logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2010

Uchwa艂a Nr IV/18/10
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/10
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/10
dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/10
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/10
dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/10
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/10
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/11/10
dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wy艂onienia przedstawiciela do Rady Spo艂ecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/10/10
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/9/10
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Zdrowia, O艣wiaty i Kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/8/10
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/7/10
dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w Komisji Finans贸w i Bud偶etu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/6/10
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania wyboru radnego na Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania wyboru radnego na Przewodnicz膮cego Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.,br>w sprawie przyj臋cia aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami oraz ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Siemiatycze miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z Radami Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ania i odwo艂ania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
z dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
z dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie obni偶enia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie G膮bin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania wierzytelno艣ci Miasta Siemiatycze i jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/199/10
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Urz臋dowi Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/198/10
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/197/10
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na sta艂e obwody g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
o przyj臋ciu o艣wiadczenia w sprawie uczczenia pami臋ci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/191/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/190/10
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/189/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania bonifikat i wysoko艣ci stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/188/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole Nr 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/187/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole Nr 3
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/186/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 Przedszkole Nr 1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/185/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/184/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej przy ul. Ko艣ciuszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/183/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/182/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie miejskiego sk艂adowiska odpad贸w sta艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/181/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/180/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/179/10
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu okre艣laj膮cego wymagania, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia Miasta Siemiatycze do realizacji projektu w ramach RPOWP \"Budowa Nadbu偶a艅skiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej\"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528733