIX/123/04
2064   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
2063   Zarz膮dzenie Nr 116/04
2062   Zarz膮dzenie Nr 141/05
2060   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
2059   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
2057   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
2056   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
2055   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
2054   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
2051   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
2050   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
2049   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
2048   Uchwa艂a Nr XX/131/04
2046   Uchwa艂a Nr XII/75/03
2045   Zarz膮dzenie Nr 257/06
2044   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
2043   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
2043   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
2040   Zarz膮dzenie Nr 123/05
2039   Zarz膮dzenie Nr 149/05
2038   Zarz膮dzenie Nr 229/06
2035   Zarz膮dzenie Nr 82/04
2035   Zarz膮dzenie Nr 171/05
2034   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
2033   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
2033   Protok贸艂 Nr XI/07
2032   Uchwa艂a nr XVI/108/04
2030   Zarz膮dzenie Nr 167/05
2028   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
2027   Uchwa艂a nr XVI/105/04
2027   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
2026   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
2026   Uchwa艂a Nr XX/127/04
2021   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2019   Zarz膮dzenie Nr 8/06
2018   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
2018   Uchwa艂a nr XVI/109/04
2017   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
2017   Zarz膮dzenie NR 168 /05
2017   Zarz膮dzenie Nr 170/05
2017   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2017   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
2016   Zarz膮dzenie Nr 144/05
2015   Zarz膮dzenie Nr 81/04
2014   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
2013   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
2012   Uchwa艂a Nr XX/126/04
2010   Protok贸艂 Nr V/07
2009   Uchwa艂a Nr XX/128/04
2008   Uchwa艂a Nr XX/132/04
2008   Zarz膮dzenie Nr 139/05
2007   Uchwa艂a Nr XX/129/04
2004   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
2004   Zarz膮dzenie Nr 59/04
2004   Uchwa艂a Nr XII/77/03
2004   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
2004   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
2002   Zarz膮dzenie Nr 181/05
2002   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
2001   Zarz膮dzenie Nr 150/05
2001   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
2000   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
2000   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
2000   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
2000   Urz膮d Miasta Siemiatycze
1999   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
1997   Zarz膮dzenie Nr 83/04
1995   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1995   Uchwa艂a nr XVI/107/04
1992   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
1992   Uchwa艂a nr XV/98/04
1991   Zarz膮dzenie Nr 119/11
1990   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
1988   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1988   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
1987   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
1987   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
1987   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
1986   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
1986   Zarz膮dzenie Nr 180/05
1986   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
1985   Protok贸艂 Nr X/07
1984   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
1983   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
1982   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
1982   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
1982   Uchwa艂a Nr V/29/07
1980   Uchwa艂a Nr XI/68/03
1980   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
1979   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
1979   Uchwa艂a nr XV/101/04
1978   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
1977   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1977   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
1976   Uchwa艂a Nr XII/74/03
1974   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
1974   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
1973   Uchwa艂a nr XVI/112/04
1973   Zarz膮dzenie Nr 203/05
1971   Zarz膮dzenie Nr 119/04
1970   Uchwa艂a nr XIII/89/03
1970   Uchwa艂a nr XV/97/04
1970   Zarz膮dzenie Nr 106/07
1967   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1967   Kadencja 2002-2006
1966   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1965   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1965   Zarz膮dzenie Nr 215/05
1964   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1963   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1963   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1961   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1959   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1956   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1956   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1955   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1955   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1955   Protok贸艂 Nr VII/07
1953   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1951   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1951   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1951   Protok贸艂 Nr XVI/08
1950   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1950   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1949   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1949   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1949   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1948   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1947   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1946   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1945   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1945   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1945   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1944   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1944   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1943   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1942   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1942   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1941   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1941   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1941   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1941   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1940   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1939   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1939   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1938   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1937   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1937   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1936   Uchwa艂a nr XV/103/04
1936   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1936   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1936   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1936   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1934   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1934   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1933   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1932   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1931   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1931   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1931   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1931   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1930   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1929   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1929   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1928   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1928   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1928   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1927   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1927   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1926   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1925   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1925   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1925   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1925   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1925   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1924   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1922   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1922   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1921   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1920   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1919   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1919   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1918   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1917   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1917   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1916   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1916   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1915   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1914   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1913   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1913   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1911   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1911   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1911   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1910   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1910   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1909   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1908   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1908   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1907   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1904   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1904   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1903   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1902   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1901   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1900   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1900   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1897   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1897   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1896   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1896   Protok贸艂 Nr XIV/08
1894   Rok 2003
1893   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1892   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1892   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1891   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1890   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1889   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1889   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1888   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1886   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1886   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1885   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1885   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1881   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1881   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1881   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1880   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1880   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1880   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1879   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1879   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1879   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1879   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1878   Uchwa艂a nr XV/100/04
1878   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1878   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1877   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1877   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1874   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1874   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1874   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1874   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1873   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1873   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1872   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1871   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1869   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1868   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1868   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1867   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1867   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1867   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1866   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1863   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1863   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1863   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1861   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1861   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1861   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1861   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1860   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1859   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1859   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1857   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1856   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1855   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1854   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1851   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1851   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1850   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1850   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1849   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1849   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1849   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1849   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1849   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1848   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1847   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1846   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1844   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1843   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1843   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1842   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1842   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1841   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1841   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1838   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1837   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1836   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1835   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1835   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1834   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1833   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1832   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1831   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1830   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1830   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1829   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1828   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1827   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1825   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1825   Protok贸艂 Nr II/06
1824   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1823   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1823   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1822   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1822   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1822   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1821   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1820   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1820   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1819   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1819   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1819   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1818   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1818   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1817   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1816   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1814   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1814   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1813   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1811   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1810   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1810   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1809   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1809   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1805   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1805   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1804   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1804   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1803   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1802   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1802   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1801   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1800   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1799   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1799   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1799   Rok 2006
1798   Za rok 2004
1798   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1797   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1797   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1796   Protok贸艂 Nr XVII/08
1795   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1793   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1791   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1791   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1790   Uchwa艂a Nr III/20/06
1789   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1789   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1789   Osiedle Nr 8
1788   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1788   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1788   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1787   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1787   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1787   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1785   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1785   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1783   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1783   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1782   Za rok 2004
1780   Rok 2004
1780   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1780   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1779   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1779   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1779   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1779   Protok贸艂 Nr XX/08
1779   Osiedle Nr 6
1775   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1773   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1771   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1770   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1770   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1769   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1767   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1766   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1766   Osiedle Nr 3
1765   Za rok 2002
1764   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1763   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1762   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1762   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1759   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1759   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1759   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1757   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1756   Protok贸艂 Nr XIII/07
1755   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1754   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1754   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1754   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1752   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1752   Protok贸艂 Nr XII/07
1751   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1750   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1748   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1747   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1747   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1747   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1746   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1746   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1745   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1745   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1744   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1743   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1743   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1742   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1740   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1740   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1738   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1738   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1738   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1737   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1737   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1736   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1736   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1736   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1736   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1735   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1733   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1732   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1731   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1731   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1730   Skarbnik Miasta
1729   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1725   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1725   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1725   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1724   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1723   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1723   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1723   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1721   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1720   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1720   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1720   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1720   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1720   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1719   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1719   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1716   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1714   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1712   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1712   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1712   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1711   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1711   Protok贸艂 Nr XXII/04
1710   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1710   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1710   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1710   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1710   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1709   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1708   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1708   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1707   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1706   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1706   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1705   Za rok 2003
1705   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1704   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1704   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1704   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1702   Uchwa艂a Nr II/8/06
1702   Protok贸艂 Nr IV/06
1701   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1701   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1701   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1700   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1697   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1697   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1697   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1696   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1696   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1696   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1696   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1694   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1694   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1694   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1693   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1692   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1690   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1690   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1689   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1688   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1687   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1686   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1685   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1684   Za rok 2002
1684   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1684   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1684   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1681   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1681   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1681   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1681   Protok贸艂 Nr XXI/04
1681   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1681   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1680   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1679   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1679   Kalendarz wyborczy
1678   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1678   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1677   Uchwa艂a Nr I/1/06
1676   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1676   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1675   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1674   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1673   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1673   Protok贸艂 Nr VIII/07
1672   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1671   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1670   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1670   Uchwa艂a Nr V/26/07
1670   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1670   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1669   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1669   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1668   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1667   Uchwa艂a Nr III/17/06
1666   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1665   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1665   Protok贸艂 Nr XIX/08
1664   Protok贸艂 Nr II/10
1663   Uchwa艂a Nr III/18/06
1663   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1662   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1661   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1661   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1660   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1659   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1657   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1657   Uchwa艂a Nr X/53/07
1656   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1656   Uchwa艂a Nr III/14/06
1656   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1655   Za rok 2003
1655   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1654   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1654   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1653   Za rok 2003
1652   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1652   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1651   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1651   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1651   Uchwa艂a Nr II/3/06
1650   Uchwa艂a Nr V/28/07
1649   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1649   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1648   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1648   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1647   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1647   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1646   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1646   Uchwa艂a Nr III/19/06
1644   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1644   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1643   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1643   Kadencja 2010-2014
1642   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1640   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1639   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1638   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1637   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1637   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1636   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1635   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1634   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1634   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1632   Bud偶et na rok 2007
1632   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1631   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1629   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1628   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1627   Za rok 2002
1627   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1627   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1625   Uchwa艂a Nr II/5/06
1625   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1624  
1623   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1623   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1622   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1622   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1621   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1621   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1621   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1621   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1620   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1620   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1619   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1619   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1618   Uchwa艂a Nr II/4/06
1617   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1616   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1616   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1613   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1612   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1611   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1610   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1610   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1610   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1610   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1608   Za rok 2004
1608   Uchwa艂a Nr III/10/06
1608   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1607   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
