logo
logo
Urz膮d Miasta » Zarz膮dzenia Burmistrza » Rok 2014
ZARZ膭DZENIE NR 380/14

z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia naboru beneficjent贸w ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udzia艂u w projekcie Pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze

ZARZ膭DZENIE Nr 380/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 15 stycznia 2014 roku


w sprawie og艂oszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udzia艂u w projekcie Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” wspó艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645, 1318) zarz膮dzam, co nast臋puje:

§ 1.

Og艂aszam nabór beneficjentów ostatecznych do projektu Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” wspó艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

§ 2.

Nabór b臋dzie prowadzony w okresie od 22 stycznia 2014r. do 19 lutego 2014r.

§ 3.

Zatwierdzam Regulamin rekrutacji i udzia艂u w projekcie, Pt. „ Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego zarz膮dzenia.

§ 4.

W celu oceny formularzy zg艂oszeniowych z艂o偶onych w ramach Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze„ powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮, zwan膮 dalej Komisj膮, w sk艂adzie:

1. Pani Ma艂gorzata Suchota – koordynator projektu,

2. Pani Ewa Romaniuk – kierownik Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej

3. Pani Barbara Anasi艅ska – inspektor ds. organizacji opieki nad dzie膰mi i o艣wiaty

4. Pan Rados艂aw Kondraciuk – Dyrektor Szko艂y Podstawowej nr 1

5. Pan. Mariusz Niewiarowski – Dyrektor Zespo艂u Szkó艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi

6. Janusz Kazimierz 艁opuski – Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 1

§5.

1. Do zada艅 Komisji nale偶y przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu

Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”.

2. Rekrutacja b臋dzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji

i udzia艂u w projekcie Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze„, o którym mowa w § 3.

§ 6.

Zarz膮dzenie obowi膮zuje w okresie realizacji oraz utrzymania trwa艂o艣ci Projektu.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarz膮dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Siemiatycze

§ 8.

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta Siemiatycze

mgr Piotr Siniakowicz
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF188.3 KB POBIERZRegulamin rekrutacji i udzia艂u w聽Projekcie2014-01-21 16:02:23480
.PDF109 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1 Regulaminu2014-01-21 16:02:37510
.PDF108.8 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 2 Regulaminu2014-01-21 16:02:48576
.PDF108.1 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 3 Regulaminu2014-01-21 16:02:59447
.PDF100.8 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 Regulaminu2014-01-21 16:03:10474
.PDF98.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 5 Regulaminu2014-01-21 16:03:23815
.PDF103.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 6 Regulaminu2014-01-21 16:03:33460
.PDF107.3 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 7 Regulaminu2014-01-21 16:03:43538
.PDF105.8 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 8 Regulaminu2014-01-21 16:03:57755
.PDF105.7 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 9 Regulaminu2014-01-21 16:04:14396
.PDF104.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 10 Regulaminu2014-01-21 16:04:24378
.PDF86.7 KB POBIERZZarz膮dzenie 380/142014-01-21 16:11:11469

Autor : Ma艂gorzata Suchota
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Kiczko
Data wprowadzenia : 2014-01-21 16:00:59
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-21 16:00:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1460licznik odwiedzin: 6127945