logo
logo
Urz膮d Miasta » Zarz膮dzenia Burmistrza » Rok 2014
ZARZ膭DZENIE NR 388/14
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
z dnia 21 lutego 2014 r.
Zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie og艂oszenia naboru beneficjent贸w ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udzia艂u w projekcie Pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze

ZARZ膭DZENIE Nr 388 /14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 20 lutego 2014 roku

Zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie og艂oszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udzia艂u w projekcie Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” wspó艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) zarz膮dzam, co nast臋puje:

§ 1.

W Zarz膮dzeniu Nr 380/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie og艂oszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udzia艂u w projekcie Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” wspó艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion § 2 otrzymuje brzmienie: „Nabór b臋dzie prowadzony w okresie od 22 stycznia 2014r. do 28 marca 2014r” .

§ 2.

Regulamin rekrutacji i udzia艂u w projekcie, Pt. „ Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” otrzymuje brzmienie zgodne z za艂膮cznikiem

do niniejszego zarz膮dzenia.

§ 3.

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Siemiatycze

mgr Piotr Siniakowicz

Autor : Ma艂gorzata Suchota
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Kiczko
Data wprowadzenia : 2014-02-20 11:00:21
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-20 11:00:21
Liczba wy艣wietle艅 : 518

Redaktor  Data modyfikacji 
Jaros艂aw Kiczko  20.02.2014 10:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6174199