1606   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1605   Uchwa艂a Nr III/11/06
1605   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1604   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1603   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1603   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1601   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1600   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1600   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1599   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1599   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1599   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1599   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1598   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1597   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1597   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1596   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1595   Uchwa艂a Nr III/12/06
1594   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1593   Osiedle Nr 5
1592   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1592   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1592   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1591   Uchwa艂a Nr III/13/06
1590   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1590   Wybory nowych organ贸w osiedla
1589   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1589   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1589   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1588   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1587   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1587   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1587   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1587   Protok贸艂 Nr III/06
1587   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1586   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1585   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1585   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1585   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1584   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1583   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1583   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1583   Protok贸艂 Nr XXII/08
1582   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1581   Uchwa艂a Nr II/7/06
1581   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1580   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1580   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1580   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1580   Protok贸艂 Nr VIII/11
1578   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1577   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1576   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1575   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1575   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1574   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1573   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1572   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1570   Uchwa艂a Nr I/2/06
1570   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1570   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1568   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1568   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1567   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1567   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1567   Uchwa艂a Nr III/9/06
1566   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1566   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1566   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1565   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1564   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1562   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1562   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1562   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1562   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1561   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1561   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1561   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1561   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1560   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1560   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1559   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1559   Uchwa艂a Nr II/6/06
1559   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1558   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1557   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1557   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1555   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1554   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1554   Rok 2007
1554   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1553   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1552   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1552   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1551   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1550   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1550   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1550   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1549   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1548   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1546   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1545   Osiedle Nr 4
1544   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1544   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1544   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1544   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1544   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1542   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1542   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1541   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1541   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1539   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1539   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1539   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1538   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1538   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1535   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1534   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1534   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1533   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1533   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1532   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1531   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1530   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1530   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1529   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1529   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1527   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1527   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1527   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1527   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1526   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1525   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1525   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1524   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1522   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1522   Protok贸艂 Nr XV/08
1521   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1521   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1521   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1519   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1519   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1519   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1518   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1518   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1517   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1516   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1515   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1514   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1511   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1511   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1511   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1511   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1510   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1510   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1509   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1507   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1506   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1506   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1506   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1505   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1505   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1505   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1504   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1504   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1503   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1503   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1502   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1501   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1500   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1500   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1499   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1498   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1498   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1498   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1497   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1496   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1495   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1495   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1494   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1494   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1494   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1494   Uchwa艂a Nr X/50/07
1493   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1493   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1493   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1492   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1492   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1491   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1491   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1489   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1489   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1489   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1489   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1489   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1488   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1487   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1486   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1485   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1485   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1485   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1484   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1484   Uchwa艂a Nr V/25/07
1484   Uchwa艂a Nr V/30/07
1484   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1483   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1483   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1482   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1482   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1481   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1480   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1480   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1480   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1480   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1480   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1480   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1479   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1479   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1478   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1477   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1476  
1476   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1476   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1476   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1476   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1476   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1476   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1475   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1474   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1473   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1472   Za rok 2005
1472   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1471   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1470   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1470   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1469   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1469   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1469   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1468   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1468   Uchwa艂a Nr X/51/07
1467   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1467   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1467   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1467   Protok贸艂 Nr XXX/09
1466  
1466   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1466   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1465   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1465   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1465   Osiedle Nr 7
1465   Protok贸艂 Nr XXV/12
1464   Uchwa艂a Nr V/32/07
1464   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1464   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1464   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1463   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1461   Za rok 2006
1461   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1461   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1460   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1459   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1459   Uchwa艂a Nr X/52/07
1459   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1458   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1458   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1456   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1456   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1456   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1455   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1455   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1454   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1454   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1454   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1453   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1452   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1450   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1450   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1450   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1450   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1450   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1450   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1449   Za rok 2007
1449   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1449   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1448   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1447   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1447   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1447   Protok贸艂 Nr XXI/08
1446   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1446   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1446   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1445   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1445   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1444   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1444   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1444   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1444   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1442   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1442   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1442   Konkurs na hejna艂 (2)
1441   Uchwa艂a Nr V/31/07
1441   Protok贸艂 Nr XXV/08
1441   Protok贸艂 Nr XII/11
1440   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1439   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1439   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1439   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1439   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1438   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1438   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1437   Uchwa艂a Nr V/27/07
1437   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1437   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1435   Podatek rolny w 2008 r.
1435   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1434   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1434   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1434   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1433   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1433   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1433   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1432   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1431   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1430   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1430   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1429   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1429   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1429   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1429   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1428   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1428   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1428   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1428   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1427   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1427   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1426   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1426   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1425   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1425   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1425   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1425   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1424   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1423   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1422   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1421   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1421   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1421   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1421   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1420   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1420   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1420   Uchwa艂a Nr X/54/07
1420   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1419   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1419   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1418   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1418   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1417   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1417   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1416   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1416   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1416   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1416   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1416   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1415   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1415   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1413   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1413   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1413   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1412   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1412   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1412   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1412   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1412   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1411   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1410   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1408   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1408   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1408   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1408   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1408   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1408   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1407   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1407   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1407   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1407   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1406   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1406   Protok贸艂 Nr XIX/12
1405   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1405   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1405   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1404   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1404   Uchwa艂a Nr X/56/07
1404   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1403   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1403   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1403   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1403   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1403   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1402   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1402   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1402   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1401   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1400   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1400   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1400   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1400   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1400   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1398   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1398   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1397   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1397   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1397   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1396   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1396   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1396   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1395   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1395   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1395   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1394   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1393   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1392   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1392   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1392   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1391   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1390   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1390   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1390   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1390   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1389   Za rok 2005
1389   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1388   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1388   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1388   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1388   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1386   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1386   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1386   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1385   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1384   Za rok 2006
1384   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1384   Radca prawny
1382   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1381   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1381   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1379   Protok贸艂 Nr IX/07
1378   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1377   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1377   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1376   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1376   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1375   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1375   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1375   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1374   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1373   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1373   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1373   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1373   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1373   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1372   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1372   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1372   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1371   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1371   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1371   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1370   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1370   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1370   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1370   Za rok 2006
1370   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1369   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1369   Protok贸艂 Nr XLII/10
1368   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1368   Uchwa艂a Nr X/55/07
1368   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1366   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1366   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1366   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1365   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1365   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1365   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1363   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1363   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1363   Kalendarz wyborczy
1362   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1362   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1361   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1361   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1360   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1359   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1358   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1357   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1357   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1357   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1356   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1356   Za rok 2005
1356   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1356   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1356   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1356   Kadencja 2010-2014
1355   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1355   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1354   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1354   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1354   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1354   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1354   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1353   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1353   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1352   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1351   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1350   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1350   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1349   Bud偶et na rok 2006
1349   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1348   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1347   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1347   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1347   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1346   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1346   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1345   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1345   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1344   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1344   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1343   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1343   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1343   Za rok 2007
1343   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1343   Referat Organizacyjny
1342   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1342   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1342   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1341   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1341   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1341   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1341   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1340   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1340   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1338   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1338   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1337   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1337   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1337   Protok贸艂 Nr XLV/10
1336   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1336   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1335   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1335   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1334   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1334   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1334   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1334   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1333   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1333   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1333   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1333   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1332   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1332   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1331   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1331   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1329   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1329   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1328   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1328   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1328   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1326   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1325   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1325   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1325   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1324   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1324   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1323   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1322   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1322   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1321   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1321   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1320   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1320   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1319   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1319   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1318   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1317   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1317   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1315   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1315   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1315   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1313   Podatek rolny w 2009 r.
