logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2005

Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie ustanowienia tytu艂u „Honorowy Obywatel Miasta Siemiatycze” oraz zasad jego nadawania

Wojewoda Podlaski stwierdzi艂 niewa偶no艣膰 uchwa艂y roztrzygni臋ciem nadzorczym nr PN.II.0911-21/05
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji i wsp贸艂finansowania projektu „Wdra偶anie elektronicznych us艂ug dla ludno艣ci w wojew贸dztwie podlaskim"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie utworzenia Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/154/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/155/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/156/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze oraz jej jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/157/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia rachunk贸w dochod贸w w艂asnych w jednostkach bud偶etowych gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/158/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/159/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej projektu planu aglomeracji w zakresie wyposa偶enia Miasta Siemiatycze w sieci kanalizacyjne dla 艣ciek贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/160/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie przekazania darowizn膮 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/161/05
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/162/05
z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
z dnia 17 maja 2005 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2005 – 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
17 maja 2005 r.
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w administracyjno-obs艂ugowych zatrudnionych w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodnych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie realizacji modernizacji o艣wietlenia ulic, plac贸w i dr贸g Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie poddania restrukturyzacji finansowej nale偶no艣ci SP ZOZ w Siemiatyczach z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci znanych na dzie艅 31 grudnia 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na sta艂e obwody g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
z dnia 21 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
z dnia 21 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/180/05
z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/181/05
z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/182/05
z dnia 9 listopada 2005 r.
podj臋cia wsp贸艂pracy z samorz膮dem miasta Castrolibero
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/183/05
z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od posiadania ps贸w na 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okre艣lenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie bud偶etu miasta na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2006 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie przekszta艂cenia zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 „Zak艂ad Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach” w jednoosobow膮 sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie powo艂ania spo艂ecznej komisji mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528655