logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2008

Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/120/08
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia Miasta Siemiatycze do "Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/119/08
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika MOPS w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zobowi膮zania Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze do wyst膮pienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/110/08
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/109/08
z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/108/08
z dnia 30 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/107/08
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/106/08
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/105/08
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/104/08
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego cz臋艣ci m. Siemiatycze-terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/103/08
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie utworzenia Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach i nadania jej statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/102/08
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/101/08
dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego przy ul. Nadrzecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/100/08
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie regulaminu korzystania z miejskiej wypo偶yczalni sprz臋tu wodnego w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/99/08
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie regulaminu korzystania z odkrytego basenu miejskiego przy ul. Grodzie艅skiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/98/08
dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie regulaminu korzystania z k膮pieliska miejskiego w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/97/08
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/96/08
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie utworzenia Szko艂y Muzycznej I Stopnia w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
z dnia 9 maja 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/94/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia (...) pracownik贸w adm.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/93/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/92/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/91/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji samorz膮dowej jednostki kultury pod nazw膮 Siemiatycki O艣rodek Kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/90/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania (...) pracownik贸w zatrudnionych w MOPS w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/89/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/88/08
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/87/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/86/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie podj臋cia wsp贸艂pracy partnerskiej z samorz膮dem Miasta Postawy (Bia艂oru艣)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/85/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia WPI dla Miasta Siemiatycze na lata 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/84/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/83/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/82/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia i akceptacji warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania pracownik贸w administracyjno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/81/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia i akceptacji warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania pracownik贸w administracyjno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/80/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych i wysoko艣ci wnoszonych op艂at za posi艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/79/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/78/08
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego O艣rodka Kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/77/08
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z przebudow膮 i remontem dr贸g powiatowych na terenie Miasta Siemiatycze w latach 2009-2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/76/08
z dnia 6 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/08
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2008-2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/74/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
w sprawie bud偶etu miasta Siemiatycze na 2008 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528596