1313   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1311   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1311   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1310   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1310   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1310   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1310   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1310   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1309   Referat Infrastruktury i Geodezji
1308   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1307   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1307   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1306   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1304   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1304   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1303   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1303   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1303   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1302   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1301   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1301   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1298   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1298   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1297   Bud偶et na rok 2004
1296   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1296   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1296   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1295   Bud偶et na rok 2005
1295   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1294   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1293   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1293   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1290   Projekt bud偶etu na rok 2004
1290   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1290   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1290   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1290   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1290   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1289   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1289   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1289   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1289   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1289   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1288   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1288   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1288   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1288   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1288   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1288   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1287   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1287   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1287   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1287   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1286   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1286   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1285   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1285   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1284   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1283   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1283   Referat Spraw Obywatelskich
1282   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1282   Rok 2008
1282   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1282   Referat Finansowo - Bud偶etowy
1281   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1281   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1281   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1280   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1280   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1280   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1279   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1278   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1277   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1277   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1277   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
1276   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1275   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1275   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1275   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1274   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1274   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1274   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1274   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
1271   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1271   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1271   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1271   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1270   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1270   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
1269   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1269   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1269   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1269   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1268   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1268   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1268   Kadencja 2014-2018
1267   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1267   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1266   Spis wyborc贸w
1266   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
1265   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1264   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1264   Protok贸艂 Nr XX/12
1263   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1263   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1263   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1262   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1261   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1260   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1259   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1258   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1258   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1257   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1257   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1256   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1255   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1255   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1255   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1254   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1253   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
1253   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
1252   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1252   Zarz膮dzenie Nr 267/09
1252   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
1252   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1251   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1251   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1250   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1250   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1249   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1249   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
1247   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1246   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
1245   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1244   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1244   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1243   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1242   Bud偶et na rok 2003
1242   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1242   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1241   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1241   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1240   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1240   Protok贸艂 Nr XXIV/12
1239   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
1239   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1239   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1239   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1238   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
1237   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1236   Za rok 2008
1236   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1236   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
1235   Za rok 2008
1235   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1235   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
1234   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1233   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1233   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
1233   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1233   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
1232   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1231   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1231   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1230   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1229   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1229   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
1228   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1228   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1225   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1225   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1225   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1225   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1224   Zarz膮dzenie Nr 268/09
1223   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1223   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1223   Zarz膮dzenie Nr 257/09
1223   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1223   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
1222   Zarz膮dzenie Nr 245/08
1221   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1220   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1220   Za rok 2007
1216   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1215   Zarz膮dzenie Nr 238/08
1213   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1213   Zarz膮dzenie Nr 452/10
1212   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1212   Zarz膮dzenie Nr 326/09
1211   Zarz膮dzenie Nr 149/11
1210   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1208   Zarz膮dzenie Nr 313/09
1208   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
1207   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1207   Zarz膮dzenie Nr 282/09
1206   Zarz膮dzenie Nr 283/09
1206   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
1205   Zarz膮dzenie Nr 243/08
1205   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
1204   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
1204   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
1204   Zarz膮dzenie Nr 460/10
1203   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
1203   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1203   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
1202   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
1202   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
1202   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
1202   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
1201   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
1200   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1199   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1198   Zarz膮dzenie Nr 359/10
1198   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1197   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1197   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1197   Zarz膮dzenie Nr 263/09
1197   Zarz膮dzenie Nr 266/09
1197   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
1196   Zarz膮dzenie Nr 286/09
1196   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
1196   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
1195   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
1195   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1194   Zarz膮dzenie Nr 244/08
1194   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1194   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1193   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1193   Zarz膮dzenie Nr 240/08
1193   Zarz膮dzenie Nr 260/09
1193   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
1192   Zarz膮dzenie Nr 309/09
1192   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
1190   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1189   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
1189   Zarz膮dzenie Nr 52/11
1188   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1188   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
1186   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1186   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
1185   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1185   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
1184   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1184   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1184   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
1184   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
1183   Zarz膮dzenie Nr 258/09
1183   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
1183   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1182   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
1182   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1182   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1181   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1181   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
1181   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1180   Zarz膮dzenie Nr 237/08
1180   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
1179   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
1179   Uchwa艂a Nr XX/105/12
1178   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
1178   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
1178   Zarz膮dzenie Nr 334/09
1178   Zarz膮dzenie Nr 117/11
1177   Protok贸艂 Nr XXVII/12
1177   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1177   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
1176   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
1176   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1176   Kalendarz wyborczy
1175   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1175   Zarz膮dzenie Nr 187/12
1175   Protok贸艂 Nr XXIX/12
1175   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1173   Zarz膮dzenie Nr 272/09
1173   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
1172   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
1171   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1171   Zarz膮dzenie Nr 310/09
1170   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
1170   Zarz膮dzenie Nr 305/09
1169   Zarz膮dzenie Nr 249/08
1169   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
1168   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
1168   Uchwa艂a nr II/6/10
1167   Zarz膮dzenie Nr 466/10
1165   Bud偶et na rok 2008
1165   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
1165   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
1165   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
1165   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1164   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
1163   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1163   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
1163   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
1162   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
1161   Zarz膮dzenie Nr 300/09
1161   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
1160   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1160   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
1159   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
1159   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
1158   Zarz膮dzenie Nr 273/09
1158   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
1157   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
1157   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
1157   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
1157   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1157   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
1156   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
1154   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
1153   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
1152   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1152   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
1152   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
1151   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1151   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1150   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1150   Zarz膮dzenie Nr 271/09
1150   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
1149   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
1149   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
1148   Zarz膮dzenie Nr 262/09
1148   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
1148   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
1148   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
1147   Zarz膮dzenie Nr 337/09
1146   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
1146   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
1145   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
1144   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
1144   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
1143   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
1143   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
1143   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
1143   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1142   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
1141   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
1140   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
1139   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
1138   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
1138   Zarz膮dzenie Nr 358/10
1138   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
1137   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
1137   Zarz膮dzenie Nr 352/09
1136   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
1135   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
1135   Zarz膮dzenie Nr 307/09
1135   UCHWA艁A NR II/6/14
1135   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
1134   Zarz膮dzenie Nr 336/09
1134   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
1134   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
1134   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
1132   Zarz膮dzenie Nr 335/09
1132   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
1131   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
1131   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
1130   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
1127   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
1127   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
1127   Zarz膮dzenie Nr 65/11
1127   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
1126   Zarz膮dzenie Nr 276/09
1125   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1125   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
1125   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
1125   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
1125   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
1124   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1124   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1123   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
1123   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
1122   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
1121   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1120   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
1120   Protok贸艂 Nr VI/11
1119   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
1118   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1118   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
1118   Zarz膮dzenie Nr 372/10
1118   Protok贸艂 Nr XXVI/12
1117   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
1117   Zarz膮dzenie Nr 46/11
1116   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
1116   Zarz膮dzenie Nr 306/09
1116   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
1116  

Rok 2010

1115   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
1115   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
1114   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
1114   Zarz膮dzenie Nr 327/09
1114   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1113   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
1112   Zarz膮dzenie Nr 290/09
1111   Zarz膮dzenie Nr 287/09
1111   Zarz膮dzenie Nr 314/09
1111   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
1110   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
1109   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1109   Zarz膮dzenie Nr 293/09
1109   Zarz膮dzenie Nr 303/09
1109   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1108   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
1107   Zarz膮dzenie Nr 279/09
1107   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
1106   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
1105   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
1105   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
1104   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
1104   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
1104   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
1102   Zarz膮dzenie Nr 299/09
1102   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
1101   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1101   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
1100   Zarz膮dzenie Nr 302/09
1100   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
1100   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1098   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
1098   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
1097   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
1097   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
1096   Zarz膮dzenie Nr 274/09
1096   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
1096   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
1096   Zarz膮dzenie Nr 18/10
1095   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
1095   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
1095   Zarz膮dzenie Nr 30/11
1095   Protok贸艂 Nr XLVII/14
1094   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
1094   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
1094   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
1094   Zarz膮dzenie Nr 21/10
1094   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
1093   Zarz膮dzenie Nr 304/09
1093   Zarz膮dzenie Nr 311/09
1093   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
1092   Za rok 2010
1092   Zarz膮dzenie Nr 377/10
1092   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
1091   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
1091   Zarz膮dzenie Nr 39/11
1091   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
1090   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
1090   Zarz膮dzenie Nr 347/09
1089   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1089   Zarz膮dzenie Nr 137/11
1088   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1088   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1088   Zarz膮dzenie Nr 298/09
1088   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
1087   Zarz膮dzenie Nr 292/09
1087   Zarz膮dzenie Nr 318/09
1087   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
1086   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1086   Zarz膮dzenie Nr 371/10
1085   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
1084   Uchwa艂a Nr XX/107/12
1083   Zarz膮dzenie Nr 259/09
1082   Zarz膮dzenie Nr 277/09
1082   Zarz膮dzenie Nr 425/10
1082   Zarz膮dzenie Nr 451/10
1082   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
1082   Zarz膮dzenie Nr 14/10
1082   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
1081   Zarz膮dzenie Nr 261/09
1081   Zarz膮dzenie Nr 275/09
1080   Zarz膮dzenie Nr 341/09
1079   Zarz膮dzenie Nr 346/09
1079   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1079   Protok贸艂 Nr XXII/12
1079   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
1078   Za rok 2009
1078   Zarz膮dzenie Nr 332/09
1078   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
1077   Zarz膮dzenie Nr 319/09
1077   Zarz膮dzenie Nr 331/09
1077   Zarz膮dzenie Nr 351/09
1077   Zarz膮dzenie Nr 354/09
1077   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1076   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1076   Zarz膮dzenie Nr 321/09
