logo
logo
Informacja og贸lna
Udost臋pnianie informacji

Informacje nieudost臋pnione

聽聽聽聽 Zgodnie z ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001 roku o dost臋pie do informacji publicznej (art. 10, ust. 1) informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost臋pniana na wniosek zainteresowanego, przes艂any na adres:
Urz膮d Miasta Siemiatycze
ul Pa艂acowa 2
17-300 Siemiatycze
lub z艂o偶ony w Kancelarii Og贸lnej (parter od ul. Pa艂acowej).

聽聽聽聽 Udost臋pnianie informacji na wniosek nast臋puje "bez zb臋dnej zw艂oki", nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku (art. 13, ust. 1 i 2). Je偶eli jest to niemo偶liwe, nale偶y powiadomi膰 wnioskodawc臋 w tym terminie, o powodach op贸藕nienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie d艂u偶szym jednak ni偶 2 miesi膮ce. Je艣li informacja mo偶e by膰 przekazana niezw艂ocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba wyst臋puj膮ca o informacj臋 nie sk艂ada pisemnego wniosku. Podmiot udost臋pniaj膮cy informacj臋 ma obowi膮zek umo偶liwi膰 jej skopiowanie, wydrukowanie, przes艂anie lub przeniesienie na powszechnie u偶ywany no艣nik informacji.

聽聽聽聽 Odmowa udzielenia informacji mo偶e nast膮pi膰 jedynie ze wzgl臋du na jej niejawno艣膰 (ochrona danych osobowych, prawo do prywatno艣ci, tajemnica pa艅stwowa, s艂u偶bowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r贸wnie偶 ograniczeniu ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek z pe艂nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi臋biorca rezygnuj膮 z przys艂uguj膮cego im prawa. Odmowa udzielenia informacji nast臋puje w formie decyzji administracyjnej.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528697