logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2011

Uchwa艂a Nr V/21/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia od powiatu siemiatyckiego zada艅 w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie bud偶etu miasta Siemiatycze na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2012 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/89/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/88/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie w sprawie okre艣lenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/87/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2011 r, przyj臋tej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/86/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/85/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/84/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/83/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/82/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z hali widowiskowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/81/11
dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/80/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania bonifikat i wysoko艣ci stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/79/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia op艂at za pobyt dziecka w 偶艂obku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/78/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy lata 2012-2016 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/77/11
dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji i wsp贸艂finansowania projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/76/11
z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/11
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego O艣rodka Kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/74/11
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przyst膮pienia Miasta Siemiatycze do
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/73/11
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia jednostki bud偶etowej o nazwie 呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/72/11
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/71/11
z dnia 12 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/70/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania w wyborach do Sejmu i do Senatu RP
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki bud偶etowej o nazwie 呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizacj臋 przebudowy drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/65/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/64/11
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/11
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/11
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/11
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/60/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia apelu do w艂adz Republiki Bia艂orusi o jak najszybsz膮 ratyfikacj膮 umowy o ma艂ym ruchu granicznym mi臋dzy Polsk膮 a Bia艂orusi膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/59/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Gminy Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/11
dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania spo艂ecznej komisji mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do Zarz膮d贸w osiedli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do opiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/11
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/51/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/50/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/49/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w okres od dnia 15 sierpnia 2011 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/48/11
dnia 31 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/47/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w budynku przy ulicy Plac Jana Paw艂a II 16
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/46/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek op艂at za korzystanie ze sprz臋tu wodnego miejskiej wypo偶yczalni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/45/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia op艂at za korzystanie z odkrytego basenu miejskiego przy ul. Grodzie艅skiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/44/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/43/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie regulaminu korzystania z amfiteatru i parku miejskiego przy ulicy Grodzie艅skiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/11
dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/11
dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/11
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w celu przekszta艂cenia w Zesp贸艂 Przedszkolno-呕艂obkowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/11
dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przyst膮pienia do projektu Dolina Bugu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przyst膮pienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/35/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia tytu艂u Ambasador Siemiatycz
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/33/11
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/11
z dnia 21 marca 2011 r.
sprawie zatwierdzenia projektu \"S艂oneczny patrol w Siemiatyczach\"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/11
dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z hali widowiskowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie okre艣lenia granic obwod贸w Szko艂y Podstawowej Nr 1 i Szko艂y Podstawowej Nr 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu u偶ytkowania hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2011 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci diet radnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/11
dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu miasta Siemiatycze na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/11
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528613