1076   Zarz膮dzenie Nr 88/11
1075   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
1075   Zarz膮dzenie Nr 308/09
1075   Monitor Polski
1074   Zarz膮dzenie Nr 296/09
1074   Zarz膮dzenie Nr 315/09
1074   Zarz膮dzenie Nr 324/09
1074   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
1073   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
1072   Plan kontroli na 2008 r.
1072   Zarz膮dzenie Nr 350/09
1072   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
1072   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
1072   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
1072   Kadencja 2014-2018
1071   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
1071   Rok 2009
1071   Zarz膮dzenie Nr 348/09
1071   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
1069   Zarz膮dzenie Nr 320/09
1069   Zarz膮dzenie Nr 24/11
1068   Zarz膮dzenie Nr 443/10
1067   Zarz膮dzenie Nr 280/09
1067   Zarz膮dzenie Nr 362/10
1067   Zarz膮dzenie Nr 155/11
1066   Zarz膮dzenie Nr 291/09
1065   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
1065   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
1063   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
1061   Dziennik Ustaw
1060   Bud偶et na rok 2010
1060   Zarz膮dzenie Nr 444/10
1060  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

1059   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1059   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
1058   Zarz膮dzenie Nr 361/10
1058   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
1058   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
1057   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
1057   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
1056   Zarz膮dzenie Nr 370/10
1056   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
1055   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
1054   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
1053   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
1053   Zarz膮dzenie Nr 339/09
1053   Zarz膮dzenie Nr 420/10
1052   Zarz膮dzenie Nr 301/09
1050   Protok贸艂 Nr III/10
1050   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1048   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
1048   Uchwa艂a Nr III/13/10
1048   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
1047   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1047   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
1046   Zarz膮dzenie Nr 360/10
1046   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
1045   Zarz膮dzenie Nr 17/10
1045   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
1044   Zarz膮dzenie Nr 440/10
1044   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
1043   Zarz膮dzenie Nr 330/09
1043   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
1043   Zarz膮dzenie Nr 343/09
1043   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
1043   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
1042   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1042   Zarz膮dzenie Nr 22/10
1042   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
1041   Zarz膮dzenie Nr 342/09
1041   Zarz膮dzenie Nr 457/10
1040   Zarz膮dzenie Nr 374/10
1039   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
1039   Zarz膮dzenie Nr 44/11
1039   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
1038   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
1038   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
1038   Zarz膮dzenie Nr 25/11
1038   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1038   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
1037   Protok贸艂 Nr XVI/11
1037   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
1035   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
1035   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
1035   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
1034   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
1034   Zarz膮dzenie Nr 15/10
1032   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1032   Zarz膮dzenie Nr 281/09
1032   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
1032   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
1032   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
1032   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
1030   Zarz膮dzenie Nr 373/10
1030   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
1029   Zarz膮dzenie Nr 414/10
1029   Zarz膮dzenie Nr 418/10
1029   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
1029   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1028   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
1028   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
1028   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
1027   Zarz膮dzenie Nr 23/10
1027   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
1027   Protok贸艂 Nr XLIII/13
1027   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
1026   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1026   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
1026   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1026   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
1025   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
1024   Za rok 2008
1024   Zarz膮dzenie Nr 445/10
1024   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
1023   Zarz膮dzenie Nr 338/09
1023   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
1022   Zarz膮dzenie Nr 295/09
1022   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
1021   Zarz膮dzenie Nr 376/10
1020   Zarz膮dzenie Nr 396/10
1019   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
1019   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
1019   Zarz膮dzenie Nr 180/12
1018   Zarz膮dzenie Nr 349/09
1017   Zarz膮dzenie Nr 384/10
1017   Uchwa艂a Nr IV/16/10
1017   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
1015   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
1015   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
1013   Ewidencja Ludno艣ci
1013   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
1012   Zarz膮dzenie Nr 355/09
1012   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
1011   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
1010   Zarz膮dzenie Nr 436/10
1010   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
1010   Zarz膮dzenie Nr 47/11
1010   Protok贸艂 Nr XV/11
1010   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1009   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
