logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2012

Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie g贸rnych stawek op艂at, ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy pozbywaj膮 si臋 z terenu nieruchomo艣ci nieczysto艣ci ciek艂ych oraz w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 zobowi膮zani do ponoszenia op艂at za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug podstawowych w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu miasta Siemiatycze na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2013 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia poparcia dla uchwa艂y Rady Miejskiej Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2012 r., przyj臋tej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych Miasta Siemiatycze ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze po艂o偶onej przy ul. T. Ko艣ciuszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie podzia艂u Miasta Siemiatycze na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych udost臋pnionych dla operator贸w i przewo藕nik贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Miasto Siemiatycze oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dr贸g gminnych i ustalenia ich przebiegu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/138/12
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie podzia艂u Miasta Siemiatycze na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
z dnia 3 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
z dnia 26 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
z dnia 26 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
z dnia 26 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/128/12
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/127/12
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/126/12
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia dop艂at do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w w mie艣cie Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/125/12
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w dla Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp贸艂ka z o.o. w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/124/12
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych Przedsi臋biorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Siemiatyczach na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia przepis贸w porz膮dkowych w gminnym regularnym przewozie os贸b na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
z dnia 30 maja 2012 r.
zmieniaj膮ca Program opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Miast Polskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/111/12
dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/110/12
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/109/12
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze po艂o偶onej przy ul. T. Ko艣ciuszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/108/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/107/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/106/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przej臋cia pojazdu na w艂asno艣膰 Gminy Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/105/12
z dnia 28 marca 2012 r.
z dnia w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/104/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/103/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawiew wyra偶enia zgody na przekazanie mi臋dzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Siemiatycze Przedszkolem Nr 3 i 呕艂obkiem Miejskim w Siemiatyczach trwa艂ego zarz膮du nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/102/12
dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawiew uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/101/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/100/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie og艂oszenia roku 2012 - Rokiem Obchod贸w Jubileuszu 470-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/99/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/98/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/97/12
z dnia 15 lutego 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528749