logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2009

Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia hejna艂u miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2010 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie bud偶etu miasta na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wyst膮pienie do Ministra Skarbu z wnioskiem o nieodp艂atne przekazanie na rzecz Miasta Siemiatycze prawa w艂asno艣ci 100% udzia艂贸w sp贸艂ki Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do sp贸艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie sprostowania b艂臋du pisarskiego w uchwale Nr IX/49/03
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o. o. do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie op艂at za us艂ugi w zakresie usuwania odpad贸w z nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w spr. przyj臋cia WPI dla Miasta Siemiatycze na lata 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu MOPS w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w u偶ytkowanie wieczyste lub sprzeda偶膮 na w艂asno艣膰 u艂amkowej cz臋艣ci gruntu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie obni偶enia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania imienia szkole
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu bankowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie wyst膮pienia miasta Siemiatycze ze Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w "Systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycz na lata 2007-2013"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/136/09
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie likwidacji jednostki bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
z dnia 25 marca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnych obwod贸w g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
z dnia 21 stycznia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci diet radnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2009 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek op艂at za korzystanie z cmentarza komunalnego w Siemiatyczach (...)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie bud偶etu miasta Siemiatycze na 2009 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528667