logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2014

UCHWA艁A NR II/14/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2014 - 2017 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2014 - 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/13/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/12/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta za okres 11 kwarta艂贸w b臋d膮cej podstaw膮 do ustalenia podatku rolnego na rak podatkowy 2015 na obszarze Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/10/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/9/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Zdrowia, O艣wiaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/8/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/7/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Finans贸w i Bud偶etu Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/6/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/5/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania wyboru radnego na Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/4/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/3/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/2/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania wyboru radnego na Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/1/14
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIX/282/14
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bia艂ymstoku skargi na uchwa艂臋 Nr VII/44/03 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych m.in. ulicy Pla偶owej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIX/281/14
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIX/280/14
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIX/279/14
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIX/278/14
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przyj臋cia 艣rodk贸w i przyst膮pienia do realizacji projektu z Funduszu Sp贸jno艣ci z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna 艣rodowisku i efektywno艣膰 energetyczna w ramach Dzia艂ania 9.3 - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /POIi艢/ 9.3/ 2013)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu i z艂o偶enie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ...
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojew贸dztwa oraz wyborach burmistrza
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania - Tygiel Doliny Bugu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/272/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnej Agnieszki Anny Sitarskiej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/271/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/270/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/269/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie odmowy uwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/268/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/267/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/266/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/265/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/264/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca regulamin przyznawania stypendium samorz膮du Miasta Siemiatycze im. Jana Paw艂a II
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/263/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/262/14
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/261/14
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/260/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/259/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/258/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/257/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2014 - 2017 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2014 - 2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/256/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/255/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/254/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie cen bilet贸w za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/253/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i przedszkoli, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/252/14
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca Ordynacj臋 Wyborcz膮 do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/251/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/250/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu porz膮dkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/249/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku lub 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/248/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie korekty podzia艂u Miasta Siemiatycze na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/247/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie korekty podzia艂u Miasta Siemiatycze na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/246/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/245/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/244/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/243/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/242/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/241/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie powo艂ania M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/240/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnej pomocy w zakresie do偶ywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/239/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie programu os艂onowego Pomoc gminy w zakresie do偶ywiania na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/238/14
z dnia 12 marca 2014 r.
uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/237/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji Projektu i z艂o偶enie wniosku o jego dofinansowanie w ramach System zielonych inwestycji (GIS
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/236/14
z dnia 12 marca 2014 r.
uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/235/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/234/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/233/14
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Siemiatyczach
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 6528698