1009   Zarz膮dzenie Nr 369/10
1009   Zarz膮dzenie Nr 450/10
1009   Uchwa艂a Nr V/26/11
1009   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
1009   Opinie RIO
1009   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
1008   Zarz膮dzenie nr 132/11
1007   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
1007   Zarz膮dzenie Nr 378/10
1007   Zarz膮dzenie Nr 133/11
1007   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
1006   Zarz膮dzenie Nr 325/09
1006   Zarz膮dzenie Nr 353/09
1006   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
1006   Zarz膮dzenie Nr 48/11
1006   Protok贸艂 Nr VII/11
1006   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
1005   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
1005   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
1004   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
1004   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
1003   Zarz膮dzenie Nr 381/10
1003   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
1003   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
1003   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
1002   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
1002   Spis wyborc贸w
1001   Zarz膮dzenie Nr 366/10
1001   Zarz膮dzenie Nr 426/10
1001   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
1000   Zarz膮dzenie Nr 1/10
1000   Zarz膮dzenie Nr 7/10
999   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
999   Zarz膮dzenie Nr 316/09
999   Spis wyborc贸w
998   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
996   Zarz膮dzenie Nr 363/10
996   Zarz膮dzenie Nr 392/10
996   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
996   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
995   Zarz膮dzenie Nr 333/09
995   Zarz膮dzenie Nr 434/10
994   Zarz膮dzenie Nr 459/10
994   Zarz膮dzenie Nr 98/11
993   Zarz膮dzenie Nr 317/09
993   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
992   Zarz膮dzenie Nr 345/09
992   UCHWA艁A NR XLII/221/13
992   UCHWA艁A NR XLV/258/14
991   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
991   Protok贸艂 Nr IV/10
990   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
990   Zarz膮dzenie Nr 29/11
990   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
990   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
989   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
989   Zarz膮dzenie Nr 19/10
988   Zarz膮dzenie Nr 11/10
987   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
986   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
986   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
986   Uchwa艂a Nr V/20/11
986   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
985   Zarz膮dzenie Nr 356/09
985   Zarz膮dzenie Nr 397/10
985   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
984   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
984   Zarz膮dzenie Nr 4/10
984   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
982   Zarz膮dzenie Nr 404/10
982   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
981   Zarz膮dzenie Nr 111/11
981   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
980   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
979   Plan kontroli na 2009 r.
979   Zarz膮dzenie Nr 454/10
979   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
978   Zarz膮dzenie Nr 27/11
977   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
977   Zarz膮dzenie Nr 407/10
977   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
977   Zarz膮dzenie Nr 38/11
977   Zarz膮dzenie Nr 74/11
977   Zarz膮dzenie Nr 85/11
977   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
976   Zarz膮dzenie Nr 383/10
976   Zarz膮dzenie Nr 439/10
976   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
976   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
975   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
975   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
974   Zarz膮dzenie Nr 461/10
974   UCHWA艁A NR XLV/257/14
973   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
973   UCHWA艁A NR II/13/14
972   Zarz膮dzenie Nr 54/11
971   Zarz膮dzenie Nr 328/09
971   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
971   Zarz膮dzenie Nr 67/11
970   Zarz膮dzenie Nr 399/10
970   Zarz膮dzenie Nr 75/11
970   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
969   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
969   Zarz膮dzenie Nr 398/10
969   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
969   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
969   Zarz膮dzenie Nr 270/12
969   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
969   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
968   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
968   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
967   Zarz膮dzenie Nr 435/10
967   Uchwa艂a Nr III/15/10
967   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
966   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
966   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
965   Zarz膮dzenie Nr 12/10
965   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
965   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
964   Zarz膮dzenie Nr 344/09
964   Uchwa艂a nr II/9/10
964   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
964   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
964   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
963   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
963   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
962   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
962   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
962   Zarz膮dzenie Nr 329/09
962   Zarz膮dzenie Nr 458/10
962   Zarz膮dzenie Nr 59/11
961   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
961   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
961   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
960   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
960   Bud偶et na rok 2011
960   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
960   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
959   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
959   Zarz膮dzenie Nr 456/10
959   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
959   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
959   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
958   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
958   Zarz膮dzenie Nr 20/10
958   Uchwa艂a nr II/11/10
957   Zarz膮dzenie Nr 100/11
956   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
956   Zarz膮dzenie Nr 322/09
956   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
955   Zarz膮dzenie Nr 441/10
955   Zarz膮dzenie Nr 72/11
955   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
954   Zarz膮dzenie Nr 449/10
954   Uchwa艂a Nr V/19/11
954   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
953   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
953   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
953   Rejestr instytucji kultury
952   Zarz膮dzenie Nr 400/10
952   Zarz膮dzenie Nr 446/10
952   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
952   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
952   Urz膮d Stanu Cywilnego
951   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
951   Protok贸艂 Nr XXXV/13
950   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
950   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
950   Zarz膮dzenie Nr 16/10
950   Protok贸艂 Nr XLIX/14
949   Zarz膮dzenie Nr 394/10
949   Uchwa艂a Nr V/22/11
948   Zarz膮dzenie Nr 45/11
948   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
947   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
947   Zarz膮dzenie Nr 33/11
947   Zarz膮dzenie Nr 82/11
947   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
947   Zarz膮dzenie Nr 108/11
947   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
946   Zarz膮dzenie Nr 432/10
946   Zarz膮dzenie Nr 35/11
946   Uchwa艂a Nr V/24/11
946   Zarz膮dzenie Nr 140/11
946   Protok贸艂 Nr XVIII/11
946   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
945   Zarz膮dzenie Nr 453/10
945   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
945   Protok贸艂 Nr IX/11
945   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
945   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
945   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
944   Zarz膮dzenie Nr 388/10
944   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
944   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
944   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
944   Zarz膮dzenie Nr 96/11
944   Zarz膮dzenie Nr 97/11
944   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
944   UCHWA艁A NR II/11/14
943   Za rok 2009
943   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
943   Uchwa艂a Nr IV/18/10
943   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
943   Archiwum zak艂adowe
943   Zaproszenie do sk艂adania ofert
942   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
942   Zarz膮dzenie Nr 106/11
942   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
941   Zarz膮dzenie Nr 413/10
941   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
941   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
941   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
940   Uchwa艂a Nr I/2/10
940   Siemiatycki O艣rodek Kultury
939   Zarz膮dzenie Nr 421/10
939   Uchwa艂a nr II/7/10
939   Zarz膮dzenie Nr 36/11
939   Opinie RIO
938   Zarz膮dzenie Nr 438/10
938   Uchwa艂a Nr I/4/10
938   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
938   Zarz膮dzenie Nr 253/12
938   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
937   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
937   Zarz膮dzenie Nr 403/10
937   Zarz膮dzenie Nr 463/10
937   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
937   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
937   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
936   Zarz膮dzenie Nr 442/10
936   Zarz膮dzenie Nr 273/12
936   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
936   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
935   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
935   Zarz膮dzenie Nr 391/10
935   Zarz膮dzenie Nr 455/10
935   Zarz膮dzenie Nr 69/11
935   Zarz膮dzenie Nr 115/11
935   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
935   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
934   Zarz膮dzenie Nr 340/09
934   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
934   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
933   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
933   Zarz膮dzenie Nr 43/11
933   Zarz膮dzenie Nr 62/11
933   Zarz膮dzenie Nr 195/12
933   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
933   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
933   UCHWA艁A NR II/14/14
932   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
932   Uchwa艂a Nr IV/17/10
932   Protok贸艂 Nr XL/13
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
931   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
931   Zarz膮dzenie Nr 416/10
931   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
930   Zarz膮dzenie Nr 448/10
930   Zarz膮dzenie Nr 58/11
930   Zarz膮dzenie Nr 66/11
930   Podatek rolny w 2012 r.
930   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
930   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
929   Zarz膮dzenie Nr 406/10
929   Zarz膮dzenie Nr 423/10
929   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
928   Uchwa艂a nr II/10/10
928   Protok贸艂 Nr XLVI/10
928   Zarz膮dzenie Nr 95/11
927   Zarz膮dzenie Nr 412/10
927   Zarz膮dzenie Nr 56/11
927   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
927   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
926   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
926   Protok贸艂 Nr XXXI/12
926   Zarz膮dzenie Nr 311/13
925   Za rok 2009
925   Zarz膮dzenie Nr 447/10
925   Zarz膮dzenie Nr 68/11
925   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
924   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
923   Zarz膮dzenie Nr 26/11
923   Szko艂a Podstawowa Nr 1
922   Kompleksowa obs艂uga bankowa
922   Zarz膮dzenie Nr 134/11
922   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
921   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
921   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
921   Zarz膮dzenie Nr 433/10
921   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
920   Zarz膮dzenie Nr 389/10
920   Zarz膮dzenie Nr 103/11
920   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
920   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
919   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
919   Zarz膮dzenie Nr 223/12
918   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
918   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
918   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
918   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
917   Zarz膮dzenie Nr 390/10
917   Zarz膮dzenie Nr 427/10
917   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
917   Zarz膮dzenie Nr 465/10
917   Uchwa艂a Nr I/5/10
917   Zarz膮dzenie Nr 51/11
917   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
916   Zarz膮dzenie Nr 375/10
916   Zarz膮dzenie Nr 424/10
916   Zarz膮dzenie Nr 428/10
916   Zarz膮dzenie Nr 57/11
916   Konsultacja projektu
916   Sekretarz Miasta
915   Uchwa艂a nr II/8/10
914   Zarz膮dzenie Nr 422/10
914   Zarz膮dzenie Nr 2/10
914   Zarz膮dzenie Nr 89/11
914   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
914   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
913   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
913   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
913   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
913   Zarz膮dzenie Nr 172/12
913   Sprawozdania 2014
913   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
913   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
912   Zarz膮dzenie Nr 8/10
912   Uchwa艂a Nr III/14/10
911   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
911   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
911   Zarz膮dzenie Nr 50/11
911   Zarz膮dzenie Nr 280/12
910   Zarz膮dzenie Nr 410/10
910   Zarz膮dzenie Nr 13/10
910   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
910   Protok贸艂 Nr XLII/13
910   Gimnazjum Publiczne Nr 1
910   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
909   Zarz膮dzenie Nr 382/10
909   Protok贸艂 Nr I/10
909   Zarz膮dzenie Nr 64/11
909   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
908   Zarz膮dzenie Nr 53/11
908   Zarz膮dzenie Nr 94/11
908   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
907   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
907   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
907   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
907   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
907   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
907   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
906   Zarz膮dzenie Nr 102/11
905   Zarz膮dzenie Nr 49/11
905   Zarz膮dzenie Nr 114/11
905   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
905   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
904   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
904   Zarz膮dzenie Nr 84/11
904   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
904   Zarz膮dzenie Nr 189/12
903   Uchwa艂a Nr I/3/10
903   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
903   Zarz膮dzenie Nr 207/12
902   Za rok 2010
902   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
901   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
901   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
901   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
900   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
899   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
898   Zarz膮dzenie Nr 405/10
898   Zarz膮dzenie Nr 199/12
898   Zarz膮dzenie Nr 224/12
898   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
897   Zarz膮dzenie Nr 76/11
897   Zarz膮dzenie Nr 79/11
897   Za rok 2011
896   Zarz膮dzenie Nr 408/10
896   Zarz膮dzenie Nr 417/10
896   Zarz膮dzenie Nr 431/10
896   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
896   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
895   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
895   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
895   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
895   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
894   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
893   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
893   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
893   Zarz膮dzenie Nr 110/11
893   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
893   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
892   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
892   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
891   Zarz膮dzenie Nr 462/10
891   Uchwa艂a Nr V/25/11
891   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
