logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y » Rok 2013
UCHWA艁A NR XLII/221/13

z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze

UCHWA艁A NR XLII/221/13

RADY MIASTA SIEMIATYCZE


z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasi臋gni臋ciu opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala si臋, co nast臋puje:

§ 1. Przyjmuje si臋 "Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze" w brzmieniu okre艣lonym w Za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

§ 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Traci moc Uchwa艂a Nr XXXII/151/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 598 i 1859)

§ 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicz膮cy Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF439.5 KB POBIERZZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XLII/221/132013-12-09 15:05:26431

Autor : Bernadeta Mi艂kowska
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Kiczko
Data wprowadzenia : 2013-12-09 15:03:50
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-09 15:03:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1307licznik odwiedzin: 7039565