logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2007

Uchwa艂a Nr V/25/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie podj臋cia wsp贸艂pracy partnerskiej z samorz膮dem Miasta Zehdenick
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przeznaczonych pod zabudow臋 mieszkaniow膮 jednorodzinn膮 i us艂ugow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie utraty mocy obowi膮zuj膮cej uchwa艂y w sprawie op艂aty administracyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie odwo艂ania radnego z funkcji 艂awnika
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/07
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Finans贸w i Bud偶etu Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/07
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadcze艅 lustracyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/07
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/07
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/07
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za niekt贸re 艣wiadczenia publicznych przedszkoli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie na lata 2007 - 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia „Systemu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/43/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w na pomoc rzeczow膮, zasi艂ki celowe i zasi艂ki okresowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/44/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej i ul. G艂owackiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/45/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej mi臋dzy ul. : Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/46/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie wsp贸艂finansowania przygotowania przedsi臋wzi臋cia pt. „Zapewnienie prawid艂owej gospodarki wodno-艣ciekowej na terenie miasta Siemiatycze” (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/47/07
dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/48/07
z dnia 12 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/49/07
z dnia 12 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na sta艂e obwody g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu udzielenia ulg w sp艂acaniu nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w administracyjno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do opiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do Zarz膮d贸w osiedli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/07
z dnia 18 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie przyj臋cia zada艅 biblioteki powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/57/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Siemiatycze o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/58/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Siemiatycze o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/59/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia na terenie miasta Siemiatycze liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/07
z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/63/07
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/64/07
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/65/07
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/07
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/67/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/68/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych (...) na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/69/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/70/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2008 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/71/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego Zesp贸艂 ds. Przedszkoli w Siemiatyczach celem przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/72/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Zespo艂owi ds. Przedszkoli w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie op艂at za us艂ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528684