891   Zarz膮dzenie Nr 130/11
891   Zarz膮dzenie Nr 244/12
891   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
891   Zarz膮dzenie Nr 283/13
891   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
890   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
890   Protok贸艂 Nr X/11
888   Zarz膮dzenie Nr 380/10
888   Zarz膮dzenie Nr 415/10
888   Zarz膮dzenie Nr 5/10
888   Zarz膮dzenie Nr 28/11
888   Zarz膮dzenie Nr 42/11
888   Zarz膮dzenie Nr 70/11
887   Zarz膮dzenie Nr 139/11
886   Zarz膮dzenie Nr 419/10
886   Rok 2011
886   Zarz膮dzenie Nr 101/11
886   Uchwa艂a Nr XX/108/12
886   Protok贸艂 Nr XXXII/12
885   Zarz膮dzenie Nr 429/10
885   Zarz膮dzenie Nr 93/11
885   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
885   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
885   Sprawozdania 2013
885   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
884   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
884   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
884   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
884   Zarz膮dzenie Nr 153/11
884   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
884   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
884   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
883   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
883   Uchwa艂a Nr VII/34/11
883   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
883   UCHWA艁A NR XL/206/13
882   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
882   Zarz膮dzenie Nr 112/11
882   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
882   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
881   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
881   Zarz膮dzenie Nr 163/12
881   Protok贸艂 Nr XIV/11
881   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
881   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
880   Bud偶et na rok 2014
880   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
879   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
879   Zarz膮dzenie Nr 209/12
879   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
879   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
879   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
878   Zarz膮dzenie Nr 61/11
878   Uchwa艂a Nr IX/54/11
877   Uchwa艂a Nr III/12/10
877   Zarz膮dzenie Nr 147/11
877   Zarz膮dzenie Nr 171/12
877   UCHWA艁A NR XLI/217/13
877   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
876   Zarz膮dzenie Nr 41/11
876   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
876   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
876   UCHWA艁A NR II/8/14
875   Bud偶et na rok 2009
875   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
875   Uchwa艂a Nr I/1/10
875   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
875   Zarz膮dzenie Nr 352/13
875   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
874   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
874   Zarz膮dzenie Nr 395/10
874   Zarz膮dzenia Nr 104/11
874   Zarz膮dzenie Nr 129/11
874   UCHWA艁A NR XLII/227/13
873   Zarz膮dzenie Nr 105/11
873   Zarz膮dzenie Nr 135/11
873   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
873   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
873   UCHWA艁A NR XL/204/13
873   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
872   Zarz膮dzenie Nr 116/11
872   UCHWA艁A NR II/5/14
871   Zarz膮dzenie Nr 437/10
871   Zarz膮dzenie Nr 9/10
871   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
871   Zarz膮dzenie Nr 200/12
871   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
871   Zarz膮dzenie Nr 323/13
871   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
871   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
870   Zarz膮dzenie Nr 86/11
870   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
869   Zakup prefabrykat贸w drogowych
869   Zarz膮dzenie Nr 6/10
869   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
869   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
869   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
869   Protok贸艂 Nr XI/11
869   Zarz膮dzenie Nr 243/12
869   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
868   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
867   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
867   Zarz膮dzenie Nr 78/11
867   Zarz膮dzenie Nr 81/11
867   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
867   Zarz膮dzenie Nr 245/12
866   Projekt bud偶etu na 2011 rok
866   Zarz膮dzenie Nr 233/12
865   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
865   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
864   Zarz膮dzenie Nr 83/11
863   Zarz膮dzenie Nr 146/11
863   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
863   UCHWA艁A NR I/1/14
863   UCHWA艁A NR I/2/14
863   UCHWA艁A NR I/3/14
862   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
861   Zarz膮dzenie Nr 118/11
861   Zarz膮dzenie Nr 124/11
861   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
861   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
860   Projekt bud偶etu na 2009 rok
860   Zarz膮dzenie Nr 10/10
860   Zarz膮dzenie Nr 252/12
860   Zarz膮dzenie Nr 306/13
860   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
859   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
859   Zarz膮dzenie Nr 319/13
859   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
859   UCHWA艁A NR II/12/14
858   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
858   Zarz膮dzenie Nr 267/12
858   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
858   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
857   Zarz膮dzenie Nr 60/11
857   Zarz膮dzenie Nr 322/13
857   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
856   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
856   Uchwa艂a Nr VII/36/11
856   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
856   Zarz膮dzenie Nr 164/12
856   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
856   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
855   Zarz膮dzenie Nr 285/13
855   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
855   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
854   Zarz膮dzenie Nr 151/11
854   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
854   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
854   Zarz膮dzenie Nr 236/12
854   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
853   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
853   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
853   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
852   Zarz膮dzenie Nr 3/10
852   Zarz膮dzenie Nr 120/11
852   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
852   Zarz膮dzenie Nr 185/12
851   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
850   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
850   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
850   Zarz膮dzenie Nr 265/12
850   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
849   Zarz膮dzenie Nr 194/12
849   Zarz膮dzenie Nr 203/12
849   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
849   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
849   Protok贸艂 Nr XLV/14
848   Zarz膮dzenie Nr 204/12
848   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
848   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
847   Zarz膮dzenie Nr 123/11
847   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
847   UCHWA艁A NR II/7/14
846   Zarz膮dzenie Nr 131/11
846   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
846   Zarz膮dzenie Nr 170/12
845   Zarz膮dzenie Nr 409/10
845   Zarz膮dzenie Nr 91/11
845   Zarz膮dzenie Nr 136/11
845   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
844   Zarz膮dzenie Nr 55/11
844   Zarz膮dzenie Nr 128/11
843   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
843   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
842   Zarz膮dzenie Nr 144/11
842   Zarz膮dzenie Nr 239/12
842   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
842   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
841   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
841   Uchwa艂a Nr IX/55/11
841   Zarz膮dzenie Nr 178/12
841   Zarz膮dzenie Nr 210/12
841   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
840   Uchwa艂a Nr IX/56/11
840   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
839   Zarz膮dzenie Nr 127/11
839   Zarz膮dzenie Nr 298/13
839   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
838   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
838   Zarz膮dzenie Nr 315/13
838   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
837   Bud偶et na rok 2012
837   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
836   Zarz膮dzenie Nr 279/12
836   Szko艂a Muzyczna I stopnia
835   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
835   Sta艂y rejestr wyborc贸w
835   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
835   Pakiet informacyjny
835   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
834   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
834   Zarz膮dzenie Nr 167/12
834   Zarz膮dzenie Nr 201/12
834   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
833   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
833   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
833   Zarz膮dzenie Nr 208/12
833   Zarz膮dzenie Nr 297/13
833   Sprawozdania 2013
832   Uchwa艂a Nr V/23/11
832   Rok 2012
832   Zarz膮dzenie Nr 159/11
832   Zarz膮dzenie Nr 226/12
832   Zarz膮dzenie Nr 240/12
832   Zarz膮dzenie Nr 246/12
832   Zarz膮dzenie Nr 326/13
832   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
832   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
831   Uchwa艂a Nr V/28/11
831   Zarz膮dzenie Nr 166/12
831   Zarz膮dzenie Nr 314/13
831   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
830   Zarz膮dzenie Nr 113/11
830   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
830   Zarz膮dzenie Nr 150/11
829   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
829   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
829   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
828   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
828   Zarz膮dzenie Nr 109/11
828   Zarz膮dzenie Nr 142/11
828   Zarz膮dzenie Nr 235/12
828   Zarz膮dzenie Nr 268/12
828   Zarz膮dzenie Nr 307/13
828   UCHWA艁A NR XL/211/13
827   Uchwa艂a Nr V/30/11
827   Zarz膮dzenie Nr 259/12
827   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
827   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
827   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
826   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
826   UCHWA艁A NR II/9/14
825   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
825   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
825   Zarz膮dzenie Nr 141/11
825   Zarz膮dzenie Nr 154/11
825   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
824   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
824   Zarz膮dzenie Nr 184/12
824   Zarz膮dzenie Nr 219/12
824   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
823   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
823   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
823   Uchwa艂a Nr IX/59/11
822   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
822   Zarz膮dzenie Nr 158/11
822   Zarz膮dzenie Nr 217/12
821   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
821   Zarz膮dzenie Nr 152/11
820   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
819   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
819   Zarz膮dzenie Nr 183/12
818   Uchwa艂a Nr IX/60/11
818   Zarz膮dzenie Nr 218/12
818   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
818   UCHWA艁A NR XL/203/13
817   Zarz膮dzenie Nr 99/11
817   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
817   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
817   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
817   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
816   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
816   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
815   Zarz膮dzenie Nr 266/12
815   Zarz膮dzenie Nr 301/13
814   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
814   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
814   Uchwa艂a Nr XX/106/12
814   Zarz膮dzenie Nr 269/12
814   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
814   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
814   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
813   Zarz膮dzenie Nr 258/12
813   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
811   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
811   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
811   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
811   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
810   Uchwa艂a Nr V/31/11
810   Zarz膮dzenie Nr 71/11
810   Uchwa艂a Nr IX/57/11
810   Projekt bud偶etu na 2012 rok
810   Zarz膮dzenie Nr 145/11
810   Zarz膮dzenie Nr 332/13
809   Projekt bud偶etu na 2010 rok
809   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
809   Zarz膮dzenie Nr 257/12
809   Zaproszenie do sk艂adania ofert
808   Zarz膮dzenie nr 138/11
808   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
808   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
808   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
808   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
808   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
808   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
807   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
807   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
807   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
806   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
806   Zarz膮dzenie Nr 182/12
806   Zarz膮dzenie Nr 274/12
806   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
806   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
806   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
806   UCHWA艁A NR II/10/14
805   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
804   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
803   Za rok 2010
803   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
802   Uchwa艂a Nr IX/52/11
802   Zarz膮dzenie Nr 107/11
802   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
802   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
802   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
802   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
801   Uchwa艂a Nr XII/68/11
801   Zarz膮dzenie Nr 221/12
801   Zarz膮dzenie Nr 222/12
801   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
801   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
801   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
801   Program Rodzina 5+
800   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
800   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
800   Zarz膮dzenie Nr 126/11
800   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
800   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
799   Zarz膮dzenie Nr 125/11
799   Zarz膮dzenie Nr 250/12
799   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
799   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
798   Zarz膮dzenie Nr 272/12
797   Za rok 2011
797   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
797   Zmiana terminu sk艂adania ofert
797   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
797   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
796   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
796   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
796   Rejestr przedpoborowych
795   Zarz膮dzenie Nr 256/12
795   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
794   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
794   Zarz膮dzenie Nr 237/12
793   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
793   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
793   Zarz膮dzenie Nr 247/12
793   Zarz膮dzenie Nr 281/13
793   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
793   Zarz膮dzenie Nr 360/13
792   Uchwa艂a Nr XV/77/11
792   Zarz膮dzenie Nr 214/12
792   Zarz膮dzenie Nr 260/12
791   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
791   Uchwa艂a Nr IX/58/11
791   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
791   Zarz膮dzenie Nr 165/12
791   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
791   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
791   Zarz膮dzenie Nr 261/12
791   Zarz膮dzenie Nr 302/13
791   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
790   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
790   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
789   Uchwa艂a Nr VII/37/11
789   Zarz膮dzenie Nr 206/12
789   Zarz膮dzenie Nr 276/12
789   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
789   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
788   Uchwa艂a Nr V/27/11
788   Uchwa艂a Nr VI/32/11
788   Zarz膮dzenie Nr 242/12
788   Zarz膮dzenie Nr 263/12
788   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
787   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
