logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2006

Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie przyst膮pienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia stypendium samorz膮du miasta Siemiatycze im. Jana Paw艂a II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
z dnia 17 maja 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu MOPS w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia i zatwierdzenia warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania pracownik贸w administracyjno-obs艂ugowych zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez miasto Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
z dnia 17 maja 2006r.
w sprawie zakazu wprowadzania ps贸w na skwer na Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze 艣rodk贸w Funduszu Dop艂at z Banku Gospodarstwa Krajowego (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie przekazania darowizn膮 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportu w postaci nieruchomo艣ci do Zarz膮du Mienia Komunalnego Sp贸艂ka z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie wyst膮pienia z Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
z dnia 16 czerwca 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2005-2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Kili艅skiego i Now膮 na zach贸d od ulicy Witosa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Miasta Siemiatycze za I p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie wyodr臋bnienia z zasob贸w mieszkaniowych gminy lokali socjalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za zaj臋cie pasa drogowego (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
zmieniaj膮ca regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie wyst膮pienia ze Stowarzyszenia „Green Way” w Bia艂ymstoku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie sp艂aty po偶yczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportu w postaci nieruchomo艣ci do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp贸艂ka z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie utworzenia Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
z dnia 15 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/236/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/237/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/238/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od op艂aty za przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/239/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla roz艂o偶onej na raty ceny nieruchomo艣ci i op艂aty z tytu艂u prawa u偶ytkowania wieczystego
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/240/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/241/06
z dnia 25 pa藕dziernika 2006 roku
w sprawie aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/06
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/06
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/3/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/4/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Komisji Finans贸w i Bud偶etu Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Komisji Zdrowia, O艣wiaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/06
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wy艂onienia przedstawiciela do Rady Spo艂ecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2006 roku przyj臋tej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od posiadania ps贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie powierzenia Przewodnicz膮cemu Rady Miasta wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie wysoko艣ci diet radnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/06
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/06
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/06
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie bud偶etu miasta Siemiatycze na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/06
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia obwodu g艂osowania na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/06
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528707