logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2013

UCHWA艁A NR XLIII/232/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Siemiatycze na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIII/231/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2014- 2017 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2014 - 2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIII/230/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIII/229/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/228/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Siemiatycze.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/227/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug podstawowych w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/226/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/225/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/224/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/223/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/222/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/221/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/220/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek op艂aty targowej i zasad jej poboru
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/219/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta za okres 11 kwarta艂贸w b臋d膮cej podstaw膮 do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/218/13
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/217/13
z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/216/13
z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/215/13
z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do opracowania i wdra偶ania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/214/13
z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/213/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie miasta na 2013聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/212/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu i聽z艂o偶enie wniosku o聽jego dofinansowanie w聽ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 ...
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/211/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w聽sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania bonifikat i聽wysoko艣ci stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/210/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/209/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/208/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/207/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/206/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w聽sprawie ustalenia stawek op艂aty targowej i聽zasad jej poboru
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/205/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w聽sprawie ustalenia regulaminu porz膮dkowego korzystania z聽kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/204/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w聽sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i聽trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/203/13
z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia strategii rozwoju miasta Siemiatycze do 2020聽roku, pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu i z艂o偶enie wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego PL04 Oszcz臋dzanie energii i promowanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie okre艣lenia dop艂at do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w w mie艣cie Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w dla Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp贸艂ka z o.o. w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na okres od dnia 15 sierpnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. dla Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp贸艂ka z o. o. w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie cen bilet贸w za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu RODZINA 5+
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek op艂aty targowej i zasad jej poboru
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek op艂at za korzystanie ze sprz臋tu wodnego i rekreacyjnego miejskiej wypo偶yczalni po艂o偶onej przy ul. Sportowej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia zmiany statutu Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2013- 2020 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2013 -2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu porz膮dkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2013 - 2020 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2013 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu porz膮dkowego korzystania ze skateparku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu porz膮dkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
z dnia 27 marca 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wy艂onienia przedstawiciela do Rady Spo艂ecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
z dnia 27 marca 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
z dnia 27 marca 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug podstawowych w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
z dnia 27 marca 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
z dnia 25 lutego 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek op艂aty targowej i zasad jej poboru
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
dnia 25 lutego 2013 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528650