787   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
787   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
787   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
786   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
786   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
786   Zarz膮dzenie Nr 230/12
786   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
786   Zarz膮dzenie Nr 329/13
786   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
785   Zarz膮dzenie Nr 122/11
785   Zarz膮dzenie Nr 264/12
784   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
784   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
784   Zarz膮dzenie Nr 234/12
784   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
784   Zarz膮dzenie Nr 251/12
784   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
783   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
783   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
783   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
782   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
782   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
781   Uchwa艂a Nr VII/33/11
781   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
780   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
780   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
780   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
780   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
780   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
779   Zarz膮dzenie Nr 80/11
779   Zarz膮dzenie Nr 211/12
779   Zarz膮dzenie Nr 249/12
779   Protok贸艂 Nr XLI/13
778   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
778   Zarz膮dzenie Nr 275/12
778   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
778   Zarz膮dzenie Nr 335/13
778   Zarz膮dzenie Nr 375/13
778   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
777   Uchwa艂a Nr IX/53/11
777   Uchwa艂a Nr XV/76/11
777   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
777   Zarz膮dzenie Nr 186/12
777   Zarz膮dzenie Nr 318/13
777   Zarz膮dzenie Nr 349/13
776   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
776   Zarz膮dzenie Nr 348/13
776   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
775   Zarz膮dzenie Nr 228/12
775   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
775   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
775   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
775   UCHWA艁A NR II/4/14
774   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
774   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
774   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
774   Zarz膮dzenie Nr 262/12
774   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
774   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
774   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
773   Zarz膮dzenie Nr 225/12
773   Zarz膮dzenie Nr 346/13
772   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
772   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
772   Zarz膮dzenie Nr 320/13
772   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
772   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
772   Przedszkole Nr 1
771   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
771   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
771   Zarz膮dzenie Nr 231/12
771   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
771   Zarz膮dzenie Nr 333/13
770   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
770   Zarz膮dzenie Nr 191/12
770   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
769   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
769   Zarz膮dzenie Nr 197/12
769   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
769   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
769   UCHWA艁A NR XL/205/13
769   Zarz膮dzenie Nr 355/13
769   UCHWA艁A NR XL/214/13
769   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
769   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
769   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
768   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
768   Zarz膮dzenie Nr 255/12
768   Zarz膮dzenie Nr 282/13
768   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
768   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
767   Zarz膮dzenie Nr 177/12
767   Protok贸艂 Nr XXX/12
767   Zarz膮dzenie Nr 290/13
767   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
767   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
766   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
766   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
766   Zarz膮dzenie Nr 196/12
766   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
766   Zarz膮dzenie Nr 309/13
766   UCHWA艁A NR XL/213/13
765   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
765   Zarz膮dzenie Nr 205/12
765   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
765   Zarz膮dzenie Nr 308/13
765   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
764   Uchwa艂a Nr V/29/11
764   Uchwa艂a Nr X/62/11
764   Zarz膮dzenie Nr 294/13
764   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
763   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
763   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
763   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
762   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
762   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
762   Zarz膮dzenie Nr 175/12
762   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
761   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
761   Zarz膮dzenie Nr 121/11
761   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
761   Zarz膮dzenie Nr 343/13
761   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
760   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
760   Zarz膮dzenie Nr 148/11
760   Zarz膮dzenie Nr 162/12
760   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
760   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
760   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
759   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
759   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
759   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
759   UCHWA艁A NR XLII/225/13
759   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
759   Przedszkole Nr 5
758   Zarz膮dzenie Nr 198/12
758   Zarz膮dzenie Nr 295/13
758   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
757   Zarz膮dzenie Nr 188/12
757   Zarz膮dzenie Nr 339/13
757   Zarz膮dzenie Nr 341/13
757   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
756   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
755   Zarz膮dzenie Nr 324/13
755   Zarz膮dzenie Nr 340/13
755   Zarz膮dzenie Nr 372/13
755   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
754   Zarz膮dzenie Nr 286/13
754   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
754   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
753   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
753   Zarz膮dzenie Nr 169/12
753   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
753   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
752   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
752   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
751   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
751   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
751   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
750   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
750   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
750   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
749   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
749   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
749   Zarz膮dzenie Nr 300/13
749   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
749   Zarz膮dzenie Nr 321/13
749   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
749   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
749   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
748   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
748   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
748   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
748   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
747   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
747   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
747   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
746   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
746   Zarz膮dzenie Nr 168/12
746   Zarz膮dzenie Nr 173/12
746   Zarz膮dzenie Nr 248/12
746   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
745   Zarz膮dzenie Nr 359/13
745   Zarz膮dzenie Nr 365/13
744   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
743   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
743   Zarz膮dzenie Nr 212/12
743   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
743   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
743   Zarz膮dzenie Nr 351/13
743   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
742   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
741   Zarz膮dzenie Nr 271/12
741   UCHWA艁A NR XLII/226/13
741   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
740   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
740   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
740   Zarz膮dzenie Nr 241/12
740   Zarz膮dzenie Nr 316/13
740   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
740   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
740   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
739   Bud偶et na rok 2013
739   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
739   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
739   Zarz膮dzenie Nr 336/13
739   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
738   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
738   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
738   Uchwa艂a Nr XII/65/11
738   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
738   Zarz膮dzenie Nr 368/13
738   Przedszkole Nr 3
737   Zarz膮dzenie Nr 334/13
737   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
736   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
736   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
736   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
735   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
735   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
735   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
734   Zarz膮dzenie Nr 176/12
734   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
734   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
734   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
734   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
734   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
733   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
733   Zarz膮dzenie Nr 192/12
733   Zarz膮dzenie Nr 305/13
733   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
733   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
733   Zarz膮dzenie Nr 358/13
732   Uchwa艂a Nr XII/69/11
732   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
732   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
732   Zarz膮dzenie Nr 345/13
732   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
731   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
731   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
731   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
730   Zarz膮dzenie Nr 174/12
730   Za rok 2012
730   UCHWA艁A NR XL/208/13
730   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
730   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
730   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
730   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
729   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
729   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
729   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
728   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
728   Zarz膮dzenie Nr 331/13
728   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
728   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
728   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
727   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
727   Za rok 2012
727   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
726   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
725   Protok贸艂 Nr XIII/11
725   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
725   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
725   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
724   Zarz膮dzenie Nr 190/12
724   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
724   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
723   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
723   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
722   Uchwa艂a Nr V/21/11
722   Zarz膮dzenie Nr 193/12
722   Zarz膮dzenie Nr 278/12
722   Zarz膮dzenie Nr 293/13
722   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
722   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
721   Protok贸艂 Nr XVII/11
721   Zarz膮dzenie Nr 179/12
721   Zarz膮dzenie Nr 296/13
721   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
721   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
720   Zarz膮dzenie Nr 220/12
720   Zarz膮dzenie Nr 277/12
720   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
720   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
719   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
719   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
719   UCHWA艁A NR XL/210/13
719   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
718   Zarz膮dzenie Nr 287/13
718   UCHWA艁A NR XLV/260/14
717   Uchwa艂a Nr XII/64/11
717   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
717   Zarz膮dzenie Nr 347/13
717   Zarz膮dzenie Nr 353/13
717   Zarz膮dzenie Nr 390/14
717   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
716   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
716   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
716   Zarz膮dzenie Nr 337/13
716   UCHWA艁A NR XL/207/13
716   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
716   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
715   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
715   Zarz膮dzenie Nr 291/13
715   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
715   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
715   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
714   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
714   Zarz膮dzenie Nr 328/13
714   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
714   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
713   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
713   Zarz膮dzenie Nr 357/13
713   Zarz膮dzenie Nr 364/13
713   Zarz膮dzenie Nr 367/13
712   Zarz膮dzenie Nr 232/12
712   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
712   Uchwa艂a o emisji obligacji
711   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
711   Rok 2013
711   Zarz膮dzenie Nr 292/13
711   Zarz膮dzenie Nr 313/13
711   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
710   Protok贸艂 Nr V/11
710   Zarz膮dzenie Nr 229/12
710   Zarz膮dzenie Nr 310/13
710   UCHWA艁A NR XLII/220/13
710   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
709   Uchwa艂a Nr XII/66/11
709   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
708   Zarz膮dzenie Nr 227/12
708   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
708   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
707   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
707   UCHWA艁A NR XL/212/13
706   Za rok 2011
706   Zarz膮dzenie Nr 342/13
706   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
706   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
706   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
705   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
705   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
704   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
704   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
704   Zarz膮dzenie Nr 327/13
704   UCHWA艁A NR XL/209/13
703   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
703   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
703   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
703   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
703   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
702   Zarz膮dzenie Nr 288/13
702   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
702   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
701   Uchwa艂a Nr XII/70/11
701   Zarz膮dzenie Nr 344/13
701   Zarz膮dzenie Nr 363/13
701   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
701   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
700   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
700   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
700   Zarz膮dzenie Nr 370/13
699   Zarz膮dzenie Nr 369/13
699   UCHWA艁A NR XLII/218/13
699   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
699   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
698   Zarz膮dzenie Nr 362/13
698   Zarz膮dzenie Nr 373/13
697   Zarz膮dzenie Nr 303/13
697   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
696   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
696   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
695   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
695   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
695   Zarz膮dzenie Nr 299/13
695   Zarz膮dzenie Nr 330/13
695   Zarz膮dzenie Nr 366/13
695   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
695   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
695   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
694   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
694   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
694   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
694   Uchwa艂a Nr XI/63/11
694   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
694   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
694   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
693   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
693   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
692   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
692   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
691   Zarz膮dzenie Nr 371/13
691   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
691   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
691   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
691   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
690   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
690   Za rok 2013
690   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
690   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
689   Zarz膮dzenie Nr 181/12
689   Zarz膮dzenie Nr 317/13
689   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
689   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
689   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
688   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
688   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
688   UCHWA艁A NR XLII/228/13
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
687   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
687   UCHWA艁A NR XL/215/13
687   Zarz膮dzenie Nr 374/13
687   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
686   Uchwa艂a Nr XII/67/11
685   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
684   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
684   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
684   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
684   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
683   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
683   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
682   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
682   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
681   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
680   UCHWA艁A NR XLII/219/13
679   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
679   Spis wyborc贸w
679   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
679   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
677   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
676   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
676   Za rok 2013
676   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
675   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
675   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
675   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
674   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
673   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
672   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
672   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
672   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
671   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
671   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
671   UCHWA艁A NR XLII/222/13
670   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
670   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
669   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
669   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
669   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
669   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
669   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
668   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
667   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
667   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
666   Za rok 2012
666   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
666   UCHWA艁A NR XLII/224/13
666   Za rok 2014/
665   Zarz膮dzenie Nr 338/13
665   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
665   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
664   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
664   UCHWA艁A NR XLV/254/14
664   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
663   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
663   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
661   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
661   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
660   Zarz膮dzenie Nr 312/13
660   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
659   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
659   Uchwa艂a Nr X/61/11
659   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
659   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
658   Rok 2014
658   UCHWA艁A NR XLV/259/14
658   UCHWA艁A NR XLV/261/14
658   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
657   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
657   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
657   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
657   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
657   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
656   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
655   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
654   Zarz膮dzenie Nr 354/13
654   Zarz膮dzenie Nr 350/13
654   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
652   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
652   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
652   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
652   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
651   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
651   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
651   UCHWA艁A NR XLV/253/14
651   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
651   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
649   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
648   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
648   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
648   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
647   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
647   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
647   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
647   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
646   Za rok 2013
646   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
645   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
644   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
643   UCHWA艁A NR XLV/256/14
643   Protok贸艂 Nr XLVI/14
642   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
642   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
641   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
641   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
640   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
637   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
637   UCHWA艁A NR XLII/223/13
637   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
637   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
636   Za rok 2014
635   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
635   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
634   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
633   Zarz膮dzenie Nr 253/08
633   Zarz膮dzenie Nr 356/13
632   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
632   Protok贸艂 Nr XLIV/14
630   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
629   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
629   UCHWA艁A NR XLI/216/13
629   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
629   Zarz膮dzenie Nr 361/13
629   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
629   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
628   UCHWA艁A NR XLV/255/14
627   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
626   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
625   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
623   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
623   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
622   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
622   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
621   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
619   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
617   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
617   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
616   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
614   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
611   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
610   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
609   Projekt bud偶etu na 2013 rok
609   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
608   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
607   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
607   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
602   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
601   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
601   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
600   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
600   UCHWA艁A NR XLV/252/14
599   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
598   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
597   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
596   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
596   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
595   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
594   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
593   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
592   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
582   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
576   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
574   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
572   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
566   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
566   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
565   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
564   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
559   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
555   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
551   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
550   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
550   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
550   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
548   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
548   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
548   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
545   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
545   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
542   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
541   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
539   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
537   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
537   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
536   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
535   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
534   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
532   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
531   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
531   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
530   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
530   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
528   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
526   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
526   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
526   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
524   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
523   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
521   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
520   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
518   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
508   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
508   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
505   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
505   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
502   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
502   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
501   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
497   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
496   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
493   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
483   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
478   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
477   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
477   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
475   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
469   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
467   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
458   Radca Prawny
457   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
455   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
454   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
450   Biuro Rady
444   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
412   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
408   Wykaz telefon贸w
405   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)

 Liczba   Kategoria
222980   Przetargi
157172   Inne zam贸wienia
113247   Og艂oszenia i komunikaty
73654   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
72530   Wolne stanowiska
27682   Dane teleadresowe
27041   Zam贸wienia publiczne
23608   Kierownictwo
17716   Urz膮d Miasta
17557   Informacja og贸lna
17042   Dialog techniczny
15673   Struktura organizacyjna
14074   Jednostki organizacyjne
13234   Jednostki Organizacyjne
12416   Radni
12320   Protoko艂y z sesji
12185   Zarz膮dzenia Burmistrza
11966   Sesje
11377   Sk艂ad osobowy Rady
11192   Za艂atwianie spraw
10268   Osiedla
10112   Podatki i op艂aty
10047   Bud偶et
9748   Rok 2008
9618   Udost臋pnianie informacji
9446   Rejestry, ewidencje i archiwa
9413   Rok 2014
9322   O艣wiadczenia maj膮tkowe
9150   Strategia Rozwoju Miasta
8857   Kontrole
8526   Rok 2013
8416   Rok 2011
8368   Rok 2006
8343   Rok 2010
8310   Regulamin organizacyjny
8196   Mienie komunalne
8055   Komisje Rady
7995   Wybory samorz膮dowe 2006
7927   Rok 2007
7864   Rok 2012
7814   Urz膮d Miasta
7690   Uchwa艂y
7668   Rok 2006
7573   Rok 2004
7508   Rok 2005
7441   D艂ug publiczny
7326   Pomoc publiczna
7254   Rok 2009
7240   Rok 2005
7160   Ulgi, odroczenia, umorzenia
7120   Prawo lokalne
6962   Rok 2003
6927   Informacje o 艣rodowisku
6816   Maj膮tek publiczny
6788   Dokumenty strategiczne
6750   Podstawa prawna dzia艂ania
6720   Rok 2007
6697   Ci臋偶ary publiczne
6624   Rada Miasta
6569   Wieloletni plan inwestycyjny
6436   Programy spo艂eczne
6380   Rok 2013
6355   Programy ochrony 艣rodowiska
6208   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
6197   Finanse i maj膮tek
6180   Rok 2008
6135   Rok 2010
6002   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5817   Rok 2009
5795   Rok 2011
5755   Rok 2012
5224   Rok 2014
5215   Wybory parlamentarne
5019   2007
5012   Wybory do europarlamentu
4880   2009
4719   2014
4585   2010
4533   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
4339   2010
4260   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
4222   Wybory prezydenckie
3887   Wybory samorz膮dowe
3599   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3571   2011
3368   2014
3275   Polityka cookies
3075   Emisja obligacji 2013
2676   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
2441   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 6127961